A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ. Aeschyli Agamemnon ad fidem manuscriptorum emendavit Notas et Glossarium adjecit Carolus Jacobus Blomfield.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΕΡΣΑΙ. Aeschyli Persae. Ad fidem librorum manuscriptorum et editionum antiquarum emendarunt, integram lectionis varietatem textui subiecerunt, et commentario critico atque exegetico instruxerunt E. R. Langeus et G. Pinzgerus.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ. Aeschyli Prometheus. Ex recensione Ricardi Porsoni Passim reficta a Guilielmo Dindorfio.

ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΧΟΗΦΟΡΟΙ. Aeschyli Choephori. Edidit Conradus Schwenck.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΕΩΣ ΦΥΣΙΚΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΤΤΑΡΑ. Alexandri Aphrodisiensis Quaestionum naturalium et moralium ad Aristotelis philosophiam illustrandam libri quatuor ex recensione Leonardi Spengel.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Anonymi Oeconomica, quae vulgo Aristotelis falso ferebantur. E libris scriptis et versione antiqua emendavit et enarravit Io. Gottlob Schneider.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. ΒΑΚΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Anonymi Scriptio de Musica. Bachii senioris introductio artis musicae. E codicibus Parisiensibus, Neapolitanis, Romano primum edidit et Annotationibus illustravit Friedericus Bellermann.

ΑΠΑΝΤΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΕΘ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΛΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟΝ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ. Platonis omnia opera cum Commentariis Procli in Timaeum & Politica, thesauro ueteris Philosophiae maximo.

ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΩΜΑΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Appiani Alexandrini Romanorum Historiarum quae supersunt. Novo studio conquisivit ad fidem codicum Msstorum recensuit supplevit emaculavit varietatem lectionum adiecit Latinam versionem emendavit adnotationibus variorum suisque illustravit commodis indicibus instruxit Johannes Schweighaeuser.

ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΩΜΑΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Appiani Alexandrini Romanorum Historiarum quae supersunt. Novo studio conquisivit ad fidem codicum Msstorum recensuit supplevit emaculavit varietatem lectionum adiecit Latinam versionem emendavit adnotationibus variorum suisque illustravit commodis indicibus instruxit Johannes Schweighaeuser.

ΑΠΠΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΠΩΜΑΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Appiani Alexandrini Romanorum Historiarum quae supersunt. […]

ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. Aretaei Cappadocis Opera omnia. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn.

ΑΡΙΣΤΑΙΝΕΤΟΣ. Aristaeneti epistolae. Ad fidem Cod. Vindob. recensuit Merceri, Pauwii, Abreschii, Huetii, Lambecii, Bastii, Aliorum, notis suisque instruxit Jo. Fr. Boissonade.

ΑΡΙΣΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ. Aristotelis Politicorum libri octo. Ad Codicum fidem edidit et adnotationem adiecit Carolus Goettling.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ. Aristotelis Ethicorum Nicomacheorum liber octavus et nonus.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚ ΒΙΒΛΙΑ Δ. Aristotelis Meteorologicorum libri IV. Graeca verba post Bekkerum ad interpretum graecorum auctoritatem,[…] indices verborum ac rerum adiecit et praefactus est Iulius Ludovicus Ideler.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑ Δ ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΑ Β. Aristoteles' Vier Bücher über das Himmelsgebäude und zwei Bücher über das Entstehen und Vergehen.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Aristotelis Rerum publicarum reliquiae. Collegit, illustravit atque prolegomena addidit Carolus Fridericus Neumann.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. Aristophanis Comoediae. Accedunt perditarum fabularum fragmenta. Scholia Graeca ex recensione G. Dindorfii.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. Aristophanis Comoediae. Accedunt perditarum fabularum fragmenta. Scholia Graeca ex recensione G. Dindorfii.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ. Aristophanis Comoediae. Accedunt perditarum fabularum fragmenta. scholia Graeca ex recensione G. Dindorfii.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Volumen IX. Commentarios interpretum complexum curavit Guilielmus Dindorfius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Volumen VI. Commentarios interpretum complexum curavit Christianus Danuel Beckius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Volumen VIII. Commentarios interpretum complexum curavit Guilielmus Dindorfius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Volumen XI. Scholia graeca curavit Guilielmus Dindorfius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Volumen XII. Scholia graeca curavit Guilelmus Dindorfius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones Scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes. Voluminis IX pars I. Commentarios interpretum complexa curavit Guilielmus Dindorfius.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΜΩΙΔΙΑΙ. Aristophanis Comoediae auctoritate libri praeclarissimi saeculi decimi emendatae a Philippo Invernizio. Accedunt criticae animadversiones scholia graeca Indices et virorum doctorum adnotationes.

ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ. Emendatam et explicatam edidit Carolus Guilelmus Krüger.

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΙΩΝΙΑ. Arsenii violetum.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠΟ Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΥΠΟ Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ.

ΒΑΛΑΒΑΡΑΤΑ, Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΗΣ ΜΑΧΑΒΑΡΑΤΑΣ, ΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΑ Η ΑΜΑΡΑΣΑΝΔΝΔΡΑ ΜΑΘΕΤΟΥ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΖΗΕΝΑΔΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΑΩΤΤΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ. ΝΥΝ ΔΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑ ΦΙΛΟΜΟΥΣΩ ΜΕΝ ΔΑΠΑΝΗ ΙΩΟΑΝΝΟΥ ΔΟΥΜΑ, ΣΠΟΑΔΕ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γ. Κ. ΤΥΡΑΛΔΟΥ. ΕΦΟΡΟΥ ΤΠΣ ΔΕΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Καì Γ. Αποστολιíδον, Βιβλιοφυλαχοσ.

ΒΕΡΝΑΡΔΙΝΟΥ ΣΑΙΜΠΙΕΡΡΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ΗΤΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΡΓΙΝΙΑΝ, Η ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΛΥΒΗ, Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΣΟΥΡΑΤΗΕΣ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΙΛΕΣΙΑΣ, 'Εκ τοῦ Γαλλικοῦ μεταφρασθέντα ΥΠΟ Ν. Σ. ΠΙΚΚΟΛΟΥ. ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΔΑΠΑΝΗ̜ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΜΑΚΗ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΕΙΣΑ.

ΓΙΤΑ, Η ΘΕΣΙΠΕΣΙΟΝ ΜΕΛΟΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΙΣΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΡΑΧΜΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΥ, ΑΘΕΝΑΙΟΥ. Νυν πρωτον Ελληνιστι εκδοθεισα, και Μετα προλεγομενον και παρατηρεσεων ανξηθεισα, Δαπανη μεν και μελετη ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ, Εφóρον της Δημοσιου καì Πανεπιστημιακης Βιβλιοθηκης, Επιστασια δε καì διορθωσει Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΥ.

ΔΕΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Demosthenis Opera recensuit Graece et latine cum Indicibus edidit Dr. Johannes Theodorus Voemelius.

ΔΗΕΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΙΝΗΜ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤ ΑΙΣΧΙΝΟΥ.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β. Demosthenis Philippica II. V. Secundum Codd. Mcsr. recognita.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΙ. Graeca recognoverunt et adnotationibus in usus iuvenum liberalibus studiis operantium instruxerunt Karolus Henr. Frotscher Kar. Hermannus Funkhaenel.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ. Demosthenis Opera recensuit Graece et Latine, cum indicibus edidit Dr. Johannes Theodorus Voemelius.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΤΑ ΣΩΖΩΜΕΝΑ. Demosthenis Opera recensuit Graece et Latine, cum indicibus edidit Dr. Johannes Theodorus Voemelius.

ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΑΕΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙ ΒΙΩΝ, δογματον και αποφθεγματων των εν φιλοσοφια ευδοκιμησαντων, βιβλια. Diogenes Laertius de vitis, dogm. & apopth. clarorum philosophorum. Hesychii ill. de iisdem Is. Casauboni notae ad lib.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ. Diodori Siculi Bibliothecae Historicae libri qui supersunt e recensione Petri Wesselingii cum interpretatione latina Laur. Rhodomani atque annotationibus variorum integris indicibusque locupletissimis.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ. Dionysii Longini quae supersunt. Graece et latine. Denuo recensuit animadversionibus Toupii Ruhnkenii aliisque subsidiis instruxit Benjamin Weiske.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΡΟΣΣΙΟΥ.

ΕΚ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ. Heraclidis politiarum quae extant. Recensuit et commentariis instruxit F. G. Schneidewin.

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ ΕΝΑΣ..

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ. Hyperidis oratio funebris recens reperta recensiones C. G. Cobet.

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΙΔΙΑΣ ΗΡΩΔΙΑΝΟΥ. Recognovit Mauricius Schmidt.

ΕΥΝΑΠΙΟΣ. Eunapii Sardiani vitas sophistarum et Fragmenta historiarum. Recensuit notisque illustravit Io. Fr. Boissonade. Accedit annotatio Dan. Wyttenbachii.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ. Euripidis fabulae.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ.Euripidis Bacchae. In usum studiosae Juventutis. Recensuit et ilustravit Peter Elmsley A. M.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΡΑΜΑΤΑ. Euripidis Fabulae. Cum annotationibus Ludovici Dindorfii.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΡΑΜΑΤΑ. Euripidis Fabulae. Cum annotationibus Ludovici Dindorfii.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ. Euripidis Tragoediae Hippolytus, quam latino Carmine conversam a Georgo Ratellero adnotationibus instruxit Ludov. Casp. Valckenaer.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ ΚΑΙ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ. Euripidis Iphigenia in Aulide et in Tauris.

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΑΥΛΙΔΙ.Euripidis Iphigenia in Aulide.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ. Herodoti Historiarum libri IX recognovit et commentationem de dialecto Herodoti praemisit Guilielmus Dindorfius.

ΗΣΥΧΙΟΣ. Hesychii Alexandrini Lexicon post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt.

ΗΣΥΧΙΟΣ. Hesychii Alexandrini Lexicon post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt.

ΗΣΥΧΙΟΣ. Hesychii Alexandrini Lexicon post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt.

ΗΣΥΧΙΟΣ. Hesychii Alexandrini Lexicon post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt. Vol. IV. Pars I.

ΗΣΥΧΙΟΣ. Hesychii Alexandrini Lexicon post Ioannem Albertum recensuit Mauricius Schmidt. Vol. IV. Pars II. Quaestiones Hesychianae. Indices. M. Musuri Icon.

ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ. Hesychii Lexicon cum doctorum virorum integris, vel editis Antehac, nunc auctis & emendatis, Hadr. Junii, Henr. Stephani, Jos. Scaligeri […] etc. vel ineditis Henr. Valesii, Dan. Heinsii […] etc. in primis Ludolphi Kusteri, Tiber. Hemsterhusii […] etc. praeter selectas Jo. Jensii, Dan. Wilh. Trilleri […] etc. Ex Autographis partim recensuit, partim nunc primum edidit, suasque Animadversiones perpetuas adjecit Joannes Alberti. Cum ejusdem Prolegomenis, et adparatu Hesychiano.

ΗΣΥΧΙΟΥ ΛΕΞΙΚΟΝ. Hesychii Lexicon cum doctorum virorum integris, vel editis Antehac, nunc auctis & emendatis, Hadr. Junii, Henr. Stephani, Jos. Scaligeri […] etc. vel ineditis Henr. Valesii, Dan. Heinsii […] etc. in primis Ludolphi Kusteri, Tiber. Hemsterhusii […] etc. praeter selectas Jo. Jensii, Dan. Wilh. Trilleri […] etc. Ex Autographis partim recensuit, partim nunc primum edidit, suasque Animadversiones perpetuas adjecit Joannes Alberti. Cum ejusdem Prolegomenis, et adparatu Hesychiano.

ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ. Hephaestionis Alexandrini Enchiridion.

ΘΕΜΙΣΤΙΟΥ ΕΥΦΡΑΔΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΙΘ. Themistii cognomento suadae orationes XIX. Graece ac Latinè coniunctim editae.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ. Theodosii Alexandrini Grammatica. E codicibus manuscriptis edidit et notas adiecit Carolus Guilielmus Goettling.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Theophrasti Eresii quae supersunt opera et excerpta librorum quatour tomis comprehensa.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Theophrasti Eresii quae supersunt opera et excerpta librorum quatour tomis comprehensa. Ad fidem librorum editorum et scriptorum emendavit Historiam et Libros VI de Causis plantarum coniuncta opera D. H: F. Linkii excerpta solus explicare conatus est Io. Gottlob Schneider.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Theophrasti Eresii quae supersunt opera et excerpta librorum quatour tomis comprehensa. Ad fidem librorum editorum et scriptorum emendavit Historiam et Libros VI de Causis plantarum coniuncta opera D. H: F. Linkii excerpta solus explicare conatus est Io. Gottlob Schneider.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΕΡΕΣΙΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Theophrasti Eresii quae supersunt opera et excerpta librorum quatuor tomis comprehensa. Ad fidem librorum editorum et scriptorum emendavit Historiam et libros VI de causis plantarum coniuncta opera D. H. F. Linkii excerpta solus explicare conatus est Io. Gottlob Schneider.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΕΡΕΣ. Theophrasti characteres, sev notationes morum Atticorum. Graece ex librorum scriptorum copiis et fide interpolati et aucti virorumque doctorum coniecturis correcti.

ΘΗΣΑΥΡῸΣ ΤΗ̃Σ ΕͨΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΏΣΣΗΣ. Thesaurus Graecae linguae, ab Henrico Stephano constructus.

ΘΗΣΑΥΡῸΣ ΤΗ͂Σ ΕͨΛΛHΝΙΚE͂Σ ΓΑΏΣΣΗΣ. Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico digestu, tertio ediderunt Carolus Benedictus Hase, Guilielmus Dindorfius et Ludovicus Dindorfius.

ΘΗΣΑΥΡῸΣ ΤΗ͂Σ ΕͨΛΛHΝΙΚE͂Σ ΓΛΏΣΣΗΣ. Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque alphabetico digestu.

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. Thesaurus Graecae linguae ab Henrico Stephano constructus.

ΘΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣHΠΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. Flavii Josephi opera. Graece et latine. Recognovit Guilelmus Dindorfius

ΘΛΑΒΙΟΥ ΙΩΣΕΠΟΥ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ. Flavii Josephi opera. Graece et latine. Recognovit Guilelmus Dindorfius. Accedunt indices nominum et rerum locupletissimi.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. Thucydidis de bello Peloponnesiaco libri octo. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕ. Mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von K. W. Krüger.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕ. Mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von K. W. Krüger.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕ. Mit erklärenden Anmerkungen herausgegeben von K. W. Krüger.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ. Thucydidis olori fil de bello peloponnesiaco Libri VIII.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΡΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ. Thucydidis, olori fil. De bello peloponnesiaco Libri VIII.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΕΟΙΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΛΟΓΟΙ ΔΕΚΑ. Iuliani Imp. Opera quae supersunt omnia, S. Cyrilli Alexandriae Archiepiscopi contra impium Iulianum libri decem.

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥΥΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΣ. Iuliani Imp. Caesares cum integris adnotationibus aliquot doctorum virorum et selectis Ezech. Spanhemii interpretatione item latina et gallica additis imperatorum nummis ex instituto et bibliotheca Christiani Sigism. Liebe.

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. Isocratis Oratio de permutatione ex codd. MSStis suppleta ab Andrea Mustoxyde. Recensuit et varietatem lectionis adjecit Jo. Caspar Orellius. Isaei Oratio de Meneclis hereditate Accuratius edidit addita brevi annotatione Jo. Conradus Orellius.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ Tonika ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΙΛΙΟΤΗΡΩΔΙΑΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. Edidit Guilielmus Dindorfius.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ (ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΟΝΟΥ) ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium recognovit Augustus Meineke.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Thomas Gaisford.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Thomas Gaisford.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Thomas Gaisford.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Ad manuscriptorum fidem emendavit et supplevit Thomas Gaisford.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Recognovit Augustus Meineke.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΟΒΑΙΟΥ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ. Ioannis Stobaei Florilegium. Recognovit Augustus Meineke.

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. Claudii Galeni Opera omnia. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn.

ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ.Clementis Alexandrini opera graece et latine quae extant. […] Accedunt diversae lectiones & emendationes, partim ex veterum scriptis, partim ex hujus aetatis doctorum judicio à Friderico Sylburgio collectae: Cum Tribus locupletibus, Auctorum, Rerum, Verborum, & praeseon Indicibus.

ΛΟΓΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΕΚΦΩΝΗΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΓΡΑΙΚΙΚΗΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΤΗΣ ΟΔΕΣΣΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΩΚΑ – ΑΩΚΒ ΕΤΟΣ, ΥΠΟ Ο. Κ. Ο.

ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΜΟΣΑΤΕΩΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Luciani Samosatensis Opera ex recensione Guilielmi Dindorfii. Graece et Latine cum Indicibus.

ΛΥΚΟΥΠΡΟΥ ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΛΕΩΚΡΑΤΟΥΣ. ΕΚΔΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΠΘΩΣΑΝΤΟΣ.

Λογοι ̓εκκλησιαστικοι ̓εκφωνηθεντες ̓εν Τͅη Γραικικͅη ̓Εκκλησιͅα.

Λοκρικης ̓ανεκδοτου ̓επιγραφης Διαφωτισις.

ΜΑΝΕΘΩΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΞ. Manethonis Apotelesmaticorum libri sex.

ΜΑΞΙΜΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΧΩΝ. Recensuit et cum annotationibus criticis edidit Eduardus Gerhardius.

ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ. Scriptores poeticae historiae Graeci. Edidit Antonius Westermann.

ΜΥΘΟΓΡΑΦΟΙ. Scriptores poeticae historiae graeci edidit Antonius Westermann

ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΚΟΛΟΦΩΝΙΟΥ ΘΕΡΙΑΚΑ. Nicandri Colophonii Theriaca id est de bestiarum venenis eorumque remediis carmen cum scholiis graecis auctioribus, Eutecnii metaphrasi graeca, editoris latina et carminum perditorum fragmentis ad librorum scriptorum fidem recensuit, emendavit, et brevi annotatione illustravit Io. Gottlob Schneider.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ἀνάπτυξις τῆς θεολογικῆς στοιχειώσεωσ Πρ́οκλου Πλατωνικοῦ. Nicolai Methonensis Refutatio institutionis theologicae Procli Platonici.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΝΑΒΑΣΙΣ ΚΥΡΟΥ. Xenophontis de Cyri Expeditione Commentarii recensuit Io. Gottlob Schneider.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ. Xenophontis Memorabilium Socratis dictorum Libri IV.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΤΑ. Xenophontis Historiae Graecae libri septem.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Xenophontis de Cyri Disciplina libri VIII. ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recensuit, et interpretatus est Io. Gottlob Schneider.

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Xenophontis quae extant ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniescturis recensuit et interpretatus est Io. Gottlob Schneider.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Homers Odyssee.

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ. Homeri Odyssea. Eiusdem Barachomyomachia, Hymni, aliaq; eius opuscula, seu catalecta.

ΟΠΠΙΑΝΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ. Oppiani Cynegetica et Halieutica. Ad fidem librorum scriptorum emendavit Ioannes Gottlob Schneider. Accedunt versiones latinae metrica et prosaica plurima anecdota et index graecitatis.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ. Adagia sive Proverbia graecorum ex Zenobio seu Zenodoto Diogeniano & Suidae collectaneis.

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΕΣΙΣ. Pausaniae Graeciae Descriptio. Edidit, Graeca emendavit, Latinam Amasaei Interpretationem Castigatam Adiunxit et Adnotationes atque Indices adiecit Carolus Godofredus Siebelis.

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Pausaniae Graeciae Descriptio. Edidit, Graeca Emendavit, Latinam Amasaei Interpretationem Castigatam Adiunxit Et Annotationes Atque Indices Adiecit Carolus Godofredus Siebelis.

ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ. Pausaniae Graeciae Descriptio. Edidit, Graeca emendavit, Latinam Amasaei Interpretationem Castigatam Adiunxit Et Adnotationes Atque Indices adiecit Carolus Godofredus Siebelis.

ΠΕΡΙ ΑΤΙΜΙΑΣ. De Infamia iure attico commentatio.

ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓNEΗΣΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ. Συνταχθὲν ὑπὸ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΕΧΒΥΤΕΡΟΥ, τοὑ ἐξ Οἰκονόμων γενεαλογεμένε. Ὲτυπώθη δαπάνη τῆς Αδελφότητος ΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΟΥ ΕΞΑΛΟΓΗΣ. Veterum philosophorum praecipue stoicorum doctrina de morte voluntaria.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙ ΕΝΕΤΩΝ ΥΠΟ ΕΡΜΑΝΝΟΥ ΛΟΥΝΤΖΗ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΕΝΑΙΣ ΛΥΣΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΗΡΙΟΥ, ...., ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Γ. Γ. ΠΑΠΠΑΔΟΠΥΛΟΥ. ... ΥΝΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Ν. ΒΑΜΒΑ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΕΙ.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΕΠΙΝΙΚΙΩΝ ΤΡΙΑ. Pindari Carmina tria. Olympiorum II. & VI. Pythiorum I. Proömio et annotatione explanavit et illustravit Simon Karsten.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΕΜΕΑ ΠΥΘΙΑ ΙΣΘΜΙΑ. Pindari Olympia, Nemea, Pythia, Isthmia.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ Pindarus Werke. Urschrift, Uebersetzung in den pindarischen Versmaaßen und Erläuterungen.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restituit et ex fide librorum manuscriptorum doctorumque coniecturis recensuit annotationem criticam scholia integra interpretationem latinam commentarium perpetuum et indices adiecit Augustus Boeckhius.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restituit et ex fide librorum manuscriptorum doctorumque coniecturis recensuit annotationem criticam scholia integra interpretationem latinam commentarium perpetuum et indices adiecit Augustus Boeckhius.

ΠΙΝΔΑΡΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Pindari Opera quae supersunt. Textum in genuina metra restituit et ex fide librorum manuscriptorum doctorumque coniecturis recensuit annotationem criticam scholia integra interpretationem latinam commentarium perpetuum et indices adiecit Augustus Boeckhius.

ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani accurata expressa cum Marsilii Ficini interpretatione accedit varietas lectionis Studis Societatis Bipontinae.

ΠΛΑΤΩΝ. Platonis Philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani accurata expressa cum Marsilii Ficini interpretatione accedit varietas lectionis Studis Societatis Bipontinae.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ sive de Re Publica libri decem.

ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΝΟΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ. Pléthon.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen decimum quartum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen decimum tertium.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen decimum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen duodecimum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen nonum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen octavum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen quartum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen quintum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen septimum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen sextum.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen tertium.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ. Plutarchi Chaeronensis quae supersunt omnia. Cum adnotationibus variorum adjectaque lectionis diversitate. Opera Joannis Georgii Hutten. Volumen undecimum.

ΠΛΩΤΙΝΟΣ. Plotini Enneades cum Marsilii Ficini interpretatione castigata iterum ediderunt Frid. Creuzer et Georg. Henricus Moser primum accedunt Porphyrii et Procli institutiones et Prisciani philosophi solutiones.

ΠΟΙΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ. Tom. IΔ.Poetarum Graecorum Sylloge.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatione, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatone, varietate lectionis, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser.

ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕΤΑΛΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. Polybii Megalopolitani Historiarum quidquid superest. Recensuit, digessit, emendatiore interpretatone, varietate lectionis, adnotationibus, indicubus illustravit Iohannes Schweighaeuser Argentoratensis.

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΗΣ ΕΜΨΥΧΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑ. Porphyrii Philosophi de abstentia ab esu animalium libri quatuor.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΒ'. ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Actes de la douzième Réunion générale de la Société archélogique de Grèce.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΗΦΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. (ΜΕΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΚΤΩ).

Παρμενιδου τοῦ ἐλεατου λειψανα. Fragmente des Parmenides

ΡΗΜΑΤΙΚΟΝ sive verborum graecorum et nominum verbalium technologia.

ΣΙΚΕΛΙΩΝ sive commentariorum de Siciliae veteris geographia, historia, mythologia, lingua, antiquitatibus sylloge.

ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Simplicii Commentarius in IV Libros Aristotelis de Caelo ex recensione Sim. Karstenii editus.

ΣΟΥΙΔΑΣ. Suidae Lexicon, Graece & Latine.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ. The Antigone of Sophocles in Greek and English; with an introduction and notes.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ. Sophoclis tragoediae superstites et deperditarum fragmenta ex recensione G. Dindorfii.

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, Antehac ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΩΝ De Urbibus Inscripta.

ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΟΙ.Strabonis Rerum geographicarum libri XVII. Isaacus Casaubonus recensuit, summoque studio & dilligentia, ope etiam veterum codicum, emendavit, ac Commentarius illustrauit. Acceßit & Tabula orbis totius descriptionem complectens Adiecta est etiam Guilielmi Xylandri Augustani Latina versio, cum necessariis Indicibus.

ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΩΝ, sive artium Scriptores ab initiis usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros. Composuit Leonhardus Spengel.

ΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΩΝ ΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΑ. Philostratorum quae supersunt omnia vita Apollonii libris VIII vitae sophistarum libris II Heroica imagines priores atque posteriores et epistolae Acessere Apollonii Tyanensis Epistolae Eusebii liber adversus Hieroclem Callistrati descript. statuarum omnia Ex Mss. Codd. recensuit notis perpetuis illustravit versionem totam fere novam fecit Gottfridus Olearius.

ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΡΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. B. Theodoreti Episcopi Cyri Opera omnia ex recensione Jacobi Sirmondi.

ΤΡΥΦΙΟΔΩΡΟΥ ΑΛΩΣΙΣ ΙΛΙΟΥ. Cum Jac. Merrickii et Godofr. Henr. Schaeferi annotationibus integris, aliorum selectis, suisque maximam partem criticis et grammaticis edidit Fridericus Augustus Wernicke.

Του Ψελλου Μιχαηλ εἰς την ψυχογονιαν του Πλατωνος M. Pselli in Platonis de Animæ Procreatione Præcepta commentarius. Nunc primum ex codice Bibliothecæ Acad. Upsaliensis edidit, emendavit, Latine reddidit, commentariis et prolegomenis persecutus est C. G. Linder. 

ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΙΣΙΝ. Hymnus in Isim. Ab L. Rossio repertum primum distinxit emendavit annotavit Hermannus Sauppius.

ΥΠΕΡIΔΟΥ ΛΟΓΟΙ Β. The Orations of Hyperides for Lycophron and for Euxenippus;

ΥΠΕΡΙΔΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ. The Oration of Hyperides against Demosthenes, respecting the Treasure of Harpalus.

ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. Philostrati Epistolae quas ad Codices recensuit et notis olearii suisque instruxit Jo. Fr. Boissonade.

ΦΛΑΟΥΙΟΥ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ. Flavii Philostrati quae supersunt Philostrati Junioris imagines Callistrati descriptiones edidit C. L. Kayser.

ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΞΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΗ. Photii Lexicon e codice Galeano descripsit Ricardus Porsonus.

ΧΙΑΚΑ ΗΤΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΣΟΥ ΧΙΟΥ. [...] ΥΜΟ ΤΟΥ ΙΛΤΡΟΥ ΑΛΧΑΝΔΡΟΥ Μ. ΒΛΑΣΤΟΥ.

ΩΡΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΙΛΩΥ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ. Horapollinis Niloi Hieroglyphica.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. Ediderunt Carolus et Carol. Vincent. de la Rue. Denuo recensuit emendavit castigavit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. Ediderunt Carolus et Carol. Vincent. de la Rue. Denuo recensuit emendavit castigavit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch. Tomus IX.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. Ediderunt Carolus et Carol. Vincent. de la Rue. Denuo recensuit emendavit castigavit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch. Tomus VIII.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. Ediderunt Carolus et Carol. Vincent. de la Rue. Denuo recensuit emendavit castigavit Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch. Tomus X.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. […]

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origenis opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur. Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus. […]

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origines in Evangelium Opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur.

ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ. Origines in Evangelium Opera omnia quae Graece vel latine tantum exstant et ejus nomine circumferuntur.

τὸ του πόλοῦ ἄστρον [Polarstern]. An Louis de la Foye [Gedicht]

Записок Одесского общества истории и древностей [= Mémoiren der Odessaer Gesellschaft für Geschichte und Altertümer].

Ἐυριπιδου Φοινισσαι. Euripidis Phoenissae. Edidit ex optimis Lb. et in usum studiosae iuventutis enarravit Joannes Apitzius.

[top]

A

A Classical Dictionary.

A Journal written during an excursion in Asia Minor. By Charles Fellows.

A Midsummer Night's Dream

A Select Collection of Old English Plays

A Treatise on the Chronology of Siriadic Monuments, demonstrating that the Egyptian Dynasties of Manetho are records of astrogeological Nile Observations which have been continued to the present time.

A Yorkshire Tragedy

A fragment of an Ode of Sappho from Longinus. Also, an ode of Sappho from Dionysius Halicarn. Edited by the honourable Francis Herny Egerton.

A history of Greece.

A treatise on the greek prepositions, and on the cases of nouns with which these are used.

A. Gellii Noctium Atticarum libri XX. Ex recensione Martini Hertz.

A. Gellii Noctium Atticarum libri XX. Ex recensione Martini Hertz.

A. K. Millin‘s Mythologische Gallerie. Eine Sammlung von mehr als 750 antiken Denkmälern, Statuen, geschnittenen Steinen, Münzen und Gemälden, auf den 191 Original-Kupferblättern der französischen Ausgabe.

A. Persii Flacci Satirae.

AIΣΧΥΛΟΥ ΤΡΑΓΩΙΔΙΑΙ. Aeschyli Tragoediae. Recognovit et praefatus est Guilelmus Dindorfius.

Ab urbe condita

Ab urbe condita libri. Edidit Martinus Hertz.

Abend-Zeitung

Abendgespräche

Abhandlung über zwei Gemmen der Kaiserlich-Königlichen Sammlung zu Wien und über einige Bildnisse der Julia Augusta auf Denkmälern des Alterthums.

Abhandlung über zwei Gemmen der Kaiserlich-Königlichen Sammlung zu Wien und über einige Bildnisse der Julia Augusta auf Denkmälern des Alterthums.

Abhandlungen der Fries'schen Schule von Apelt, Schlömilch und Schmid.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1837.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1838.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1838.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1841.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1842.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1843.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1845.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1846.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1847.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1848.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1849.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1850.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1851.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1853.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1854.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1854.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1855.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1856.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1857.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1858.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1859.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1860.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1861.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1862.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1863.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1864.

Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1865.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften.

Abriss der Alterthumskunde.

Abriss der Römischen Antiquitäten zum Gebrauch bei Vorlesungen.

Abriss der Römischen Antiquitäten zum Gebrauch bei Vorlesungen.

Abriss der griechischen und römischen Alterthümer. Nebst einer chronologischen Übersicht, für Gymnasien.

Abschiedsgruß

Academici libri quattuor [Academica posteriora]

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des Séances.

Accessit Marini Neapolitani Libellus De Vita Procli; quas olim Romae Illustris Picus Mirandula disputandas exhibuit: nec non Index rerum & verborum locupletissimus.

Account of two visits to the anopaea or highlands above Thermopylae made in June and July 1837. With a map.

Achaei Eretriensis quae supersunt, collecta et illustrata a Car. Lud. Urlichs.

Achill. Mit einer Karte der Ebene von Troia.

Achilles und seine Denkmäler ausser Süd-Russland.

Achillis Tatii Alexandrini de Leucippes et Clitophontis amoribus libri octi.

Acht Lieder von Goethe. Zum erstenmale mit Erläuterungen herausgegeben von Th. Bergk.

Acronis et Porphyrionis Commentarii in Q. Horatium Flaccum edidit Ferdinandus Hauthal.

Acronis et Porphyrionis Commentarii in Q. Horatium Flaccum edidit Ferdinandus Hauthal.

Acta Societatis Graecae. Ediderunt Antonius Westermannus Carolus Hermannus Funkhaenel.

Acta Societatis Graecae. Ediderunt Antonius Westermannus Carolus Hermannus Funkhaenel.

Acta philologorum monacensium. Auctoritate regia edidit Fridericus Thiersch.

Acta philologorum monacensium. Auctoritate regia edidit Fridericus Thiersch.

Acta philologorum monacensium. Auctoritate regia edidit Fridericus Thiersch.

Ad Apollodoni bibliothecam observationes auctore Christ. Gottl. Heyne.

Ad Aristophanis Equites vs. 324. Commentatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Ad Frid. Ludov. Heindorfium virum celeberrimum Epistola critica.

Ad Horatii Epist. II, I. Commentarius [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Ad Sophoclis Antigonam Observata [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Ad Sophoclis Tragoedias Annotationes.

Ad fragmenta Orationum Ciceronis praefatio.

Addenda et corrigenda in commentariis Pindari.

Addiani Nicomediensis Expeditionis Alexandri libri septem recensiti et notis illustrati a Friderico Schmieder.

Additamenta Animadversionum in Athenaei Deipnosophistas. In quibus et multa Athenaei et plurima aliorum scriptorum loca tractantur. Auctore Friderico Jacobs.

Additamenta ad Civitatis Platonicae libros X. Lipsiae A. MDCCCXXX. XXXI. XXXIII. Editos a C. E. Chr. Schneidero.

Additamenta ad Lectionis varietatem in Pindari Carminum Editione Gottingensi CDCCLXXIII notatam. Ab Editore Chr. G. Heyne.

Adel und Ritterschaft in England.

Adelbert von Chamisso

Adversaria in Sophoclis Philoctetam edidit Eduardus Wunderus.

Aegineticorum capita quatuor, de Phidone, de Aeginetorum mercaturis, de arte Aeginetica, de pugna Curyphalensi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Aegineticorum liber scripsit Carolus Mueller.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern von Christian Carl Josias Bunsen.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern von Christian Carl Josias Bunsen.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern von Christian Carl Josias Bunsen.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern von Christian Carl Josias Bunsen.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern.

Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchung in fünf Büchern.

Aegyptens Vorzeit und Chronologie, in Vergleichung mit der west- und ost-asiatischer Kulturvölker. Ein Prodromus zur Ethnologie des Menschengeschlechtes.

Aegyptische Chronologie. Ein kritischer Versuch von J. Lieblein. Herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania.

Aeliani de natura animalium libri XVII.

Aeliani de natura animalum libri XVII.

Aelii Aristidis Declamationes Leptineae. Emendatas atque Annotationibus cum suis tum Angeli Maii et Iacobi Morellii illustratas edidit Guilelmus Henr. Grauert.

Aeneas und die Penaten. Die italischen Volksreligionen unter dem Einfluß der griechischen, dargestellt von Rudolf Heinrich Klausen.

Aeneas und die Penaten. Die italischen Volksreligionen unter dem Einfluß der griechischen, dargestellt von Rudolf Heinrich Klausen.

Aeneis

Aeschinis Orationes. E codicibus partim nunc primum excussis edidit scholia ex parte inedita adiecit Ferdinandus Schultz.

Aeschinis Socratici Dialogi tres Graece.

Aeschinis et Demosthenis Orationes de corona. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri. Accedunt scholia partim inedita.

Aeschinis oratio in Ctesiphontem. In usum praelectionum recensuit Ern. Car. Frid. Wunderlich

Aeschinis oratoris Opera Graece. Ad Fidem Codicum Manuscriptorum Recognovit Animadversionibusque Illustravit Jo. Henr. Bremius.

Aeschinis oratoris Opera Graece. Animadversionibusq illustravit Jo. Henr. Bremius.

Aeschylea Orestia.

Aeschylearum quaestionum specimen.

Aeschyleische Chorgesänge nach der Mediceischen Handschrift. Nebst berichtigtem Texte.

Aeschyli Agamemnon. Recensuit emendavit annotationem et Commentarium criticum adjecit Simon Karsten.

Aeschyli Dramatum Fragmenta.

Aeschyli Eumenides. Cum scholiis edidit Conradus Schwenck.

Aeschyli Persae.

Aeschyli Prometheus Vinctus cum varietate lectionis.

Aeschyli Prometheus vinctus. Recensuit, adnotationem criticam et exegeticam adjecit Henricus Weil.

Aeschyli Septem contra Thebas.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum Fragmenta.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum Fragmenta. Recensuit varietate lectionis et Commentario perpetuo illustravit Scholia Graeca apparatum historicum et Lexicon Aeschyleum adiecit Christianus Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recensuit et Commentario illustravit Chr. Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recensuit et Commentario illustravit Chr. Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recensuit et Commentario illustravit Chr. Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recensuit et Commentario illustravit Chr. Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt ac deperditarum fragmenta. Recensuit et Commentario illustravit Chr. Godofr. Schütz.

Aeschyli Tragoediae quae supersunt.

Aeschyli Tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Aeschyli quae supersunt Tragoediae.

Aeschyli quae supersunt Tragoediae.

Aeschyli quae supersunt Tragoediae.

Aeschyli quae supersunt Tragoediae.

Aeschyli tragoediae

Aeschyli, quae supersunt, fabulae et fragmenta.

Aeschylos Agamemnon erklärt von F. W. Schneidewin.

Aeschylos Agamemnon, metrisch übersetzt

Aeschylos Eumeniden griechisch und deutsch mit erläuternden Abhandlungen über die äussere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition dieser Tragödie.

Aeschylos' Werke.

Aeschylos‘ Perser und Prometheus. Metrisch übersetzt von Fr. v. O.

Agamemnon (1. Teil der Orestie)

Aglaophamus sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri tres scripsit Chr. Augustus Lobeck.

Agricola, als Versuch und Ankündigung einer neuen Verdeutschung sämmtlicher Werke des Tacitus, übersetzt von Wilhelm Bötticher.

Aischylos Sieben gegen Thebai.

Aischylos Tragödien. Mit einem Commentare von Aug. Lafontaine.

Ajax (Aias)

Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte. Gehalten im Wintersemester 1851/52 von Dr. Albrecht Weber.

Albanesische Studien von Dr. jur. Johann Georg von Hahn. Nebst einer Karte und andern artistischen Beilagen.

Albii Tibulli Carmina.

Albii Tibulli libri quatuor ex recensione Caroli Lachmanni.

Albii Tibulli, Carmina. libri tres: cum libro quarto sulpiciae et aliorum. Ex recensione Heyniana cum animadversionibus edidit Car. Fr. Wunderlich.

Albius Tibullus et Lygdamus, codicum ope emendati a Joanne Henrico Vossio.

Albrecht Holm

Alcaei Mytilenaei Reliquiae. Collegit et annotatione instruxit Aug. Matthiae. Praemissa est Epistola ad V. Magnit C. G. L. Grossmannum.

Alcaei Poetae lyrici fragmenta.

Alceste [französische Fassung]

Alcestis Euripidea.

Alciphronis Rhetoris Epistolae.

Alciphronis rhetoris Epistolae cum adnotatione critica editae ab Augusto Meinekio.

Alexander a Daniels de Syxonici speculi origine ex juris communis libro suevico speculo perperam nominari solito.

Alexander und Darius

Alexander von Humboldt. August Böckh. Briefwechsel.

Alexandrea. Tragische Trilogie.

Alexandri Aetoli Fragmenta collecta et illustrata.

Alexandri Aphrodisiensis commentarius in libros Metaphysicos Aristotelis.

Alexis

Aliquot de Musica graecorum arte quaestiones.

Aliquot difficiliorum ex Agricola Taciti locorum explicatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Alkibiades und Lysandros.

All's Well That Ends Well

Allgemeine Aesthetik in akademischen Lehrvorträgen.

Allgemeine Deutsche Biographie.

Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Charten.

Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Charten.

Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Charten.

Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge von genannten Schriftstellern bearbeitet und herausgegeben von J. S. Ersch und J. G. Gruber. Mit Kupfern und Charten.

Allgemeine Geschichte der Philosophie zum Gebrauch in akademischen Vorlesungen.

Allgemeine Geschichte der Zeiten der Kreuzzüge von der Zerspaltung des Chaliphats bis auf die Zeiten der Osmanischen Türken. Zweyter Theil. Von der Errichtung des lateinischen Reichs in Constantinopel bis auf die Erscheinung der Osmanen in Kleinasien. Erste Abtheilung. Orient.

Allgemeine Geschichte der Zeiten der Kreuzzüge von der Zerspaltung des Chaliphats bis auf die Zeiten der Osmanischen Türken. Zweyter Theil. Von der Errichtung des lateinischen Reichs in Constantinopel bis auf die Erscheinung der Osmanen in Kleinasien. Zweyte Abtheilung. Occident.

Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis auf die heutigen Tage.

Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis auf die heutigen Tage.

Allgemeine Lehre vom Accent der griechischen Sprache.

Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1832

Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1834

Allgemeine Metaphysik, nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre.

Allgemeine Musicalische Zeitung. Zehnter Jahrgang vom 30. Sept. 1807 bis 21. Sept. 1808.

Allgemeine Taschenbibliothek der menschlichen Culturgeschichte.

Allgemeine Taschenbibliothek der menschlichen Culturgeschichte.

Allgemeine Zeitschrift für Geschichte.

Allgemeine Zeitung

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände. Conversations-Lexikon. In funfzehn Bänden.

Allgemeine wissenschaftliche Alterthumskunde oder der concrete Geist des Alterthums in seiner Entwicklung und in seinem System.

Allgemeiner Theil der Erkenntnißlehre.

Almanach de poche françois

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Almanach der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1855.

Alte Geographie, beleuchtet durch Geschichte, Sitten, Sagen der Völker und mit dergleichenden Beziehungen auf die neuere Länder- und Völkerkunde. Zur Belehrung und Unterhaltung für Leser aus allen Ständen und zum Gebrauche für höhere Lehranstalten bearbeitet von Ludwig Georgii.

Alte Geographie, beleuchtet durch Geschichte, Sitten, Sagen der Völker und mit dergleichenden Beziehungen auf die neuere Länder- und Völkerkunde. Zur Belehrung und Unterhaltung für Leser aus allen Ständen und zum Gebrauche für höhere Lehranstalten bearbeitet von Ludwig Georgii.

Alte Schwedische Volks-Melodien von E. G. Geijer und A. A. Afzelius. Für das Pianoforte bearbeitet und dem Herrn Professor A. Boeckh gewidmet von P. Grönland.

Alte lokrische Inschrift von Chaleion oder Oeantheia mit den Bemerkungen von I. N. Oekonomides herausgegeben von Ludwig Ross. Mit einer lithographirten Tafel.

Alter und Ursprung des Sachsenspiegels.

Alterthümer am Nordgestade des Pontus.

Altes Testament

Althochdeutscher Sprachschatz.

Altitalische Rechtsalterthümer in der römischen Sage. Ein Versuch von Th. G. Pfund.

Altnordisches Leben. Mit einer Schrifttafel.

Altschottische und altenglische Volksballaden.

Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde. Im Verein mit mehrern Freunden des Alterthums herausgegeben von C. A. Böttiger.

Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde. Im Verein mit mehrern Freunden des Alterthums herausgegeben von C. A. Böttiger.

Amalthea oder Museum der Kunstmythologie und bildlichen Alterthumskunde. Im Verein mit mehrern Freunden des Alterthums herausgegeben von C. A. Böttiger.

Ammiani Marcellini quae supersunt. Cum notis integris Frid. Lindenbrogii, Henr. et Hadr. Valesiorum et Iac. Gronovii. Quibus Thom. Reinesii quasdam et suas adiecit Io. Augustin. Wagner. Editionem absolvit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Ammiani Marcellini quae supersunt. Cum notis integris Frid. Lindenbrogii, Henr. et Hadr. Valesiorum et Iac. Gronovii. Quibus Thom. Reinesii quasdam et suas adiecit Io. Augustin. Wagner. Editionem absolvit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Ammiani Marcellini quae supersunt.[…]

Ammiani Marcellini rerum gestarum quae exstant. M. Boxhorn-Zverius recensuit et animadversionibus illustravit.

Ammonius de adfinium vocabulorum Differentia. Accedunt opuscula nondum edita, eranius philo de differentia significationis. Lesbonax de Figuris Grammaticis. Icerti Scriptores de soloecismo & Barbarismo. Lexicon de Spiritibus dictionum, ex operibus Tryphonis, Choerobosci, Theodoriti, etc. selectum. Ammonium. ope MS.

Amores

Amphitruo [Amphitryon]

An Essay on the Probability of Saul, Beniah, Abishai, Jehoshaphat, Johnathan, &c., having been the Hycsos Rulers, called Salatis, Beon, Apachnas, Apophis, &c., accompanied by a biographical and historical table.

An Fichte. Sonett

An M.... Aus dem Lateineinischen des Petron

An Nicolaus Delius. Über Kritik und Geschichte des goetheschen Textes.

An die Apostolischen [Gedichtzyklus]

An essay on the ancient weights and money and the Roman and Greek liquid measures. With an Appendix on the Roman and Greek foot.

An essay on the origin and formation of the Romance Languages.

Anabasis [Ἀνάβασις]

Anacreontis Carmina.

Anacreontis Teii Carmina Graece.

Anacreontis quae feruntur odaria, recensuit Aug. Ferd. Lindau.

Anakreons auserlesene Oden und die zwey noch übrigen Oden der Sappho

Analecta Alexandrina sive commentationes de Euphorione Chalcidensi Rhiano Cretensi Alexandro Aetolo Parthenio Nicaeno.

Analecta Epigraphica et Onomatologica. Scripsit Carolus Keilius.

Analecta Horatiana scripsit Ioannes Horkel.

Analecta critica. Poesis Romanorum scenicae reliquas illustrantia. Scripsit Fridericus Osannus. Insunt Plauti fragmenta ab Angelo Maio in Codice Ambrosiano nuper reperta.

Analecta epigraphica et onomatologica.

Analectorum criticorum Scaenicae Romanae Poesis reliquias illustrantium specimen

Analyse du Traite de métrique et de rhythmique de Saint Augustin, Intitulé: De Musica.

Analyse critique des représentations zodiacales de Dendéra et d'Esné

Anaxagorae Clazomenii Fragmenta quae supersunt omnia, Collecta commentarioque illustrata ab Eduardo Schaubach. Accedunt De vita et philosophia Anaxagorae Commentationes duae.

Anaximenes Ars Rhetorica.

Andeutungen zu vier und zwanzig Vorträgen über die Archaeologie im Winter 1806 gehalten von C. A. Böttiger.

Andeutungen über das religiöse Princip in der geschichtlichen Darstellung des Thucydides.

Andeutungen über den gegenwärtigen Stand der homerischen Frage.

Andeutungen über den ursprünglichen Religionsunterschied der römischen Patricier und Plebejer von D. Pellegrino.

Andocidis orationes quattuor recensuit et lectionum varietate instruxit Dr. Carolus Schiller.

Andreas Hofer

Anecdota Delphica. Accedunt tabulae duae Delphicae.

Anecdota Graeca.

Anecdota Graeca.

Anecdota Graeca.

Anecdota Graeca. E. codd. mss. Bibl. Reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus.

Anecdota Graeca. E. codd. mss. Bibl. Reg. Parisin. descripsit Ludovicus Bachmannus.

Anecdotum Romanum de notis veterum criticis inprimis Aristarchi Homericis et Iliade Heliconia edidit et Comentariis illustravit Fridericus Osannus.

Anfangsgründe der Griechischen Sprache mit Beispielen zum Lesen und Übersetzen.

Anfangsgründe einer deutschen Prosodie von Dr. G. F. Grotefend.

Anfänge der griechischen Geschichte.

Angebinde an Selmars Nase [Gedicht]

Angeiologie.

Angelus Silesius und de Saint-Martin. Auszüge.

Anhang zur Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabäer.

Anicii Manlii Severini Boethii de consolatione philosophiae Libri V.

Animadversionem in Sallustii Catilinam particula altera [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones ad Ciceronis Oratorem auctore H. A. Burchardi.

Animadversiones ad Sallustii Catilinam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones criticae in Callimachi Epigrammata et achillem tatium.

Animadversiones criticae in minora, quae feruntur, Homeri carmina [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones in Aeschyli & Euripidis quosdam locos difficiliores [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones in Aeschyli Prometheum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones in Euripidis Medeam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversiones in quosdam Anabaseos locos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversionum de veteribus legum latoribus et scriptoribus Iuris Attici ad Io. Alberti Fabricii Bibliothecam Graecam specimina duo. Iterum edidit novisque accessionibus locupletavit Christ. Gottl. Richterus. Accessit Oratio de intereuntis Iurisprudentiae Humanioris caussis.

Animadversionum in Platonis Theaetetum fasciculus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversionum in Sophoclis Oedip. Col. Fasc. I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversionum in Sophoclis Oedip. Col. Fasc. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Animadversionum in funebrem orationem Thucydidis fasciculus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Anleitung zum Lateinischschreiben in Regeln und Beispielen zur Uebung. Zum Gebrauche der Jugend.

Anleitung zum Lateinischschreiben in Regeln und Beispielen zur Uebung. Zum Gebrauche der Jugend.

Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische.

Anleitung zum Uebersetzen aus der deutschen in die griechische Sprache, in Beispielen und Exercitien aus griechischen Original-Schriftstellern.

Anmerkungen über Nieupoorts Handbuch der Römischen Alterthümer von M. Christoph Johann Gottfried Haymann.

Annaei Senecae oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores. Conradus Bursian. Recensuit et emendavit.

Annaei Senecae tum Rhetoris tum Philosophi. Opera Omnia. Ab Andrea Schotto ad veterum exemplarium fidem castigata, Graecis etiam hiatibus expletis.

Annales Littéraires de l'Europe

Annales [Ab excessu divi Augusti]

Annales de l'Institut archéologique. Annali dell'Instituto di Archeologica.

Annales de l'Institut d'Afrique.

Annales de l'Institut de Archéologique. Annali dell'Instituto Archeologico.

Annales de l'Institut de Correspondance archéologique. Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica.

Annales de l'Institut de Correspondance archéologique. Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica.

Annales des Lagides, ou chronologie des rois Grecs d'Égypte successeurs d'Alexandre le Grand. Ouvrage couronné par l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres de l'institut de France, au concours de l'Année MDCCCXVIII. Par M. Champolion-Figeac. Supplément, contenant la défense de la Chronologie de cet Ouvrage.

Annales typogaphiques

Annales veterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum, confecti a Car. Timotheo Zumptio.

Annales veterum regnorum et populorum, imprimis Romanorum, confecti a Car. Timotheo Zumptio.

Annali dell'Instituto Archeologico. Annales de l'Institut de Archéologique.

Annali dell'Instituto Archeologico. Annales de l'Institut de Archéologique. .

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annali dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica. Annales de l'Institut de Correspondance archéologique.

Annehmen oder Ablehen?

Annotationes ad orationem in Thucydidis libro primo primam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotationes in Aeschyli Choephoros [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotationes in Aeschyli Supplicium chori canticum primum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotationes in Demosthenis orationem quae vulga prima Philippicarum dicitur.

Annotationes in Electram Sophoclis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotationes in Platonis Lysidem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotationis criticae supplementum ad Pindari olympias scripsit Carolus Ioh. Tycho Mommsen.

Annotationum criticarum in Ovidii Elegiaca. Specimen I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Annotatiunculae in Quintilianum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen.

Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen.

Anthologia Graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Paricini ex Apographo Gothano edita. Curavit Epigrammata in Codice Palatino desiderata et Annotationem Criticam adiecit Fridericus Jacobs.

Anthologia Graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Paricini ex Apographo Gothano edita. Curavit Epigrammata in Codice Palatino desiderata et Annotationem Criticam adiecit Fridericus Jacobs.

Anthologia Graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Paricini ex Apographo Gothano edita. Curavit Epigrammata in Codice Palatino desiderata et Annotationem Criticam adiecit Fridericus Jacobs.

Anthologia Graeca sive poetarum graecorum lusus ex recensione Brunckii.

Anthropologie

Anthropologie und Psychologie oder die Philosophie des subjectiven Geistes.

Antibarbarus der lateinischen Sprache. In zwei Abtheilungen, nebst Vorbemerkungen über reine Latinität.

Antigone

Antigone

Antigone, tragédie de Sophocle.

Antigone. Griechisch und Deutsch, herausgegeben von August Böckh.

Antigone. Tragödie von Sophokles. Text der Chöre, componirt von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Antike Bildwerke. Zum ersten Male bekannt gemacht von Eduard Gerhard.

Antike Schleudergeschosse beschrieben und erklärt von Wilhelm Vischer.

Antike und Deutsche Metrik. Zum Schulgebrauch bearbeitet.

Antimachi Colophonii reliquiae.

Antiphontis Orationes XV. Recognovit annotationem criticam et commentarios adiecit Eduardus Maetzner.

Antiquae musicae auctores septem. Graece et latine. Restituit ac Notis explicavit.

Antiquitas Homerica. Edente J. Terpstra.

Antiquitates Romanae compendio. Lectionum suarum in usum enarratae J. D. Fuss.

Antiquitates iuris publici Graecorum delineavit Georg Friedrich Schömann.

Antiquitatum Laconicarum Libelli Quatuor.

Antiquitatum Romanarum Graece explicatarum particula.

Antiquitatum Romanarum corpus Absolutissimum in quo Praeter ea quae Ioannes Rosinus delineaverat, Infinita supplentur, mutantur adduntur.

Antiquitäten von Griechenland: oder Geschichte der Staatsverfassung, der Sitten, Denk- und Lebensart der vornehmsten griechischen Staaten von den ältesten Zeiten bis auf den Verlust ihrer Freiheit.

Antiquités Grecques du Bosphore-Cimmérien. Publiées et expliquées par M. Raoul-Rochette.

Antiquités Helléniques ou Répertoire d‘Inscriptions et d‘autres Antiquités découvertes depuis l‘Affranchissement de la Grèce.

Antiquités helléniques ou Répertoire d‘Inscriptions et d‘autres Antiquités découvertes depuis l‘affranchissement de la Grèce.

Antisthenis fragmenta. Nunc primum collegit et edidit Aug. Guilielmus Winckelmann.

Antonii Van Dale M. D. De Oraculis Ethnicorum Dissertationes Duae.

Antonii oratio in Cassii Dionis Lib. XLIV. notis illustrata [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Antonini Liberalis. Transformationum congeries, cum emendationibus Abrahami Berkelii.

Antonius und Cleopatra

Antony and Cleopatra

An essay on the state of literature and learning under the Anglo-Saxons.

Aperçu de la langue des iles marquises et de la langue Taïtienne, précédé d‘une Introduction sur l‘histoire et la géographie de l‘archipel des marquises, par J. Ch. Éd. Buschmann.

Aperçu génèral de la science comparative des langues pour servir d‘introduction a un traité comparé des langues indo-européennes.

Aphorismen über den Bau der auf uns gekommenen Ausgaben der Ilias und Odyssee.

Apollodori Bibliotheca. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Apollodori Etheniensis Bibliothecae libri tres. Ad Codd. Mss. idem renciti a Chr. G. Heyne.

Apolloii Rhodii Argonautica.

Apollonii Alexandrini De constructione orationis libri quatuor. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Apollonii Argonautica emendavit apparatum criticum et prolegomena adiecit R. Merkel. Scholia vetera et codice Laurentiano edidit Henricus Keil.

Apollonii Argonautica emendavit apparatum criticum et prolegomena adiecit R. Merkel. Scholia vetera et codice Laurentiano edidit Henricus Keil.

Apollonii Rhodii Argonautica. Ex recensione et cum notis Rich. Fr. Phil. Brunckii. Accedunt scholia graeca et codice Biblioth. Imperial. Paris.

Apollonii Rhosii Argonauticorum.

Apollonii Sophistae Lexicon Homericum ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Apollonii Sophistae. Lexicon Graecum Illiadis et Odysseae.

Apologetae ecclesiae christianae ante-Theodosiani, Platonis ejusque philosophiae arbitri. Disquisitio philosophico-theologica, auctore Henrico Nicolao Clausen.

Apologie Hegels gegen Dr. R. Haym.

Apparatus Pindarici supplementum ex codicibus Vratislaviensibus edidit Car. Ern. Christoph Schneider.

Apparatus ad annales criticos rerum graecarum inde ab initio olympiadum iphiti usque ad olympiadem coroeb. CCXXX. sive inde ab anno DCCCLXXXIIII. ante Chr. nat. usque ad annum CXXXXIIII. post Christ. nat. collecti Specimen dedit Ioannes Matthias Schultz.

Appendice aux Lettres d'un antiquaire a un artiste sur l'emploi de la peinture historique murale dans la décoration des temples et des autres édifices publics ou particuliers chez les grecs et les romains.

Appendix Ad Draconem Stratonicensem Complectens Trichae Eliae Monachi Et Herodiani Tractatvs De Metris. Ex Codd. Mss. edidit Franciscus de Furia.

Appendix ad Draconem Stratonicensem.

Appendix ad Draconem Stratonicensem.

Appendix ad Frider. Iac. Bastii Epistolam criticam.

Appiani Alexandrini Historia Romana ab Immanuele Bekkero recognita.

Appiani Alexandrini Historia Romana ab Immanuele Bekkero recognita.

Arati Phaenomena et Diosemea. Cum Annotatione critica edidit Philippus Buttmannus.

Aratus cum scholiis.

Archaeologische Mittheilungen aus Griechenland nach Carl Otfried Müller‘s hinterlassenen Papieren. Hrsg. von Adolf Schöll.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. Unter besonderer Mitwirkung von Robert Hiecke und Heinrich Viehoff herausgegeben von Ludwig Herrig.

Archytae Pythagorei fragmenta, quae apud Stobaeum extant [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Archytae Vita [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Archäologie der Hebräer, für Freunde des Alterthums und zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen.

Archäologie der Hebräer, für Freunde des Alterthums und zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen.

Archäologie und Kunst.

Archäologische Aufsätze

Archäologische Aufsätze von Ludwig Ross.

Archäologische Aufsätze.

Archäologische Studien zu einer Revision von Müllers Handbuch der Archäologie von Dr. K. B. Stark.

Archäologisches Intelligenz-Blatt zur Allgemeinen Literatur-Zeitung.

Arden of Feversham

Ardschuna's Reise zu Indra's Himmel, nebst anderen Episoden des Maha-Bharata; in der Ursprache zum erstenmal herausgegeben, metrisch übersetzt, und mit kritischen Anmerkungen versehen von Franz Bopp.

Argonautica

Argonautica

Ariadne: Die tragische Kunst der Griechen in ihrer Entwicklung und in ihrem Zusammenhang mit der Volkspoesie.

Aristarch. Das erste, achte und neunte Buch der Ilias kritisch erörtert von Heinrich Düntzer.

Aristides. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristides. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristides. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristofanes von Johann Heinrich Voss mit erläuternden Anmerkungen von Heinrich Voss.

Aristofanes von Johann Heinrich Voss mit erläuternden Anmerkungen von Heinrich Voss.

Aristofanes von Johann Heinrich Voss mit erläuternden Anmerkungen von Heinrich Voss. In drei Bänden.

Aristophanes Comoediae edidit Augustus Meineke.

Aristophanes Comoediae edidit Augustus Meineke.

Aristophanes Wolken

Aristophanes und sein Zeitalter.

Aristophanes' Lustspiele verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Aristophanes' Lustspiele verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Aristophanes' Lustspiele verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Aristophanes' Lustspiele verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Aristophani Acharnenses. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristophanis Aves.

Aristophanis Comoedia Plutus cum Bergleri ac Dukeri integris Küsteri vero atque Hemsterhusii selectis notis et Coluthi Raptus Helenae. Curavit suasque animadversiones adiecit Theophilus Christopher. Harles.

Aristophanis Comoedia Plutus. Adiecta sunt scholia vetusta.

Aristophanis Comoediae.

Aristophanis Comoediae.

Aristophanis Nubes Graece et Latine.

Aristophanis Nubes cum scholiis recensuit et anotationes Io.

Aristophanis Nubes. Fabula nobilissima integrior edita auctor Carolo Reisigio Thuringo.

Aristophanis Pax edidit Iulius Richter.

Aristophanis Pax. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristophanis Vespae.

Aristophanis fragmenta. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Aristoteles Thierkunde. Ein Beitrag zu Geschichte der Zoologie, Physiologie und alten Philosophie. Dargestellt von Jürgen Bona Meyer.

Aristoteles bei den Römern.

Aristoteles graece ex recensione Immanuelis Bekkeri. Edidit Academia regia Borussica.

Aristoteles graece ex recensione Immanuelis Bekkeri. Edidit Academia regia Borussica.

Aristoteles und die Wirkung der Tragödie.

Aristoteles und die exoterischen Reden. An Ad. Trendelenburg von P. W. Forchhammer.

Aristoteles über die Dichtkunst. Griechisch und Deutsch und mit sacherklärenden Anmerkungen herausgegeben von Dr. Franz Susemihl.

Aristoteles über die Farben. Erläutert durch eine Uebersicht der Farbenlehre der Alten.

Aristoteles' Politik in acht Büchern; der Urtext nach Imm. Bekker's Textesrecension auf's Neue berichtigt und in's Deutsche übertragen, so wie mit vollständigem kritischem Apparate und einem Verzeichnisse der Eigennamen versehen von Dr. Adolf Stahr.

Aristoteles‘ Werke. Griechisch und Deutsch und mit sacherklärenden Anmerkungen.

Aristotelia.

Aristotelia.

Aristotelis Ars Rhetorica cum adnotatione Leonardi Spengel.

Aristotelis Categoriae et topica cum Porphyrii isagoge. Ex recensione Imman. Bekkeri seorsum edita.

Aristotelis De arte poetica liber

Aristotelis Ethica Nicomachea.

Aristotelis Ethica Nicomachea. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Aristotelis Ethicorum Nicomacheorum libri decem. Ad codicum manuscriptorum et veterum editionum fidem recensuit commentariis illustravit in usum scholarum ed. Car. Lud. Michelet.

Aristotelis Hermeneutica analytica elenctica. Ex recensione Immanuelis Bekkeri seorsum edita.

Aristotelis Historia animalium. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Aristotelis Metaphysica. Recognovit et enarravit Hermannus Bonitz.

Aristotelis Metaphysica. Recognovit et enarravit Hermannus Bonitz.

Aristotelis Meteorologica. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Aristotelis Physica. Ex recensione Immanuelis Bekkeri seorsim edita.

Aristotelis Politicorum libri octo superstites. Graeca recensuit emendavit illustravit, interpretationemque latinam addidit Io. Gottlob Schneider.

Aristotelis Politicorum libri octo superstites. Graeca recensuit emendavit illustravit, interpretationemque latinam addidit Io. Gottlob Schneider.

Aristotelis Politicorum libri superstites.

Aristotelis Rhetorica et Poetica ab Immanuel Bekkero.

Aristotelis Rhetorica et Poetica ex recensione Imman. Bekkeri.

Aristotelis de Arte Poetica librum denuo recensitum commentariis illustratum recognitis Valettii aliorumque editionibus edidit cum prolegomenis et notitiis indicibus Ern. Aug. Guil. Graefenhan.

Aristotelis de Melisso, Xenophane et Gorgia Disputationes cum Eleaticorum philosophorum fragmentis et ocelli lucani, qui fertur, de universi natura libello.

Aristotelis de anima libri tres.

Aristotelis de animalibus Historiae libri X. graece et latine.

Aristotelis de animalibus Historiae libri X. graece et latine.

Aristotelis de animalibus Historiae libri X. graece et latine.

Aristotelis de animalibus Historiae libri X. graece et latine.

Aristotelis de generatione animalium libri quinque. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Aristotelis de re publica libri octo. Iterum edidit Immanuel Bekker.

Aristotelis politicorum libri octo. Oberto Gifanio interprete. Cum prooemio H. Conringio. In Politica Aristotelis introductione.

Aristotelische Studien.

Aristotelische Studien.

Aristoxenus Grundzüge der Rhythmik.

Arkadien. Seine Natur, seine Geschichte, seine Einwohner, seine Alterthümer. Eine Abhandlung von Christoph Theodor Schwab.

Armide

Arnobii Adversus nationes libri VII.

Arriani Anabasis et Indica ex optimo codice Parisino emendavit et varietatem eius libri retulit Fr. Dübner.

Arriani Historia Indica. Historia Indica.

Ars Poetica

Ars amatoria [Ars armandi; Liebeskunst]

Ars poetica

Arsacidarum imperium, sive regum Parthorum Historia.

As You Like It

Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée.

Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée.

Asie centrale. Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée.

Astrampsychi Oraculorum decades CIII Rudolphus Hercher.

Astronomi opera omnia. Edidit Ch. Frisch.

Astronomi opera omnia. Edidit Dr. Ch. Frisch.

Astronomi opera omnia. Edidit Dr. Ch. Frisch.

Astronomi opera omnia. Edidit Dr. Ch. Frisch.

Astronomi opera omnia. Edidit Dr. Ch. Frisch.

Astronomi opera omnia. Edidit Dr. Ch. Frisch.

Asträa. Ein Gedicht in zwölf Gesängen.

Athanasii Alexandrini. Praecepta ad Antiochum. Ad Codices duos recensuit Guilielmus Dindorfius.

Athen und Hellas. Forschungen zur nationalen und politischen Geschichte der alten Griechen von Dr. Wilhelm Oncken.

Athen und Hellas. Forschungen zur nationalen und politischen Geschichte der alten Griechen.

Athenaei Deipnosophistae ex recognitione Augusti Meineke.

Athenaeum

Athenaeus ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Athenaeus ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Athenaeus ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Athens and Attica. Journal of a residence there.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino publicati dagli Accademici segretari delle due Classi.

Attika. Oder Auszüge aus den Geschichtsschreibern und Rednern der Griechen, in Beziehung auf die Geschichte Athens.

Attische Studien.

Attische Studien.

Attiske Studier af J. L. Ussing.

Aubin Louis Millin. Geschildert von Karl Wilhelm Kraft; mit Skizzen zu Millin's Schilderung von C. A. Böttiger.

Auctarium Lexicorum Graecorum praesertim Thesauri linguae graecae ab H. Stephano conditi editore Friderico Osanno. Insunt Anecdota tam Graeca quam Latina permulta

Auctores mythographi Latini.

Auf Maria's Geburt (O quam Decora)

Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische aus den besten neuern Lateinischen Schriftstellern gezogen C. G. Zumpt.

Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische aus den besten neuern Lateinischen Schriftstellern gezogen von C. G. Zumpt.

Aufschlüsse über die Musik der Griechen.

August Böckh. Lebensbeschreibung und Auswahl aus seinem wissenschaftlichen Briefwechsel

Augusti Boeckhii oratio in sollemnibus parentalibus

Augusti Ferdinandi Naekii Opuscula philologica. Edidit Fr. Th. Welcker.

Augusti Ludov. Guil. Jacob Sophocleae Quaestiones. Praemittuntur disputationes de tragoediae origine et de tragicorum Graecorum cum Republica necessitudine.

Augusti Wilhelmi Zumpti Commentationum Epigraphicarum ad Antiquitates romanas pertinentium.

Augusti Wilhelmi Zumptii Commentationum epigraphicae ad antiquitates Romanas pertinentium.

Auli Gellii Noctes Atticae.

Auli Persii Flacci Satirae. Recensuit et commentarium criticum atque exegeticum addidit Dr. Fredericus Plum.

Auli Persii Flacci satirarum liber. Cum scholiis antiquis edidit Otto Iahn.

Aulus Persius Flaccus.

Aur. Theodosii Macrobii V. Cl. & inlustris Opera. Ioh. Iscius Pontanus secundo recensuit.

Aurelius Victor de viris illustribus urbis Romae.

Aurora, das ist: Morgenröthe im Auffgang und Mutter der Philosophiae

Aus Chamissos Frühzeit. Ungedruckte Briefe nebst Studien

Aus Schleiermacher's Leben. In Briefen.

Aus Tiecks Novellenzeit.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus dem Nachlaß Varnhagen's von Ense. Tagebücher von K. A. Varnhagen von Ense.

Aus der Lehre vom Ganzen. Metaphysische Untersuchungen.

Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit

Auserlesene Gedichte

Ausführliche Erläuterung der zehn ersten Kapitel der Schrift des Tacitus über Deutschland.

Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Wissenschaftlich und mit Rücksicht auf den Schulgebrauch ausgearbeitet.

Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Wissenschaftlich und mit Rücksicht auf den Schulgebrauch ausgearbeitet.

Ausführliche griechische Grammatik von August Matthiae. Zwei Theile.

Ausführliche griechische Grammatik.

Ausführliche griechische Grammatik.

Ausführliche griechische Sprachlehre.

Ausgewählte Reden des Demosthenes. Erklärt von Anton Westermann.

Ausgewählte Tragödien des Euripides. Erklärt von F. G. Schöne.

Auswahl der wichtigsten Urkunden des Aegyptischen Alterthums.

Authenthischer Bericht von dem an der französischen Friedensgesandschaft bei ihrer Rückreise von dem Congreß in der Nähe von Rastadt verübten Meuchelmord. Nebst einigen weiteren Actenstücken und Zusäzen des Herausgebers.

Aviani Fabulae. Carolus Lachmannus recensuit et emendavit.

AΙΣΧΥΛΟΥ ΙΚΕΤΙΔΕΣ. Ex recensione Godofredi Hermanni passim emendata Scholarum in usum edidit notis instruxit Franciscus Ignatius Schwerdt.

Ägyptische und israelitische Zeitrechnung: Ein Sendschreiben an den Herrn Geheimrath Dr. Böckh.

[top]

B

Babrii fabulae Aesopeae. Carolus Lachmannus et amici emendarunt. Ceteorum poetarum choliambi ab Augugusto Meinekio collecti et emendati.

Babrii mythiamboi.

Baby-Worlds. An essay on the nascent members of our solar Household.

Bacchische Göttervereine. Besonderer Abdruck aus Taf. XXXI – XXXIX der auserlesenen Vasenbilder.

Balboa. Ein Trauerspiel

Bedürfnisse und Befähigungen der Blinden.

Beitraege zur Kenntniss der Literatur, Kunst, Mythologie und Geschichte des alten Aegypten.

Beitraege zur Sprach- und Alterthumsforschung. Aus jüdischen Quellen.

Beitrag zur Erläuterung der Pythagorischen Metaphysik.

Beitrag zur Kritik der dem Euripides zugeschriebenen Tragoedie Rhesos.

Beiträge zur Erklärung des Thukydides.

Beiträge zur Etymologie und vergleichenden Grammatik der Hauptsprachen des Indogermanische Stammes.

Beiträge zur Geschichte, Verbesserung, Feststellung und Erklärung des Textes der Satiren des Persius. Zwei Theile. Mit der vollständigen Abbildung des Fragmentes des Palimpsesten im Vatican zu Rom.

Beiträge zur Kenntnis des attischen Rechts.

Beiträge zur Kenntniss der tragischen Poesie der Griechen. Erster Band. Die Tetralogieen der attischen Tragiker.

Beiträge zur Kenntniß des attischen Rechts. Beigef. ist e. lat. Abhandlung über d. Gerechtigkeit im Homer u. Hesiod.

Beiträge zur Kritik der Poetae Lyrici Graeci edidit Theodorus Bergk. Von F. W. Schneidewin. Nebst einem Vorworte.

Beiträge zur Kritik des Thukydides.

Beiträge zur Kritik und Erklärung der griechischen Dramatiker.

Beiträge zur Kritik und Exegese der taurischen Iphigenia des Euripides.

Beiträge zur Prosodie und Metrik der deutschen und griechischen Sprache. Nebst Bemerkungen über Hn. Direktor Gottholds Widerlegung der Apelschen Theorie.

Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung.

Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung.

Beiträge zur Revision der Preußischen Gesetzgebung.

Beiträge zur Verfaßung des römischen Reichs. Mit besonderer Rücksicht auf die Periode Constantin bis auf Justinian.

Beiträge zur Zeitrechnung.

Beiträge zur allgemeinen vergleichenden Sprachkunde von G. C. F. Lisch.

Beiträge zur griechischen Monatskunde.

Beiträge zur griechischen und römischen Literaturgeschichte.

Beiträge zur griechischen und römischen Litteraturgeschichte.

Beiträge zur neueren Geschichte aus dem britischen Museum und Reichsarchive

Beiträge zur neueren Geschichte aus dem britischen Museum und Reichsarchive

Beiträge zur philologischen Kritik der Antigone des Sophokles von August Meineke.

Beiträge zur richtigen Lectüre der griechischen Dramen.

Beiträge zur älteren Münzkunde herausgegeben von M. Pinder und J. Friedlaender.

Beiträge zur ältern Litteratur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl. öffentlichen Bibliothek zu Gotha.

Belisar

Bemerkungen und Ansichten auf einer Entdeckungs-Reise

Bemerkungen zum Prolog und zur Parodos des äschyleischen Agamemnon.

Bemerkungen über Pindar.

Bemerkungen über Pindars Werke.

Bemerkungen über den Thierkreis von Denderah. Ein Sendschreiben an den Herausgeber der Zeitschrift "Teleskop" von J. v. Goulianof. Aus dem Russischen übersetzt von C. Goldbach.

Bemerkungen über die Bilder der Düsseldorfer Schule, ausgestellt in Dresden im Dezember 1836

Bemerkungen über die phönizischen und punischen Münzen.

Bemerkungen über Sprach- und Musikrhythmen und die Quantität der Deutschen Sprachlaute; nebst Virgil's Idyllen, in quantitativ korrekteren Deutschen Hexametern.

Berenize. Tragödie in fünf Aufzügen und in Jamben.

Bericht über die Untersuchungen auf der Akropolis von Athen im Frühjahre 1862.

Bericht über die fünfhundertjährige Jubelfeier der Wiener Universität im Jahre 1865.

Bericht über die morgenländischen Studien im Jahre 1856.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Berlin von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Berlin wie es ist: Fortsetzung der Sitten- und Charactergemälde von London, Madrid und Wien.

Berlin's antike Bildwerke beschrieben von Eduard Gerhard.

Berliner Universitätskalender auf das Gemein-Jahr 1813. Aus officiellen Quellen herausgegeben

Bernardi Papiensis Faventini Episcopi Summa decretalium.

Beschluß der im vorigen Stück abgebrochnen Recension der Heyne'schen Ausgabe des Homer.

Beschreibung Griechenlands [Graeciae descriptio; Περιήγησις τῆς Ἑλλάδος]

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und Ansichten von Knapp und Stier und begleitet von einem besonderen Urkunden- und Inschriftenbuch von Emiliano Sarti.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und Ansichten von Knapp und Stier und begleitet von einem besonderen Urkunden- und Inschriftenbuch von Emiliano Sarti.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und Ansichten von Knapp und Stier und begleitet von einem besonderen Urkunden- und Inschriftenbuch von Emiliano Sarti.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und Ansichten von Knapp und Stier und begleitet von einem besonderen Urkunden- und Inschriftenbuch von Emiliano Sarti.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, Aufrisse und Ansichten von Knapp und Stier und begleitet von einem besonderen Urkunden- und Inschriftenbuch von Emiliano Sarti.

Beschreibung der Stadt Rom von Ernst Platner, Carl Bunsen, E. Gerhard und W. Röstell. Mit Beiträgen von B. G. Niebuhr und einer geographischen Abhandlung von F. Hoffmann. Erläutert durch Pläne, […] von Emiliano Sarti.

Beschreibung der zum K. K. Münz- und Antiken-Kabinette gehörigen Statuen, Büsten, Reliefs, Inschriften, Mosaiken.

Betrachtungen über Homers Ilias. Von Karl Lachmann. Mit Zusätzen von Moriz Haupt.

Betrachtungen über die Geschichte, Sitten und den Karakter der Griechen vom Schluß des peloponnesischen Kriegs an, biß zur Schlacht bey Chäronea. Aus dem englischen übers. von J. Ch. Macher.

Betrachtungen über die Odyssee.

Beurtheilung einer Schrift: Alterthümer am Nordgestade des Pontus.

Beyträge zu Joh. Gottlob Schneiders Griechischdeutschem Wörterbuch, 3ter Aufl., zusammengestellt aus einigen Schriftstellern des Alterthums, nebst einem Anhange über eine Frage in Heils und Tzschirners Analecten 1-st Stck. Nr. II. S. 22 ff.

Beyträge zur Geschichte der Philosophie.

Beyträge zur Geschichte der Philosophie.

Beyträge zur Geschichte der Philosophie. II. Band. V. – VIIII. Stück

Beyträge zur Geschichte der Philosophie. II. Band. V. – VIIII. Stück

Beyträge zur Geschichte der Philosophie. II. Band. V. – VIIII. Stück

Beyträge zur Geschichte der Philosophie. II. Band. V. – VIIII. Stück

Beyträge zur Sprachwissenschaft.

Beyträge zur kritischen Geschichte der neuern Philosophie.

Biblioheca Tieckiana. Catalogue de la bibliothèque de M. Ludwig Tieck qui sera vendue à Berlin le 10. décembre 1849 et jours suivants par Mm. A. Asher & Comp.

Bibliotheca Graeca virorum doctorum Opera recognita et Commentariis instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost.

Bibliotheca Graeca virorum doctorum opera recognita et Commentariis instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. A poetarum Vol. VII. continens Aeschyli Tragoediarum Vol. I. ed. Dr. Rudolfus Henricus Klausen.

Bibliotheca Graeca virorum doctorum opera recognita et commentariis instructa curantibus Friderico Iacobs et Val. Chr. Fr. Rost. A. Poetarum. Vol. VI. continens Pindari Carmina Ed. Ludolpho Dissenio.

Bibliotheca Graeca. Viroroum doctorum opera recognita et commentariis in usum scholarum instructa curantibus Friderico Jacobs et Val. Chr. Fr. Rost. A. Poetarum Vol. XX continens Delectum epigrammatum graecorum. Ed. Frid. Jacobs.

Bibliotheca Reuvensiana. Descripsit atque edidit C. Leemans.

Bibliotheca Scriptorum ac poetarum latinorum recentioris aetatis selecta.

Bibliotheca botanica

Bibliotheca philologica.

Bibliotheca philologica.

Bibliotheca philologica.

Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum Teubneriana. Metrologicorum scriptorum reliquiae. Collegit recensuit partim nunc primum edidit Fridericus Hultsch.

Bibliothek ausländischer Klassiker in deutscher Übertragung. 18. Band. Griechische Literatur. Homer's Odyssee Erster Theil.

Bibliothek der komischen Dichter Roms in freyen metrischen Uebersetzungen.

Bibliothek der komischen Dichter Roms in freyen metrischen Uebersetzungen.

Bidrag til den Danske Historie og til Kundskab om Danmarks aeldre politiske forhold. Af udenlandske Manuscriptsamlinger. Ved Dr. P. O. Bröndsted.

Bilder des Orients von Heinrich Stieglitz.

Bilder des Orients.

Bilder des Orients.

Blicke in das Düsseldorfer Kunst- und Künstlerleben

Blicke in das Düsseldorfer Kunst- und Künstlerleben

Blumen althebräischer Dichtkunst.

Blumenlese aus den Minnesingern

Blätter für literarische Unterhaltung

Bonstettiana. Briefkorrespondenzen Karl Viktor von Bonstettens und seines Kreises. Bd. X.2.: 1808-1811 Coppet, Baskenland, Genf

Brahma-Vaivarta-Puráni specimen Textum e codice manuscripto Bibliothecae Regiae Berolinensis edidit interpretationem Latinam adiecit et commentationem mythologicam et criticam praemisit Adolphus Fridericus Stenzler.

Brandenburgisch-Preussische Kriegs-Verfassung zur Zeit Friedrich Wilhelms, des großen Kurfürsten.

Brautlied der Helena (Ἑλένης ἐπιθαλάμιος Helenes Epithalamios)

Brevis Disputatio de Aristophanis fragmentis.

Brevis defensio hieroglyphices inventae a Fr. Guil. Aug. Spohn et G. Seyffarth.

Briefe an Herrn Hofrath Heyne.

Briefe an Johann von Müller

Briefe an Ludwig Tieck

Briefe an Ludwig Tieck

Briefe an Ludwig Tieck

Briefe an Ludwig Tieck

Briefe an seine Freunde [Epistulae ad familiares]

Briefe an seinen Bruder Quintus [Epistulae ad Quintum fratrem]

Briefe aus Frankfurt und Paris 1848–1849 von Friedrich von Raumer.

Briefe aus Frankfurt und Paris 1848–1849 von Friedrich von Raumer.

Briefe der Lady Marie Worthley Montague, während ihrer Reisen in Europa, Asia und Afrika, an Personen vom Stande, Gelehrte u. in verschiedenen Theilen von Europa geschrieben; welche außer anderen Merkwürdigkeiten Nachrichten von der Staatsverfassung und der Sitten der Türken enthalten

Briefe eines Narren an eine Närrin.

Briefe eines jungen Gelehrten an seinen Freund: Zum Besten der Schweitzerwaisen herausgegeben

Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen von Ense aus den Jahren 1827 bis 1858.

Briefe von Christian Wolff aus den Jahren 1719–1753.

Briefe von Schiller‘s Gattin an einen vertrauten Freund.

Briefe über Homer und Hesiodus, vorzüglich über die Theogonie von Gottfried Hermann und Friedrich Creuzer.

Briefe über Magnetismus, ärztliche Praxis und Gefahren der Täuschung. Zur Ehre der Wahrheit herausgegeben von D....s..

Briefe, die Neueste Litteratur betreffend

Briefwechsel Friedrich Schleiermachers mit August Boeckh und Immanuel Bekker. 1806-1820

Briefwechsel zwischen August Boeckh und Karl Otfried Müller.

Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz. Herausgegeben und eingeleitet von H. Düntzer.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren 1796 bis 1832.

Brutus

Brutus und Collatinus. Trauerspiel von Albert Lindner.

Brutus und Lucretia. Drama in vier Akten.

Buchonia, eine Zeitschrift für vaterländische Geschichte, Alterthums-Kunde, Geographie, Statistik und Topographie.

Bulletin de la classe historico-philologique de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de la classe historico-philologique de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de la classe historico-philologique de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bulletin de l‘Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1832. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1832.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1836. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1836.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1837. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1837.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1837. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1837.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1838. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1838.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1839. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1839.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1841. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1841.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1842. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1842.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1843. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1843.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1844. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1844.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1845. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1845.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1846. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1846.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1847. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1847.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1847. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1847.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1848. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1848.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1849. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1849.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1850. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1850.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1852. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1852.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1853. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1851.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1853. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1853.

Bullettino dell‘Instituto di Correspondenza Archeologica per l'Anno 1853. Bulletin de l'Institut de correspondance archéologique pour l'an 1853.

Bühne, Kunst und Liebe. Novelle

[top]

C

C. A. Böttiger's kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von Julius Sillig.

C. A. Böttiger's kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von Julius Sillig.

C. A. Böttiger's kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von Julius Sillig.

C. Conelii Tacitii Opera ex recensione Ioh. Augusti Ernesti denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus Argentoratensis instit. litter.

C. Cornelii Taciti Agricola. in usum praelectionum seorsim edidit Godofredus Seebode.

C. Cornelii Taciti Equitis Romani Germania. Recensuit, varietate lectionis instruxit, annotationemque G. G. Bredovii integram addidit Franciscus Passow.

C. Cornelii Taciti Opera recensuit et Commentarios suos adiecit Georg. Henricus Walther. Tom. I.

C. Cornelii Taciti Opera recensuit et Commentarios suos adiecit Georg. Henricus Walther. Tom. II.

C. Cornelii Taciti Opera recensuit et Commentarios suos adiecit Georg. Henricus Walther. Tom. III. Historiarum libros complectens

C. Cornelii Taciti Opera recensuit et Commentarios suos adiecit Georg. Henricus Walther. Tom. IV. Libellum de Germania, vitam Agricolae et Dialogum de Oratoribus complectens. […]

C. Cornelii Taciti de oratoribus dialogus. Recensuit et annotatione critica instruxit Fridericus Osann.

C. Cornelii Taciti historiarum libri quinque. Textum recognovit, animadversionibus instruxit Theophilus Kiesslingius.

C. Cornelii Tacitii Opera ex recensione Ioh. Augusti Ernesti denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus Argentoratensis instit. litter.

C. Crispi Salustii quae exstant. Recognovit, varias lectiones, e codicibus Basileensibus, Bernensibus, Turicensibus, Parisinis, Erlangensi, Tegernseensi, cetercisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliique Editores contulerunt, collectas, commentarios atque indices locupletissimos adiecit Franciscus Dorotheus Gerlach.

C. Crispi Salustii quae exstant. Recognovit, varias lectiones, e codicibus Basileensibus, Bernensibus, Turicensibus, Parisinis, Erlangensi, Tegernseensi, ceterisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliique Editores contulerunt, collectas, commentarios atque indices locupletissimos adiecit Franciscus Dorotheus Gerlach. Vol. II.

C. Crispi Salustii quae exstant. Recognovit, varias lectiones, e codicibus Basileensibus, Bernensibus, Turicensibus, Parisinis, Erlangensi, Tegernseensi, ceterisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliique Editores contulerunt, collectas, commentarios atque indices locupletissimos adiecit Franciscus Dorotheus Gerlach. Vol. III.

C. Georgii Brunii. Poemata, partim iam ante, partim nunc primum edita.

C. Iulii Caesaris Commentatii de Bello Gallico et civili accedunt libri de Bello Alexandrino Africano et Hispaniensi. E recensione Francisci Oudendorpii. Post Cellarium et morum denuo curavit Ier. Iac. Oberlinus.

C. Iulii Caesaris commentarii de bello Gallico et civili.

C. Iulii Solini Collectaneae rerum memorabilium. Recognovit Th. Mommsen.

C. Kirchneri novae quaestiones Horatianae. I. Quinquaginta codicum quibus usi sumus descriptio. II. De codicum Horatianorum stirpibus ac familiis.

C. Odofr. Muelleri de Phidiae vita et Operibus commentationes tres.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis Indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis Indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis Indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis Indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Plini Secundi Naturalis Historiae. Libri XXXVII. Recensuit et Commentariis criticis indicibusque instruxit Iulius Sillig.

C. Sallusti Crispi Catilina Iugurtha reliquiae potiores. Accedunt epistulae ad Caesarem de Re publica. Henricus Iordanus recognovit.

C. Sallusti Crispi Catilina, Iugurtha, Historiarum Fragmenta. Recognovit et succincta annotatione illustravit Fridericus Kritzius.

C. Sallusti Crispi Opera quae supersunt. Ad fidem Codicum manu scriptorum recensuit, cum selectis cortii notis suisque Commentariis edidit et Indicem accuratum adiecit Fridericus Kritzius.

C. Sallusti Crispi Opera quae supersunt. Ad fidem Codicum manu scriptorum recensuit, cum selectis cortii notis suisque Commentariis edidit et Indicem accuratum adiecit Fridericus Kritzius.

C. Sallusti Crispi de coniuratione Catilinae et de Bello Iugurthino libri ex historiarum libris quinque deperditis orationes et epistolae.

C. Sallusti Crispi de coniuratione Catilinae et de Bello Iugurthino libri ex historiarum libris quinque deperditis orationes et epistolae..

C. Sallustii Crispi Historiarum Fragmenta.

C. Silii Italici, viri consularis de bello punico secundo Libri XVII. Christophorus Cellarius recensuit, et notis, et tabulis geographicis, ac gemino Indice, Rerum et Latinatis illustravit.

C. Suetonii Tranquilli opera. Textu ad Codd. Mss. recognito cum Io. Aug. Ernestii Animadversionibus nova cura auctis emendationisque et Isaaci Casauboni.

C. Suetonii Tranquilli opera. Textu ad Codd. Mss. recognito cum Io. Aug. Ernestii Animadversionibus nova cura auctis emendationisque et Isaaci Casauboni. Commentario edidit Frid. Aug. Wolfius. Insunt reliquiae Monumenti Ancyrani et fastorum praenestionorum.

C. Suetonii Tranquilli opera. Textu ad Codd. Mss. recognito cum Io. Aug. Ernestii Animadversionibus nova cura auctis emendationisque et Isaaci Casauboni. Commentario edidit Frid. Aug. Wolfius. Insunt reliquiae Monumenti Ancyrani et fastorum praenestionorum.

C. Suetonii Tranquilli opera. Textu ad Codd. Mss. recognito cum Io. Aug. Ernestii Animadversionibus nova cura auctis emendationisque et Isaaci Casauboni. Commentario edidit Frid. Aug. Wolfius. Insunt reliquiae Monumenti Ancyrani et fastorum praenestionorum.

C. Suetonii Tranquilli vitae selectae. In usum scholarum recognovit et illustravit Hermannus Paldamus.

C. Valerii Catulli Carmina ad optimorum librorum fidem recognovit varietatem lectionis indicesque adjecit Carolus Julius Sillig.

C. Valerii Flacci Argonauticon liber octavus. Notis criticis edidit et Dissertationem de versibus aliquot P. Virgil. Maron. et C. V. Flacci injuria susceptis adjecit Augustus Weichert.

C. Valerius Catullus, Albius Tibullus E. R. Sex. Aurelius Propertius, ex recensione Jo. Antonii Vulpii Bergomensis J. U. D. cum eiusdem observationibus, atque Indice locupletissimo, quae accesserint praetera, indicat Epistola ad Lectorem.

C. Vaso dal Pelope.

C. Vellei Paterculi quae supersunt ex historiae romanae libris duobus. Ad editionis principis, collati a Burerio Codicis Murbacensis, Apographique Amerbachiani fidem, et ex doctorum hominum coniecturis recensuit, accuratissimisque indicibus instruxit Fridericus Kritzius.

C. Suetonii Tranquilli de grammaticis et rhetoribus libelli ex  ejusdem opere de viris illustribus superstites.

Cabanis

Caesaris Augusti Index rerum a se gestarum sive Monumentum Ancyranum.

Caii Caecilii Statii comici poetae deperditarum fabularum fragmenta edidit Leonardus Spengel.

Caii Crispi Sallustii Opera quae supersunt omnia.

Caii Julii Caesaris Commentarii de bello Civili. Mit Anmerkungen von Dr. J. C. Held.

Caii Plini Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII. Praemittitur notitia literaria. Accedit Index studiis Societatis Bipontinae. Ex recensione Joannis Harduini.

Caii Plini Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII. Praemittitur notitia literaria. Accedit Index studiis Societatis Bipontinae. Ex recensione Joannis Harduini.

Caii Plini Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII. Praemittitur notitia literaria. Accedit Index studiis Societatis Bipontinae. Ex recensione Joannis Harduini.

Caii Plini Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII. Praemittitur notitia literaria. Accedit Index studiis Societatis Bipontinae. Ex recensione Joannis Harduini.

Caii Plini Secundi Historiae Naturalis libri XXXVII. Praemittitur notitia literaria. Accedit Index studiis Societatis Bipontinae. Ex recensione Joannis Harduini.

Caii Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri.

Caii Plinii Caecilii Secundi Epistolarum libri. Ad fidem maxime codicis praestrantissimi pragensis collatis ceteris libris scriptis editisue recensuit praefatione, vita auctoris, notis criticis, et tabula similium lithographica instruxit Franciscus Nicolaus Titze.

Caii Plinii Secundi libri de Animalibus cum notis variorum, curante Jo. B. Fr. Steph. Ajasson de Grandsagne. Notas et Excursus zoologici Argumenti adjecit G. Cuvier.

Caii Plinii Secundi libri de Animalibus cum notis variorum, curante Jo. B. Fr. Steph. Ajasson de Grandsagne. Notas et Excursus zoologici Argumenti adjecit G. Cuvier.

Callimachi Cyrenensis Hymni et Epigrammata edidit Augustus Meineke.

Callimachi Hymni et epigrammate ex recensione Io. Aug. Ernesti

Callini Ephesii, Tyrtaei Aphidnaei, Asii Samii, carminum quae supersunt. Disposuit emendavit illustravit Nicolaus Bachius.

Captivi [Die Gegangenen]

Caricaturen des Heiligsten

Carmen saeculare

Carmen saeculare quo Scholae Provincialis Portensis A. D. XII. Calend. Junias A. MDXLIII. A Mauritio Princ. Duce Saxoniae feliciter conditae natalem trecentesimum die XXI. Maii A. MDCCCXLIII. in templo portensi festo sollemnique ritu celebrandum indicit C. Kirchner.

Carmina

Carmina

Carmina Anacreontea / Anakreonteen [Gedichtsammlung]

Carmina D. Caroli Lebeau, in collegio olim Grassinaeo Eloquentiae necnon in regio Professoris, Regiae Litterarum & Inscriptionum Academiae à Secretis.

Carmina Homerica Immanuel Bekker emendabat et annotabat.

Carmina Homerica Immanuel Bekker emendabat et annotabat.

Carmina Priapea

Carminum Pindaricorum Fragmenta. Curavit J. Gottlob Schneider.

Caroli Augusti Keil Sylloges Inscriptionum Boeoticarum particula.

Caroli Friderici Hermanni Lectiones Persianae.

Caroli Friderici Hermanni Quaestionum Oedipodearum capita tria.

Caroli Lachmanni in T. Lucretii Cari de rerum natura libros Commentarius.

Caroli Morgenstern de platonis Republica Commentationes tres.

Caroli Reisigii Thuringi Commentarii in Sophoclis Oedipum Coloneum criticis commentationibus addita Enarratione integri.

Caroli Reisigii Thuringii Coniectaneorum In Aristophanem libri duo ad Godofredum Hermannum equitem illustrem.

Caroli Steinharti Prolegomena ad Platonis Philebum.

Caroli Morgenstern De Platonis Republica Commentationes Tres:

Caspar Barthi Adversariorum Commentariorum Libri LX.

Cassii Dionis Cocceiani Historiae Romanae quae supersunt. Ad optimorum librorum fidem accurate edita.

Cassii Dionis Cocceiani Historiae Romanae quae supersunt. Ad optimorum librorum fidem accurate edita.

Cassii Dionis Cocceiani Historiae Romanae quae supersunt. Ad optimorum librorum fidem accurate edita.

Cassii Dionis Cocceiani Historiae Romanae quae supersunt. Ad optimorum librorum fidem accurate edita.

Cassii Dionis Cocceiani rerum Romanarum libri octoginta ab Immanuele Bekkero recogniti.

Cassii Dionis Cocceiani rerum Romanarum libri octoginta ab Immanuele Bekkero recogniti.

Catalogue Des Objets D'Antiquités égyptiennes, grecques et romaines;

Catalogue des Objets d'Antiquité et de Curiosité

Catalogue des artistes de l'antiquité jusqu'à la fin du VI siecle de notre ère.

Catalogue raisonné et Historique des Antiquités découvertes en Égypte. Avec deux lithographies.

Catalogues Général de la litterature française, contenant les ouvrages publiés en France, et ceux en langue francaise imprimés a l‘étranger pendant l‘année 1838.

Catalogus artificum sive architecti statuarii sculptores pictores caelatores et scalptores Graecorum et Romanorum literarum ordine dispositi. A Iulio Sillig. Accedunt tres tabulae synchonisticae.

Catalogus codicum manuscriptorum Graecorum Bibliothecae Regiae Bavaricae.

Catalogus numorum, antiquitatum, ectyporum, caet. quae reliquit Dr. Birg. Thorlacius. Accedunt duae tabulae.

Cato, ein Trauerspiel von Addison.

Catulli, Tibulli, Propertii et Cornelii Galli Opera, Horatii Tuscanellae. Accedunt etiam alia documenta valde admodum accommodata: quae statim epistola ad Lectorem patefacit.

Catullus Tibullus Propertius.

Catullus. Übersetzt von Konrad Schwenck.

Cendrillon ou La petite pentoufle de verre

Cendrillon, opéra-féerie en 3 actes et en prose, paroles de M. Étienne, musique de M.Nicolo Isouard

Censorini de die Natali liber. Recensuit et emendavit Otto Jahn.

Chamisso et le groupe de Coppet. Fragments d'une correspondance inédite (1812-1831). Lettres de Sismondi, de Germaine, d'Auguste et d'Albertine de Staël

Chamisso und seine Zeit.

Chamisso's Werke

Chamissos Werke

Characteristik des Horaz. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte.

Charakteristik der antiken Historiographie.

Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens.

Charikles, Bilder altgriechischer Sitte. Zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens.

Charikles. Bilder altgriechischer Sitte, zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens entworfen von Wilhelm Adolph Becker.

Charikles. Bilder altgriechischer Sitte, zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens entworfen von Wilhelm Adolph Becker.

Charikles. Bilder altgriechischer Sitte, zur genaueren Kenntniss des griechischen Privatlebens entworfen.

Charinomos. Beiträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste von Carl Seidel.

Charinomos. Beiträge zur allgemeinen Theorie und Geschichte der schönen Künste von Carl Seidel.

Charitonis Aphrodisiensis de Chaerea et Callirrhoe Amatoriarum narrationum Libri VIII.

Charmides

Choephoren (2. Teil der Orestie)

Choerili Samii quae supersunt collegit et illustravit de Choerili Samii aetate vita et poesi aliisque choerilis disseruit Augustus Ferdinandus Naekius. Inest de Sardanapali epigrammatis disputatio.

Choix de Vases peints de Musée d‘Antiquités de Leide; publiés et commentés par J. Roulez.

Chrestomathia Tragica. Tres integras tragoedias continens Aeschyli Prometheum Sophoclis Aiacem Euripidis Phoenissas. Auctoritate Ioannis Matthiae Gesneri in usum scholarum edita.

Christ. Gottl. Heynii pars Commentationum de Antiquitatibus Byzantinis quae ad Hesychium illustrandum pertinet.

Christian Friedrich Daniel Schubart‘s Leben in seinen Briefen. Gesammelt, bearbeitet und herausgegeben von David Friedrich Strauß.

Christian Friedrich Daniel Schubart‘s Leben in seinen Briefen. Gesammelt, bearbeitet und herausgegeben von David Friedrich Strauß.

Christiani Falsteri Quaestiones romanae. Sive idea historiae litterariae Romanorum, Ipsis horum Graecorumque Veterum testimoniis, nec non indice necessario comitata, quam claudunt denique memoriae obscurae clarissimorum quorundam ingeniorum et monumentorum apud romanos.

Christiani Frid. Boerneri De Doctis Hominibus Graecis Litterarum Graecarum In Italia Instauratoribus Liber.

Christiani Gottlieb Schwarz Opuscula quaedam academica varii argumenti collegit atque praefatus est Theophilus Christopher Harles. Cum Tabulis Aeri incisis.

Christiani Lassenii Commentatio geographica atque historica de Pentapotamia Indica.

Christliche Religionsphilosophie

Christliche Symbolik oder historischkritische und dogmatischkomparative Darstellung des katholischen, lutherischen, reformierten und socianischen Lehrbegriffs. Nebst einem Abriss der Lehre und Verfassung der übrigen occidentalischen Religionspartheyen, wie auch der griechischen Kirche. Von Philipp Marheinecke.

Christophori Cellarii Smalcaldensis Curae posteriores de Barbarismis et idiotismis sermonis latini.

Christophori Cellarii smalcaldiensis Geographia Antiqua

Christophori Wollii A. M. Collectio Quatuor de verbis Graecorum Mediis Dissertationum.

Chronik von Berlin von Entstehung der Stadt bis heute.

Chronik von Berlin von Entstehung der Stadt bis heute.

Chronologisk granskning af den Babyloniska, Israelitiska och Aegyptiska Historien efter Källorna.

Ciceronische Chrestomathie für untere und mittlere Gymnasialclassen

Cicero‘s Tusculan disputations.

Cl. Claudiani Opera, quae supersunt Io. Georgius Walchius illustravit observationibus et criticis et aliis ad modum Io. Minellii.

Claudii Aeliani Sophistae varia historia et fragmenta. Cum integro commentario Iacobi Perizonii aliorumque virorum doctorum notis Gronoviana nondum comprehensis editione. Curavit Editionem indicemque graecitatis adiecit Carolus Gottlob Kuehn.

Claudii Aeliani Sophistae varia historia et fragmenta. Cum integro commentario Iacobi Perizonii aliorumque virorum doctorum notis Gronoviana nondum comprehensis editione. Curavit Editionem indicemque graecitatis adiecit Carolus Gottlob Kuehn.

Clemens Brentanos Frühlingskranz aus Jugendbriefen ihm geflochten, wie er selbst schriftlich verlangte

Cleotildii Tchorzewskii Opuscula postuma edidit Jacobus Theodorus Struve.

Climatologie comparée de l‘Italie et de l‘Andalousie anciennes et modernes.

Cn. Naevii poetae Romani. Vitam descripsit, carminum reliquias collegit, poesis rationem exposuit Ernestus Klussmann.

Codex Argenteus sive Sacrorum Evangeliorum Versionis Gothicae Fragmenta quae iterum recognita adnotationibusque instructa per lineas singulas ad fidem Codicis additis Fragmentis Evangelicis Codicum Ambrosianorum et Tabula lapide expressa edidit Andreas Uppström.

Coelii Symposii Aenigmata centum, gabriae fabulae tres et quadraginta, item Antonini Liberalis transformationum congeries cum versione latina. Recensuit accurate Io. Georgius Walchius.

Cola di Rienzo und seine Zeit besonders nach ungedruckten Quellen dargestellt von Felix Papencordt.

Colophoniaca. Scripsit Carolus Augustus Pertz.

Comedies, Histories and Tragedies

Comedy of errors

Commentaire sur le Cratyle de Platon par Charles Lenormant.

Commentaires sur les Epistres d'Ovide, par Messire Gaspar Bachet. Avec plusieurs autres ouvrages de même auteur, dont quelques uns paroissent pour la première fois.

Commentaires sur les Epistres d'Ovide, par Messire Gaspar Bachet. Nouvelle Edition. Avec plusieurs autres ouvrages de même auteur, dont quelques uns paroissent pour la première fois.

Commentar über zwey dunkle mathematische Stellen in Plato's Schriften, wovon die eine im Theätet, die andere im Meno vorkommt.

Commentarii in Virgilium Serviani. Sive Commentarii in Virgilium, qui Mauro Servio Honorato tribuuntur. Ad fidem Codicum Guelferbytanorum aliorumque recensuit, et potioribus variis lectionibus Indicibusque copiossimis instruxit H. Albertus Lion.

Commentarii in Virgilium Serviani. Sive Commentarii in Virgilium, qui Mauro Servio Honorato tribuuntur. […].

Commentarii perpetui in Classicos Romanorum scriptores.

Commentarij in politicorum opus Aristotelis: Post sat bene Longam supressionem, iam, boni publici gratia, primum in lucem editi.

Commentarius ad Sophoclis parodum in Oedipo Coloneo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentarius in Aeschyli Agamemnonem inde a vs. 250. usque ad vs. 345 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentarius in Corinthiorum orationem in Thucydidis historia I,68–71 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentarius in Dinarchi Orationes tres.

Commentarius in Taciti Agricolam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio Critica De Hesiodi Carmine Quod Inscribitur Opera Et Dies, scripta ad impetrandos ab ampliss. ordine philos. Kiliensi summos in Philosophia honores A. 1813.

Commentatio critica de platonis quae feruntur epistolis praecipue tertiae, septima et octava.

Commentatio de Aeschyli Persis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio de C. Annio Cimbro Lysidicii F. ad Philippum Eduardum Huschkium, quum professionem iuris ordnariam in Academia Rochochiensi. Scripsit G. Huschius.

Commentatio de Tyrrhenis Pelasgis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio de extrema Odysseae parte inde a rhapsodiae Ψ versu CCXCVII aevo recentiore orta quam homerico. Scripsit Frider. August. Guil. Spohn.

Commentatio de loco Mathematico in Platonis Menone publice defendet Carolus Fridericus Wex.

Commentatio de oratione Demosthenis Olynthiaca vulgo prima [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio de ordine quo plutarchus vitas scripserit.

Commentatio de origine Marchiae Brandenburgicae.

Commentatio de particula ἄν [an] [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio de pronomine Graeco et Latino.

Commentatio de vita et scriptis Heraclidae Pontici.

Commentatio exhibens Rhodi descriptionem Macedonia aetate.

Commentatio in D. Junii Juvenalis Satiram IV [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio in Platonis Critonem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio in Platonis Menonem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Commentatio in quosdam inscriptionis prope Rosettam inventae locos.

Commentationes Herodoteae. Scribebat Fridericus Creuzer.

Commentationes historicae de Xenophontis Hellenicis.

Commentationis de Agathonis vita, arte et tragoediarum reliquiis particula.

Commentationis de Sophoclis vita particula

Commentationis de civitatibus neocoris. Quae in numis maxime lapidibusque inscriptis commemorantur.

Commentationis de comoediae Graecae generibus.

Commentationis quintae de Andocidis quae vulgo fertur oratione contra Alcibiadem.

Commentationum de reliquiis comoediae Atticae antiquae libri duo.

Commentationum eleaticarum.

Commentatiuncula in Euripidis Ionem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Compendium Antiquitatum Graecarum e profanis sacrarum.

Compendium Historiae Philosophicae Antiquae, Sive Philosophumena, quae sub Origenis nomine circumferuntur. Edita Primum ex Codice Bibliothecae Mediceae a Jac. Gronovio, V. Cl. in Thesauro Antiquitatum Græc. Tom. X. jam vero recognita, & notis uberioribus illustrata passimque correcta, a M. Jo. Christophoro Wolfio. Praemissa est præfatio, qua ostenditur, libri Scriptorem incertum esse, adeoque nec Huetii, nec Galei, nec Gronovii, de eo sententias aut conjecturas firmis rerum argumentis niti. Accedunt ad calcem Cl. Gronovii notae integrae.

Comédies d‘Aristophane traduites du Grec par M. Artaud.

Comédies d‘Aristophane traduites du Grec par M. Artaud.

Conaxa, ou les gendres dupés, Comédie, Représentée dans le Collège de la Compagnie de Jésus, pour la distribution des Prix fondés par Messieurs les nobles Bourgeois de la ville de Rennes, le 22 aût, à une heure après midi (vers 1710

Confessiones (/Bekenntnisse)

Coniectaneorum Byzantinorum libri duo.

Coniecturae in Strabonem

Conjectanea critica. Scripsit F. G. Schneidewin.

Conspectus chorographicus insigniorum locorum e geographica veterum populorum delineatus.

Contemplation de la Nature

Contes moraux

Coriolanus

Coriolanus

Cornelii Nepotis quae exstant cum selectis superiorum interpretum suisque animadversionibus edidit Augustinus van Staveren.

Cornelii Nepotis quae exstant cum selectis superiorum interpretum suisque animadversionibus edidit Augustinus van Staveren.

Cornelii Taciti Annales. Emendavit et scholarum in usum illustravit Nicolaus Bachius.

Cornelii Taciti Historiae Germania vita Agricolae Dialogus de oratoribus.

Cornelius Nepos e Thucydide emendandus atque iudicandus est. Dissertatio philologica.

Cornelius Tacitus ab J. Lipsio, J. F. Gronovio, N. Heinsio, J. A. Ernestio, F. A. Wolfio emendatus et illustratus, ab Immanuele Bekkero ad codices antiquissimos recognitus.

Cornelius Tacitus ab J. Lipsio, J. F. Gronovio, N. Heinsio, J. A. Ernestio, F. A. Wolfio emendatus et illustratus, ab Immanuele Bekkero ad codices antiquissimos recognitus.

Corpus Grammaticorum Latinorum veterum. Collegit auxit recensuit ac potiorem lectionis varietatem adiecit Fridericus Lindemannus.

Corpus Grammaticorum Latinorum veterum. Collegit auxit recensuit ac potiorem lectionis varietatem adiecit Fridericus Lindemannus.

Corpus Grammaticorum Latinorum veterum. Collegit auxit recensuit ac potiorem lectionis varietatem adiecit Fridericus Lindemannus.

Corpus Inscriptionum Graecarum. Auctoritate et impensis Academiae litterarm regiae Borussicae edidit Augustus Boeckhius.

Corpus Inscriptionum Rhenanarum consilio et auctoritate Societatis antiquariorum Rhenanae edidit Guilelmus Brambach. Praefatus est Fridericus Ritschelius.

Corpus Ivris Civilis. Codicibus veteribus Manuscriptis et optimis quibusque editionibus collatis recensuit Georgius Cristianus Gebauer et post eius obitum editionem curavit Georgius Augustus Spangenberg.

Corpus Paroemiographorum Graecorum.

Corpus Paroemiographorum Graecorum. Ediderunt E. L. A. Leutsch et F. G. Schneidewin.

Corpus Patrum graecorum. Graece et latine. Tomus primus. Eusebii Historia Ecclesiastica et de vita Constantini libri IV.

Corpus Poetarum Epicorum Graecorum consilio et studio Arminii Koechly editum.

Corpus Poetarum Epicorum Graecorum consilio et studio Arminii Koechly editum.

Corpus Poetarum Epicorum Graecorum consilio et studio Arminii Koechly editum.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Laonicus Chalcocondylas.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Institua, auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae continuata. Ioannes Zonaras. Tomus II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Chronicon paschale. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Chronicon paschale. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Ducas.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Ioannes Cinnamus. Nicephorus Bryennius.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Michael Glycas.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Nicephoras Gregoras. Volumen III.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Nicetas Choniata.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Pars II. Procopius. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Pars II. Procopius. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Pars XX. Cantacuzenus. Volumen III.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae continuata. Historia politica et Patriarchica Constantinopoleos. Epirotica.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae continuata. Ioannes Lydus.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae continuata. Paulus Silentiarius, Georgius Pisida et Sanctus Nicephorus CPolitanus.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Constantinus Porphyrogenitus. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Constantinus Porphyrogenitus. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Georgius Syncellus et Nicephorus CP. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Georgius Syncellus et Nicephorus CP. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Ioannes Malalas.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Pars XIX. Nicephorus Gregoras. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Pars XX. Cantacuzenus. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Pars XX. Cantacuzenus. Volumen II.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et. L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Pars XI. Leo Diaconus. Varii libelli qui Nicephori Phocae et Ioannis Tzimiscis Historiam illustrant.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. Instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et. L. Dindorfiorum aliorumque Philologorum parata. Pars XIX. Nicephoras Gregoras. Volumen I.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, Opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. et L. Dindorfiorum aliorumque philologorum parata. Pars I. Dexippi, Eunapii, Petri Patricii, Prisci, Malchi, Menandri, Olympiodori, Candidi, Nonnosi et Theophanis Historiarum reliquiae, Procopii et Prisciani Panegyrici.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Constantinus Porphyrogenitus. Volumen III.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae continuata. Constantinus Manasses, Ioel, Georgius Acropolita.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae continuata. Merobaudes et Corippus.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae continuata. Zosimus.

Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, opera eiusdem Niebuhrii, Imm. Bekkeri, L. Schopeni, G. Dindorfii aliorumque philologorum parata. Pars III. Agathias.

Corpus grammaticorum latinorum veterum.Collegit auxit recensuit ac potiorem Lectionis varietatem adiecit Fridericus Lindemannus.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Anna Comnena. Volumen I.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Codinus Curopalates.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Ephraemius.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Georgius Cedrenus. Tomus prior.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Georgius Codinus.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Georgius Phrantzes. Ioannes Cananus. Ioannes Anagnostes.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Ioannes Zonaras. Tomus I.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Leo Grammaticus. Eustathius.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Pars II. Procopius. Volumen III.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Theophanes. Volumen I.

Corpus scriptorum Historiae Byzantinae. Editio emendatior et copiosior, consilio B. G Niebuhrii C. F. Instituta, auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae continuata. Theophanes. Volumen II.

Correggio

Correggio, von Oehlenschläger

Correggio, von Oehlenschläger

Corregio

Correspondance d'Adalbert de Chamisso, Fragments inédits

Cothurnus Sophocleus. Scripsit Albertus Linder.

Courtes observations sur quelques points de l'histoire de l'astronomie et des mathématiques chez les orientaux.

Creta, Cyprus, Rhodus sive de nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitatibus.

Critiae Tyranni Carminum aliorumque ingenii monumentorum quae supersunt. Disposuit illustravit emendavit Nicolaus Bachius. Praemissa est critiae vita a Flavio Philostrato descripta.

Critiae Tyranni Carminum aliorumque ingenii monumentorum, quae supersunt. Carminum aliorumque ingenii monumentorum quae supersunt. Disposuit illustravit emendavit Nicolaus Bachius.

Critik der modernen Exegese, nach den hermeneutischen Maximen eines competenten Philologen versucht von F. H. Germar.

Crommwell General.

Crommwell Protector.

Crommwell.

Crommwell’s Ende.

Curae boum ex corpore Gargilii Martialis.

Curae criticae in Comicorum Fragmenta ab Athenaeo servata. Auctore Augusto Meineke.

Curarum Aeschylarum Specimen I. Scripsit D. Henricus Vossius.

Cymbeline

Cyrenaica Specimen I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Cyrenaica Specimen II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Cyzicus und sein Gebiet.

[top]

D

D. Anton Friedrich Büschings Grundriß einer Geschichte der Philosophie und einiger wichtiger Lehrsätze derselben.

D. Iunii Iuvenalis aquinatis satirarum delectus. In lectionis scholasticae academicaeque usus cum lectis tam aliorum notis.

D. Iunii Iuvenalis satirae. Cum Commentariis Caroli Fr. Heinrichii. Accedunt scholia vetera eiusdem Heinrichii et Ludovici Schopeni annotationibus criticis instructa.

D. Iustianiani Sacratissimi Principis Digestorum sev pandectarum iuris enucleati ex omni veteri iure collecti libri L. ad pandectas florentinas fideliter expressi et cum editione norica et vulgata accurate collati

D. Jo. Aug. Ernesti Praefationes et Notae ad M. T. Ciceronis Operum omnium editionem Majorem. Editionis Ernestianae minoris supplementum.

D. Jo. Aug. Ernesti Praefationes et Notae ad M. T. Ciceronis Operum omnium editionem Majorem. Editionis Ernestianae minoris supplementum.

D. Philipp Marheineke‘s theologische Vorlesungen.

D. Philipp Marheineke‘s theologische Vorlesungen. Herausgegeben von Steph. Matthies und W. Vatke.

D. Philipp Marheineke‘s theologische Vorlesungen. Herausgegeben von Steph. Matthies und W. Vatke.

Dantis Aligherii Florentini Monarchia.

Daretis Phrygii de excidio Troiae historia. Ad librorum fidem recensuit et adnotationibus instruxit Andreas Dederich.

Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte'schen Lehre. Eine Erläuterungsschrift der ersten von F. W. J. Schelling.

Darstellung aus dem Leben und der Literatur der Römer.

Darstellung der grammatischen Kategorien.

Darstellung der griechischen Staatsverfassungen.

Das Allgemeine Brouillon.

Das Alterthum und der Uebergang zur neuern Zeit. Eine Fortsetzung des Buches über die Urwelt und das Alterthum.

Das Attische Theaterwesen. Zum besseren Verstehen der griechischen Dramatiker nach den Quellen dargestellt.

Das Buch der Weisheit im Plane, früher genannt: wissenschaftlicher Werkplan.

Das Buch über Shakespeare

Das Copernicus-Denkmal in Thorn.

Das Donauweibchen

Das Donauweibchen [unveröffentlichtes Fragment]

Das Dämonium des Sokrates und seine Interpreten.

Das Edict Diocletians de pretiis rerum venalium vom J. 301.

Das Ehrenschwerdt

Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung.

Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung. Eine Abhandlung der Universalrechtsgeschichte.

Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung. Eine Abhandlung der Universalrechtsgeschichte.

Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicklung. Eine Abhandlung der Universalgeschichte von Eduard Gans.

Das Erechtheion zu Athen nebst mehreren noch nicht bekannt gemachten Bruchstücken der Baukunst dieser Stadt und des übrigen Griechenlands.

Das Etruskische durch Erklärung von Inschriften und Namen als semitische Sprache erwiesen.

Das Familienrecht der Cognaten und Assinen nach Römischen und verwandten Rechten. Ein Versuch rein historischer Vergleichung im Rechte.

Das Gastmahl [Symposion; Συµπόσιον]

Das Haus oder Familiensorgen und Familienfreuden

Das Jubiläum der Universität Leipzig nach vierhundert und fünfzigjährigem Bestehen am 2. Dec. 1859 beschrieben von Oswald Marbach.

Das Königliche Soolbad Oeynhausen bei Neusalzwerk unweit Preußisch Minden in seinen medicinischen Wirkungen dargestellt von Dr. Fr. W. von Moeller.

Das Leben der Griechen und Römer nach antiken Bildwerken dargestellt von Ernst Guhl und Wilh. Koner.

Das Leben der Griechen und Römer. Nach antiken Bildwerken dargestellt von Ernst Guhl und Wilh. Koner. Mit 528 in den Text eingedruckte Holzschnitten.

Das Leben der Griechen und Römer. Nach antiken Bildwerken dargestellt von Ernst Guhl und Wilh. Koner. Mit 528 in den Text eingedruckte Holzschnitten.

Das Leben und staatsmännische Wirken des Demosthenes.

Das Liebeswerben

Das Modell eines athenischen Fünfreihenschiffes Pentere aus der Zeit Alexanders des Großen im kgl. Museum zu Berlin.

Das Mädchen von Andros eine Komödie des Terentius. In d. Versmaßen des Originals übersetzt von F***.

Das Münz- Mass- und Gewichtswesen in Vorderasien bis auf Alexander den Grossen.

Das Neue Leben. Die Vita Nuova des Dante Alighieri. Uebersetzt und herausgegeben von Friedrich von Oeynhausen.

Das Opferwesen der Karthager.

Das Pnyx und das Pelasgikon in Athen. Zur Wahrung der Topographie von Athen gegen einige neuere Zweifel.

Das Princip des Bösen nach den Begriffen der Griechen.

Das Römische Ass und seine Theile in Abbildungen.

Das Satyrspiel. Nach Massgabe eines Vasenbildes.

Das Schöne: eine Untersuchung.

Das Siegeskreuz der byzantinischen Kaiser Constantinus VII. Porphyrogenitus und Romanus II. und der Hirtenstab des Apostels Petrus. Zwei Kunstdenkmäler byzantinischer und deutscher Arbeit des 10. Jahrhunderts in der Domkirche zu Limburg an der Lahn.

Das System der erworbenen Rechte.

Das System der erworbenen Rechte.

Das System der erworbenen Rechte.

Das Todtenbuch der Ägypter nach dem hieroglyphischen Papyrus in Turin mit einem Vorworte zum ersten Male herausgegeben.

Das Trauerspiel in Tyrol

Das Verhältnis der Linguistik zur Mythologie und Archäologie. Beleuchtet von Friedrich Vater.

Das Wesen der antiken Tragödie.

Das Wintermährchen

Das Wort carmen als Spruch, Formel, Lehre. Ein Sendschreiben an August Böckh zur Feier des 24. November 1856.

Das Württembergische Concordat.

Das Zauberschloß

Das alexandrinische Museum.

Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein. Eine Mährchen-Novelle

Das alte Megaris. Ein Beitrag zur Alterthumskunde Griechenlands von D. Hermann Reinganum. Mit zwei Karten.

Das altgriechische Theatergebäude. Nach sämmtlichen bekannten Ueberresten dargestellt auf 9 Tafeln.

Das bilingue Dekret von Kanopus in der Originalgrösse mit Übersetzung und Erklärung beider Texte herausgegeben von R. Lepsius.

Das christliche Bedürfniß der Zeit dem Pietismus und insbesonderheit dem Krummacherthum gegenüber von Wilhelm Ernst Weber.

Das evangelische Kirchenjahr in seinem Zusammenhange dargestellt.

Das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung von und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834.

Das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung von und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834.

Das griechische Volk in öffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung von und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834.

Das klassische Alterthum für Deutschlands Jugend.

Das klassische Altertum in der Gegenwart. Eine geschichtliche Betrachtung.

Das musikalische System der Griechen in seiner Urgestalt.

Das philologische Seminarium in München und die Ultramontanen.

Das römische Kriegswesen, ein Hilfsbuch zur Lectüre der römischen und griechischen Historiker, bearbeitet von Dr. Fr. W. Rückert.

Das vierte Buch der Rhetorik des Philademus in den herkulanischen Rollen.

Davidis Ruhnkenii Opuscula Oratoria, Philologica, Critica, nunc primum coniunctim edita.

De Accentibus. E codd. Paris. Primum ed. Edm. H. Baker. Addita est editoris ep. crit. ad. J. Fr. Boissonnade.

De Adonide [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Aeschyli Prometheo libri duo, quorum uno vinctum Aeschyli Prometheum e ternione fragmentum esse demonstratur, altero eiusdem Promethei cum Ignifero ac Soluto plurimis indiciis certioribus compositio instituitur adiectis praefationis fragmentis.

De Aeschyli Prometheo vincto [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Aeschyli vita et fabulis.

De Agro Troiano in Carminibus Homericis descriptio commentatio geographico-critica auctore Frid. Aug. G. Spohn. Ricardi Porsoni adversariorum corollarium.

De Antigono Carystio.

De Antiphontis prima oratione [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Antiphontis tetralogica prima [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Archontibus Atticis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Archytae Tarentini fragmentis philosophicis dissertatio, quam amplissimi philosophoru ordinis auctoriate die IX. mens. Febr. MDCCCXXXIII. publice defendet Gustavus Hartenstein.

De Areopago Atheniensium [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Areopago [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Aristarchis studiis Homericis. Ad praeparandum Homericorum Carminum Textum Aristacheum scripsit K. Lehrs.

De Aristophanes Pluto dissertatio quam scripsit Franciscus Ritter.

De Aristophanis Fabula, quae inscribitus aves. Scripsit S. Loehle.

De Aristoxeni Tarentini Elementis Harmonicis.

De Arnulfo Francorum rege.

De Athenarum statu politico et literario inde ab Achaici foederi interitu usque ad Antoninorum tempora.

De Atheniensium actionibus forensibus.

De Atomicorum doctrina Commentationis specimen primum.

De Auctoribus quos Horatius in libro de arte Poetica secutus esse videatur scripsit Adolfus Michaelis.

De Augustalibus et Seviris Augustalibus Commentatio Epigraphica. Scripsit Augustus Wilhelmus Zumptius.

De Azania Africae littore orientali commentatio philologica. Accedit Azaniae tabula Georgius Bunsen.

De Baetyliis.

De Bernardino Telesio.

De Caii Sallustii Crispi Fragmentis, A Carolo Debrossio in Ordinem digestis rerumque gestarum contexta narratione illustratis, Commentatio. Scripsit Fridericus Kritzius.

De Callimachi Cydippy scripsit Carolus Dilthey.

De Canticis Plautinis.

De Canticis in Romanorum Fabulis scenicis. Disseruit M. Godofredus augustus Benedictus Wolff.

De Carneade.

De Caroli Timothei Zumptii vita et studiis. Accedunt Caroli Timothei orationes latinae sex. Narratio Aug. Wilh. Zumptii.

De Cerere Chthonia dissertatio I.

De Chamaeleontis Heracleotae vita librorumque reliquiis disputavit, quaestionem de ratione, quam in enarrandis poetis secutus esset peripateticus, habuit Ernestus Koepke.

De Chersoneso Thracica.

De Choricis Systematis Tragicorum Graecorum Libri Quattuor.

De Chrysippi vita commentatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cic. epist. ad fam. [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Ciceronis or. Quintiana [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Clisthene Atheniensi eiusque institutis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cognomine et Agnomine Romano.

De Communi et simplici humani generis origine.

De Constructione Antistrophica trium Carminum melicorum Aristophanis Syntagma criticum.

De Cornelio Nepotis Alcibiade. Quaestiones criticae et historicae.

De Cosmographia Ethici libri tres.

De Critiae Tyranni politiis elegiacis.

De Curtii aetate [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cyclo Graecorum epico et poetis cyclicis. Scripsit eorum fragmenta collegit et interpretatus est Carolus Guilielmus Müller. Cum Tabula lapidi inscripta.

De Cypri civitatibus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cyrenis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cyrenis pars prima [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cyrenis pars secunda [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Cyropaediae Epilogo Xenophonti abiudicando, scripsit Davides Schulz.

De Demosthenes Midiana [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Dicaearcho ejusque operibus, quae inscribuntur ΒΙΟΣ ἙΛΛΑΔΟΣ et ἈΝΑΓΡΑΦΗ ἙΛΛΑΔΟΣ scripsit Augustus Buttmann.

De Digammo eiusque usu apud Homerum et Heiodum capita VI.

De Druidis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Elidis antiquae situ geographico [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Ephebis atticis.

De Epicharmis ratione philosophandi.

De Eridane [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Eumenidibus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Euphorionis Chalcidensis vita et scriptis disseruit et quae supersunt eius fragmenta collegit et illustravit Augustus Meineke.

De Euripidis Ione [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Euripidis Iphigenia Aulidensi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Euripidis Phoenissis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Euripidis et Ennii Hecuba [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Euripidis in componendis diverbiis arte.

De Excerptis Constantinianis Quaestiones criticae.

De Graeci paullo post futuri forma atque usu. Scripsit Dr. Georgius Ludovicus Janson.

De Hagniae hereditate [Über das Erbe des Hagnias]

De Hannonis periplo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Hellenicae philosophiae principiis atque decursu a Thalete usque ad Platonem.

De Hermanni metrica ratione dissertatio philosophica.

De Herodoto [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Hesiodi carminibus perditis.

De Hesiodi operibus et diebus commentatio.

De Historia Homeri maximeque de scriptorum Carminum aetate Meletemata. Scripsit Gregor. Guilielmus Nitzsch.

De Historia Homeri maximeque de scriptorum Carminum aetate Meletemata. Scripsit Gregor. Guilielmus Nitzsch.

De Historiae ducatus Atheniensis fontibus.

De Homeri navium catalogo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Horatii Epistola ad Pisones [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Horatii ad Pisones epistolae argumento [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Horatii carminum quorundam temporibus adversus Bentleium dissertatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Hyperbole Errorum In Historia Philippi Amyntae Filii Commissorum Genitrice.

De Ilithyia et Ilithyiis.

De Iove Homeri et Sophoclis.

De Isocratis Panegyrici aetate [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Juba II. Rege Mauretaniae.

De L. Pomponio Bononiensi Atellanarum fabulorum poeta [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Lacedaemoniorum regibus.

De Lagidarum regno Ptolemaeo IV. Philometore rege.

De Lexici Hesychiani vera origine et genuina forma commentatio.

De Livio Andronico, P. I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Livio Andronico, P. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Logographis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Luciis Cinciis. Scripsit, cinciorum fragmenta. Edidit Martinus Hertz.

De Lysiae vita et dictione.

De M. Annaei Lucani vita et scriptis.

De M. Pacuvii Duloreste.

De M. Terentii Varronis disciplinarum libris commentarius.

De Magistratibus Municipalibus et Corporibus artificum Libellus. Eodem Praestantissimo iureconsulto Guido Pancirolo auctore.

De Marco Aurelio Antonino Imperatore philosophante ex ipsius commentariis scriptio philologica. Instituit Nicolaus Bachius.

De Megaricorum doctrina eiusque apud Platonem et Aristotelem vestigiis Ferdin. Deycks.

De Menexeni Platonis auctoritate consilioque [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Mensura Tragoediarum Liber Singularis.

De Natura Deorum.

De Natura deorum liber quartus. E pervetusto codice Ms. Membranaceo nunc primum edidit P. Seraphinus.

De Nerone a Persio perstricto [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Oratore [Über den Redner]

De Originibus Tragoediae Graecae. Scripsit Guilelmus Schneiderus. Praefatus est D. Franciscus Passow.

De Orosii vita eiusque Historiarum libris septem adversus paganos.

De Ostracismo [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De P. Nigidii figuli studiis atque operibus scripsit Martinus Hertz.

De Pacuvii Duloreste [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Pacuvii vita et scriptis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Parabasi, veteris Comoediae Atticae. Parte antiquissima.

De Parmenide Platonico disseruit Cuno Fischer.

De Paro insula [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Parodo et Epiparodo Tragoediarum Graecarum Commentationis ab Amplissimo philosophorum ordine in Alma Universitate litterarum Friderico-Guilelma Berolinensi praemio ornatae particula. Scripsit Ferdinandus Ascherson.

De Pausaniae fide et auctoritate in Historia mythologia artibusque graecorum tradendis praestita. Commentatio ab amplissimo philosophorum ordine in Academia Borussica Rhenana II. non. sextil. A. MDCCCXXX. praemio ornata. Scripsit Ferdinand. Soph. Chr. Koenig.

De Perseo et Andromeda Fridericus Fedde.

De Persii Satiris [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Phidiae Jove Olympio observationes. Quarum hanc partem priorem Consentiente amplissimo Philosophorum ordine. Pro facultate legendi die XIX. Martii publice defendet Ern. Henr. Toelken.

De Philebo Platonico.

De Philis insula eiusque monumentis commentatio.

De Philocteta Sophoclis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Philologia, Studiis Liberalis Doctrinae, Informatione Educatione Litteraria Generosorum Adolescentum, Tractatus quos Thomas Crenius Collegit, recensuit, emendavit accedvnt Justii Lipsii suis de Politicorum libris, ut & Ammiano Marcellino ac Aurelio Victore duae, tertiaqve Joachimi Pastorii; hactenus ineditæ epistolae.

De Philosophia Morali In Xenophontis De Socrate Commentariis Tradita

De Philoxeni Cytherii vita et scriptis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Platone Mathematico.

De Platonici Systematis fundamento commentatio.

De Platonico systemate coelestium globorum et de vera indole astronomiae philolaicae.

De Platonis Ione [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Platonis Parmenide.

De Platonis Phaedone [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Platonis Philebi locis nonnullis difficilioribus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Platonis Theaeteti parte.

De Platonis numeris ex Aristotelis testimoniis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Platonis principiis Ethicis.

De Platonis qui vulgo fertur Menexeni consilio et origine.

De Plutarchi vita Pelopidae [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Praepositionum usu apud Pindarum.

De Praetore Romano [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Priapeis atque eorum auctoribus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Promethei fabula [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Prosodiae Graecae Accentus Inclinatione scribebat Frid. Volg. Reizius.

De Providentia [Über die Vorsehung]

De Proxenis Graecorum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Q. Horatii Flacci ad Pisones Epistola.

De Re Publica. Librorum Fragmenta. Marcus Tullius Cicero.

De Rebus Plataeensium. Dissertatio inauguralis, quam amplissimo philosophorum ordini Marburgensi ad summos in philosophia honores rite obtinendos offert Friedricus Muenscher. Adiecta est tabula agri Plataeensis.

De Rhythmo Graecorum liber singularis in usum Juventutis Coll. Aen. Nad. olim conscriptus, et nunc demum in lucem editus.

De Romae veteris muris atque portis scripsit Guilielmus Adolphus Becker. Accedunt Urbis tabulae duae lithographicae.

De Romanorum aedilibus Libri quatuor. Quibus praemittuntur de similibus magistratibus apud potentiores populos antiquos Dissertationes duae.

De Romanorum censura scenica.

De Romanorum vetusta et populari poesi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Salpa = De animalibus quibusdam e classe Vermium Linnaeana in circumnavigatione terrae auspicante comite N. Romanzoff duce Ottone de Kotzebue annis 1815, 1816, 1817, 1818 peracta observatis

De Sardinia Insula contentioni inter potifices romanos atque imperatores materiam praebente, Corsicanae quoque historiae ratione adhibita.

De Senarii Graeci Caesuris.

De Senatu Quingentorum apud Athenienses [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Servii Tullii censu. Dissertatio Historica, quam auctoritate ordinis philosophorum summe reverendi Die XXV. Ianuar. MDCCCXL publice defendet scripsit Rudolphus de Raumer.

De Sillis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Solonis legibus apud oratores Atticos. Dissertatio in certamine literario civium univers. Monacens. ab amplissimo philosophorum ordine praemio a rege praescripto ornata.

De Sophocleae dictionis proprietate c. Aeschyli Euripidisque dicendi genere comparata. Ludovicus Benloew.

De Sophoclis Antigona [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Sophoclis Philoctete [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Sophoclis Trachiniis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Sophoclis versibus Logaoedicis et Epitriticis.

De Suidae biographicis quaestiones selectae scripsit Didericus Volkmann.

De Supplicum Aeschyli choro primo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De T. Livio quaedam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De T. Lucretii Cari carmine a scriptore serioris aetatis denuo pertractato Dissertatio philologica et critica. Scripsit Albertus Forbiger.

De Tabulis Eugubinis.

De Taciti Germaniae apparatu critico.

De Taciti fontibus, quibus in libello de Germania conscribendo adintus sit [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Tauro [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Terentio Menandri imitatore Commentatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Terentio et Donato eius interprete dissertatio critica.

De Theocriti idylliis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Theodectis Phaselitae vita et scriptis commentatio prima.

De Theopompi Chii vita et scriptos disseruit Aug. Jul. Edm. Pflugk.

De Theramenis, Critiae & Thrasybuli, virorum tempore belli Peloponnesiaci inter Graecos illustrium, rebus & ingenio commentatiuncula ab Eduardo Philippo Hinrichs.

De Thesmophoriis disseruit Augustus Wellauer.

De Timone Phliasio ceterisque sillographis graecis disputavit et sillographorum reliquias collectas dispositas recognitas adiecit Curtius Wachsmuth.

De Traiciendis partibus in Demosthenis orationibus.

De Typhoeo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Vita Excellentium Imperatorum.

De Xenophane [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De Xenophontis Vita Quaestiones Criticae. Conrectoris Munus In Schola Bernburgensi Auspicaturus Scripsit C. W. Krüger.

De Zenobia, Palmyrenorum Augusta Arentius Gerardus van Cappelle

De adamante commentatio antiquaria.

De aliquot Antigonae locis, disputans Johannes Zehlicke.

De anthologiae Graecae epigrammatis quae ad artes spectant.

De antiquiorum Sophistarum studiis rhetoricis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De antiquis Guestfaliae cultoribus pauca scripsit Bernardus Soekeland.

De antiquitatibus Antiochenis.

De ariana linguae gentisque Armeniacae indole prolegomena. Scripsit Ricardus Gosche.

De artis apud Aristoteles notione ac vi.

De auctore Cynegeticorum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De aëre et locis liber.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; […].

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello Peloponnesiaco libri Octo. De arte huius scriptoris historica exposuit; eius vitas a veteribus grammaticis conscriptas addidit; codicum rationem atque auctoritatem examinavit; graeca ex iis emendavit; scripturae diversitates omnes, commentarios rerum geographicarum, scholia graeca et notas tum Dukeri omnes atque aliorum selectas tum suas; denique indices rerum et verborum locupletissimos subiecit Ernestus Fridericus Poppo.

De bello civili Sullano.

De cantico in Sophocl. Oed. Reg. vs. 856–903 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De cantilenis popularibus veterum Graecorum.

De carmine Bucolico, nebst Lateinischer und Deutscher Übersetzung einiger Griechischer Idÿllen [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De carmine fratrum arvalium liber.

De carminibus Aeschyleis a partibus chori cantatis.

De casuali nominatuum latinorum declinatione libellus. Publice defendet Paulus Hagerup Tregder.

De casuum singulari apud Pindarum usu.

De charante Etrusco. Commentationis archaeologicae et mythologicae.

De chori Graecorum tragici habitu externo.

De choro in Euripidis Supplicibus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De chronologia fabularum Euripidearum.

De cleruchiis Atheniensium [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De comitiis Atheniensium. Libri tres. Scripsit Georg. Frider. Schömann.

De consiliis et rationibus seminarii philologici inaugurandi. Christianus Daniel Beckius.

De culpae, qualis in Sophoclis tragoediis extat, notione [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De culte Letoidarum in insula Delo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De curatoribus emporii et nautodicis apud Athenienses disputatio quam ob concessam sibi a summis studiorum apud catholicos patriae suae Gubernatoribus facultatem publice docendi in Gymnasio, quod est Friburgi Badarum, scripsit Ant. Baumstark.

De curiis Atticis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De cyclo graecorum epico et poetis cyclicis. Scripsit eorum fragmenta collegit et interpretatus est Dr. Carolus Guilielmus Müller. Cum tabula lapidi inscripta.

De defectione proavorum nostrorum a Philippo II.

De deminutivis Linguae Rumanicae vulgo Walachicae Nominatae.

De demis siva Pagis Atticae Disquisitio.

De dialectis Aeolicis et pseudaeolicis.

De dialecto Dorica. Scripsit Heinricus Ludolfus Ahrens.

De difficillimis Trachiniarum locis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De digamma Aeolici usu Homerico [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De dignitate Spartanae rei publicae historica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De distributionibus civium Spartanorum P. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De dithyrambo poetisque dithyrambicis.

De elocutione Taciti. Specimen primum scripsit Iul. Aem. Wernicke

De emendatione Lucani commentatio philologica.

De emendatione theogoniae Hesiodaea libri tres.

De epigrammatibus, quae vulgo Platoni philosopho tribuuntur [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De epistolis Platonicis, utrum genuinae sint an suppositiciae

De exegetis sive monstratoribus apud Graecos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De fabula togata Romanorum.

De fato Homerico [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De fide Caesaris Tacitique circa res Germanorum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De fine eloquentiae a Cicerone proposito [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De fine eloquentiae ab Aristot. & Quinctiliano proposito [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De fontibus et auctoritate vitarum parallelarum Plutarchi. Commentationes quatuor auctore A. H. L. Heeren.

De fontibus historiae Conradi Salici ejusque temporis indole. Dissertatio inauguralis quam d. XVIII. August a MDCCCXXIV publice defendet.

De fontibus unde sententiae et coniecturae de creatione et prima facie orbis terrarum ducuntur, commentatio Christianus Daniel Beck.

De gentibus Atticus earumque tribunus nexu dissertatio ex historia juris graeci repetita scripsit Eduardus Platnerus.

De genuinis Theocriti carminibus epicrisis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De gestis Alexandri Magni Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri Magni regis Macedonum. Libri qui supersunt octo.

De harmonica scientia Graecorum.

De historiae inter Graecos origine et natura.

De historicis Graecis testimonia veterum scriptorum praecipua.

De historicis Latinis

De idea iusti qualis fuerit apud Homerum et Hesiodum, ac quomodo a Doriensibus veteribus et a Pythagora exculta sit.

De imaginibus maiorum apud veteres Romanos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De imitatione Menandri in Terentii Andria, P. I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De imitatione Menandri in Terentii Andria, P. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De imitatione Menandri in Terentii Andria, P. III [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De indole tragoediae Graecae [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De interpolationibus mythologicis apud Horatium.

De itineribus et rebus gestis Hadriani imperatoris secundum numorum et inscriptionum testimonia.

De iure familiarum apud Athenienses libros tres conscripsit A. H. G. P. van den Es.

De iure hereditario Atheniensium.

De l'Allemagne.

De l'aimant, de ses noms divers et de ses variétés suivant les anciens.

De l'emploi des conjonctions suivies des modes conjonctiss dans la langue Grecque.

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'esprit des lois par Montesquieu

De l'histoire de la poésie.

De larvis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De latinitate mediae et infimae liber, sive Antibarbarus recognitus denuo & innumeris locis auctus a Christophoro Cellario.

De lege regia [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De legibus in nexos ob aes alienum a Solone et Decemviris latis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De legibus quibusdam subtilioribus sermonis Homerici. Dissertatio Secunda. Godofredus Hermannus.

De legislatione decemvirali.

De loco Terentii Eunuch. Prol. v. 25 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De l‘accentuation dans les langues indo-européenes, tant anciennes que modernes, par Louis Benloew.

De l‘ordre des mots dans les langues anciennes comparées aux langues modernes.

De modis verbi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De modo usurarum

De morte Bacchi. Diatribe antiquaria qua ad orationem aditialem die VXV. Iulii A. R. AS. MDCCCX audiendam humanissime invitat Christianus Augustus Lobeck.

De morum in Virgilii Aeneide habitu.

De musculorum ocularium paralyseron symptomatis. Commentatio medica scripsit Albertus de Graefe.

De natura structuraque hominis opus

De naturae simplicitate in Euripidis Oreste, quam, quod Deus bene vertat, ex auctoritate rectoris magnifici Iani Bleuland Amplisimique senatus academici consensu, et nobilissimae facultatis philosophiae theoreticae et literarum humaniorum decreto, pro gradu doctoratus summisque in philosophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis rite ac legitime consequendis, publico et solemni examini submittit Casparus Bax. Die XXVI Septembris MDCCCXVI, Hora XI.

De nomine Aeginae [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De nonnullis in Aeschyli Choephoris locis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De optima Latini Lexici condendi ratione.

De oratione Ciceronis pro lege Manilia dissertatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De oratione quae inscribitur Pro M. Marcello Ciceroni vel abiudicanda vel adiudicanda quaestio novaque coniectura.

De orationibus quas Demosthenes pro Apollodoro scripsisse fertur.

De organis veterum hydraulicis.

De origine Graeci dramatis dissertatio. Gust. Adolph Schoell.

De origine et situ Agrigenti [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De origine et situ Germanorum [Germania]

De originibus comoediae Graecae.

De orthographia

De partibus animalium libri quattuor ex recensione Immanuelis Bekkeri.

De penultima sede denarii Latinorum antiquiorum tragicorum & comicorum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De permutatis verborum generibus in lingua Graeca [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De permutatis verborum generibus in lingua Graeca. Pars II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De philosophia Anaxagorae Clazomenii.

De poesi Romanorum sub Augusto [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De politeia, Timaeo, Critia, ultimo Platonico ternione, librorum de legibus praecipua ratione habita.

De ponderibus aliquot antiquis Graecis et Romanis.

De ponderum, numerorum, mensurarum, ac de anni ordinandi rationibus apud Romanos et Graecos.

De potentiae veterum gentium maritimae epochis apud Eusebium.

De praecipuis Graecae dictionis Idiotismis liber Franciscus Vigerus.

De praecipuis Graecae dictionis Idiotismis liber.

De praeconibus Graecorum.

De praesenti statu agriculturae Aegypti.

De priorum membrorum in Nominibus Graecis compositis conformatione finali Commentatio. Scripsit Richardus Roediger. Accedit Index verborum.

De problematis Aristotelis.

De pronomino relativo. Commentatio philosophico-philologica, cum excursu de nominativi particula.

De pronuntiatione Linguae Graecae. Scripsit Anastasius Comes a Lunzi.

De quattuor tribubus Atticis ante Clisthenis tempora obtinentibus [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De re publica libri octo ex recensione Immanuelis Bekkeri. Politica.

De rebus Chiorum publicis ante dominationem Romanorum.

De rebus Heraclea Ponti libri VI. Scripsit H. L. Polsberw.

De rebus Megarensium usque ad Bella Persica.

De recta ratione philosophandi.

De republica Corcyraeorum.

De responsionibus di verbii apud Aeschylum.

De rhapsodis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De rhetorices Graecae historia commentatio secunda [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De scriptorum Chrysippeorum in dice ap. Diog. L. [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De sede deorum Homericorum domestica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De significatione et differentia nonnullorum vocabulorum, quae apud Ciceronem inveniuntur, et de ingenio Ciceronis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De similitudine Tacitum inter et Thucydidem &c. [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De situ et origine Syracusarum ad explicandam Thucydidis potissimum historiam. Scripsit atque Philisti et Timaei rerum sicularum fragmenta adjecit Franciscus Göller. Accessit tabula topographica Syracusarum.

De societatis a Pythagora in urbe Crotoniatarum conditae scopo politico commentatio.

De somno Deo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De sonis literarum graecarum tum genuinis tum adoptivis, libri duo. Auctore Gustavo Seyffartho. Accedunt Commentatio de literis graecorum subinde usitatis, dissertationes, index et tabulae duae cum epistola Godofredi Hermanni.

De sophoclis scholiorum Laurentianorum variis lectionibus.

De sortitione judicum apud Athenienses Commentatio. Scripsit Franciscus Volcmarus Fritzsche.

De spiritu medio in lingua Graeca [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De temporibus et modis verbi dissertatio, P. I. leges temporales [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De temporibus et modis verbi graeci et de constructione particularum ex modorum significatione constituenda.

De temporum belli Mithridatici primi ratione.

De tragoediarum graecarum cum rebus publicis conjunctione scripsit Henricus Weil.

De tribunicia potestate, qualis fuerit inde a Sullae dictatura usque ad primum consulatum Pompeji.

De tropaeis veterum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De tyrannis Graecorum dissertatio.

De varii generis additamentis, quae in Thucydidis libros irrepserint. Pars I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De ventis.

De verborum apud Thucydidem collocatione. Dissertatio philologica inauguralis scripsit Dr. Franciscus Darpe.

De versibus Dochmiacis Tragicorum graecorum scripsit Augustus Seidler.

De versibus Dochmiacis tragicorum Graecorum scripsit August Seidler.

De versu Glyconeo Dissertatio conscripta Carolo Eduardo Geppert.

De versu Graecorum Heroico maxime Homerico scripsit Franc. Spitzner; Accedunt eiusdem mantissa observationum criticarum et grammaticarum in Quinti Smyrnaei Posthomericorum libros XIV. et dissertatio de media syllaba pentametri Graecorum elegiaci auctore Frid. Traug. Friedemanno.

De versu, quem vocant, Saturnio.

De veterum in Aristophanem scholiorum fontibus commentatio.

De veterum re navali scripsit Bernardus Graser. Adiectae sunt tabulae xylographicae V.

De vetustissimo apud Graecos instituto, quod singulis familiis singula negotia pertractanda attribuit Diss. I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De vetustissimo apud Graecos instituto, quod singulis familiis singula negotia pertractanda attribuit Diss. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De vi ac indole mythi Oedipici ex dramatis graecorum repetiti diss.

De vita Democriti philosophi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De vita Tibulli [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De vita et constitutionibus C. Q. Messii Trajani Decii. Scripsit Wenceslaus Alexander Macieiowski.

De vocis intentione extensione modo in lingua Latina.

De zenodoti studiis Homericis scripsit Henricus Duentzer.

De νεκυια [nekyia] Homeri et Virgilii [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

De συμβόλοις [sumbolois] in oratione de Haloneso commemoratio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Decem Codicis Argentei rediviva folia cum foliis contiguis et intermediis edidit Andreas Uppström.

Degli ostacoli che le consuetudini appongono alla evangelica rigenerazione degli ebrei e come superarli.

Dei Rezj dell‘ origine de‘ popoli d‘italia e d‘una iscrizione rezio-etrusca pensieri di Benedetto Conte Giovanelli.

Del dio Fauno e de'suoi Seguaci. Osservazioni Indirizzate all'ornatissimo Signore D. Gaspare Selvaggi. Di Odoardo Gerhard.

Del sublime Trattato di Dionisio Longino tradotto ed illustrato dal Prof. Emilio de Tipaldo.

Delectus poetarum Anthologiae graecae cum adnotatione critica Augusti Meinekii.

Della Basilica Giulia ed alcuni siti del foro Romano lettera di Odoardo Gerhard.

Della mnemotecnia ovvero del modo di merarigliosamente facilitar la memorie. Taddeo dei Consoni.

Demetrii Zeni Paraphrasis Batrachomyomachiae vulgari Graecorum sermone scripta quam Collatis superioribus editionibus recensuit, interpretatione latina instruxit et Commentariis illustravit Fr. Guil. Aug. Mullachius.

Demetrius.

Democriti abderitae operum fragmenta. Collegit, recensuit, vertit, explicuit ac de philosophi vita, scriptis et placitis commentatus est Fr. Guil. Aug. Mullachius.

Demosthenes Lykurgos, Hyperides und ihr Zeitalter mit Benutzung der neusten Entdeckungen, vornehmlich Griechischer Inschriften.

Demosthenes als Staatsbürger, Redner und Schriftsteller von Dr. Albert Gerhard Becker.

Demosthenes als Staatsmann und Redner. Historisch-kritische Einleitung zu dessen Werken von Albert Gerhard Becker.

Demosthenes als Staatsmann und Redner. Historisch-kritische Einleitung zu dessen Werken von Albert Gerhard Becker.

Demosthenes ausgewählte Reden erklärt von C. Rehdantz.

Demosthenes ex recensione Gulielmi Dindorfii.

Demosthenes oder Hellas Untergang. Trauerspiel in 5 Akten.

Demosthenes und Massillon. Ein Beitrag zur Geschichte der Beredsamkeit.

Demosthenes und seine Zeit.

Demosthenes und seine Zeit.

Demosthenes und seine Zeit.

Demosthenes' Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Demosthenes' Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Demosthenes, der Staatsmann und Redner.

Demosthenes. Staatsreden.

Demostheni oratio in Midiam. Graeca recensuit Scholia vetera, annotationem criticam et commentarios adiecit Maurit. Hermann. Eduard. Meier.

Demosthenis Oratio Adversus Leptinem cum scholiis veteribus et commentario perpetuo.

Demosthenis Oratio In Midiam. Cum Annotatione Critica Et Exegetica. Curavit Philippus Buttmannus.

Demosthenis Oratio in Androtionem edidit Carolus Hermannus Funkhaenel.

Demosthenis Oratio in Midiam cum annotatione critica et exegetica.

Demosthenis Oratio in Midiam. In usum praelectionum edidit notis criticis et exegeticis instruxit Ge. Lud. Spalding.

Demosthenis Oratio pro Corona. Ex recensione Imm. Bekkeri passim mutata. Explicuit Ludolphus Dissenius.

Demosthenis Orationes.

Demosthenis Orationes. Edidit Immanuel Bekker.

Demosthenis Orationes. Edidit Immanuel Bekker.

Demosthenis Orationes. Ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Demosthenis Philippicae orationes V et Libanii Vita Demosthenis eiusdem argumenta. Ex recensione I. Bekkeri cum tribus codd. mscr. collata.

Demosthenis Philippicae orationes V. et Libanii Vita Demosthenis eiusdem argumenta.

Demosthenis Philippicae. Ad Codices cum A. Reiskio et Augerio tum a se collatos recognovit Immanuel Bekkerus. Apposita est Lectio Reiskiana.

Demosthenis Philippicae. In usum scholarum iterum ed. Immanuel Bekkerus. Apposita est lectio Reiskiana.

Demosthenis Philippicae. In usum scholarum tertia edidit Immanuel Bekkerus. Apposita est lectio Reiskiana.

Demosthenis de corona oratio. In usum scholarum.

Demosthenis oratio de corona.

Demosthenis oratio pro corona Aeschinis in Ctesiphontem. In usum praelectionum recensuit Ern. Car. Frid. Wunderlich.

Demosthenis oratio pro corona.

Demosthenische Studien.

Denkschrift zur Säcularfeier der Universität Erlangen am 23–25. August 1843 im Namen der vereinten Universität Halle und Wittenberg dargebracht von Dr. J. S. C. Schweigger.

Denkschrift über Lord Elgins Erwerbungen in Griechenland.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Classe.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften. Von K. A. Varnhagen von Ense.

Denkwürdigkeiten und Vermischte Schriften. Von K. A. Varnhagen von Ense.

Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense.

Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften von K. A. Varnhagen von Ense.

Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften.

Denkwürdigkeiten und vermischte Schriften.

Der Antimachiavel

Der Apollon Stroganoff und der Apollon vom Belvedere.

Der Argonautenzug. Aus den Quellen dargestellt und erklärt von Friedrich Vater.

Der Argonautenzug. Aus den Quellen dargestellt und erklärt.

Der Astronom Meton und sein Cyclus. Ein Beitrag zur griechischen Chronologie.

Der Attische Kalender, in der Zeit von Solon (584 v. Chr.) bis zur Einführung der christlichen Religion in Griechenland (312 nach Chr.).

Der Attische Process.

Der Aufruhr in den Cevennen

Der Aufstand in Constantinopel unter Kaiser Justinian.

Der Baumkultus der Hellenen.

Der Brief an die Hebräer. Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen von David Schulz.

Der Brief an die Hebräer. Einleitung, Uebersetzung und Anmerkungen. Epistola ad Hebraeos.

Der Cyklop. Ein Satyrspiel von Euripides.

Der Doge von Venedig. Historische Tragödie.

Der Erbacker. Eine culturgeschichtliche Untersuchung von Adolf Helfferich.

Der Freihafen.

Der Freihafen.

Der Freischütz (Oper)

Der Gedanke. Philosophische Zeitschrift.

Der Geheimerath

Der Held des Nordens

Der Hexen-Sabbath

Der Hexensabbath

Der Hypäthraltempel, auf Grund des Vitruvischen Zeugnises gegen Prof. Dr. L. Roß, erwiesen von C. Bötticher.

Der Jahrmarkt

Der Krieg im Osten, ein auf philosophische Geschichts-Auffassung gegründetes unparteiisches Urteil.

Der Majoratserbe

Der Mondsüchtige

Der Mondsüchtige

Der Nachtwächter Benedict

Der Nibelunge Not mit der Klage. In der ältesten Gestalt mit den Abweichungen der gemeinen Lesart herausgegeben von Karl Lachmann.

Der Parteikampf der Reichen und der Armen in Athen zur Zeit der Demokratie.

Der Peloponnesische Krieg [Historiae]

Der Pfahl-Graben.

Der Platonische Gottesstaat.

Der Process und die Klagen bei den Attikern.

Der Prophet Habakuk.

Der Puzlivizli oder der Mann ohne Schatten. Ein komisches Zauberspiel in drei Aufzügen nach de la Motte Fouqué, frei bearbeitet

Der Sandmann

Der Sandmann

Der Sandmann

Der Schutzgeist

Der Staat.

Der Streit zwischen Mensch und Thier.

Der Tempel des olympischen Jupiter zu Agrigent. Nach den neusten Ausgrabungen dargestellt von Leo von Klenze.

Der Tod des Dichters

Der Untergang der Naturstaaten dargestellt in Briefen über Niebuhr's Römische Geschichte von Feodor Eggo.

Der Unterricht im Deutschen.

Der Unterricht im Deutschen.

Der Ursprung der Sprache, im Zusammenhange mit den letzten Fragen alles Wissens.

Der Vizlipuzli. Romantisch-komische Volkssage mit Gesang in 3 Akten

Der Wassermensch

Der Weihnacht-Abend

Der Widerspenstigen Zähmung

Der Wintergarten.

Der Zauberring

Der Zögling

Der antike Festkalender an der Panagia Gorgopico zu Athen.

Der epische Zyklus oder Die homerischen Dichter.

Der germanische Ursprung der lateinischen Sprache und des römischen Volkes, nachgewiesen von Ernst Jäkel.

Der handschriftliche Nachlass Ludwig Tiecks und die Tieck-Bestände der Staatsbibliothek Berlin Preussischer Kulturbesitz

Der heilige Basilius und die classischen Studien. Eine gymnasialpädagogische Studie von Hermann Doergens.

Der junge Tischlermeister

Der platonische Politikos. Ein Beitrag zu seiner Erklärung.

Der römische Bundesgenossenkrieg. Nach den Quellen bearbeitet.

Der römische Mimus. Eine literarisch-historische Abhandlung.

Der vaticanische Apollo. Archäologischer Vortrag am 9. December 1857 gehalten von Dr. A. Häckermann.

Der vierundzwanzigste Februar.

Des Aeschylos Eumeniden. Deutsch mit Einleitung und Anmerkungen von G. F. Schoemann.

Des Aeschylos Oresteia. Griechisch und Deutsch.

Des Aeschylos gefesselter Prometheus.

Des Aischylos Werke übersetzt von Joh. Gust. Droysen.

Des Aischylos Werke. Uebersetzt von Joh. Gust. Droysen.

Des Aristophanes Werke. Übersetzt von Johann Gustav Droysen.

Des Aristophanes Werke. Übersetzt von Johann Gustav Droysen.

Des Aristophanes Werke. Übersetzt von Johann Gustav Droysen.

Des Cajus Cornelius Tacitus sämmtliche Werke, übersetzt von Dr. Wilhelm Bötticher.

Des Cajus Cornelius Tacitus sämmtliche Werke, übersetzt von Dr. Wilhelm Bötticher.

Des Cajus Cornelius Tacitus sämmtliche Werke, übersetzt von Dr. Wilhelm Bötticher.

Des Cajus Cornelius Tacitus sämmtliche Werke, übersetzt von Dr. Wilhelm Bötticher.

Des Cartes und Spinoza. Urkundliche Darstellung der Philosophie Beider von C. Schaarschmidt.

Des Hauses Ehre. Drama in drei Akten.

Des Lebens Ueberfluss

Des M. Annaus Lucanus Pharsalia oder Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus.

Des Minnesangs Frühling, herausgegeben von Karl Lachmann und Moriz Haupt.

Des Obersten Massenbach Rede an die Stände-Versammlung Würtembergs an dem Tage ihrer gewaltsamen Auflösung, den 5. Juni 1817.

Des Pindar Werke in die Versmaasse des Originals uebersetzt von Iohannes Tycho Mommsen.

Des Publius Virgilius Maro Werke. In drei Bänden.

Des Publius Virgilius Maro Werke. In drei Bänden.

Des Publius Virgilius Maro Werke. In drei Bänden.

Des Q. Horatius Flaccus Satiren. Erklärt von L. F. Heindorf.

Des Quintus Horatius Flaccus Satiren erklärt von L. F. Heindorf.

Des Quintus Horatius Flaccus Werke von Johann Heinrich Voss.

Des Sachsenspiegels zweiter Theil, nebst den verwandten Rechtsbüchern.

Des Sophocles Oedipus, Schulausgabe mit kritischen und das Versmaaß erklärenden Anmerkungen.

Des Sophokles Tragödien

Des Sophokles Tragödien. Uebersetzt von Karl Wilhelm Ferdinand Solger.

Des Sophokles Tragödien. Uebersetzt von Karl Wilhelm Ferdinand Solger.

Description d'un Étalon Métrique orné d'Hieroglyphes, découvert dans les Ruines de Memphis.

Description d'une médaille de Spartocus Roi du Bosphore-Cimmérien du Cabinet du Chancelier de l'Empire Comte de Romanzoff.

Description de Musée Lapidaire de la Ville de Lyon. Épigraphie antique du Département du Rhone, par le Dr. A. Comarmond.

Description du Musée Royal des Antiques du Louvre.

Description du Musée de feu le prince Basile Kotschubey d‘après son catalogue manuscrit et recherches sur l‘histoire et la numismatique des colonies grecques en Russie ainsi que des royaumes du Pont et du Bosphore cimmérien par B. de Koehne.

Description d‘une collection d vases peints et bronzes antiques provenant des fouilles de l‘Étrurie.

Description of the Greek Papyri in the British Museum.

Descrizione di alcuni vasi fittili antichi della collezione Jatta con brevi dilucidazioni di Giulio Minervini.

Deutsch-Griechisches Wörterbuch von Dr. Valent. Christ. Friedr. Rost.

Deutsch-Griechisches Wörterbuch.

Deutsch-griechisches Wörterbuch zunächst zum Schulgebrauche.

Deutsch-griechisches Wörterbuch zunächst zum Schulgebrauche.

Deutsch-lateinisches Lexikon, aus den römischen Classikern zusammengetragen und nach den besten neuern Hülfsmitteln bearbeitet von Friedrich Karl Kraft.

Deutsch-lateinisches Lexikon, aus den römischen Classikern zusammengetragen und nach den besten neuern Hülfsmitteln bearbeitet von Friedrich Karl Kraft.

Deutsche Versbaulehre.

Deutscher Sprachwart.

Deutscher Studentenspiegel.

Deutscher Universitäts-Almanach für 1859.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien.

Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Deutschland und der Gottesfriede. Sendschreiben an J. Görres gegen seine letzte Schrift mit Auszügen aus derselben.

Deutschlands Flora oder botanisches Taschenbuch von Georg Franz Hoffmann.

Deux inscriptions Grecques gravées sur le pylône d'un temple égyptien dans la grande oasis, et contenant des Décrets rendus par le Préfet de l'Égypte, sous le règnes de Claude et de Galba; Découvertes par M. Cailliaud en Juillet 1818; Restituées et traduites par M. Letronne.

Deux lettres a Mylord comte d'Aberdeen, sur l'authenticité des inscriptions de Fourmont. Par M. Raoul-Rochette.

De Euenis poetis elegiacis eorumque carminibus. Dissertatio veniae docendi impetrandre causa.

De Lithuanu-Borussicae in Slavicis Letticisque linguis principatu Commentatio univ. litt.  Gottingensi Georgiae Augustae inter ipsa sacra secularia prima gratulandi causa oblata ab Aug. Frid. Pott.

De numero Platonis disputatio duae. Quarum prior novam eius explicationem continet posterior aliorum de eo opiniones recenset. Scripsit C. E. Chr. Schneider.

Di un busto colossale in marmo di Caio Cilnio Mecenate scoperto e posseduto dal cav. Pietro Manni.

Diagramme de la Création du Monde de Platon.

Dialogi de vita et miraculis patrum Italicorum (I-IV)

Diatribe Academica de perditis Aristotelis libris de ideis et de bono sive philosophia.

Diatribe academica inauguralis de Phania Eresio, philosopho peripatetico. Quam publico et solemni examini submittit Augustus Voisin.

Diatribe de alea veterum ad epigramma Agathiae scholastici.

Diatribe in Platonis Politicum.

Diatribe in Politices Platonicae Principia.

Dicaearchi Messenii quae supersunt composita, edita et illustrata a Maximiliano Fuhr.

Dichterleben (Erster Theil)

Dichterleben (Zweiter Theil)

Dichtungen von Agnes LeGrave

Dichtungen. II.

Dictionaire italien et Francois, contenant tout le qu se trouve dans les meilleurs Dictionaires, et particulierement dans celui de La Crusca.

Dictionaire italien et Francois, contenant tout le qu se trouve dans les meilleurs Dictionaires, et particulierement dans celui de La Crusca.

Dictionnaire Universel de la Langue Françe, avec le Latin et l'Étymologie, extrait comparatif, Concordance et critique de tous les Dictionnaires; Manuel Encyclopédique de Grammaire, d'Orthographe, de vieux langage et de Néologie. Pan-Lexique.

Dictionnaire universel de commerce

Dictys Cretensis sive Lucii Septimii ephemerides belli Troiani. Ad librorum fidem recensuit, Glossarium et observationes historicas, item Iac. Perizonii de Dictye Cretensi Dissertationem addidit Andreas Dederich. […]

Didon, poème en vers métriques hexamètres divisé en trois chants, traduit du 4e livre de l'Enéide en vers françois avec le commencement de l'Enéide et les seconde-huit-et dixième églogues

Didon, poème en vers métriques hexamètres divisé en trois chants, traduit du 4e livre de l'Enéide en vers françois avec le commencement de l'Enéide et les seconde-huit-et dixième églogues

Didymi Chalcenteri grammatici Alexandrini fragmenta quae supersunt omnia.

Didymi Chalcenteri Opuscula.

Die Abenteuer des Odysseus aus Hesiodus erklärt. Mit einer Karte.

Die Acharner des Aristophanes. Griechisch und deutsch.

Die Aeschylische Trilogie Prometheus und die Kabirenweihe zu Lemnos nebst Winken über die Trilogie des Aeschylus überhaupt.

Die Ahnenprobe

Die Akropolis von Athen nach den neuesten Ausgrabungen. Ludwig Roß. Eduard Schaubert. Christian Hansen.

Die Alexandrinischen Bibliotheken unter den ersten Ptolemäern und die Sammlung der Homerischen Gedichte durch Pisistratus, nach Anleitung eines Plautinischen Scholions.

Die Alterthumswissenschaft. Ein Lehr- und Handbuch für Schüler höherer Gymnasialclassen und für Studirende.

Die Alterthümer von Athen beschrieben von J. Stuart und N. Revett. Aus dem Engl. über. nach der Londoner Ausgabe vom Jahre 1762 und 1787 und bereichert mit einigen eigenen und allen Zusätzen der neuen Ausgabe vom Jahre 1825.

Die Alterthümer von Athen beschrieben von J. Stuart und N. Revett. Aus dem Englischen übersetzt nach der Londoner Ausgabe vom Jahre 1762 und 1787 und bereichert mit einigen eigenen und allen Zusätzen der neuen Ausgabe vom Jahre 1825.

Die Analysis, die Ebenen-Geometrie und Trigonometrie in ihren Elementen. Zum Unterricht auf Gymnasien.

Die Anfänge des Geldes im Alterthum.

Die Anfänge des Königthums bei den Gothen.

Die Antigenida Thebano Musico.

Die Arbeiter und Communisten in Griechenland und Rom. Nach den Quellen.

Die Arithmetik der Griechen.

Die Arithmetik der Griechen.

Die Aspiration und die Lautverschiebung.

Die Athenäische Gerichtsverfassung.

Die Ausgrabungen auf der homerischen Pergamos in zwei Sendschreiben an Georg Finlay, von J. G. v. Hahn. Mit 4 lithographirten Tafeln.

Die Babylonier in Jerusalem

Die Baukunst des Mittelalters von Franz Mertens.

Die Baukunst des Mittelalters.

Die Beckerschen falschen Münzen. Beschrieben von M. Pinder. Mit zwei Tafeln.

Die Bedeutung der Philosophie.

Die Bedeutung der sprachlichen Casus und Modi.

Die Berliner Volks-Zählung vom 3. Dezember 1864.

Die Bibel

Die Bibel oder die gantze heilige Schrift.

Die Brautschau. Zeichnung auf einem griechischen Gefäss. In einem Sendschreiben an Se. Excellenz den Herrn Grafen von Ingenheim.

Die Bronzen von Siris. Eine archäologische Untersuchung. Mit sechs Kupfern und zwey Vignetten.

Die Brüderschaft des Rauhen Hauses. Ein protestantischer Orden im Staatsdienst. Aus bisher unbekannten Papieren dargestellt von Dr. F. von Holtzendorff.

Die Chronologie der Ägypter.

Die Chronologie der Ägypter.

Die Classification der Sprachen dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee.

Die Comödie der Irrungen

Die Dame Kobold

Die Demen von Attika und ihre Vertheilung unter die Phylen.

Die Demen von Attika von W. M. Leake. Aus dem Englischen übersetzt von Anton Westermann. Mit Karten und Plänen.

Die Dialoge des Aristoteles in ihrem Verhältnisse zu seinen übrigen Werken.

Die Dramen des Euripides. Verdeutscht von J. Minckwitz.

Die Dramen des Euripides. Verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Die Elixiere des Teufels

Die Entwicklung des griechischen Staates.

Die Epigonen

Die Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes. Eine philosophische Trilogie.

Die Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes. Eine philosophische Trilogie. Herausgegeben von C. L. Michelet.

Die Epochen der Verfassungsgeschichte der römischen Republik.

Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen, oder allgemeine vergleichende Geographie, als sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

Die Eroberung von Troja

Die Etrusker. Vier Bücher von Karl Otfried Müller.

Die Flüsse [Gedicht]

Die Frauen des griechischen Alterthums. Eine Vorlesung von J. A. Mähly.

Die Freudenbotschaft des Gottesreiches. Eine aus chonologischen Grunde angeordnete einheitliche Darstellung der Evangelischen Geschichte.

Die Frösche des Aristophanes. Griechisch und Deutsch mit Einleitung und Commentar von Herbert Pernice.

Die Fürsten Chawansky

Die Geburt der Kabiren auf einem etruskischen Spiegel.

Die Gefangnen des Plautus lateinisch und deutsch. Herausgegeben von C. E. Geppert.

Die Gelehrsamkeit der Liebe

Die Gemälde des Polygnotos in der Lesche zu Delphi erläutert von Otto Jahn.

Die Geologie der Griechen und Römer.

Die Geschichte der Baukunst bei den Alten.

Die Geschichte der Baukunst bei den Alten.

Die Geschichte der Baukunst bei den Alten.

Die Geschichte der Philosophie dargestellt nach den Fortschritten ihrer wissenschaftlichen Entwickelung.

Die Geschichte der Römer.

Die Geschichte der Römer.

Die Geschichte der Schweiz. Von den Anfängen bis heute

Die Geschichte der bildenden Künste bei den Alten.

Die Geschichte des Handels, der Erdkunde und Schifffahrt aller Völker und Staaten, von der frühesten Zeit bis auf die Gegenwart, mit Rücksicht auf die politischen Verhältnisse, die Zustände der Kultur, Industrie, des Gewerbewesens und der Landwirthschaft, nebst statistischen Uebersichten und vier Tabellen.

Die Geschichte des Herrn William Lovell

Die Geschichte, philosophisch dargestellt.

Die Geschichten der Schweizer

Die Geschwister

Die Gestade des Pontus Euxinus, vom Ister bis zum Borysthenes, in Bezug auf die im Alterthume dort gelegenen Colonien.

Die Gliederung der Philologie entwickelt von Dr. Hans Reichardt.

Die Glocke von Aragon

Die Grundlagen des sittlichen Lebens. Ein Beitrag zur Vermittlung der Gegensätze in der Ethik.

Die Grundzüge der griechischen Rhythmik im Anschluß an Aristides Quintilianus erläutert von Julius Caesar.

Die Gründung der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin.

Die Gymnasialbildung in ihrem Verhältnisse zur gegenwärtigen Zeit.

Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus den Schrift- und Bildwerken des Alterthums wissenschaftlich dargestellt und durch Abbildungen veranschaulicht.

Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus den Schrift- und Bildwerken des Alterthums wissenschaftlich dargestellt und durch Abbildungen veranschaulicht.

Die Götterdienste auf Rhodus im Alterthume dargestellt von Moritz Wilhelm Heffter.

Die Götterdienste auf Rhodus im Alterthume dargestellt von Moritz Wilhelm Heffter.

Die Göttliche Komödie des Dante Alighieri uebersetzt und erläutert von L. G. Blanc. Mit einem Bildnisse Dante‘s von Julius Thäter.

Die Göttlichkeit der Bibel. In fünf Gesängen.

Die Günderode

Die Günderode an Bettina (1844). Ein unveröffentlichtes Manuskript Helmina von Chézys zur Wirkungsgeschichte der "Günderode", des "Königsbuchs" und des "Armenbuch"-Projekts

Die Hadeskappe.

Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek herausgegeben von dem Königlichen Oberbibliothekar Geheimen Regierungsrath Dr. Pertz.

Die Hellenen im Skythenlande. Ein Beitrag zur alten Geographie, Ethnographie und Handelsgeschichte von Dr. Karl Neumann.

Die Herkulanischen Rollen.

Die Hierodulen.

Die Hohenstaufen.

Die Homerische Odyssee übersetzt von Konrad Schwenck.

Die Homerischen Hymnen auf Apollon.

Die Homerischen Hymnen. Übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Konrad Schwenck.

Die Hymnen des Dionysius und Mesomedes. Text und Melodien nach Handschriften und den alten Ausgaben bearbeitet von Dr. Friedrich Bellermann.

Die Hypäthraltempel des Alterthums.

Die Iberer im Westen und Osten. Artemidorus der Geograph.

Die Idee des Todes in den Mythen und Kunstdenkmälern der Griechen.

Die Ilias des Homer verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Die Ilias des Homer verdeutscht von Johannes Minckwitz. Erster Band. 1–12. Gesang.

Die Industrialisierung europäischer Montanregionen im 19. Jahrhundert

Die Ionier vor der ionischen Wanderung.

Die Kabiren in Teutschland.

Die Katharsis des Aristoteles und der Oedipus Coloneus des Sophokles.

Die Klausenburg

Die Komposition der Ilias des Homer.

Die Kunst der dramatischen Darstellung. Dritter Theil, welcher eine neue Reihe dramatischer Charaktere entwickelt.

Die Kunst der dramatischen Darstellung. Zweiter Theil, welcher das Gesetz der Versinnlichung dramatischer Charaktere an einer Reihe dichterischer Gestalten wissenschaftlich entwickelt.

Die Kurmark Brandenburg im Zusammenhang mit den Schicksalen des Gesammtstaats Preußen während der Zeit vom 22. Oktober 1806 bis zu Ende des Jahres 1808. Von einem ehemaligen höheren Staatsbeamten.

Die Kurmark Brandenburg. Ihr Zustand und ihre Verwaltung unmittelbar vor dem Ausbruche des französischen Krieges im Oktober 1806.

Die Kämpfe bei Dyrrhachium und Pharsalus im Jahre 48 v. Chr.

Die Königinnen Elisabeth und Maria Stuart : Nach den Quellen im britschen Museum und Reichsarchive

Die Lehre der deutschen Prosodie f. d. obern Classen in Gelehrtenschulen bearbeitet von Leberecht Immanuel Doering.

Die Lehre vom Unternehmergewinn. Ein Beitrag zur Volkswirthschaftslehre.

Die Lehre von dem Accent der Griechischen Sprache ausführlich entwickelt von Karl Franz Christian Wagner.

Die Lehre von den Redetheilen nach den Alten. Dargestellt und beurteilt von G. F. Schoemann.

Die Lehre von den Venerischen Krankheiten in dem Alterthume und Mittelalter. Klinisch und geschichtlich dargestellt.

Die Leiden des Persiles und der Sigismunda

Die Lustspiele des Aristophanes. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Aristophanes. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Aristophanes. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Plautus. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Plautus. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Plautus. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Publius Terentius. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Lustspiele des Publius Terentius. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Die Länder und Stätten der Heiligen Schrift.

Die Lücken und die Interpolation in Aristophanes Fröschen. Nebst einem Versuch über den Entwickelungsgang der griechischen Komödie.

Die Malerei der Alten in ihrer Anwendung und Technik. Insbesondere als Decorationsmalerei.

Die Manen (1802)

Die Matrikel der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1810 - 1850

Die Metamorphosen des P. Ovidius Naso. Erklärt von Moriz Haupt.

Die Metrik der Griechen und Römer. Ein Handbuch für Schulen und zum Selbststudium.

Die Mutter am Kreuze (Stabat mater dolorosa)

Die Mythologie des Japetischen Geschlechtes, oder der Sündenfall der Menschen nach Griechischen Mythen.

Die Münzen Justinians. Mit sechs Kupfertafeln.

Die Nachbarn

Die Naturanschuung und Naturphilosophie der Araber im zehnten Jahrhundert. Aus den Schriften der lautern Brüder übersetzt von F. Dieterici.

Die Oden des Quintus Horatius Flaccus. In den Versmaßen der Urschrift deutsch mit beigefügtem lateinischen Text.

Die Oden des Quintus Horatius Flaccus. In den Versmaßen der Urschrift deutsch mit beigefügtem lateinischen Text.

Die Paliken. Ein Beitrag zur Würdigung altitalischer Culte.

Die Parcen oder Fata.

Die Perser [Persai]

Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt von Ferdinand Lassalle.

Die Philosophie Herakleitos des Dunklen von Ephesos. Nach einer neuen Sammlung seiner Bruchstücke und der Zeugnisse der Alten dargestellt von Ferdinand Lassalle.

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung .

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt von Eduard Zeller.

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt von Eduard Zeller.

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung.

Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung.

Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung.

Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung.

Die Philosophie der Griechen. Eine Untersuchung über Charakter, Gang und Hauptmomente ihrer Entwicklung.

Die Philosophie und die Philosophen des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts

Die Piccolomini

Die Politik, auf den Grund und das Maß der gegebenen Zustände zurückgeführt.

Die Preussischen Universitäten. Eine Sammlung der Verordnungen, welche die Verfassung und Verwaltung dieser Anstalten betreffen

Die Prinzipien der wissenschaftlichen Metrik im Gegensatz zu den Hermann'schen Rhythmen. Auch als Anhang zu des Verfassers Lehrbuch der Metrik.

Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen Diäteten Athens, so wie die Austrägalgerichte in den griechischen Staaten des Alterthums.

Die Pythien, Nemeen und Isthmien aus den Schrift- und Bildwerken des Alterthums dargestellt von Dr. Johann Heinrich Krause.

Die Realien in der Iliade und Odyssee.

Die Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat.

Die Reden des Aeschines und Demosthenes über die Krone oder wider und für den Ktesiphon.

Die Reformation, ihre Entstehung und Verbreitung in Deutschland. Dem deutschen Volk erzählt von Dr. Philipp Marheineke.

Die Regionen der Stadt Rom.

Die Religion der Hellenen, aus den Mythen, den Lehren der Philosophen und dem Kultus entwickelt und dargestellt von Wilhelm Friedrich Rinck.

Die Religion der Hellenen, aus den Mythen, den Lehren der Philosophen und dem Kultus entwickelt und dargestellt von Wilhelm Friedrich Rinck.

Die Revolution

Die Romane von Friedrich von Uechtritz

Die Rubenow-Bibliothek.

Die Ruinen am Rhein

Die Räuber. Ein Schauspiel

Die Satiren des D. Iunius Iuvenalis. Uebersetzt und erläutert von Dr. Wilhelm Ernst Weber.

Die Schriften der römischen Feldmesser.

Die Schuld. Trauerspiel in vier Akten

Die Schutzflehenden

Die Schweiz. Ein Handbuch zunächst für Reisende

Die Scriptores Historiae Augustae. Andeutungen zur Textes-Kritik und Auslegung derselben.

Die Serapionsbrüder

Die Siegesgesänge des Pindaros in einer Auswahl nach den wesentlichen Gesichtspunkten erklärt.

Die Sommernacht

Die Sophistik oder die Idee und Geschichte der Weisheit, eine in verbesserter Disposition dargestellte Neuschöpfung.

Die Sprachreinigkeit von Seiten ihres förderlichen Einflusses auf Sprachbereicherung.

Die Sprachwissenschaft Wilh. v. Humboldt‘s und die Hegel‘sche Philosophie.

Die Staaten des Alterthums und die christliche Zeit in ihrem Gegensatze dargestellt von D. Peter Feddersen Stuhr.

Die Staats-Verwaltung des Herrn William Pitt in und außer Großbritannien vor und während seinem Staats-Secretariat unpartheyisch erzählet und beurtheilet : aus d. von e. berühmten Feder entw. Engl. Orig. ; [nebst:] Anh.

Die Staatshaushaltung der Athener, vier Bücher von August Böckh. Mit einundzwanzig Inschriften.

Die Staatshaushaltung der Athener, vier Bücher von August Böckh. Mit einundzwanzig Inschriften.

Die Staatshaushaltung der Athener.

Die Staatshaushaltung der Athener.

Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica

Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica.

Die Tektonik der Hellenen. Erster Band.

Die Tektonik der Hellenen. Zweiter Band.

Die Tesserae gladiatoriae der Römer.

Die Tonleitern und Musiknoten der Griechen erläutert durch Friedrich Bellermann.

Die Topographie von Athen nebst einigen Bemerkungen über die Alterthümer desselben.

Die Tragödien des Aeschylos verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Die Tragödien des Aeschylos. Aus dem Griechischen übersetzt von Carl de Haas.

Die Tragödien des Sophokles. Uebersetzt von Georg Thudichum.

Die Tragödien des Sophokles. Verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen. Dargestellt nach Ursachen, Verlauf und Wirkung.

Die Tyrannis in ihren beiden Perioden bei den alten Griechen. Dargestellt nach Ursachen, Verlauf und Wirkung.

Die Töchter des Präsidenten. Erzählung einer Gouvernante

Die Verdächtigungen Euripideischer Verse beleuchtet und in den Phoenissen und der Medea zurückgewiesen von C. G. Firnhaber.

Die Vereinfachungen der deutschen Rechtschreibung vom Standpunkte der Stolzeschen Stenographie beleuchtet, mit besonderer Rücksicht auf Grimms Vorrede zum deutschen Wörterbuche und Weinholds deutsche Rechtschreibung, nebst Proben aus der deutschen Literatur in vereinfachter Rechtschreibung.

Die Verfassung des Königs Servius Tullius, als Grundlage zu einer römischen Verfassungsgeschichte.

Die Verfassung des Servius Tullius in ihrer Entwickelung.

Die Verfassungsgeschichte Athens. Nach G. Grote‘s History of Greece kritisch geprüft von Georg Friedrich Schömann.

Die Verirrungen

Die Verlobten (I Promessi Sposi)

Die Verlobung

Die Vogelscheuche

Die Vorlesungen der Berliner Universität 1810-1834 nach dem deutschen und lateinischen Lektionskatalog sowie den Ministerialakten

Die Wahlverwandtschaften

Die Welt als Wille und Vorstellung.

Die Werke der Troubadours, in provenzalischer Sprache, mit einer Grammatik und einem Woerterbuche.

Die Wiederausrichtung verworfener Gänge, Lager und Flötze.

Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus.

Die Wiederherstellung der Dramen des Aeschylus.

Die Willensfreiheit im Staatsverbande. Zur Einführung in des Aristoteles Bücher von der Rhetorik und zur richtigen Würdigung der geistlichen Beredsamkeit.

Die Wissenschaft der Metrik. Für Gymnasien, Studirende und zum Gebrauche für Vorlesungen von Karl Johann Hoffmann.

Die Wissenschaft vom Menschen-Geiste, oder Psychologie.

Die Wolken [Nubes; Νεφέλαι]

Die Wüstenharfe. Eine Sammlung arabischer Volkslieder.

Die Zeit Constantin‘s des Großen.

Die Zerrissenen

Die Zukunft der Blinden. Fünf Vorträge über Blindenverhältnisse und Blindenerziehung.

Die achte Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner zu Darmstadt vom 1. bis 4. Okt. d. J.

Die aegyptischen Papyrus der Vaticanischen Bibliothek.

Die allgemeine Geschichte der Völker des Alterthums und ihrer Cultur. Ein Handbuch, bearbeitet von Dr. Rudolf Lorentz.

Die allgemeine Geschichte der Völker und ihrer Cultur.

Die allgemeine Geschichte der Völker und ihrer Cultur. Ein Handbuch, mit Rücksicht auf Friedrich Kohlrausch "chronologischen Abriss der Weltgeschichte" bearbeitet von Dr. Rudolf Loentz.

Die allgemeine Geschichte der Völker und ihrer Cultur. Ein Handbuch, mit Rücksicht auf Friedrich Kohlrausch "chronologischen Abriss der Weltgeschichte" bearbeitet von Dr. Rudolf Loentz.

Die allgemeine Geschichte der Völker und ihrer Cultur. Ein Handbuch, mit Rücksicht auf Friedrich Kohlrausch "chronologischen Abriss der Weltgeschichte" bearbeitet von Dr. Rudolf Loentz.

Die alt-ägyptische Elle und ihre Eintheilung.

Die altgriechische Bühne.

Die analytische Sprachlehrmethode.

Die angebliche Schriftstellerei des Philolaus und die Bruchstücke der ihm zugeschriebenen Bücher untersucht von C. Schaarschmidt.

Die antike Landwirtschaft und das von Thünen'sche Gesetz. Aus den alten Schriftstellern dargelegt von Heinrich Wiskemann.

Die antiken Münzen des königlichen Museums.

Die athenische Stammverfassung.

Die beiden Veroneser

Die deutschen Sprichwörtersammlungen nebst Beiträgen zur Characteristik der Meusebachschen Bibliothek.

Die digitale Edition der Schlemiel-Abschrift der Stiftung Stadtmuseum Berlin zum Schlemihl-Jahr 2013.

Die dritte Säkular-Feier der Universität Marburg. Nebst den an beiden festlichen Tagen gehaltenen Reden und einigen sich auf diese Feier beziehenden Gesängen.

Die eigentliche Sprachlehre enthaltend.

Die entscheidende Frage im Streit über Leib und Seele.

Die formellen Verträge des neueren römischen Obligationenrechts in Vergleichung mit den Geschäftsformen des griechischen Rechts.

Die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie einleitend dargestellt .

Die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie einleitend dargestellt von Dr. Franz Susemihl.

Die genetische Entwickelung der platonischen Philosophie einleitend dargestellt von Dr. Franz Susemihl.

Die geschichtliche Entwickelung der amtlichen Statistik des preussischen Staates.

Die griechischen Lyriker. Griechisch mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Die griechischen Rundbauten im Zusammenhange mit dem Götter- und Heroencultus erläutert von K. Th. Pyl.

Die griechischen Tragödien. Mit Rücksicht auf den epischen Cyclus geordnet.

Die herakleotische Halbinsel in Archäologischer Beziehung behandelt von Dr. Paul Becker. Mit zwei Karten.

Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung.

Die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung. Von Georg Friedrich Creuzer.

Die homerische Odyssee und ihre Entstehung. Text und Erläuterung.

Die höhere Weltanschauung zur Lösung der allgemeinen Lebensfrage und zur Versöhnung aller Parteien.

Die indirecte Überlieferung des äschylischen Textes.

Die katholischen Zustände in Baden. Mit urkundlichen Beilagen.

Die kosmischen Systeme der Griechen.

Die leibliche Erziehung bei den Griechen und Römern. Nach den Quellen dargestellt.

Die litterarische Bildung der Jugend.

Die lustigen Weiber von Windsor

Die mathematische Intervallenlehre der Griechen.

Die mechanische Technologie. Als Handbuch für den technologischen Unterricht an technischen Bildungsanstalten und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen so wie zur Selbstbelehrung für angehende Staatsdiener, Kameralbeamte, Landwirthe, Fabrikanten, Manufakturisten, Architekten, Gewerbsleute und Liebhaber der mechanischen Künste.

Die mechanische Technologie. Als Handbuch für den technologischen Unterricht an technischen Bildungsanstalten und zum Gebrauch akademischer Vorlesungen so wie zur Selbstbelehrung für angehende Staatsdiener, Kameralbeamte, Landwirthe, Fabrikanten, Manufakturisten, Architekten, Gewerbsleute und Liebhaber der mechanischen Künste.

Die musikalischen Wissenschaften der Griechen.

Die natürliche Ordnung der platonischen Schriften dargestellt von Dr. Eduard Munk.

Die neu aufgefundenen aeginetischen Bildwerke. An Herrn Direktor Schelling.

Die neue Kirche oder Verstand und Glaube im Bunde.

Die neuere geschichtliche Malerei und die Akademieen.

Die obliquen Casus und die Präpositionen der griechischen Sprache.

Die oligarchische Umwälzung zu Athen am Ende des peloponnesischen Krieges und das Archontat des Eukleides. Nach den Quellen dargestellt.

Die persischen Keilinschriften mit Uebersetzung und Glossar.

Die philostratischen Bilder. Ein Beitrag zur Charakteristik der alten Kunst.

Die pneumatischen Erfindungen der Griechen. Mit Kupfern.

Die politische Wochenstube. Eine Komödie.

Die praktische Musik der Griechen.

Die preussische Verfassungsfrage. Historisch entwickelt und durch Rückblicke auf den deutschen Bund beleuchtet; nebst Beurtheilung der neuesten über diesen Gegenstand erschienenen Schriften.

Die preussische Verfassungsfrage. Sammlung aller auf die Verordnung vom 22ten Mai 1815 bezüglichen Aktenstücke, Gesetze, Petitionen, Landtags-Abschiede, Denkschriften u.s.w., so wie die bedeutendsten Stimmen von Staatsmännern und Publicisten über dieselbe.

Die prophetische Kraft der menschlichen Seele in Dichtern und Denkern.

Die reformirende Weltanschauung oder die Natur nach Vernunft ausgelegt.

Die römische Chronologie bis auf Caesar.

Die römische Chronologie bis auf Caesar.

Die römische Villa zu Nennig und ihr Mosaik.

Die römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert

Die römischen Satiriker.

Die römischen Tribus in administrativer Beziehung.

Die sieben Tragödien des Sophokles. Erklärungen.

Die sophokleische Theologie und Ethik.

Die sophokleische Theologie und Ethik.

Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Entwicklung und ihrem Verfalle.

Die speculativen Systeme seit Kant und die philosophische Aufgabe der Gegenwart.

Die theoretisch-practisch begründete und erläuterte Lehre vom Schönen, oder Aesthetik. Ein Handbuch zum Selbststudium.

Die unbefleckte Empfängniss Maria's (Nunquam serenior)

Die unter Xenophons Namen überlieferte Schrift vom Staate der Lacedämonier und die Panathenaische Rede des Isokrates in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt von Rudolf Lehmann.

Die ältere Geschichte des römischen Staates untersucht von W. Wachsmuth.

Die älteste Bevölkerung Italiens. Eine geschichtliche Untersuchung.

Diem natalem regis potentissimi et clementissimi Friderici Guilelmi III. die III. Aug. Hora XI. […]

Dies Buch gehört dem König

Die Thomasschule zu Leipzig nach dem allmäligen Entwicklungsgange ihrer Zustände insbesondere ihres Unterrichtswesens.

Dieß Buch gehört dem Volke

Dilucidationum Pindaricarum volumina duo scripsit Theoph. Lucas Frider. Tafel.

Dilucidationum Pindaricarum volumina duo scripsit Theoph. Lucas Frider. Tafel. Volumen Prius. Olympia et Pythia.

Diodori Bibliotheca historica. Excerpta Vaticana.

Diodori Siculi Bibliothcae Historicae Libri qui supersunt ac deperditorum Fragmenta. Graeca emendavit notationem argumentorum subiecit latinam Laur. Rhodomani interpretationem castigavit et notas virorum doctorum ex editione Petri Wesselingii integras cum suis animadversionibus Indicibusque locupletissimis adiunxit Henr. Car. Abr. Eichstädt.

Diodori Siculi Bibliotheca Historica. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Diodori Siculi Bibliotheca Historica. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Diodori Siculi Bibliotheca Historica. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Diodori Siculi Bibliothecae Historicae Libri qui supersunt ac deperditorum Fragmenta. Graeca emendavit notationem argumentorum subiecit latinam Laur. Rhodomani interpretationem castigavit et notas virorum doctorum ex editione Petri Wesselingii integras cum suis animadversionibus Indicibusque locupletissimis adiunxit Henr. Car. Abr. Eichstädt.

Diogenis Laertii de Vitis, Dogmatibus et Apophthegmatibus clarorum Philosophorum Libri X.

Dionis Chrysostomi Opera Graece

Dionis Chrysostomi Opera Graece

Dionis Chrysostomi Orationes. Ex recensione Jo. Jac. Reiske, cum eiusdem aliorumque animadversionibus.

Dionis Chrysostomi Orationes. Ex recensione Jo. Jac. Reiske, cum eiusdem aliorumque animadversionibus.

Dionysi Halicarnasensis Antiquitatum Romanarum quae supersunt recensuit Adolphus Kiessling.

Dionysii Halicarnassei Tomus II, Rhetoricos et criticos libros continens; duobus tractatibus nusquam ante vulgatis auctus.

Dionysii Halicarnassensis Historiographica H. E. Epistolae ad CN. Pompejum, ad Q. aelium Tuberonem et ad ammaeum altera. Cum priorum editorum suisque annotationibus edidit Carolus Guilelmus Krüger.

Dionysii Halicarnassensis de Compositione verborum liber graece et latine cum priorum editorum suiusque annotationibus edidit Godofredus Henricus Schaefer.

Dionysii Petavii Rationarium Temporum in partes duas. Libros Tredecim tributum. In quo aetatem omnium sacra profanaque Historia Chronologicis probationibus munita summatim traditur. Accedunt Supplementum Historiae ad banc usque aetatem continuatae, Tabulae Genealogicae veteris recentiorisque Aevi, & Indices nova cura multo locupletiores. Item Tertia Pars Impetatorum, Recogum, Magistratuumque successiones complexa.

Diplomaticae inquisitionis in Herodoti libros institutae Specimen I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Disputatio inauguralis de vi Musices ad excolendum hominem e sententia Platonis, quam quod deus bene vertat, ex auctoritate Rectoris magnifici Iani Bleuland amplissimique senatus consensu et nobilissimae facultatis philosophiae theoreticae et literarum humaniorum decreto, pro Gradu doctoratus summisque in Philosophia theoretica et literis humanioribus honoribus ac privilegiis rite ac legitime consequendis, publice et solemni examini submittit Cornelius Anne Den Tex. Die XXVII Septembri MDCCCXVI, Hora XI.

Disputatio literaria de Peregrinorum apud Athenienses[…]  pro gradu doctoratus summisque in philosophiae theoreticae et literarum humaniorum disciplina honoribus et privilegiis, in Academia Lugduno-Batava rite et legitime consequendis, defendet Henricus Marinus de Bruyn de Neve Moll. Ad diem XXIII Maii MDCCCXXXIX, Hora I–II.

Disputatio literaria, qua examinatur, quam vim Sophistae habuerint Athenis ad aetatis suae disciplinam, mores ac studia immutanda.

Disputationes Herodoteae.

Disquisitio critica de Aristotelis vi in Ciceronis scriptis.

Disquisitio de nominibus in Lingua Suiogothica Lucis et Visus cultusque Solaris in eadem Lingua vestigiis. Additae hinc inde sunt generaliores de linguarum origine observationes.

Disquisitio de nominibus in lingua Suiogothica Lucis et Visus cultusque solaris in eadem lingua vestigiis. Additae hinc inde sunt generaliores de linguarum origine observationes. Auctore Jona Hallenberg.

Disquisitio historico-juridica et critica de Morte voluntaria.

Disquisitiones archaeologico-mathematicae circa solaria veterum.

Dissertatio Juridica Inauguralis.

Dissertatio critica de Euripidis fabula Iphigenia Taurica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Dissertatio critica de Livii Andronici vita et scriptis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Dissertatio de Babrio.

Dissertatio de Foenore trapezitico, in tres libros divisa. Claudio Salmasio Auctore.

Dissertatio de Ius erroribus. Pars III [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Dissertatio de sillis Graecorum. Adjecta sunt sillorum fragmenta notis illustrata.

Dissertatio geographica de erroribus Ius. Pars I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Dissertatio geographica de erroribus Ius. Pars II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Dissertatio historico-philosophica, exhibens veterum de Elementis placita

Dissertatio literaria de Platonis Gorgia

Dissertatio literaria inauguralis continens Observationes in Xenophontis dialogum Hieronem:

Dissertatio literaria inauguralis de Socrate Aristophanis

Dissertatio literaria inauguralis de vi gymnastices in republica Platonis.

Dissertatio philosophico-philologica. De temporibus et modis verbi graeci et de constructione particularum inde deducenda.

Dissertatione qua Andocidea oratio de ostracismo Phaeaci vindicatur.

Dissertations sur différens sujets d‘archéologie.

Diversa naturae et rationis in civitatibus constituendis indoles e Graecorum historia illustrata.

Divinatio in Q. Caecilium [Rede gegen Quintus Caecilius]

Dix années d'exil.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Doctrina numorum veterum conscripta a Iosepho Eckhel. Thesauro Caesareo numorum, gemmarumque veterum, et rei antiquariae in Universitate Vindobonensi docendae praefecto.

Dr. Goldsmiths Geschichte der Griechen von den frühesten Zeiten bis auf den Tod Alexanders des Großen. Nebst einem kurzen Abriß der Geschichte Griechenlands von dieser Periode an, bis auf die Eroberung Constantinopels durch die Osmanen.

Dr. Goldsmiths Geschichte der Griechen von den frühesten Zeiten bis auf den Tod Alexanders des Großen. Nebst einem kurzen Abriß der Geschichte Griechenlands von dieser Periode an, bis auf die Eroberung Constantinopels durch die Osmanen.

Dr. H. Barth‘s Reise von Trapezunt durch die nördliche Hälfte Klein-Asiens nach Scutari im Herbst 1858.

Draconis Stratonicensis liber de metris poeticis. Johannis Tzetzae exegesis in Homeri Iliadem. Primum edidit et indices addidit Godofredus Hermannus.

Dramatische Dichtungen von Grabbe.

Dramaturgische Blätter

Dramaturgische Blätter

Dramaturgische Blätter

Dramaturgische Blätter

Dramaturgische Blätter

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Drei Jahre von Dreissigen. Ein Roman von Ludwig Rellstab.

Dresdner Morgen-Zeitung

Du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon, par Jules Simon-Suisse.

Du Principe de la Poésie et de l'Éducation du Poète.

Défense de l‘Université et de la philosophie. Discours prononcés a la Chambre des Pairs.

[Das Armenbuch (1844) - Materialsammlung für ein unvollendetes Buchprojekt, aus dem Nachlass erstmals veröffentlicht 1962]

[top]

E

E. J. A. Seyferts auf Geschichte und Kritik gegründete lateinische Sprachlehre in fünf Bändchen, deren ersteres als erste Grundlage zu einem vesten lateinischen grammatischen Lehrgebäude vornehmlich für Lehrer-, Sprach- und Geschichtsforscher, die übrigen aber zunächst für Lernende bestimmt sind.

E.T. A. Hoffmann. Der Sandmann. Berlin 1817.

E.T. A. Hoffmann. Nachtstücke. Bibliographisch ergänzte Ausgabe

Eclogae Physicae historiam et interpretationem corporum et rerum naturalium continentes ex scriptoribus praecipue graecis excerptae in usum studiosae litterarum inventutis a Joh. Gottlob Schneider.

Eclogae physicae et ethicae

Edda

Eduardo Còrsinii dissertatio.

Edward III

Edward III.

Egmont

Ein Bild aus den Ostsee-Provinzen oder Andreas von Löwis of Menar.

Ein Blick in das Nil-Quellland.

Ein Frühling. Gedichte.

Ein Gastmahl.

Ein Sommernachtstraum

Ein alt-Athenisches Gefäss mit Malerei und Inschrift. Bekannt gemacht und erklärt, mit Anmerkungen über diese Vasengattung, von Dr. Friedrich Creuzer.

Ein statistischer Versuch über die Formen des lateinischen Hexameters.

Eine Sommerreise

Eine französische Übersetzung aus dem 14. Buch der Iliade [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Einige Bemerkungen über das Studium der Universalgeschichte, Statistik und Kirchengeschichte.

Einiges über die Ausführbarkeit von Eisenbahnen in bergigen Gegenden.

Einiges, was den deutschen Universitäten Noth thut, dargelegt von Dr. C. H. Ernst Bischoff.

Einleitung in das Verständnis der Weltgeschichte.

Einleitung in das Verständniß der Weltgeschichte.

Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhundert.

Einleitung in die Vasenkunde.

Einleitung zu C. Iul. Cäsar's Commentarien über den gallischen Krieg.

Einleitung zu Vorträgen über die deutsche Geschichte.

Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadt-Verfassung und der öffentlichen Gewalt.

Eklogen [Hirtengedichte]

Electra.

Elegiae [Elegien]

Elegien [Elegiae]

Elektra [Ἠλέκτρα]

Elementa Epigraphices Graecae scripsit Ioannes Franzius.

Elementa Matheseos purae.

Elementa Persica..

Elementa iuris civilis secundum ordinem instituionum commoda auditoribus methodo adornata Io. Gottl. Heineccio.

Elementarlehre der lateinischen Sprache von Konr. Leop. Schneider.

Elementarlehre der lateinischen Sprache.

Elementorum Grammaticae latinae libri duo.

Elogium Tiberii Hemsterhusii, auctore Davide Ruhnkenio. Accedunt duae Richardi Bentleji Epistolae ad Hemsterhusium. Vita Davidis Ruhnkenii, auctore Daniele Wyttenbachio.

Emendationes Livianae. Scripsit Georg. Ludov. Walchius D.

Emendationes fortuitae quibus virum summum Augustum Boeckium die natali XXIV. Nov. MDCCCXLIII.

Emigrant und Stoiker. Die Sprüche des Theognis und die Satiren des A. Persius Flaccus.

Emilia Galotti

Empedocles Arigentinus de vita et philosophia eius exposuit Carminum reliquias ex antiquis scriptoribus collegit recensuit illustravit praefationem et indices adiecit Frider. Guil. Sturz.

Empedoclis Agrigentini Fragmenta disposuit recensuit adnotavit Henricus Stein. Praemissa est de Empedoclis scriptis disputatio.

Empedoclis Agrigentini carminum reliquiae. De vita eius et studiis disseruit, fragmenta explicuit philosophiam illustravit Simon Karsten.

Empedoclis et Parmenidis Fragmenta ex codice Taurinensis Bibliothecae restituta et illustrata. Ab Amadeo Peyron. Simul agitur de genuino Graeco Textu Commentarii Simplicii in Aristotelem de Coelo et mundo.

Encyclopaedie der klassischen Alterthumskunde, ein Lehrbuch für die oberen Klassen gelehrter Schulen. Ersten Theiles erste Abtheilung.

Encyclopädie der classischen Alterthumskunde. Ein Lehrbuch für die oberen Classen gelehrter Schulen.

Encyclopädie und Methodologie der Philologie.

Ende gut, Alles gut

England im Jahre 1835

Entdeckungs-Reise in die Süd-See und nach der Berings-Straße zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt

Entwickelungsgeschichte der neuesten Deutschen Philosophie mit besonderer Rücksicht auf den gegenwärtigen Kampf Schellings mit der Hegelschen Schule.

Entwurf der reinen Rhythmik.

Entwurf einer Fundamental-Metrik oder allgemeinen Theorie des griechischen und römischen Verses. Nebst einer erläuternden Kritik der Hermannischen Grundlehre.

Entwurf einer Propädeutik des historischen Studiums.

Entwurf einer vollständigen Theorie der Anschauungsphilosophie.

Entwürfe zu einem neuen Gebäude für das Königliche Preussische Museum Aegyptischer Altertümer.

Enzyklopädie

Eos. Süddeutsche Zeitschrift für Philologie und Gymnasialwesen.

Eos. Süddeutsche Zeitschrift für Philologie und Gymnasialwesen.

Ephesiaca.

Ephori Cumaei Fragmenta. Collegit atque illustravit Meier Marx. Praefatus est Frid. Creuzer.

Epicteti Manual et Cebetis Tabula. Graece et Latine. Graeca ad fidem veterum librorum denuo recensuit, et collata omni lectionis varietate vindicavit illustravitque. Latinam versionem, enchirifii praesetim, ad graeci exempli praescriptum dilligenter recognocit et emendavit Iohannes Schweighäuser.

Epicuri Physica et Meteorologica duabus epistolis eiusdem comprehensa. Graeca ad fidem librorum scriptorum et editorum emendavit atque interpretatus est Io. Gottl. Schneider.

Epidicus

Epigraphik von Byzantion und Constantinopolis von den ältesten Zeiten bis zum Jahre Christi 1453.

Epigraphische Analekten.

Epigraphische und archäologische Beiträge aus Griechenland. Mit sieben lithographischen Tafeln.

Epikrisis der neuesten Untersuchungen des Erechtheums auf der Akropolis zu Athen.

Epikritische Betrachtungen über die polygnotischen Gemälde in der Lesche zu Delphi.

Epilog zum Andenken Göthe's

Epilog zum Andenken Göthe's

Epimenides aus Kreta.

Epinikia [Oden]

Epiphanii monachi et presbyteri edita et inedita. Cura Alberti Dressel.

Epiroticorum liber primus.

Epistola Critica ad virum illustratissimum Godofr. Hermannum de Nupera editione persarum Aeschyli ab E. R. Langeo et G. Pinzgero curata.

Epistola critica ad Guilielmum Gesenium […] scripta ad concelebrandam memoriam summorum in philosophia honorum ante nos viginti quinque annos in academico docendi munere profediem consumtos rite impetratorum.

Epistola critica ad Joa. Francisc. Boissonade super Antonino liberali, Parthenio et Aristaeneto Bastius.

Epistola critica ad virum illustrissimum Godofredum Hermannum de nupera editione Persarum Aeschyli ab Eduard Reinhold Lange et G. Pinzgero curata.

Epistolarum quae Platonis nomine vulgo feruntur specimen criticum quod consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Academia Ludoviciana ad summos in Philosophia honores rite capessendos die XXI. Martii A MDCCCXXVIII. Publice defendet Guilelmus Wiegand.

Epistulae [Episteln]

Epistulae morales ad Lucilium

Epithaphium Adonidis [Ἐπιτάφιος Ἀδώνιδος; Epitaph für Adonis]

Epitome de volumi Ercolanesi. Pel Cav. Lorenzo Blanco.

Epitome doctrinae metricae.

Epitome doctrinae metricae. In usum scholarum edidit Godofredus Hermannus.

Epochen der Griechischen Literaturgeschichte.

Epoden

Eratosthenica composuit Godofredus Bernhardy.

Erfahrungsseelenlehre als Grundlage alles Wissens in ihren Hauptzügen dargestellt von Friedrich Eduard Beneke.

Erfüllung

Ergänzungen zu den letzten Untersuchungen auf der Akropolis zu Athen.

Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und seine Zeit in Briefen von ihm und an ihn.

Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland.

Erkenntnisßlehre nach dem Bewußtsein der reinen Vernunft in ihren Grundzügen dargelegt von Friedrich Eduard Beneke.

Erklärende Anmerkungen zu Homer

Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee.

Erklärende Anmerkungen zu Homer's Odyssee.

Erklärende Anmerkungen zu Homer.

Erklärende Anmerkungen zu Homer.

Erklärende Anmerkungen zu Homer.

Erklärende Anmerkungen zu Homer.

Erklärende Anmerkungen zu Homer.

Erklärendes Verzeichniss der antiken vertieft geschnittenen Steine der Königlich Preussischen Gemmensammlung.

Erklärung der 12. Olÿmpischen Ode des Pindar [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung des Anfanges der Sieben gegen Theben des Aeschÿlus [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung des Anfangs des Sophokleischen Oedipus Coloneus [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung des Horazischen Carmen Seculare [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung des ersten Chors der Antigone des Sophokles [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung eines Fragments des Pratinas beÿm Athenäus [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erklärung eines Stückes der Euripideischen Phönissen [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Erläuterung eines von Peter Paul Rubens an Nicolas Fabri de Peiresc gerichteten Dankschreibens.

Ernesti Prüferi elementa Metagrammatices.

Ernesto Ludov. de Leutsch post operam egregiam Seminario regio philologico Gottingensi XXV annos praebitam hunc libellum gratulatorium offerunt Seminarii qui nunc sunt sodales.

Erwin. Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst

Erziehungslehre von Fr. H. Chr. Schwarz. In drei Bänden.

Eröffnetes Cabinet deß Gelehrten Frauen=Zimmers

Essai sur la prononciation du français et du latin suivi d'un recueil de locutions vicieuses.

Essai sur la vie et les doctrines de Frederic Charles de Savigny.

Essai sur la vie et les ouvrage de M. le Marquis de Fortia d'Urban.

Essai sur la vie et les travaux de Jean-Gaspard Orelli par J. Adert.

Essai sur les Systèmes métriques et monétaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques jusqu'a la fin du Khalifat d'Orient par Don V. Vazques Queipo.

Essai sur les Systèmes métriques et monétaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques jusqu'a la fin du Khalifat d'Orient par Don V. Vazques Queipo.

Essai sur les Systèmes métriques et monétaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques jusqu'a la fin du Khalifat d'Orient par Don V. Vazques Queipo.

Essai sur l‘organisation de la tribu dans l‘antiquité par M. Koutorga. Traductée du Russe par M. Chopin.

Essais de Théodicée

Essais littéraires et historiques.

Essay on „The Birds” of Aristophanes, by J. W. Süvern. Translated by W. R. Hamilton.

Essay sur la Question de l'Originalité de Gil Blas, ou Nouvelles Observations critiques sur ce Roman par Charles Frédéric Franceson.

Ethicorum nicomacheorum libri decem.

Ethike poiesis sive gnomici graeci.

Ethike poiesis sive gnomici graeci. Ad optimorum exemplariorum fidem emendavit Rich. Franc. Phil. Brunck.

Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia Grammaticorum scripta e Codicibus Manuscriptis nunc primum edita.

Etymologicum linguae Graecae sive observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, secundum ordinem lexici compilati olim a Joanne Scapula.

Etymologisch-Mythologische Andeutungen von Konrad Schwenck, nebst einem Anhang von Professor Fr. Gottl. Welcker.

Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der Indo-Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen, Littauischen und Gothischen.

Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache mit Vergleichung der griechischen und deutschen von Konrad Schwenck.

Eudemi Rhodii peripatetici Fragmenta quae supersunt collegit Leonardus Spengel.

Euklids Elemente.

Eumeniden (3. Teil der Orestie)

Eunapius cum notis Boissonadii et Wyttenbachii.

Euripides Alcestis Graece et Latine cum notis Barnesii Musgravii Reiskii aliorumque quibus et suas adjecit Christianus Theoph. Kuinoel. Ad Exemplar Maxime Glasguense In Usum Scholarum diligentissime expressa.

Euripides Alcestis cum Delectis adnotationibus potissimum I. H. Monkii accedunt emendationes Godofredi Hermannis.

Euripides Ion. Recensuit Godofr. Hermannus.

Euripides deorum popularium contemtor. Dissertatio quam Amplissimi ordinis philsophorum auctoritate pro D. XI. Augusti a. MDCCCXXVI H. L. Q. C. publice defendet Auctor Eduardus Mueller.

Euripides.

Euripides.

Euripides. Iphigenia in Aulis. Mit deutschem Commentar hrsg. von C. G. Firnhaber. Nebst Einleitung und Excursen über die Echtheit und die Zeit des Stückes.

Euripides. Tragoediae fragmenta epistolae.

Euripides. Tragoediae fragmenta epistolae. Ex editione Iosuae Barnesii. Nunc recusa e accedunt fragmenta. eEx recensione Samuelis Musgrave.

Euripides. Tragoediae fragmenta epistolae. Ex editione Iosuae Barnesii. Nunc recusa.

Euripides. Von J. J. C. Donner.

Euripides restitutus, sive scriptorum Euripidis ingeniique censura, quam faciens fabulas quae exstant explanavit examinavitque, earum quae interierunt reliquias composuit atque interpretatus est, omnes quo quaeque ordine natae esse videntur disposuit et vitam scriptoris enarravit J. A. Hartungus.

Euripides restitutus, sive scriptorum Euripidis ingeniique censura, quam faciens fabulas quae exstant explanavit examinavitque, earum quae interierunt reliquias composuit atque interpretatus est, omnes quo quaeque ordine natae esse videntur disposuit et vitam scriptoris enarravit J. A. Hartungus.

Euripidis Alcestis. Ad codicem vaticanum recensuit Gulielmus [!] Dindorfius.

Euripidis Bacchae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Hecuba Godofredi Hermanni ad eam et ad R. Porsoni notas animadversiones.

Euripidis Hecuba ex recensione Godofr. Hermanni cum animadversionibus, scholiis excerptis et indice copioso edidit Guil. Lange.

Euripidis Hecuba, Orestes, Phoenissae et Medea. Ad fidem Manuscriptorum emendatae et brevibus notis emendationum potissimum rationes reddentibus instructae. In usum studiosae iuventutis. Edidit Ricardus Porson.

Euripidis Hecuba, Orestes, Phoenissae et Medea. Ad fidem Manuscriptorum emendatae et brevibus notis emendationum potissimum rationes reddentibus instructae. In usum studiosae iuventutis. Edidit Ricardus Porson.

Euripidis Helena. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Hercules furens recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Medeae loci nonnulli illustrati [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Euripidis Phoenissae cum commentario edidit Jacobus Geelius. Scholia antiqua in Euripidis tragoedias partim inedita partim editis integriora adiunxit C. G. Cobetius.

Euripidis Rhesus vom scholiis antiquis. Recensuit et annotavit Fridericus Vaterus. Praemittuntur vindiciae huius Tragoediae.

Euripidis Supplices et Iphigenia in Aulide et in Tauris cumm annotationibus Marklandi, Porsoni, Gaisfordi, Elmsleii, Blomfiedli et aliorum.

Euripidis Supplices recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoedia Phoenissae.

Euripidis Tragoedia. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoedia. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoediae ex recensione Adolphi Kirchhoffi.

Euripidis Tragoediae ex recensione Adolphi Kirchhoffi.

Euripidis Tragoediae. Ad librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Augustus Seidler.

Euripidis Tragoediae. Ad librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Augustus Seidler.

Euripidis Tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Tragoediae. Recensuit Godofredus Hermannus.

Euripidis Troades. Ad optimorum librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Augustus Seidler.

Euripidis fragmenta continens.

Eusebii Pamphili Ecclesiasticae historiae libri decem.

Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Illiadem. Ad fidem Exempli Romani editi.

Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii ad Homeri Illiadem. Ad fidem Exempli Romani editi.

Eutropii Breviarium Historiae Romanae, cum Metaphrasi Graeca Paeanii.

Evangelisches Jahrbuch für 1850.

Evangelisches Jahrbuch für 1851.

Evangelisches Jahrbuch für 1853.

Evremont

Evremont

Evremont

Evremont

Ex C. Plinii Secundi Historiae naturalis Libro XXXIV. Excerpta quae ad artes spectant. Edidit Ernest. Frid. Wuestemann.

Ex Procli Scholiis in Cratylum Platonis Excerpta. E codd. edidit Io. Fr. Boissonade.

Examen critique de l'ouvrage d'Aristote intitulé Métaphysique. Ouvrage couronnè par l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut royal de France, en l'année 1835.

Examen critique de la découverte du prétendu coeur de Saint Louis, faite a la Sainte-Chapelle, le 15 Mai 1843;

Examen critique de l‘ouvrage intitulé: Analyse Grammaticale raisonnée de diffèrents textes anciens égyptiens.

Examen d‘un Mémoire posthume de M. Letronne et de ces deux questions.

Examen d‘un Problème de Théodicée. Lu a l‘Académie des Sciences morales et politiques.

Examina. Solemnia. Gymnasii. Francofurtensis. Iussu et auctoritate summe venerandi consistorii Aug. conf. hoc ipso auctumno publice celebranda ea qua decet pietate et observantia indicit Ioannes Theodorus Voemel.

Excerpta e Polybio, Diodoro, Dionysio Halicarnassensi atque Nicolao Damasceno, e magno Imperatoris Constantini Porphyrogeniti Digestorum opere libri ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ inscripti reliquiae.

Excerpta ex Organo Aristotelis. Edidit convertit illustravit Frider. Adolph. Trendelenburg.

Excerpta ex Organo Aristotelis. Edidit convertit illustravit Frider. Adolph. Trendelenburg.

Excerpta ex commentario in Tryphiodoru versum 1–63.

Excursions en Gréce.

Exercitationum Criticarum in Poetas Graecos capita VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Explication d‘une Inscription grecque trouvée dans l‘intérieur d‘une statue antique de bronze;

Explication d‘une inscription greque de l‘île d‘Égine.

Explicationes ad primum chorum ex Euripidis Iphigenia Taurica, una cum quaestione de antistrophica eius compositione [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie d‘une partie de la Mysie, de la Phrygie, de la Cappadoce et du Pont.

Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission Française sur l‘Industrie des Nations, publiés par Ordre de l‘Empereur.

Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission Française sur l‘Industrie des Nations, publiés par Ordre de l‘Empereur.

Exposition universelle de 1851. Travaux de la Commission Française sur l‘Industrie des Nations, publiés par Ordre de l‘Empereur.

Expédition scientifique de Morée. Recherches Géographiques sur les Ruines de la Morée.

Éclaircissemens sur une inscription grecque contenant une pétition des prêtres d‘isis d‘ans l‘île de philae, à ptolémée évergète second, copiée à Philae par M. Cailliaud, en octobre 1816; lus à l‘Académie royale des inscriptions et belles-lettres par M. Letronne.

École normale: Règlements, programmes et rapports.

Économie politique des Romains par M. Dureau de la Malle.

Économie politique des Romains par M. Dureau de la Malle.

Éloges et Vies des reynes, princesses, dames et damoiselles illustres en Piété, Courage et Doctrine, qui ont fleury de nostre temps, et du temps de nos Peres. Avec l'explication de leurs Devises, Emblèmes, Hyeroglyphes, et Symboles

Émile ou de l'éducation

Épître aux femmes

Études sur la vie et les Oeuvres d'Oppien de Cilicie par Th.-Henri Martin.

Études sur le Péloponèse par E. Beulé. Publié sous les auspices du Ministere de l‘Instruction publique et des Cultes.

Études sur les hymnes du Rig-Vèda avec un choix d‘hymnes traduits pour la première fois en francais.

Études sur l‘Instruction publique en Russie.

Études géographiques et historiques sur l'Arabie.

[top]

F

F. W. J. Schelling's philosophische Schriften.

Fair Em, the Miller's Daughter of Manchester

Fantasiestücke in Callot's Manier

Fasciculus Inscriptionum Graecarum quas apud sedes Apocalypticas Chartis Mandatas, et nunc denuo Instauratas, praefationibusque et Notis instructas.

Fassliche Deutsche Sprachlehre für Bürgerschulen und mittlere Klassen der Gymnasien.

Fasti

Fasti Hellenici. The civil and literary Chronology of Greece from the earliest accounts to the Death of Augustus.

Fasti consulares capitolini recensuit J. C. M. Laurent. Insunt commentarii in numeros chronologicos Livii, Velleii, Eutropii, aliorum, et commentatio de variis urbis conditae, aeris.

Faust. Der Tragödie erster Teil

Ferdinand Miller

Feriae Varsavienses sive quae Vacans ab Academicis Lectionibus scribebat mense Augusto Anni MDCCCXX Sebastianus Ciampi.

Ferienschriften von Karl Zell.

Festa Natalitia Augustissimi ac Potentissimi Regis Württembergiae, Guilielmi,[…]. Publica oratione a gymnasio illustri Stuttgartiano pie celebranda indicit Gustavus Schwab.

Festschrift zur XXIV. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner vom 27. bis 30. September 1865 in Heidelberg.

Feudalität und Aristokratie.

Figurarum linguae cum fomis cogitandi comparatio. Specimen primum. Dissertatio inauguralis quam auctoritate illustris philosophorum ordinis in Academia Ruperto-Carolia.

Filebo o del sommo bene dialogo di Platone volgarizzato e commentato da Ruggiero Bonghi.

Fl. Merobaudis Carminum orationisque reliquiae ex membranis Sangallensibus editae a B. G. Niebuhrio C. F.

Fl. Merobaudis Carminum panegyricae reliquiae. Ex membranis Sangallensibus.

Flavii Eutropii Breviarium Historiae Romanae, in usum scholarum recensuit, Observationibus illustravit, copiosissimo Latinitatis indice instruxit, et praemissa dissertatione de stylo Eutropii exornavit Laurentius Reinhardus.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognita.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognita.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognita.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognita.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognito.

Flavii Iosephi Opera omnia ab Immanuele Bekkero recognito.

Flavii Philostrati de arte gymnastica libellus. Recognovit, latine reddidit, illustravit C. H. Volckmar.

Flavii Sosipatri Charisii Artis grammaticae libri V. Ex Charisii arte grammatica excerpta recensuit Henr. Keilii.

Flore française, ou Descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent naturellement en France, Disposées selon une nouvelle Méthode d'Analyse, et précédées par un Exposé des Principes élémentaires de la Botanique

Flucht der Könige. Aus dem Lateinischen des Ovid.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. Herausgegeben von der Historischen Commission der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Form und Geist der biblisch-hebräischen Poesie.

Formenlehre der lateinischen Sprache.

Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte.

Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte.

Forschungen auf dem Gebiete der Geschichte. Zweiten Bandes zweite Abtheilung.

Forschungen auf dem Gebiete der Hebräisch-Aegyptischen Archäologie, mitgetheilt von Jos. L. Saalschütz. II. und III. […]

Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie.

Forschungen auf dem Gebiete des Alterthums.

Forschungen auf dem Gebiete der Attischen Reden und der Geschichte ihrer Zeit.

Fortunat

Fortunati, Glückseckel und Wunschhütlein: ein Spiel [1806]

Fortunatus

Fouilles à Carthage aux frais et sous la Direction de M. Beulé.

Fragmenta Alcmanis Lyrici, Collegit et recensuit Fridericus Theophilus Welckerus.

Fragmenta Comicorum Graecorum. Collegit et Disposuit Augustus Meineke. Volumen I. Historiam criticam comicorum graecorum continens.

Fragmenta Comicorum Graecorum. Collegit et disposuit Augustus Meineke.

Fragmenta Comicorum Graecorum. Collegit et disposuit Augustus Meineke. Voluminis II. Fragmenta poetarum Comoediae antiquae continentis Pars I.

Fragmenta Dicaearchi [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Fragmenta Euripidis iterum edidit, perditorum tragicorum omnium nunc primum collegit Fr. Guil. Wagner.

Fragmenta Historicorum Graecorum.

Fragmenta Philosophorum Graecorum.

Fragmenta Stesichori Lyrici. In unum collecta certo ordine digesta et interpretatione illustrata. Auctore Ioanne Andrea Suchfort cum Epistola Heynii ad auctorem.

Fragmenta comicorum graecorum.

Fragmenta comicorum graecorum.

Fragmenta comicorum graecorum. Collegit et disposuit Augustus Meineke.

Fragmenta e palimpsesto Veronensi edita a Fridegario Mone.

Fragmenta historicorum Graecorum.

Fragmenta legis Serviliae repetundarum. Ex tabulis aereis primum coniunxit restituit illustravit Clemens Augustus Carolus Klenze.

Fragmenta sacra palimpsesta sive Fragmenta cum novi tum veteris testamenti.

Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur.

Fragmente einer Charakteristik des Alterthums.

Fragments du commentaire de Galien sur le Timée de Platon.

Fragments of an oration against Demosthenes respecting the money of Harpalus.

Fragments sur l'Uniformité a introduire dans les Notations géographiques, sur les antiquités amèricaines, et sur divers points de Géographie.

Fragments Inédits d'anciens Poëtes Grecs. Tirés d'un Papyrus appartenant  au Musée Royal. Avec la Copie entière de ce Papyrus. Publiées de nouveau, avec des Additions par M. Letronne.

Francisci Vigeri De praecipuis Graecae dictionis Idiotismis liber cum animadversionibus Henrici Hoogeveeni Ioannis Caroli Zeunii et Godofredi Hermanni.

Francisci Winiewski Commentarii historici et chronologici in Demosthenis Orationem de corona.

Frans Baco von Verulam. Die Realphilosophie und ihr Zeitalter.

Franz Passow's Vermischte Schriften.

Franz von Sickingen. Historische Tragödie in fünf Akten. Als Manuscript gedruckt.

Französische Zustände

Französische und deutsche Gespräche.

Frid. Aug. Wolfii Miscellanea maximam partem litteraria.

Frid. Vateri Io. Sever. F. Quaestionum historicarum, fasciculus primus. De Isocrates qui fertur epistolis. Particula prima.

Frider. Traug. Friedemanni Dissertatio de media syllaba pentametri Graecorum elegiaci.

Friderici Creuzeri Dionysus, sive Commentationes Academicae.

Friderici Osanni commentatio gramatica de pronominis tertiae personae is, ea, id formis.

Friderici Sylburgi Epistolae Quinque ad Paulum Melissum. Nunc primum edidit Fridericus Creuzer.

Friderici Wieseleri conjectanea in Aeschyli Eumenides.

Fried. Aug. Wolf über Erziehung, Schule, Universität.

Friedrich August Wolf's Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer's Deutsche Schriften. Dritte Abtheilung. Zweiter Band.

Friedrich Creuzer‘s Deutsche Schriften, neue und verbesserte.

Friedrich Creuzer‘s Deutsche Schriften, neue und verbesserte. Fünfte Abtheilung. Dritter Band.

Friedrich Creuzer‘s Deutsche Schriften, neue und verbesserte. Fünfte Abtheilung. Erster Band.

Friedrich Creuzer‘s Deutsche Schriften, neue und verbesserte. Fünfte Abtheilung. Zweiter Band.

Friedrich Ritschl's kleine philologische Schriften.

Friedrich Ritschl's kleine philologische Schriften.

Friedrich Schlegels Geschichte der alten und neuen Litteratur.

Friedrich Schleiermacher's sämmtliche Werke. Dritte Abtheilung. Zur Philosophie. Vierten Bandes erster Theil.

Friedrich von Uechtritz als dramatischer Dichter

Frühling. Sonett.

Fundamenta stili cultioris. Adiectae annotationes Io. Matthiae Gesneri. Hac Editione novis pluribus et nunquam antea Editis auctae. Cum S. Caes. Mai. et Pot. Regis Poloniae et elect. Sax. privilegiis.

Funfzehn römische Urkunden auf Erz und Stein, nach den Originalen neu verglichen und herausgegeben von C. W. Göttling.

Fünf Inschriften und fünf Städte in Kleinasien. Eine Abhandlung topographischen Inhaltes.

Für Sextus Roscius aus Ameria [Pro Sex. Roscio Amerino]

[top]

G

G. C. Lichtenberg‘s Vermischte Schriften.

G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke.

G. E. Lessing. Sein Leben und seine Werke.

G. F. Caroli Menn Meletematum historicorum praemiis Regiis ornatorum specimen duplex.

G. Herrmann über die bestrittene Cäsur im Trimeter der griechischen Komödie: Ein Brief an den Herausgeber der litterar. Analekten, nebst dessen Vorwort. Beilage zum ersten Heft der Analekten.

G. W. Leibniz und seine Schule.

Gai Grani Liciniani annalium quae supersunt ex codice ter scripto Musei Britannici Londinensis. Nunc primum edidit Karolus Aug. Frid. Pertz. Accedit Tabula.

Gai Plini Secundi Naturalis Historiae praefatio et liber XXXV. Recensuit commentario critico instruxit Iulius Sillig.

Gaii Institutionum Commentarii Quattuor.

Gaii Institutionum commentarii IV.

Gaii Salustii Crispi Catilina Iugurtha Historiarum reliquiae.

Gajus Kornelius Tazitus über Lage, Sitten und Völker Germaniens. Aus dem Lateinischen von F. W. Toennies. Mit Anmerkungen und einigen Registern.

Galerie von Bildnissen aus Rahel's Umgang und Briefwechsel

Gaza und die philistäische Küste. Eine Monographie von Dr. K. B. Stark. Mit zwei artistischen Tafeln.

Gazette littéraire

Gebet

Geburt des Pan

Gedanken über eine zeitgemäße Entwicklung der deutschen Universitäten.

Gedanken. Erste Sammlung.

Gedankenspäne.

Gedichte

Gedichte

Gedichte

Gedichte Walthers von der Vogelweide

Gedichte der Enkelin der Karschin

Gedichte und Phantasien von Tian

Gedichte.

Gedichte. Herausgegeben zum Besten der Griechen von Heinrich Stieglitz und Ernst Große.

Gedächtnisrede, gehalten am 3. August 1847 von August Böckh. Berlin 1847. 4.

Geist der spekulativen Philosophie

Geist und Charakter der französischen Sprache und Literatur.

Gelehrtes Berlin im Jahre 1825. Hrsg. Julius Eduard Hitzig u. Karl Büchner.

Gelehrtes Berlin im Jahre 1845.

Genesis und Exodus nach der Milstäter Handschrift herausgegeben von Joseph Diemer.

Genesis und Exodus nach der Milstäter Handschrift herausgegeben von Joseph Diemer.

Genesius ex recognitione Caroli Lachmanni.

Genetische Darstellung der platonischen Ideenlehre nebst beigefügten Untersuchungen über die Ächtheit und den Zusammenhang der platonischen Schriften.

Genetische Darstellung der platonischen Ideenlehre nebst beigefügten Untersuchungen über die Ächtheit und den Zusammenhang der platonischen Schriften.

Genoveva

Geographi Graeci Minores ex recensione et cum annotatione Godofredi Bernhardy.

Geographiae et historiae ducatus magni Badensis primae lineae, auctore Carolo Georgio Dümgé.

Geographie der Griechen und Römer aus ihren Schriften dargestellt von Konrad Mannert. Mit zwey Kärtchen.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographie der Griechen und Römer.

Geographische und historische Nachrichten, die Colonieen der Griechen betreffend. Nebst Betrachtungen über die Veranlassungen, über den Zustand und die Schicksale dieser Colonieen.

Geographisches Lexikon der Schweiz.

Georg Christoph Lichtenberg‘s Vermischte Schriften.

Georg Christoph Lichtenberg‘s Vermischte Schriften. Neue vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original-Ausgabe.

Georg Friedrich Grotefend's Lateinische Grammatik für Schulen. Nach Wenck's Anlage umgearbeitet.

Georg Friedrich Grotefend's lateinische Grammatik für Schulen, nach Wenck's Anlage umgearbeitet.

Georg Friedrich Grotefend`s größere lateinische Grammatik für Schulen, nach Wenck's Anlage umgearbeitet.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Theil. Die Philosophie des Geistes. Herausgegeben von Ludwig Boumann.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Erster Theil. Die Logik. Herausgegeben und nach Anleitung der vom Verfasser gehatenen Vorlesungen mit Erläuterungen und Zusätzen versehen von Leopold von Henning.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Philosophische Abhandlungen. Herausgegeben von Karl Ludwig Michelet.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Phänomenologie des Geistes.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Aesthetik. Herausgegeben von H. G. Hotho. Dritter Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von Karl Ludwig Michelet. Dritter Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von Karl Ludwig Michelet. Erster Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von Karl Ludwig Michelet. Zweiter Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Naturphilosophie aus der Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zweiter Theil. Herausgegeben von Carl Ludwig Michelet.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von Eduard Gans.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Nebst einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. Herausgegeben von Philipp Marheineke. Erster Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Nebst einer Schrift über die Beweise vom Daseyn Gottes. Herausgegeben von Philipp Marheineke. Zweiter Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Vorlesungen über die Ästhetik. Herausgegeben von H. G. Hotho. Erster Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke. Vollständige Ausgabe durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Ph. Marheineke, J. Schulze, Ed. Gans, Lp. v. Henning, H. Hotho, K. Michelet, F. Förster.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Wissenschaft der Logik. Herausgegeben von Leopold von Henning. Erster Theil. Die objektive Logik. Erste Abtheilung. Die Lehre vom Seyn.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Wissenschaft der Logik. Herausgegeben von Leopold von Henning. Erster Theil. Die objektive Logik. Zweite Abtheilung. Die Lehre vom Wesen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Wissenschaft der Logik. Herausgegeben von Leopold von Henning. Zweiter Theil. Die subjektive Logik, oder: Die Lehre vom Begriff.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's philosophische Propädeutik. Herausgegeben von Karl Rosenkranz.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's vermischte Schriften. Herausgegeben von Friedrich Förster und Ludwig Boumann. Erster Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel's vermischte Schriften. Herausgegeben von Friedrich Förster und Ludwig Boumann. Zweiter Band.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel‘s Leben beschrieben durch Karl Rosenkranz.

Georg. Frid. Schoemanni Opuscula Academica.

Georg. Frid. Schoemanni Opuscula Academica.

Georg. Frid. Schoemanni Opuscula academica.

George Dandin ou le Mari confondu

Georgii D'Arnaud, Lectionum Graecarum libri duo. In quibus Graecorum scripta passim illustrantur & castigantur. Imprimis Hesychii, Arati, Theonis, Oppiani et Apollonii Rhodii.

Georgii D‘Arnaud de diis ΠΑΡΕΔΡΟΙΣ sive adsessoribus et coniunctis, commentarius.

Georgii Gemisthi Plethonis et Michaelis Apostoli Orationes funebres duae in quibus de immortalitate animi exponitur.

Georgii Gustavi Füllebornii Encyclopaedia philologica.

Gerardi Iohannis Vossii de Historicis Graecis Libri IV.

Gerbert, die Geometrie des Boethius und die indischen Ziffern.

Germania, Rhaetia, Noricum, Pannonia, nach den Begriffen der Griechen und Römer.

Gesammelte Abhandlungen aus dem classischen Alterthume von C. W. Göttling.

Gesammelte Abhandlungen aus dem classischen Alterthume.

Gesammelte Abhandlungen und Beiträge zur classischen Litteratur und Alterthumskunde.

Gesammelte Werke.

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Gesammelte kleine Schriften

Geschichte Alexanders des Großen. Mit einer Karte.

Geschichte Aragonien's im Mittelalter.

Geschichte Assur‘s und Babel‘s seit Phul.

Geschichte Europas seit dem Ende des funfzehnten Jahrhundert von Friedrich von Raumer.

Geschichte Europas seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Europas seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts.

Geschichte Griechenlands vom Anfange geschichtlicher Kunde bis auf unsere Tage von Johann Wilhelm Zinkeisen.

Geschichte Griechenlands vom Ende des peloponnesischen Krieges bis zur Schlacht bei Mantinea.

Geschichte Griechenlands von dem Ende des peloponnesischen Krieges bis zu dem Regierungsantritte Alexanders des Großen.

Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Untergang des Achäischen Bundes. Fünf Bücher von Dr. Friedrich Kortüm.

Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Untergang des Achäischen Bundes. Fünf Bücher von Dr. Friedrich Kortüm.

Geschichte Griechenlands von der Urzeit bis zum Untergang des Achäischen Bundes. Fünf Bücher von Dr. Friedrich Kortüm.

Geschichte Griechenlands. Von der Entstehung der ätolischen und achäischen Bundes bis auf die Zerstörung Korinths.

Geschichte Ludwigs XIII und des Kardinals Richelieu

Geschichte der Amazonen. Mit einer Abbildung und einer Karte des Amazonen-Landes.

Geschichte der Aristotelischen Schriften im Mittelalter. Eine gekrönte Preisschrift von Jourdain. Aus dem Französischen übersetzt, mit einigen Zusätzen und Berichtigungen und einem Namensregister von Dr. Adolf Stahr.

Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom.

Geschichte der Beredsamkeit in Griechenland und Rom. Nach den Quellen bearbeitet von Dr. Anton Westermann. Erster Theil. Geschichte der griechischen Beredtsamkeit.

Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten Heidelbergischen Büchersammlungen. Ein Beytrag zur Literärgeschichte vornehmlich des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts.

Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit im ersten Jahrhundert der Kaiserherrschaft und des Christenthums.

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in welthistorischer Entwickelung.

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in welthistorischer Entwickelung.

Geschichte der Erziehung, des Unterrichts und der Bildung bei den Griechen, Etruskern und Römern.

Geschichte der Griechischen Litteratur, von der frühesten mythischen Zeit bis zur Einnahme Constantinopels durch die Türken; von M. S. Friedr. Schoell. Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt, mit Berichtigungen und Zusätzen des Verfassers und des Uebersetzers, von Dr. Moritz Pinder.

Geschichte der Griechischen Litteratur, von der frühesten mythischen Zeit bis zur Einnahme Constantinopels durch die Türken; von M. S. Friedr. Schoell. Nach der zweiten Auflage aus dem Französischen übersetzt, mit Berichtigungen und Zusätzen des Verfassers und des Uebersetzers.

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst.

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. Dritter Band. Dramatik.

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. Dritter Band. Dramatik.

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. Zweiter Band.

Geschichte der Hellenischen Dichtkunst. Zweiter Band.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit von Friedrich von Raumer.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit. In sechs Bänden.

Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet.

Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet.

Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet.

Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet.

Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabäer bis auf unsre Tage, nach den Quellen bearbeitet.

Geschichte der Kreuzzüge und des Königsreichs Jerusalem. Aus dem Lateinischen des Erzbischofs Wilhelm von Tyrus. Von E. und R. Kausler.

Geschichte der Kunst in ihrem Entwicklungsgang durch alle Völker der alten Welt hindurch auf dem Boden der Ortskunde nachgewiesen

Geschichte der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Geschichte der Litteratur der Griechen und Römer.

Geschichte der Logik im Abendlande.

Geschichte der Logik im Abendlande.

Geschichte der Logik im Abendlande.

Geschichte der Markenverfassung in Deutschland.

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie

Geschichte der Philosophie alter Zeit von Dr. Heinrich Ritter.

Geschichte der Philosophie alter Zeit.

Geschichte der Philosophie alter Zeit.

Geschichte der Poesie der Griechen und Römer.

Geschichte der Pythagoreischen Philosophie.

Geschichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen klassischer Studien bis auf unsere Zeit. Vierter Theil.

Geschichte der Römischen Literatur

Geschichte der Skythen und Deutschen bis zur Gegenwart.

Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern mit besonderer Berücksichtigung der Logik.

Geschichte der Stadt Wittenberg aus archivalischen und andern zuverlässigen Quellen geschöpft und bearbeitet von A. M. Meyner.

Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten.

Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten.

Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.

Geschichte der Weltbegebenheiten vom Untergange des weströmischen Reichs, bis auf den Verfall des Califats von Bagdad in Asien; in Europa, bis auf den Tod Gregors des Siebenten.

Geschichte der Weltbegebenheiten vom Untergange des weströmischen Reichs, bis auf den Verfall des Califats von Bagdad in Asien; in Europa, bis auf den Tod Gregors des Siebenten.

Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.

Geschichte der alten und mittelalterlichen Musik.

Geschichte der griechischen Künstler.

Geschichte der griechischen Künstler.

Geschichte der griechischen Künstler.

Geschichte der griechischen Musik von C. F. Weitzmann.

Geschichte der hellenischen Dichtkunst.

Geschichte der hellenischen Dichtkunst.

Geschichte der homerischen Poesie. Nebst Bruchstücken homerischer Studien.

Geschichte der ionischen Philosophie.

Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum

Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum.

Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum.

Geschichte der klassischen Philologie im Alterthum.

Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel.

Geschichte der letzten Systeme der Philosophie in Deutschland von Kant bis Hegel.

Geschichte der osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer.

Geschichte der osmanischen Reiches, grossentheils aus bisher unbenützten Handschriften und Archiven durch Joseph von Hammer.

Geschichte der politischen Hetärieen in Athen.

Geschichte der preußisch-deutschen Unionsbestrebungen seit der Zeit Friedrich's des Großen.

Geschichte der römischen Rechts bis auf Justinian.

Geschichte der römischen Staatsverfassung von Erbauung der Stadt bis zu C. Cäsar‘s Tod.

Geschichte der vandalischen Herrschaft in Afrika.

Geschichte des Alterthums.

Geschichte des Alterthums.

Geschichte des Deutschen Kaiserthums im vierzehnten Jahrhundert. Von Heinrich VII bis auf den Tod Karls IV, 1308 – 1378.

Geschichte des Deutschen Kaiserthums im vierzehnten Jahrhundert. Von Heinrich VII bis auf den Tod Karls IV, 1308 – 1378.

Geschichte des Deutschen Kaiserthums im vierzehnten Jahrhundert. Von Heinrich VII bis auf den Tod Karls IV, 1308 – 1378. Von W. Dönniges.

Geschichte des Drama's.

Geschichte des Drama's.

Geschichte des Drama's.

Geschichte des Drama's.

Geschichte des Dreyßigjährigen Kriegs

Geschichte des Hellenismus.

Geschichte des Hoftheaters zu Dresden.

Geschichte des Münsterschen Gymnasiums von dem Uebergange desselben an die Jesuiten im Jahre 1588 bis 1630, von B. Sökeland.

Geschichte des Preussischen Staats.

Geschichte des Preußischen Königshauses.

Geschichte des Preußischen Königshauses.

Geschichte des Römischen Münzwesens.

Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian.

Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wissenschafften in Griechenland und Rom.

Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wissenschafften in Griechenland und Rom.

Geschichte des achäischen Bundes, nach den Quellen dargestellt von Ernst Helwing.

Geschichte des alten Griechenlands.

Geschichte des alten Griechenlands.

Geschichte des alten Griechenlands. Zweiter Band, enthaltend die Geschichte von der Wanderung der Herakliden bis zum Ausbruche der Perserkriege vom Jahre 1100 bis 500 v. Chr.

Geschichte des griechischen Kriegswesens von der ältesten Zeit bis auf Pyrrhos.

Geschichte des römischen Kaisers Hadrian und seiner Zeit.

Geschichte und System der Platonischen Philosophie.

Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie.

Geschichte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in Griechenland. Eine Schrift, welche von der Hessen-Casselschen Gesellschaft der Alterthümer den Preis erhalten hat.

Geschichte und heutige Gestalt der Aemter in England mit Einschluß des Heeres, der Gerichte, der Kirche, des Hofstaats.

Geschichte und heutige Gestalt der englischen Communalverfassung oder des Selfgovernment.

Geschichte und heutige Gestalt der englischen Communalverfassung oder des Selfgovernment.

Geschichte unserer abendländischen Philosophie. Entwicklungsgeschichte unserer speculativen, sowohl philosophischen als religiösen Ideen von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegenwart.

Geschichte unserer abendländischen Philosophie. Entwicklungsgeschichte unserer speculativen, sowohl philosophischen als religiösen Ideen von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegenwart.

Geschichte vom Galgenmännlein

Geschichten hellenischer Stämme und Städte von Karl Otfried Müller.

Geschichten hellenischer Stämme und Städte.

Geschichten hellenischer Stämme und Städte.

Geschichte der Erziehung nach ihrem Zusammenhang unter den Völkern  von alten Zeiten her bis auf die neueste.

Geschichte der Erziehung nach ihrem Zusammenhang unter den Völkern  von alten Zeiten her bis auf die neueste. Von D. Fried. Heinr. Christ. Schwarz.

Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während des Mittelalters, mit Zurückführung auf die allgemeinen literarischen und pädagogischen Verhältnisse jener Zeit von Friedrich Cramer.

Geschichtliche Nachrichten aus dem Alterthume über die Essäer und Therapeuten.

Geschichtliche Untersuchungen ueber die Schlacht bei Mantinea um die Mitte des peloponnesischen Krieges, insbesondere ueber die Staerke der beiden feindlichen Heere in dieser Schlacht.

Geschichtliche Untersuchungen über das lacedämonische und das griechische Heerwesen überhaupt als Fortsetzung der geschichtlichen Untersuchungen über die Schlacht bei Mantinea von Charalambes P. Petropulos aus Griechenland.

Geschichtliche und statistische Nachrichten über die Universitäten im preussischen Staate.

Geschichtlicher Überblick über die Schicksale von Karystos auf Euboea in dem Zeitraume von 1205-1470.

Gespräche aus der Unterwelt zwischen Macchiavelli und Montesquieu oder die Politik Macchiavelli‘s im XIX. Jahrhundert. Von einem Zeitgenossen. Aus dem Französischen.

Gespräche in Tusculum [Tusculanae disputationes]

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823 - 1832

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823 - 1832

Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 1823 - 1832

Glossarii latini specimen edente Friderico Osanno quo Rector Academiae ludovicianae solemnia novi rectoris rite legendi D. XXIX. Septembr. celebranda indicit.

Godofr. Hermanni observationes criticae in quosdam locos Aeschyli et Euripidis.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni Opuscula.

Godofredi Hermanni de Metris poetarum graecorum Libri III.

Godofredi Hermanni de emendanda ratione graecae grammaticae.

Godofredi Hermanni elementa doctrinae metricae.

Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde

Goethe's Faust.

Goethe's Faust.

Goethe's Prometheus und Pandora. Ein Versuch zur Erklärung und Ausdeutung dieser Dichtungen.

Goethes Tasso. Erläutert von Heinrich Düntzer.

Goethe‘s Faust. Andeutungen über Sinn und Zusammenhang d. 1. u. 2. Th. der Tragödie.

Goethe‘s Faust. Uebersichtliche Beleuchtung beyder Theile zur Erleichterung des Verständnisses.

Gorgias [Γοργίας]

Gottfrieds von Strassburg Werke aus den beßten Handschriften mit Einleitung und Wörterbuch.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gotthold Ephraim Lessings sämmtliche Schriften.

Gradus Ad Parnassum Latinum. Promtuarium Prosodicum et Poeticum, Syllabarum Quantitatem et Synoymorum, Epithetorum, Phrasium, Comparationum Ac Descriptionum Poeticarum Copiam Ex Poetis Latinis cum Antiquis tum recentioribus, quorum apposita nunc sunt Nomina, decerptam continens. In Usum Scholarum […].

Graecae Tragoediae Principum, Aeschyli, Sophoclis, Euripidis, num ea, quae supersunt, et genuina omnia sint, et forma primitiva servata, an eorum familiis aliquid debeat ex iis tribui. Scripsit Augustus Boeckhius.

Graecae linguae dialecti.

Graecorum satyrographorum fragmenta. Exceptis iis, quae sunt Aeschyli, Sophoclis, Euripidis.

Graf Pasch van Krienen.

Grammaire de la langue Allemande ou méthode pratique et facile pour l'apprendre l'Allemand.

Grammatica Linguae Armeniacae.

Grammatica dialecti Epicae.

Grammatica linguae graecae recentioris.

Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii. Vol. II [1]. Prisciani Institutionum Grammaticarum libri I-XII.

Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii. Vol. II [2]. Prisciani Institutionum Grammaticarum libri I-XII. Ex recensione Martini Hertzi.

Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii. Vol. III [1]. Prisciani Institutionum Grammaticarum libri XIII-XVII. Ex recensione Martini Hertzii. Prisciani Opera minora ex recensione Henrici Keilii.

Grammatici Latini ex recensione Henrici Keilii. Vol. III [2]. Prisciani Institutionum Grammaticarum libri I-XII. Ex recensione Martini Hertzii. Prisciani Opera minora ex recensione Henrici Keilii.

Grammatik Logik und Psychologie ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander von Dr. H. Steinthal.

Grammatik der griechischen Vulgarsprache in historischer Entwicklung.

Grammatikalisches lateinisches Lesebuch für Gymnasien, Selbststudium und Privatunterricht.

Grecian Legends and early History.

Greg. Guil. Nitzschii, Indagandae per Homeri Odysseam interpolationis praeparatio Gregor Wilhelm Nitzsch.

Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum libri de dialectis linguae graecae. quibus additur nunc primum editus Manuelis Moschopuli libellus de vocum passionibus.

Griechenland und der Orient.

Griechenlands erste Philosophen oder Leben und Systeme des Orpheus, Pherecydes, Thales und Pythagoras.

Griechisch Schul-Grammatik

Griechisch-Deutsches Wörterbuch beym Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen. Ausgearbeitet von Johann Gottlob Schneider.

Griechisch-Deutsches Wörterbuch der mythologischen, historischen und geographischen Eigennamen nebst beigefügter kurzer Erklärung und Angabe der Sylbenlänge für den Schulgebrauch;

Griechisch-römische Metrik.

Griechische Accentlehre nach der Buttmann'schen Schul-Grammatik für Schulen geordnet mit einem Nachwort von J. Kreuser.

Griechische Alterthümer.

Griechische Alterthümer.

Griechische Fabeln.

Griechische Formenlehre, für den ersten Unterricht in der griechischen Sprache.

Griechische Geschichte von Fridegar Mone.

Griechische Grammatik

Griechische Grammatik von Philipp Buttmann.

Griechische Grammatik von Philipp Buttmann.

Griechische Grammatik vorzüglich des Homerischen Dialects.

Griechische Grammatik vorzüglich des Homerischen Dialektes.

Griechische Grammatik vorzüglich des Homerischen Dialektes.

Griechische Grammatik zum Gebrauch für Schulen.

Griechische Grammatik.

Griechische Grammatik.

Griechische Grammatik.

Griechische Grammatik.

Griechische Grammatik.

Griechische Götterlehre.

Griechische Götterlehre.

Griechische Götterlehre.

Griechische Kriegsschriftsteller. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von H. Köchly und W. Rüstow. Erster Theil. Mit 10 Tafeln Abbildungen.

Griechische Kriegsschriftsteller. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von H. Köchly und W. Rüstow. Zweiter Theil. Erste Abtheilung.

Griechische Kriegsschriftsteller. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von H. Köchly und W. Rüstow. Zweiter Theil. Zweite Abtheilung.

Griechische Reisen und Studien von J. L. Ussing. Mit 3 Tafeln.

Griechische Schulgrammatik.

Griechische Sprache.

Griechische und Römische Metrologie.

Griechische und lateinische Inschriften, gesammelt von Oto Friedrich von Richter, herausgegeben von Johann Valentin Francke.

Griechische und römische Zeittafeln.

Griechisches Elementarbuch für die dritte und vierte Klasse der Gymnasien des Oesterreichischen Kaiserstaates nach den Grammatiken von Curtius und Kühner bearbeitet von K. Schenkl.

Griechisches Lesebuch in zwei Abtheilungen für die untern und mittlern Cassen.

Grundgesetze der Kunst und deutschen Kunstsprache nebst Gedichten, dem deutschen Geiste geweiht. Mit zwei Kupfern.

Grundlegung zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft der Römer. Mit Rücksicht auf die neueste Behandlung Römischer Staats- und Rechtsverhältnisse.

Grundlegung zur wissenschaftlichen Konstruktion des gesammten Wörter- und Formenschatzes, zunächst des Semitischen, versuchsweise und in den Grundzügen auch der Indo-Germanischen Sprachen.

Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik von D. Friedrich Ast

Grundlinien der Hodegetik oder Methodik des akademischen Studiums und Lebens.

Grundlinien zur Encyclopädie der Philologie.

Grundlinien zur Geschichte des Verfalls der römischen Staatsreligion bis auf die Zeit des Augustus. Eine literarische Abhandlung.

Grundris Der Körperlichen Beredsamkeit. Für Liebhaber Der Schönen Künste, Redner Und Schauspieler. Ein Versuch.

Grundriss der Alterthumswissenschaft.

Grundriss der Archäologie. Für Vorlesungen nach Müllers Handbuch.

Grundriss der Geschichte Erd- und Alterthumskunde Literatur und Kunst der Roemer entworfen von Ge. Alex. Ruperti.

Grundriss der Geschichte der Philosophie der Neuzeit von dem Aufblühen der Alterthumsstudien bis auf die Gegenwart.

Grundriss der Geschichte der Philosophie der scholastischen Zeit.

Grundriss der Geschichte der Philosophie der scholastischen Zeit.

Grundriss der Geschichte der Philosophie von Thales bis auf die Gegenwart. Erster Theil. Das Alterthum (die vorchristliche Zeit).

Grundriss der Geschichte der Philosophie.

Grundriss der Geschichte der griechischen und römischen Litteratur von Aug. Matthiae.

Grundriss der Geschichte der griechischen und römischen Litteratur zum Gebrauch in den oberen Classen gelehrter Schulen von Aug. Matthiae.

Grundriss der Geschichte der griechischen und römischen Litteratur.

Grundriss der Griechischen Litteratur; mit einem vergleichenden Ueberblick der Römischen.

Grundriss der Griechischen Litteratur; mit einem vergleichenden Ueberblick der Römischen.

Grundriss der Griechischen Litteratur; mit einem vergleichenden Ueberblick der Römischen.

Grundriss der Griechischen Litteratur; mit einem vergleichenden Ueberblick der Römischen.

Grundriss der Griechischen Litteratur; mit einem vergleichenden Ueberblick der Römischen.

Grundriss der Römischen Litteratur.

Grundriss der Römischen Litteratur.

Grundriss der classischen Bibliographie. Ein Handbuch für Philologen.

Grundriss zu Vorlesungen über die griechische Metrik.

Grundriß der Archäologie oder Anleitung zur Kenntniß der Geschichte der alten Kunst und der Kunst-Denkmäler und Kunstwerke des classischen Alterthums.

Grundriß einer Geschichte der Philosophie

Grundsätze, nach welchen der Staat der Felicier gebildet ward und geleitet wird.

Grundzüge der Griechischen und Römischen Litteratur- und Kunstgeschichte. Zum Gebrauch bey academischen Vorlesungen entworfen.

Grundzüge der Griechischen und Römischen Litteraturgeschichte. Zum Gebrauch bey akademischen Vorlesungen entworfen von Dr. Franz Passow.

Grundzüge der Staatswirthschaft oder der freien Volkswirthschaft und der sich darauf beziehenden Regierungskunst.

Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft. Zum Behuf seiner Vorlesungen.

Grundzüge der verlorenen Abhandlung des Aristoteles über Wirkung der Tragödie.

Gruß an Berlin. Ein Zukunftstraum.

Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das Weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten

Gründlicher Unterricht über die Tetralogie des attischen Theaters und die Kompositionsweise des Sophokles, zur Widerlegung eines hartnäckigen Vorurtheils aus den Quellen. Entwickelt von Adolf Schöll.

Gründlicher Unterricht über die Tetralogie des attischen Theaters und die Kompositionsweise des Sophokles, zur Widerlegung eines hartnäckigen Vorutheils aus den Quellen entwickelt von Adolf Schöll.

Gründliches mythologisches Lexikon

Guilelmi Dindorfii Grammatici Graeci.

Guilelmi Dindorfii Praefatio ad Aeschyli Tragoediarum Editionem Lipsiensem quintam.

Gymnasii Gedanensis sacra saecularia tertia diebus XIII. XIIII. XV. m. Junii a. MDCCCLVIII rite celebrandi indicit.

Gynaicologia i.e. de nobilitate et perfectione sexus feminei

Göthe. Sonett.

Güldenes Schatz-Kästlein der Kinder Gottes, deren Schatz im Himmel ist : Bestehend In auserlesenen Sprüchen der Heil. Schrift, samt beygefügten erbaulichen Anmerkungen und Reimen

[top]

H

Handbuch der Archäologie der Kunst

Handbuch der Archäologie der Kunst.

Handbuch der Archäologie und der Kunst.

Handbuch der Geschichte der Griechisch-Römischen Philosophie von Christian Aug. Brandis.

Handbuch der Geschichte der Griechisch-Römischen Philosophie von Christian Aug. Brandis. Dritten Theils erste Abtheilung.

Handbuch der Geschichte der Griechisch-Römischen Philosophie.

Handbuch der Geschichte der Griechisch-Römischen Philosophie. Zweiter Theil. Zweite Abtheilung.

Handbuch der Geschichte der Staaten des Alterthums. Mit besonderer Rücksicht auf ihre Verfassungen, ihren Handel und ihre Colonieen.

Handbuch der Geschichte der griechisch-römischen Philosophie. Zweiten Theils zweiter Abtheilung zweite Hälfte.

Handbuch der Geschichte der griechischen Literatur.

Handbuch der Geschichte des Mittelalters.

Handbuch der Italiänischen Sprache und Litteratur

Handbuch der Italiänischen Sprache und Litteratur oder Auswahl interessanter Stücke aus den klassischen Italiänischen Prosaisten und Dichtern nebst Nachrichten von den Verfassern und ihren Werken.

Handbuch der Metrik.

Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet. Begonnen von Wilhelm Adolph Becker fortgesetzt von Joachim Marquardt.

Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet. Begonnen von Wilhelm Adolph Becker fortgesetzt von Joachim Marquardt.

Handbuch der Römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet. Begonnen von Wilhelm Adolph Becker fortgesetzt von Joachim Marquardt.

Handbuch der Römischen Alterthümer.

Handbuch der Römischen Alterthümer.

Handbuch der Römischen Alterthümer. Nach den Quellen bearbeitet.

Handbuch der Römischen Alterthümer. Nach den Quellen bearbeitet.

Handbuch der Römischen Alterthümer. Nach den Quellen bearbeitet.

Handbuch der Römischen Alterthümer. Nach den Quellen bearbeitet. Begonnen von Wilhelm Adolph Becker fortgesetzt von Joachim Marquardt.

Handbuch der Römischen Alterthümer. Von G. F. F. Ruperti.

Handbuch der Römischen Epigraphik.

Handbuch der allgemeinen Geschichte der Philosophie für alle wissenschaftlich Gebildeten von Ernst Reinhold.

Handbuch der alten Geographie fuer Gymnasien und zum Selbstunterricht; mit steter Ruecksicht auf die numismatische Geographie, so wie auch auf die neuesten besseren Huelfsmittel bearbeitet und mit Huelfe eines genauen Index als ein ausfuehrliches gegraphisches Woerterbuch zum Nachschlagen eingerichtet von Dr. F. K. L. Sickler.

Handbuch der alten Geographie fuer Gymnasien und zum Selbstunterricht; mit steter Ruecksicht auf die numismatische Geographie, so wie auch auf die neuesten besseren Huelfsmittel bearbeitet und mit Huelfe eines genauen Index als ein ausfuehrliches gegraphisches Woerterbuch zum Nachschlagen eingerichtet von Dr. F. K. L. Sickler.

Handbuch der alten Geschichte

Handbuch der alten Geschichte, Geographie und Chronologie.

Handbuch der englischen Sprache und Litteratur oder Auswahl interessanter chronologisch geordneter Stücke aus den Klassischen Englischen Prosaisten und Dichtern.

Handbuch der griechischen Litteraturgeschichte.

Handbuch der griechischen Mythologie für lateinische Schulen und Gymnasien. Aus dem Holländischen übersetzt von Julius Zacher.

Handbuch der klassischen Mythologie. Nach genetischen Grundsätzen für höhere Lehranstalten und zum Selbststudium entworfen Gustav Emil Burkhardt.

Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie.

Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie.

Handbuch der philologischen Bücherkunde für Philologen und gelehrte Schulmänner.

Handbuch der philologischen Bücherkunde für Philologen und gelehrte Schulmänner.

Handbuch der römischen Alterthümer nach den Quellen bearbeitet. Begonnen von Wilhelm Adolph Becker, fortgesetzt von Joachim Marquardt.

Handbuch der römischen Alterthümer.

Handbuch der römischen Epigraphik.

Handbuch für Reisende in Italien.

Handbuch zur Geschichte der Litteratur.

Handwörterbuch der griechischen Sprache begründet von Franz Passow. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Fr. Palm, Dr. O. Kreussler, Prof. K. Keil, Dir. Ferd. Peter und Dr. G. E. Benseler.

Handwörterbuch der griechischen Sprache begründet von Franz Passow. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Fr. Palm, Dr. O. Kreussler, Prof. K. Keil, Dir. Ferd. Peter und Dr. G. E. Benseler.

Handwörterbuch der griechischen Sprache begründet von Franz Passow. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Fr. Palm, Dr. O. Kreussler, Prof. K. Keil, Dir. Ferd. Peter und Dr. G. E. Benseler.

Handwörterbuch der griechischen Sprache begründet von Franz Passow. Neu bearbeitet und zeitgemäss umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost, Dr. Fr. Palm, Dr. O. Kreussler, Prof. K. Keil, Dir. Ferd. Peter und Dr. G. E. Benseler.

Handwörterbuch der griechischen Sprache.

Handwörterbuch der lateinischen Sprache besonders für Gymnasien und Lyceen.

Hans von Held. Ein preußisches Karakterbild.

Harpocration et Moeris. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Harpocrationis Lexicon cum annotationibus interpretum lectionibusque libri Ms. vratislaviensis.

Hase's Bericht vor der asia'schen Gesellschaft zu Paris über eine von Jouannin, erstem dragoman der französischen Gesellschaft zu Konstantinopel, in einem Thale bei Nikomedia gefundene Inschrift.

Hebräische Grammatik nach neuen, sehr vereinfachten Regeln und Grundsätzen. Mit polemischen Anmerkungen, wie auch mit Beispielen zur Uebung versehen.

Hecataeus Abderitae Eclogae sive Fragmenta integri olim libri de historia et antiquitatibus sacris veterum Ebraeorum, Graece et Latine. Cum notis Josephi Scaligeri et commentario perpetuo Petri Zornii.

Heidelberger Jahrbücher Literatur

Heidelberger Jahrbücher Literatur

Heinrich Karl Ernst Köhler. Zur Erinnerung an den Verewigten.

Heinrich Rubenow oder die Stiftung der Hochschule zu Greifswald.

Hekabe [Ἡκάβη; Hecuba]

Helena

Helena

Helfr. Bernhard Wenck's lateinische Grammatik für Schulen.

Heliodori Aethiopicorum. Libri Decem. Ab Immanuele Bekker recogniti.

Hellanicus Lesbius: fragmenta e variis scriptoribus.

Hellas oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien mit steter Rücksicht auf die neuern Entdeckungen.

Hellas oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien mit steter Rücksicht auf die neuern Entdeckungen. Mit Kupfern und Charten.

Hellas. Oder geographisch-antiquarische Darstellung des alten Griechenlandes und seiner Colonien mit steter Rücksicht auf die neuern Entdeckungen.

Hellen.

Hellenika. Archiv archäologischer philologischer, historischer und epigraphischer Abhandlungen und Aufsätze. In periodischen Heften.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates, von Wilhelm Wachmuth.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates, von Wilhelm Wachsmuth.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staats.

Hellenische Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staats.

Henrici Clintonis Fasti Hellenici civiles et litterarias graecorum res ab ol. 55 – 124 explicantes ex altera anglici exemplaris ed. conversi a C. G. Kruegero.

Henrici Eduardi Foss de Gorgia Leontino commentatio. Interpositus est Aristotelis De Gorgia liber, emendatius editus.

Henrici Smetii Alostani prosodia sive exactissima cynosura metrica, quae positione et diphthongis carentium syllabarum quantitates, sola veterum poetarum auctoritate.

Henry IV.

Henry IV.

Henry V.

Henry VI. Part 1

Henry VI. Part 2

Henry VI. Part 3

Henry VIII.

Heortologie. Antiquarische Untersuchungen über die städtischen Feste der Athener.

Hephaestionis Alexandrini Enchiridion de metris et poemate. Cum Scholiis antiquis at animadversionibus Joannis Cornelii de Pauw.

Heraclidae Pontici Fragmenta de rebus publicis

Herakleitos und Zoroaster. Eine historische Untersuchung.

Hercules in Bivio e Prodici Fabula et Monumentis Priscae Artis illustratus.

Herder, als Knabe und Jüngling.

Herders Reise nach Italien. Herders Briefwechsel mit seiner Gattin, vom August 1788 bis Juli 1789. Herausgegeben von Heinrich Düntzer und Ferdinand Gottfried von Herder.

Herkulanische Studien. Erstes Heft.

Herkulanische Studien. Zweites Heft.

Hermes oder philosophische Untersuchung über die Allgemeine Grammatik.

Hermes or classical and antiquarian researches.

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie unter Mitwirkung von R. Hercher, A. Kirchhoff, Th. Mommsen. Herausgegeben von Emil Hübner.

Hermes. Zeitschrift für classische Philologie unter Mitwirkung von R. Hercher, A. Kirchhoff, Th. Mommsen. Herausgegeben von Emil Hübner.

Hermetis Trismegisti poemander.

Hermippi Smyrnaei Peripatetici Fragmenta collecta disposita et illustrata. Edidit Adalbertus Lozinski.

Hero und Leander

Hero und Leandros nach Musaeos.

Herodiani Historiarum Libri 8.

Herodiani Historiarum Libri Octo. Ad Codicem Venetum a se Excussum recognovit Immanuel Bekkerus.

Herodiani Scripta tria emendatiora. Edidit K. Lehrs. Accedunt Analecta.

Herodiani ab excessu divi Marci libri octo. Herodianus. Ab Immanuele Bekker recogniti.

Herodot und Ktesias, die frühsten Geschichtsforscher des Orients.

Herodot's von Halikarnaß Geschichte, übersetzt von Dr. Adolf Schöll.

Herodot's von Halikarnaß Geschichte, übersetzt von Dr. Adolf Schöll.

Herodoti Halicarnassei Historiam Libri IX. Musarum Nominibus inscripti.

Herodoti Halicarnassei Historiarum libri, qui enarrationem pugnarum inter Graecos et Persas complecuntur edidit Davides Schulz.

Herodoti Halicarnassei Historiarum libri, qui enarrationem pugnarum inter Graecos et Persas complecuntur. Textum recognitum cum summariis excerptis superiorum interpretum suisque animadversionibus et indicibus edidit Davides Schulz.

Herodoti Historiae

Herodoti Musae

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti Musae sive Historiarum Libri IX.

Herodoti [?] cum [?] Hippocratis comparata [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Herodoti de bello persico libri novem.

Herodoti historiae.

Herodotos erklaert von Heinrich Stein.

Herodotos erklaert von Heinrich Stein.

Herodotos erklärt von Heinrich Stein.

Herodotos erklärt von Heinrich Stein.

Herodotus.

Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der ökonomische Julian, oder: Capital und Arbeit.

Herr Julian Schmidt der Literarhistoriker mit Setzer-Scholien herausgegegeben von Ferdinand Lassalle.

Herzensmeinungen eines ächten Preussen und Teutschen.

Hesiodeische Studien

Hesiodi Ascraei quae extant

Hesiodi Theogonia. Ad Codicum fidem recensuit Eduardus Gerhardius.

Hesiodi quod fertur scutum Herculis.

Hieroclis in aureum Pythagoreorum carmen commentarius. Recensuit et illustravit Guil. Aug. Mullachius.

Hippocrate.

Hipponactis et Ananii Jambographorum Fragmenta. Collegit et recensuit Fridericus Theophilus Welckerus.

Histoire Générale De La Naissance Et Des Progrès De La Compagnie De Jésus, Et l'Analyse de ses Constitutions et Privilèges

Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie jusqu'à Louis XIV

Histoire de Jean Sobieski, Roi de Pologne

Histoire de l'Artihmétique.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; […].

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident. Par M. Schoell.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident. Par M. Schoell.

Histoire de la Littérature Grecque profane, depuis son origine jusqu'a a la prise de Constantinople par les Turcs; suivie d'un précis de l'Histoire de la Transplantation de la Littérature grecque en Occident. Par M. Schoell.

Histoire de la Maison de Stuart

Histoire de la Maison de Tudor, sur le trône d'Angleterre

Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois : 1364 - 1477

Histoire des républiques italiennes au Moyen-Âge

Histoire du bas-Empire en commençant à Constantin le Grand

Histoire du roy Henry Le Grand composée par Messire Hardouin de Perefixe

Histoire d‘Egypte des les premiers de son existence jusqu‘à nos jours. Ouvrage dedié a son Altesse le Vice-roi d'Égypte Mohammed-Saïd-Pacha par le Docteur Henri Brugsch.

Histoire philosophique de l‘Académie de Prusse depuis Leibniz jusqu‘a Schelling, particulièrement sous Frédéric-le-Grand, par Christian Bartholmess.

Histoire philosophique de l‘Académie de Prusse depuis Leibniz jusqu‘a Schelling, particulièrement sous Frédéric-le-Grand, par Christian Bartholmess.

Histoires ou Contes du temps passé

Historia Graecorum litterariae elementa.

Historia artis oratoriae apud Romanos ante Ciceronem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Historia equitum Romanorum libri IV. Scripsit J. Marquardt.

Historia graeca [Hellenika]

Historia mutationum rei militaris Romanorum inde ab interitu rei publicae usque ad Constantinum Magnum. Libri tres. Scripsit Christianus Ludovicus Lange.

Historiae Augustae Scriptores VI. Aelius Spartianus. Vulc. Gallicanus. Julius Capitolinus. Trebell. Pollio. Aelius Lampridium. Flavius Vopiscus. cum integris notis Isaaci Casauboni, Cl. Salmasii & Jani Gruteri.

Historiae Graecae. Capita Praecipua Seu Excerpta ex Herodoto, Thucydide, Xenophonte.

Historiae Romanae Scriptores Minores Sex. Aur. Victor, Sex. Rufus Eutropius, Messala Corvinus Ad optimas editiones collati praemittitur notitia literaria accedit index Studiis Societatis Bipontinae.

Historiae Tarentinae liber I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Historical Survey of the Astronomy of the Ancients. By the Right Hon. Sir George Cornewall Lewis.

Historicorum Graecorum antiquissimorum Fragmenta collegit, emendavit, explicuit ac de cuiusque Scriptoris aetate, ingenio, fide commentatus est Fridericus Creuzer.

Historien

Historisch philologische Studien von K. W. Krüger.

Historisch-politische Briefe über die geselligen Verhältnisse der Menschen.

Historische Beiträge zur Philosophie von Adolf Trendelenburg.

Historische Beiträge zur Philosophie.

Historische Studien.

Historische und philologische Analekten.

Historische und philologische Vorträge, an der Universität zu Bonn gehalten von B. G. Niebuhr. Zweite Abtheilung. Alte Geschichte nach Justins Folge mit Ausschluss der Römischen Geschichte.

Historisches Taschenbuch

Historisches Taschenbuch

Historisches Taschenbuch

Historisches Taschenbuch

Historisches Taschenbuch

History of Greece.

History of Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of Greece. Legendary Greece.

History of the Greek Alphabet and Pronounciation.

History of the Literature of ancient Greece.

Holbergs Lustspiele, übersetzt von Oehlenschlaeger

Homer's Gesänge verdeutscht von Johannes Minckwitz.

Homer's Ilias. Übersetzt von Augus Ludwig Wilhelm Jacob.

Homer's Odyssee. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Homer's Odyssee. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Homer's Odyssee: Für die Jugend.

Homeri Carmina ad optimorum librorum fidem expressa curante Guilielmo Dindorfio. Praemittitur Maximiliani Sengebusch Homerica Dissertatio Duplex.

Homeri Hymni et Epigrammata.

Homeri Iliadis primi duo libri.

Homeri Ilias emendavit et illustravit Ludovicus Doederlein.

Homeri Ilias emendavit et illustravit Ludovicus Doederlein.

Homeri Ilias ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Homeri Ilias.

Homeri Odyssea et Batrachomyomachia. In usum scholarum et praelectionum.

Homeri Odyssea. Edidit Guilielmus Dindorf.

Homeri Odyssea. Ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Homeri Opera Omnia ex recensione Frid. Aug. Wolfii.

Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. I.

Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. II.

Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. III.

Homeri et Homeridarum Opera et Reliquiae. Ex recensione Frid. Aug. Wolfii. Vol. IV.

Homerische Blätter.

Homerische Rhapsoden oder Rederiker der Alten.

Homerisches Glossarium.

Homeros und die Homeriden-Sage von Chios.

Homers Gedichte. Im Versmaße der Urschrift übersetzt von Karl Uschner.

Homers Gedichte. Im Versmaße der Urschrift übersetzt von Karl Uschner.

Homers Iliade. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklärt von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklärt von J. U. Faesi.

Homers Iliade. Erklärt von J. U. Faesi.

Homers Illiados Rhapsodia.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Odyssee. Erklaert von J. U. Faesi.

Homers Werke

Homers Werke

Homers Werke. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Homer‘s Ilias, in Hexametern übersetzt.

Homer‘s Odyssee. Übersetzt von August Ludwig Wilhelm Jacob.

Horatii Tursellini Romani de particulis latinae orationis libellus utilissimus.

Horazens Briefe aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen Erläuterungen versehen.

Horazens Briefe aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen Erläuterungen versehen.

Horazens Satiren aus dem Lateinische übersetzt und mit Einleitungen und erläuternden Anmerkungen versehen.

Horazens Satiren aus dem Lateinische übersetzt und mit Einleitungen und erläuternden Anmerkungen.

Horazens Satiren und Episteln

Huet évêque d‘avranches ou le scepticisme théologique par Christian Bartholmess.

Humoristisch-satirische Geschichte Deutschlands von der Zeit des Wiener Kongresses bis zur Gegenwart.

Hymne an Johannes (O te Deo Saturatum)

Hymnen

Hymnen an die Nacht

Hymni Homerici. Cum reliquis carminibus minoribus Homero tribui solitis et Batrachomyomachia. Addita est Demetrii Zeni versio Batrachomyomachiae dialecto vulgari et Theodori Prodromi Galeomyomachia. Textum recensuit et animadversionibus criticis illustravit Carol. David Ilgen.

Hyperboreisch-Römische Studien für Archäologie mit Beiträgen von K. O. Müller, Th. Panofka, Otto B. von Stackelberg, F. G. Welcker. Herausgegeben von Eduard Gerhard.

Hyperidis Orationes duae ex Papyro Ardeniano editae. Post Ch. Babingtonem emendavit et Scholia adiecit F. G. Schneidewin.

Hyperidis oratio pro Euxenippo et orationis pro Lycophrone fragmenta. Cum adnotatione critica in usum scholarum academicarum edidit Julius Caesar.

Hypothese einer gentilicischen Oeconomie der Weltgeschichte.

[top]

I

I Promessi Sposi

I frammenti nuovi di Diodoro Sicolo ricavati da‘ Palimpsesti vaticani dal Cardinal Angelo Mai e tradotti dal testo greco in italiana Favella da Giuseppe Crispi.

Iani Cornarii Eclogae in Dialogos Platonis omnes.

Ibn Akîls Commentar zur Alfijja des Ibn Mâlik. Aus dem Arabischen zum ersten Male übersetzt von F. Dieterici.

Ibyci Rhegini Carminum reliquiae. Quaestionum lyricarum libr. I. Scripsit Fr. Guilh. Schneidewin.

Ideen zu einer Theorie der Musik.

Ideen zu einer allgemeinen Mythologie der alten Welt

Ideen zur Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten.

Ideen zur Kunstmythologie.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel, der vornehmsten Völker der alten Welt.

Idyllen/Eidyllia [Gedichte]

Il Museo Bartoldi. Descritto dal Dottore Teodoro Panofka.

Il mito di Ercole e di Iole illustrato cogli antichi scrittori e co‘monumenti. Memoria letta all‘ Accademia ercolanese nell‘anno 1840 da Giulio Minervini.

Iliadis Carmina XVI. Scholarum in usum restituta edidit Arminius Koechly.

Ilias

Ilias

Ilias

Imm. Joh. Gerh. Schellers ausführliche lateinische Sprachlehre oder sogenannte Grammatik.

Imman. Joh. Gerhard Schellers ausführliches und möglichst vollständiges deutsch-lateinisches Lexicon oder Wörterbuch zur Übung der lateinischen Sprache.

Immanuelis Bekkeri in Platonem a se editum commentaria critica. Accedunt Scholia.

Immanuelis Bekkeri in Platonem a se editum commentaria critica. Accedunt Scholia.

Impeditiores quidam ex Sophoclis Philoctete loci [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Imperiali Litterarum Universitati Alexandrinae Fennicae idibus Iuliis a. MDCCCXL sacra secularia altera feliciter procuranti ex animi sententia gratulatur Imperialis litterarum universitas Dorpatensis.

In M. Tullii Ciceronis Topica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

In Platonis politiam quaestionum philologicarum particula.

In Platonis, qui vulgo fertur Minoem ejusdemque libros priores de legibus.

In Sachen der Rheinprovinzen und in eigener Angelegenheit.

In Statii Epicedion Psittaci Melioris Comm. [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

In Taciti vitam Agricolae [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

In aliquot Taciti historiarum Loca Observationum specimen.

In loca quaedam difficiliore ex Aristotelis Metaph. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

In locos aliquot ex Ovidii Fastis [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

In locos aliquot ex T. Livii libro primo [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Incerti auctoris Paraphrasis Aristotelis Sophisticorum elenchorum. Ex codice Monacensi. Nunc primum edidit D. Leonardus Spengel.

Incerti auctoris de figuris vel schematibus versus Heroici. Editionem in Germania principem curavit F. G. Schneidewin.

Index Scholarum in Gymnasio Hamburgensium Academico a paschate 1829 usque ad Pascha 1830 habendarum editus a Carolo Friderico Hipp.

Index in Eustathii Commentarios in Homeri Illiadem et Odysseam. Studio Matthaei Devarii. Ad fidem Exempli Romani correctior editus.

Index scholarum in Universitate Litterarum Vratislaviensi per hiemem anni MDCCCXXXVIII a dei XXII. m. Octobris.

Indicazione degli Intonachi dipinti del Museo nazionale.

Indicazione dei principali monumenti antichi del Reale Museo Estense del Catajo.

Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel.

Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel.

Indische Bibliothek. Eine Zeitschrift von August Wilhelm von Schlegel.

Indogermanischer Sprachstamm.

Initia Historiae Graecorum Litterariae.

Initia Historiae Graecorum Litterariae. Secundum Edidit Godofr. Ernestus Groddeck.

Initia Philosophiae ac Theologiae ex Platonicis fontibus ducta sive Procli Diadochi et Olympiodori in platonis Alcibiadem Commentarii.

Initia Philosophiae ac theologiae ex platonicis fontibus ducta sive procli diadochi et Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii. Ex codd. mss. nunc primum graece edidit itemque eiusdem procli institutionem Theologicam integriorem emendatioremque adjecit Fridericus Creuzer. Pars prima.

Initia Philosophiae ac theologiae ex platonicis fontibus ducta sive procli diadochi et Olympiodori in Platonis Alcibiadem commentarii.[…] Pars prima.

Initia doctrinae solidioris.

Inscriptiones Atticae nuper repertae duodecim edidit Ernestus Curtius.

Inscriptiones Graecae Ineditiae. Collegit ediditque Ludovicus Rossius.

Inscriptiones Graecae Ineditiae. Collegit ediditque Ludovicus Rossius.

Inscriptiones Graecae ineditae. Ad Augustum Boeckhium misit Joannes Ludovicus Ussing.

Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Caesaris mortem consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae edidit Theodorus Mommsen.

Inscriptiones Nubienses. Commentatio lecta in conventu academiae archaeologicae A. D. VI. Kal. Aug. MDCCCXX. a B. G. Niebuhrio.

Inscriptiones Umbricae et Oscae quotquot adhuc repertae sunt omnes.

Inscriptiones antiquae a Comite Carolo Viduae in Turcico itinere collectae.

Inscriptiones graecae vetustissimae. Collegit, et observationes tum aliorum tum suas adjecit Hugo Jacobus Rose.

Inscriptions Grecques et latines, recueillies en Grèce par la Commission de Morée, et expliquées par Ph. Le Bas.

Inscriptions Grecques et latines, recueillies en Grèce par la Commission de Morée, et expliquées par Ph. Le Bas.

Inscriptions Grecques et latines, recueillies en Grèce par la Commission de Morée, et expliquées par Ph. Le Bas.

Inscriptions Grecques recueillies en Asie Mineure.

Inscriptions en vers du musée d‘Aix. Suivies d‘un appendice sur une statue antique récemment découverte aux environs de cette ville.

Inscriptions romaines de l‘Algérie recueillies et publiées sous les Auspices de S. Exc. M. Hippolyte Fortoul par M. Leon Renier.

Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae antiquitatis disciplinam accommodata ac magnarum collectionum supplementa complura emendationesque exhibens.

Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae antiquitatis disciplinam accommodata ac magnarum collectionum supplementa complura emendationesque exhibens. […]

Inscrizione greca sopra una lamina di piombo, trovata in un sepolcro nelle vicinanze diatene.

Insel Felsenburg

Instituta et excerpta Apophthegmata Laconica.

Institutio Oratoria [Unterweisung in der Redekunst]

Institutionum et Regularum Iuris Romani Syntagma.

Instructions militaires du roi de Prusse pour ses généraux: avec treize plans

Insurrection et Régénération de la Grèce par G.-G. Gervinus. Traduction française par J.-F. Minssen, Léonidas Sgouta.

Insurrection et Régénération de la Grèce par G.-G. Gervinus. Traduction française par J.-F. Minssen, Léonidas Sgouta.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung Numero 1-19.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung Numero 20-41.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung Numero 46-64.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgem. Literatur-Zeitung Numero 65-86.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vom Jahre 1810.

Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung vom Jahre 1811.

Interpretatio Aeschyl. Prometh. 1–87 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Intorno alla iscrizione puteolana de' Luccei.

Intorno alla lapida Rodia, posta nel seminario patriarcale di Venezia.

Introduction a l'histoire générale des Littératures orientales.

Io. Georgii Walchii Historia Critica Latinae Linguae.

Io. Gottl. Heinecci Ic. Antiquitatum Romanarum Iurisprudentiam illustrantium Syntagma secundum ordinem Institutionum iustiniani Pars II.

Io. Gottl. Heinecci Icti cons. aulae regiae pruss. et in ill. viadrina pand. et phil. rat. et. mor. prof. P. Ord. Antiquitatum Romanarum Iurisprudentiam illustrantium Syntagma secundum ordinem Institutionum iustiniani digestum.

Io. Matthi. Gesneri primae lineae Isagoges in eruditionem universalem nominatim philologiam, historiam et philosophiam in usum praelectionum ductae.

Io. Matthi. Gesneri primae lineae Isagoges in eruditionem universalem nominatim philologiam, historiam et philosophiam in usum praelectionum ductae.

Io. Valent. Franckii Examen criticum D. Iunii Juvenalis vitae.

Io. Valentini Franckii Callinus sive quaestionis de origine carminis elegiaci tractatio critica. Accedunt Tyrtaei reliquiae cum proemio et critica annotatione.

Ioanis Alberti Fabricii Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore recognita.

Ioanis Alberti Fabricii Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum quorumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum pleorumque e mss. ac deperditis ab auctore recognita editio nova variorum curis emendatior atque auctior curante gottlieb Christophoro Harles accedunt Christophori Augusti Heumanni supplementa inedita.

Ioanis Alberti Fabricii Bibliotheca Graeca sive notitia scriptorum veterum graecorum quorumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum pleorumque e mss. ac deperditis ab auctore recognita editio nova variorum curis emendatior atque auctios curante Gottlieb Christophoro Harles. Accedunt Christophori Augusti Heumanni Supplementa Inedita.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Alberti Fabricii Bibliotheca graeca, sive Notitia scriptorum veterum graecorum quorumcumque monumenta integra aut fragmenta edita exstant tum plerorumque e mss. ac deperditis ab auctore tertium recognita et plurimis locis aucta.

Ioannis Laurentii Lydi liber de Ostentis ex codicibus italicus auctus et Calendaria graeca omnia edidit Curtius Wachsmuth.

Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum libri duo. Ad Codd. Mss. fidem suppleti et castigati annotatione et versione latina instructi. Ab Arn. Herm. Ludov. Heeren.

Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum libri duo. Ad Codd. Mss. fidem suppleti et castigati annotatione et versione latina instructi. Ab Arn. Herm. Ludov. Heeren.

Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum libri duo. Ad Codd. Mss. fidem suppleti et castigati annotatione et versione latina instructi. Ab Arn. Herm. Ludov. Heeren.

Ioannis Stobaei Eclogarum Physicarum et Ethicarum libri duo. Editi ab Arn. Herm. Ludov. Heeren.

Ioannis Stobaei Eclogarum physicarum et ethnicarum Libri duo. Recensuit Augustus Meineke.

Ioannis Stobaei Eclogarum physicarum et ethnicarum Libri duo. Recensuit Augustus Meineke.

Ioannis Tzetzae. Exegesis in Homeri Iliadem.

Ioannis Vorstii Cl. viri de Latinitate selecta et vulgo fere liber accessit Vitioso ciceronis imitatore cui ab materiae cognitationem et insignem raritatem iunctus est dialogus festivus de cicerone relegato et revocato.

Ioh. Frid. Noltenii Lexicon Latinae linguae antibarbarum quadripartitum.

Iohannis Scapulae Lexicon Graeco-Latinum

Iohannis Zonarae et Photii lexica. Ex codicibus manuscriptis nunc primum edita observationibus illustrata et indicibus instructa. Tomi Tres.

Iohannis Zonarae et Photii lexica. Ex codicibus manuscriptis nunc primum edita observationibus illustrata et indicibus instructa. Tomi Tres.

Iohannis Zonarae et Photii lexica. Ex codicibus manuscriptis nunc primum edita observationibus illustrata et indicibus instructa. Tomi Tres.

Iosephi Scaligeri ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ. Prolegomena de olypiadum recensu universo et de auctore eius Iosepho Scaligero scripta praemisit

Iphigenia in Aulide. Ex recensione minoris Euripidis et cum animadversionibus Friderici Vater.

Iphigenie auf Tauris: Ein Schauspiel

Iphigenie in Aulis

Iphigénie en Aulide

Iphigénie en Tauride

Isaaci Casauboni Commentarius et Castigationes as lib. Strabonis geograph. XVII. Excudebat Eustathius Vignon Atrebat.

Isaei Oratio de Meneclis hereditate Accuratius edidit addita brevi annotatione Jo. Conradus Orellius.

Isocratis Areopagitus.

Isocratis Opera quae exstant omnia ad optimorum exemplorum fidem emendavit varietate lectionis animadversionibus criticis summario et indice instruxit Wilhelmus Lange.

Isocratis Panegyricus.

Isthmische Oden (Isthmia) (Teil der Epinikia)

Isäus der Redner. Uebersetzt von Georg Friedrich Schömann.

Italiker und Gräken. Sprachen die Römer Sanskrit oder Griechisch? In Briefen an einen Freund von Ludwig Roß.

Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Ex Libris Manu scriptis ediderunt G. Parthey et M. Pinder.

Iulii Pollucis Onomasticon. Cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius.

Iulii Pollucis Onomasticon. Cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius.

Iulii Pollucis Onomasticon. Cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius.

Iulii Pollucis Onomasticon. Cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius.

Iulii Pollucis Onomasticon. Cum annotationibus interpretum. Curavit Guilielmus Dindorfius.

Iulii Pollucis Onomasticon. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Ius civile anteiustinianeum. Codicum et optimarum editionum ope a societate iurisconsultorum curatum.

Ius gentium quale obtinuerit apud Graecos ante bellorum cum Persis gestorum initium adumbravit.

[top]

J

"Jeder Ort hat seinen Heiligen…"

J. D. Fuss Poemata latina, adjectis et Graecis Germanicisque nonnullis, noc Volumine primum conjuncta.

J. G. Gurlitt's archäologische Schriften, gesammelt und mit Anmerkungen begleitet herausgegeben von Cornelius Müller.

Jaarboek van het Koninklijk-Nederlandsche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten

Jaarboek van het Koninklijk-Nederlandsche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten

Jaarboek van het Koninklijk-Nederlandsche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten

Jaarboek van het Koninklijk-Nederlandsche Institut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten

Jac. Perizonii Q. Curtius Rufus, restitutus in integrum, & vindicatus per modum Speciminis a variis accusationibus, & immodica atque acerba nimis crisi Viri celeberrimi, Joannis Clerici.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae Appendix accessiones, observationes emendationes, illustrationes atque supplementa exhibens.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae a Christo nato ad repurgatas usque literas. Periodi Secundae pars altera.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae a tempore resuscitatarum in occidente literarum ad nostra tempora.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae a tempore resuscitatarum in occidente literarum ad nostra tempora.

Jacobi Bruckeri Historia Critica Philosophiae ab initiis monarchiae romanae ad repurgatas usque literas.

Jacobi Geel de telepho Euripidis commentatio.

Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts 1974

Jahrbuch des preußischen höheren Schulwesens für 1858 von Dr. Mushacke.

Jahrbuch des preußischen höheren Schulwesens für 1858.

Jahrbücher des Deutschen Reichs unter der Herrschaft König und Kaiser Otto's III.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande.

Jahrbücher für Philologie und Paedagogik

Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik

Jamblichi de mysteriis liber. Ad fidem Codicum manu scriptorum recognovit Gustavus Parthey.

Jani Ottonis Sluiteri. Lectiones Andocideae.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1808.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1808.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1808.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1809.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1809.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1810.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1811.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1812.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1813.

Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung vom Jahre 1814.

Jenaische Blätter für Geschichte und Reform des deutschen Universitätswesens, insbesondere des Studentenlebens.

Jenaische Blätter für Geschichte und Reform des deutschen Universitätswesens, insbesondere des Studentenlebens.

Jenaische Blätter für Geschichte und Reform des deutschen Universitätswesens, insbesondere des Studentenlebens.

Jenaische Blätter für Geschichte und Reform des deutschen Universitätswesens, insbesondere des Studentenlebens.

Jer. Marklandi De Graecorum quinta declinatione imparisyllabica, et inde formata Latinorum testia quaestia grammatica. Adiiciuntur loca aliquot ex auctoribus Graecis et Latinis explicata.

Jo. Alberti Fabricii Bibliographia Antiquaria, sive Introductio in notitiam scriptorum, qui Antiquitates Hebraicas, Graecas, Romanas et Christianas ccriptis illustraverunt.

Jo. Aug. Ernesti opuscula oratoria. Orationes, prolusiones et elogia. Accessit Narratio de Jo. Matthia Gesnero ad Davidem Ruhnkenium V. C.

Jo. Gothofr. Lakemacheri Antiquitates Graecorum Sacrae.

Jo. Henr. Boecleri Kurze Anweisung/Wie man die Authores Classicos bey und mit der Jugend tractiren soll. So auch desselben Dissertatio Epistolica Posthuma de Studio Politico Bene Instituendo.

Joachim Langens Verbesserte und Erleichterte Lateinische Grammatica, mit einem paradigmatischen und dialogischen Tirocinio.

Joann. Casp. Eisenschmidi De ponderibus et mensuris veterum Romanorum, Graecorum, Hebraeorum. Nec nom de valore pecuniae veteris disquisitio nova. Testimoniis vertustis, rationibus, experimentis, calculis, recens, faxtis, suffulta.

Joannis Clerici Ars Critica in qua ad studia linguarum Latinae, graecae, et hebraicae, via munitur.

Joannis Friderici Eberti dissertationes siculae.

Joannis Jonsii de scriptoribus historiae philosophicae libri IV.

Joannis Laurentii Lydi de ostentis quae supersunt.

Joannis Meursii Elegantiae Latini Sermonis, seu aloisia sigaea toletana, de arcanis Amoris & Veneris. Adjunctis Fragmentis quibusdam Eroticis

Joannis Meursii Elegantiae Latini Sermonis, seu aloisia sigaea toletana, de arcanis Amoris & Veneris. Adjunctis Fragmentis quibusdam Eroticis

Joannis Tzetzae Antehomerica, Homerica et Posthomerica ex recensione Immanuelis Bekkeri. Acc. Excerpta ex Chrestomathia Procli.

Joh. Nicolai Funccii Marburgensis De Adolescentia Latinae Linguae Tractatus:

Joh. Winckelmann's letzte Lebenswoche. Ein Beitrag zu dessen Biographie.

Johann Christoph Gatterers Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte bis zur Entdeckung Amerikens.

Johann Gottlieb Fichte's Sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte. Achter Band.

Johann Gottlieb Fichte's Sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte. Fünfter Band.

Johann Gottlieb Fichte's Sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte. Siebenter Band.

Johann Gottlieb Fichte's Sämmtliche Werke. Vierter Band.

Johann Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte.

Johann Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte.

Johann Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte. Dritter Band.

Johann Gottlieb Fichte's sämmtliche Werke. Herausgegeben von J. H. Fichte. Zweiter Band.

Johann Gottlob Schneiders Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nach der dritten Ausgabe des größern Griechischdeutschen Wörterbuchs mit besondrer Berücksichtigung des Homerischen und Hesiodischen Sprachgebrauchs und mit genauer Angabe der Sylbenlängen ausgearbeitet von Dr. Franz Passow.

Johann Gottlob Schneiders Handwörterbuch der griechischen Sprache. Nach der dritten Ausgabe des größern Griechischdeutschen Wörterbuchs mit besondrer Berücksichtigung des Homerischen und Hesiodischen Sprachgebrauchs und mit genauer Angabe der Sylbenlängen ausgearbeitet von Franz Passow.

Johann Joachim Eschenburg's Handbuch der klassischen Literatur.

Johann Keppler und die Harmonie der Sphären.

Johann Potters Griechische Archäologie, oder Alterthümer Griechenlandes.

Johann Potters Griechische Archäologie, oder Alterthümer Griechenlandes.

Johann Potters Griechische Archäologie, oder Alterthümer Griechenlandes.

Johann von Müller. Eine Gedächtnißrede gehalten im großen Universitäts-Hörsale den 14. Junius 1809.

Johannes Müller.

Johannes Zeisoldi de aristotelis in illis, quae ex lumine naturae innotescunt, cum Scriptura sacra consensu ab eaque aparente dissensu, tractatus in duas partes distributus.

Johannis Lomeieri Epimenides sive de veterum gentilium lustrationibus syntagma.

Johannis Philippi Pfeifferi Libri IV.

Johannis Stobaei Sermones E Mss. Codicibus Emendatos et auctos edidit Nicol. Schow.

Johannis Stobaei Sermones.

Jordano Bruno

Jordano Bruno.

Journal Asiatique ou Recueil de Mémoires d‘extraits et de Notices relatifs a l‘Histoire, a la Philosophie, aux Langues et a la Littérature des Peuples orientaux

Journal des débats

Jugendschicksale, Leben und Ansichten eines papiernen Kragens. Von ihm selbst erzählt.

Juliani Imperatoris in Constantii Laudem Oratio. Graece Et Latine

Julie ou la Nouvelle Heloise

Julius Cäsar

Jupiter Imperator in einer antiken Bronze des Königlichen Museums der Alterthümer zu Berlin. Eine archaeologische Vermuthung von Konrad Levezow.

Juristische Literair-Geschichte im Grundrisse, wissenschaftlich geordnet und mit Nachweisungen versehen.

Jus Naturale. In Aphorismis proposuit Theodorus Schmalz.

Justi Lipsi V. C. Opera Omnia postremum ab ipso aucta et recensita. Nunc primum copioso rerum Indice illustrata.

Justi Lipsi V. C. Opera Omnia postremum ab ipso aucta et recensita. Nunc primum copioso rerum indice illustrata.

Justi Lipsi V. C. Opera Omnia postremum ab ipso aucta et recensita. Nunc primum copioso rerum indice illustrata.

Justi Lipsi V. C. Opera Omnia.

[top]

K

Kaiser Friedrich der Erste. Dritter Theil, oder: Friedrich und Heinrich der Löwe.

Kaiser Friedrich der Erste. Erster Theil, oder: Friedrich und Mailand.

Kaiser Friedrich der Erste. Vierter Theil, oder: Friedrichs Abschied.

Kaiser Friedrich der Erste. Zweiter Theil, oder: Friedrich und Alexander.

Kaiser Friedrich der Zweite. Dritter Theil, oder: Friedrich und Gregor.

Kaiser Friedrich der Zweite. Erster Theil, oder: Friedrich im Morgenlande.

Kaiser Friedrich der Zweite. Vierter Theil, oder: Friedrichs Tod.

Kaiser Friedrich der Zweite. Zweiter Theil, oder: Friedrich und sein Sohn.

Kaiser Heinrich der Sechste. Erster Theil, oder: Heinrich und die Welfen.

Kaiser Heinrich der Sechste. Zweiter Theil, oder: Heinrichs Tod.

Kallimachos Hymnen, übersetzt von Conrad Schwenck. Nebst Anhang.

Kampfbilder.

Karl Immermann

Karl Immermann's Schriften

Karl Lachmann. Eine Biographie von Martin Hertz.

Karl Müller's Leben und Kleine Schriften.

Karl Otfried Müller's Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift des Verfassers herausgegeben.

Karl Otfried Müller's Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift des Verfassers herausgegeben.

Karl Otfried Müller's kleine deutsche Schriften über Religion, Kunst, Sprache und Literatur, Leben und Geschichte des Alterthums. Gesammelt und herausgegeben von Eduard Müller.

Karl Otfried Müllers Geschichte der griechischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift des Verfassers herausgegeben von Dr. Eduard Müller.

Karl Otfried Müllers Geschichte der griechischen Litteratur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift des Verfassers herausgegeben von Dr. Eduard Müller.

Karl Otfried Müller‘s Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders. Nach der Handschrift der Verfassers herausgegeben von Dr. Eduard Müller.

Karl Otfried Müller‘s kleine deutsche Schriften über Religion, Kunst, Sprache und Literatur, Leben und Geschichte des Alterthums. Gesammelt und herausgegeben von Eduard Müller.

Karl der Große.

Karl von Scherzer

Karls des Großen Kalendarium und Ostertafel.

Katalog einer Privat-Antiken-Sammlung, mit Nachweisungen.

Kieler philologische Studien.

Kimon. Eine Rede, gehalten am Jahresfester der Universität zu Basel den 20. November 1846.

King John

King Lear

Klein Zaches genannt Zinnober

Kleinasien und Deutschland.

Kleine Schriften von F. G. Welcker.

Kleine Schriften zur griechischen Literaturgeschichte.

Kleine Schriften zur griechischen Litteraturgeschichte.

Kleine Schriften über die Deutsche Verskunst.

Kleine Schriften.

Kleine Schwärmer über die neueste deutsche Literatur. Eine Xeniengabe für 1827. Mit den Xenien des Schillerischen Musen-Almanachs von 1797.

Kleine historische und philologische Schriften von B. G. Niebuhr.

Kleine historische und philologische Schriften von B. G. Niebuhr.

Kleine lateinische und deutsche Schriften von Ludolph Dissen. Nebst biographischen Erinnerungen an Dissen von Fr. Thiersch, F. G. Welcker, K. O. Müller.

Kleineres Wörterbuch der lateinischen Sprache in etymologischer Ordnung.

Klio. Beiträge zur Geschichte der historischen Kunst. Erster Band. Prolegomena. Thukydides.

Klopstock als vaterländischer Dichter. Eine Vorlesung.

Komödien von Aristophanes übersetzt von F. G. Welcker

Komödien von Aristophanes übersetzt von F. G. Welcker.

Korrespondenzen Ludwig Tiecks. 16 unveröffentlichte Briefe

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung von Alexander von Humboldt.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung.

Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibungt.

Kranzrede [Für Ktesiphon; De Corona]

Kratylos [Κράτυλος; Cratylus]

Kreta. Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, der Religion und Verfassung dieser Insel, von den ältesten Zeiten bis auf die Römer – Herrschaft.

Kreta. Ein Versuch zur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, der Religion und Verfassung dieser Insel, von den ältesten Zeiten bis auf die Römer-Herrschaft.

Kreta. En Versuch zur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, der Religion und Verfassung dieser Insel, von den ältesten Zeiten bis auf die Römer-Herrschaft.

Krist. Das älteste, von Otfrid im neunten Jahrhundert verfaßte, hochdeutsche Gedicht.

Kritik der Schrift von Fritzsches De sortitione iudicum.

Kritik der Statistik und Politik nebst einer Begründung der politischen Philosophie von Professor Lueder in Göttingen.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte. Dritter Theil: Der Episteln erstes Buch.

Kritik und Erklärung der horazischen Gedichte. Vierter Theil: Der Episteln zweites Buch nebst der ars poetica.

Kritik von Müllers Aegineticorum liber.

Kritik der bisherigen Tempus- und Modus-Lehre in der Deutschen, Griechischen,  Lateinischen und Hebräischen Grammatik und der philologischen Kritik;

Kritisch-geschichtliche Uebersicht der Ereignisse in Europa seit dem Ausbruche der französischen Staatsumwälzung bis auf den Congress von Verona.

Kritisch-populäre Briefe über die neuere Astronomie.

Kritische Bemerkungen über Aeschylus.

Kritische Einleitung in die Geschichte und Lehrsätze der alten und neuen Musik. Nebst acht Kupfertabellen.

Kritische Grammatik der Sanskrita-Sprache in kürzerer Fassung von Franz Bopp.

Kritische Phantasien eines practischen Staatsmannes. Ein Bericht über Christoph Ludwig Schultz's Grundlegung zu einer Staatswissenschaft der Römer.

Kritische Schriften

Kritische Schriften

Kritische Schriften

Kritische Schriften

Kritische Schriften

Kritische Studien zu den Griechischen Tragikern.

Kritisches Griechisch-Deutsches Handwörterbuch beym Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen. Ausgearbeitet von Johann Gottlob Schneider.

Kritisches Griechisch-Deutsches Handwörterbuch beym Lesen der griechischen profanen Scribenten zu gebrauchen. Ausgearbeitet von Johann Gottlob Schneider.

Kriton [Κρίτων; Crito]

Kriton, oder von der Pflicht eines Bürgers.

Kunstbemerkungen auf einer Reise über Wittenberg und Meißen nach Dresden und Prag.

Kunstblatt. Beiblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände, Jahrgang 18

Kunstwerke alter und neuer Zeit als Hülfsmittel für akademische Vorlesungen erworben.

Kur-Mainz in der Epoche von 1672.

Kypros. Eine Monographie.

König Enzio.

König Friedrich.

König Heinrich VIII.

König Konradin.

König Lear

König Manfred.

König Philipp Sohn des Amyntas von Makedonien und die hellenischen Staaten.

König Philipp.

König Ödipus [Οἰδίπους Τύραννος, Oedipus Rex]

Königsberger politisches Taschenbuch für 1847.

Königsbuch der alten Ägypter.

[top]

L

L'Alcoran des Cordeliers

L'Alcoran des Cordeliers

L'Antica Lapida Napoletana di Tettia Casta a miglior lezione ridotta ed illustrata da Giulio Minervini.

L'Introduction au traité d e la Conformité des merveilles anciennes avec les modernes: ou, Traité preparatif à l'Apologie pour Herodote.

L. Annaei Flori epitome Rerum Romanarum ex recensione Ioh. Georgii Graevii.

L. Annaei Senecae Tragoediae. Ad optimas editiones collatae praemittitur notitia literaria Studiis societatis Bipontinae.

L. Annaei Senecae et P. Syri Mimi, forsan etiam aliorum sigulares sententiae. Post institutam opearm atque emendationem ex Codd. Pall. & Frising. in primis Iani Gruteri recensuit diligenter Io. Georgius Walchius.

L. Annaei Senecae philosophi opera omnia quae supersunt

L. C. Valckenaerii observationes academicae, quibus via munitur ad origines graecas investigandas, lexicorumque defectus resarciendos; et Io. Dan. a Lennep praelectiones academicae, de analogia linguae graecae, sive rationum analogicarum linguae graecae expositio.

L. Caecilii Minutiani Apuleii de Orthographia fragmenta et Apuleii Minoris De nota aspirationis et de diphtongis libri duo. Edidit et animadversionibus auxit Fridericus Osann.

L. Iunii Moderati Columellae de re rustica Libri XII. Curante Jo. Matthia Gesnero.

L. Iunii Moderati Columellae de re rustica Libri XII. Curante Jo. Matthia Gesnero.

L. Völkel's archäologischer Nachlaß.

L. Annaeus Cornutus. De natura deorum.

La Bulgarie Ancienne et moderne sous le Rapport géographique, historique, archéologique, statistique et commercial.

La Foudre l'Électricité et le Magnétisme chez les anciens.

La Jacquerie

La Moneta Primitiva e i monumenti dell‘Italia antica messi in rapporto cronologico e ravvicinati alle opere d‘arte delle altre nazioni civili dell‘ antichita per dedurre onde fosse l‘origine ed il progresso delle arti e dell‘incivilimento

La Statue vocale de Memnon considérée dans ses rapports avec l'Égypte et la Grèce.

La Tia fingida, Novela inédita de Miguel de Cervantes Saavedra.

La Vestale (Oper)

La clemenzia di Tito (Opera)

La comédie des Nuées d‘Aristophane.

La mort de Henri III

La solution de la question d'Orient par R***.

La vie future suivant la foi et suivant la raison.

La vie future. Histoire et Apologie de la doctrine chrétienne sur l‘autre vie.

Lactantii Carmen de Phoenice ad Codices quosdam Mss. antea nondum collatos veteresque Editiones recensuit et cum lectionis varietate edidit Adolphus Martini.

Lateinische Grammatik

Lateinische Grammatik.

Lateinische Grammatik.

Lateinische Grammatik.

Lateinische Grammatik.

Lateinische Grammatik.

Lateinische Grammatik.

Lateinische Schul-Grammatik zum Gebrauch für alle Klassen.

Lateinische Schulgrammatik.

Lateinische Sprachlehre für Schulen.

Lateinische Sprachlehre zunächst für Gymnasien bearbeitet von Dr. Ferdinand Schultz.

Lateinische Synonyme und Etymologieen von Ludwig Döderlein.

Lateinische Synonyme und Etymologieen von Ludwig Döderlein.

Lateinische Synonyme und Etymologieen.

Lateinische Synonyme und Etymologieen.

Lateinische Synonyme und Etymologien von Ludwig Doederlein.

Lateinische Synonyme und Etymologien von Ludwig Doederlein.

Lateinische Synonyme und Etymologien.

Lateinisches Elementarbuch.

Latini sermonis vetustioris reliquiae selectae. Recueil publié sous les auspices de M. Villemain.

Le Conservateur;

Le Nummus de Servius Tullius.

Le Spectateur de l'Orient.

Le Théâtre de Clara Gazul

Le antiche lapidi del museo di Este.

Le nouvel Abeilard ou lettres de deux amans qui ne se sont jamais vus

Leben des Agrikola [De vita et moribus Iulii Agricolae]

Leben des Erasmus von Rotterdam.

Leben des Feldmarschalls Jakob Keith.

Leben des Feldmarschalls von Schwerin.

Leben des Fürsten Johann Moritz von Nassau-Siegen, General-Gouverneurs von Niederländisch-Brasilien, dann Kur-Brandenburgischen Statthalters von Cleve, Mark, Ravensberg und Minden, Meisters des St. Johanniter-Ordens zu Sonnenburg und Feldmarschalls der Niederlande.

Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso

Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso

Leben und Briefe von Adelbert von Chamisso

Leben und Briefwechsel Georg Washingtons

Leben und Briefwechsel Georg Washingtons

Leben und Briefwechsel Georg Washingtons

Leben und Character des Königlich-Preußischen und Churfürstlich-Sächsichen Premier-Ministre Grafen von Brühls in vertraulichen Briefen entworfen

Leben und Schriften der Koers Epicharmos. Nebst einer Fragmentensammlung.

Leben und Studien Friedr. Aug. Wolf‘s, des Philologen

Leben und Thaten des kleinen Thomas, genannt Däumchen

Leben, Charakter und Philosophie des Horaz. Ein Dialog.

Lebensbilder berühmter Humanisten.

Lebenserinnerungen und Briefwechsel

Lectiones Apollonianae, liber prior [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Lectiones Diodoraea partim historicae partim criticae. Emendatur passim aliorum scriptorum loci plurimi. Conscripsit F. R. C. Krebsius.

Lectiones Pindaricae.

Lectiones Stobenses ad novissimam Florilegii editionem congestae a Friderico Jacobs.

Lectiones aliquot Thucydideae [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Lectiones Apollonianae.

Leges et epinomis. Ad optimorum librorum emendavit et perpetua adnotatione illustravit D. Fridericus Astius.

Leges et epinomis. Ad optimorum librorum emendavit et perpetua adnotatione illustravit D. Fridericus Astius.

Legis duodecim Tabularum reliquiae. Edidit constituit Prolegomena addidit Rudolfus Schoell.

Lehrbuch der Chronologie.

Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts. Ein Grundriss aus den Quellen.

Lehrbuch der Mathematik

Lehrbuch der Rhythmischen Malerei der deutschen Sprache.

Lehrbuch der Seelenwissenschaft oder rationalen und empirischen Psychologie, als Versuch einer wissenschaftlichen Begründung derselben, zu akademischen Vorlesungen bestimmt von Johann George Mußmann.

Lehrbuch der deutschen Schriftsprache für Mittelschulen.

Lehrbuch der deutschen Verskunst oder Prosodie und Metrik.

Lehrbuch der gottesdienstlichen Alterthümer der Griechen.

Lehrbuch der griechischen Antiquitäten.

Lehrbuch der griechischen Privatalterthümer.

Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen.

Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen.

Lehrbuch der griechischen Staatsalterthümer, aus dem Standpuncte der Geschichte entworfen.

Lehrbuch des Teutschen gemeinen bürgerlichen Processes.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Dritter Band. Dritte und letzte Abtheilung. Zweite Hälfte.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Dritter Band. Erste Abtheilung.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Dritter Band. Zweite Abtheilung.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Ersten Bandes erste Abtheilung.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Ersten Bandes zweite und letzte Abtheilung.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Zweiter Band.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Zweiter Band. Dritte Abtheilung. zweite Hälfte. Schluß des Mittelalters.

Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte aller bekannten Völker der Welt, von der ältesten bis auf die neueste Zeit. Zweiter Band. Erste Abtheilung. Erste Hälfte.

Lehren der Alten über die Dichtkunst.

Leibnitz's Deutsche Schriften.

Leibnitz's Deutsche Schriften.

Leitfaden zum Vortrag der Lehre von der Wärme.

Lektionskatalog der Berliner Universität

Les Barricades

Les Inscriptions des Achéménides conçues dans l‘Idiome des anciens Perses éditées et commentées par M. J. Oppert.

Les Néméennes. Traduction nouvelle, avec des notes, des arguments, des études, et le texte en regard Pindare.

Les Peuples primitifs de la Race de Iafète. Esquisse ethno-généalogique et historique par F. G. Bergmann.

Les Poésies de Sapho de Lesbos.

Les deux gendres: comédie en cinq actes et en vers

Les forum de Rome restaurés et expliqués par Ch. Bunsen. Lettre adressée à M. le Cev. Cànina. Avec des planches.

Les progrès du Commerce

Les signes numéraux et l‘Arithmétique chez les peuples de l‘Antiquité et du moyen-age.

Les Économistes appréciés ou nécessité de la Protection par P.-O. Protin.

Les États de Blois, ou la mort de MM. de Guise

Lesbiaca Specimen I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Lesbiacorum liber. Composuit Severus Lucianus Plehn. Acessit tabula geographica aeri incisa, quae Lesbi insulae exhibet figuram.

Lesbiacorum specimen II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Les Origines du théatre moderne ou histoire du génie dramatique. Depuis le 1er jusqu'au XVIe siècle; précédée d'une introduction contenant des études sur les origines du théatre antique par Charles Magnin.

Lettera a sua Ecc. il Duca di Serradifalco, gentiluomo di camera di S. M. dell dottore Teodoro Panofka sopra una iscrizione del teatro Siracusano.

Letters of Ludwig Tieck

Letters to and from Ludwig Tieck and his circle

Lettre a M. le Duc de Luynes sur les Graveurs des Monnaies grecques, par M. Raoul-Rochette.

Lettre a Napoléon III sur l'Esclavage aux États du Sud. Par un Créole de la Louisiane.

Lettre sur la topographie de Babylone.

Lettre à M. Abel-Rémusat sur la nature des formes grammaticales en général et sur le génie de la langue Chinoise en particulier G. de Humboldt.

Lettre à M. J. de Witte sur les représentations d‘Adonis.

Lettre à M. Schorn, Professeur d‘Archeologie à l‘Université de Munic, par M. Raoul-Rochette.

Lettre à M. Schorn. Supplément au catalogue des artistes de l'antiquité Grecque et Romaine.

Lettre à M. le professeur H. Rosellini sur l‘alphabet hiéroglyphique par le Dr. Richard Lepsius.

Lettres Archéologiques sur la peinture des grecs, par M. Raoul-Rochette.

Lettres d'un antiquaire a un artiste sur l'emploi de la peinture historique murale dans la décoration des temples et des autres édifices publics ou particuliers chez les grecs et les romains.

Lettres de Botta sur ses découvertes à Khorsabad, près de Ninive.

Lettres de Jean de Müller à ses amis Bonstetten et Gleim

Lettres et Opuscules inédits de Leibniz.

Lettres originales de Mirabeau

Lettres sur la littérature allemande

Lettres à M. Letronne sur les papyrus Bilingues et Grecs et sur quelques autres monumens gréco-égyptiens du Musée a'antiquités de l'université de Leide.

Lettre à M. le rédacteur du Journal asiatique, sur un article de M. Eugène Boré relatif  aux inscriptions Pehlvies de Kirmanschah traduites par feu M. le Silvestre de Sacy.

Letzte Gründe und Folgerungen daraus.

Lexicon Bibliographicum sive index editionum et Interpretationum scriptorum graecorum tum sacrorum tum profanum. Cura et studio S. F. G. Hoffmann.

Lexicon Bibliographicum sive index editionum et Interpretationum scriptorum graecorum tum sacrorum tum profanum. Cura et studio S. F. G. Hoffmann.

Lexicon Bibliographicum sive index editionum et Interpretationum scriptorum graecorum tum sacrorum tum profanum. Cura et studio S. F. G. Hoffmann.

Lexicon Ciceronianum Marii Nizolii ex recensione Alexandri Scoti. Nunc crebris locis refectum et inculcatum.

Lexicon Euripideum. Ab Augusto Mathiae Inchoatum, confecerunt Constantinus et Bernhardus Matthiae August Filii.

Lexicon Herodoteum. Quo Et Styli Herodotei Universa Ratio Enucleate Explicatur Et Quam Plurimi Musarum Loci Ex Professo Illustrantur Passim Etiam Partim Graeca Lectio Partim Versio Latina Quas Offert Argentoratensis Editio Vel Vindicatur Vel Emendatur Instruxit Iohannes Schweighaeuser.

Lexicon Herodoteum. Quo Et Styli Herodotei Universa Ratio Enucleate Explicatur Et Quam Plurimi Musarum Loci Ex Professo Illustrantur Passim Etiam Partim Graeca Lectio Partim Versio Latina Quas Offert Argentoratensis Editio Vel Vindicatur Vel Emendatur Instruxit Iohannes Schweighaeuser.

Lexicon Manuale Latinum, etymologico ordine dispositum ab E. Kaerchero. Ad usum Belgicae juventutis curavit et auxit J. Boscha.

Lexicon Platonicum sive vocum Platonicarum Index condidit Fridericus Astius.

Lexicon Sophocleum. Adhibitis veterum interpretum explicationibus, grammaticorum notationibus, recentiorum doctorum commentariis composuit Fridericus Ellendt.

Lexicon Sophocleum. Adhibitis veterum interpretum explicationibus, grammaticorum notationibus, recentiorum doctorum commentariis composuit Fridericus Ellendt.

Lexicon Taciteum sive de stilo C. Cornelii Taciti. Praemissis de Taciti vita scriptis ac scribendi genere prolegomenis scripsit Guilielmus Boetticher.

Lexicon Thucydiderum confecit É.-A. Bétant.

Lexikon der historischen Krankheitsbezeichnungen

Lexilogus oder Beiträge zur griechischen Wort-Erklärung, hauptsächlich für Homer und Hesiod.

Lexilogus, oder Beiträge zur griechischen Wort-Erklärung, hauptsächlich für Homer und Hesiod.

Libellus Animadversionum ad Photii Lexicon. Scripsit Johannes Fridericus Schleusner.

Libellus Aurarius sive Tabulae ceratae et antiquissimae et unicae romanae in Fodina Auraria apud Abrudbanyam, Oppidulum Transsylvanum, nuper repertae quae nunc primus enucleavit, depinxit, edidit Joannes Ferdinandus Massmann.

Libellus Emendationum in poetas Graecos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Libri Sibyllistarum Veteris Ecclesiae, Crisi, Quatenus Monumenta Christiana Sunt, Subiecti. Disquisitio Auctore Birgero Thorlacio.

Liebes Leid und Lust

Lieder, Balladen und Romanzen von Göthe.

Lili Gregori Gyraldi Ferrariensis Opera Omnia.

Lili Gregori Gyraldi Ferrariensis Opera Omnia. Duobus Tomis Distincta, Complectentia Historiam de Deis Gentium, Musis et Hercule, rem Nauticam, sepulcralia, et varios sepeliendi ritus, Historiam poetarum Graecorum et Latinorum, Kalendarium Romanum et Graecum cum Libello de Annis, mensibus, ac insuper alia: […].

Lineamenta belli Amphipolitani a Philippo II cum Atheniensibus gesti Ioannes Theodorus Voemel.

Linguae graecae elementa, nec non exercitationes grammaticas graecas, addita vocabulorum graecorum latina interpretatione, disposuit F. Antonius Woelke.

Literarhistorisches Taschenbuch.

Literatur der Philologie, Philosophie und Pädagogik, seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts bis auf die neueste Zeit.

Literatur des Demosthenes.

Litterarische Analekten, herausgegeben von Fried. Aug. Wolf.

Litterarische Analekten, vorzüglich für alte Litteratur und Kunst, deren Geschichte und Methodik.

Litterarische Analekten, vorzüglich für alte Litteratur und Kunst, deren Geschichte und Methodik.

Litterarische Analekten, vorzüglich für alte Litteratur und Kunst, deren Geschichte und Methodik.

Litterarische Analekten, vorzüglich für alte Litteratur und Kunst, deren Geschichte und Methodik.

Litterarischer Nachlass von Julius Franz Lauer.

Litterarischer Nachlaß

Litterarischer Nachlaß

Litteratur der Grammatiken, Lexika und Wörtersammlungen aller Sprachen der Erde von Johann Severin Vater.

Littéraire de la France, ouvrage commencé par des religieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, et continué par des membres de l‘Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres).

Livii loci nonnulli illustrati [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Livret de l'École des Chartes, publié par la Société de l'École des chartes.

Loci Velleiani. Tractavit I. C. M. Laurent. Inest censura editionis orellianae.

Loci quidam Sophoclis Oedip. Col. explicati [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Locrine

Locus de Platone ap. Aristot. Metaph. I, 6 [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Logik. Als Commentar und Ergänzung zu Hegels Wissenschaft der Logik.

Logische Untersuchungen.

Longi Pastoralia. Graece et latine.

Lord Cromwell

Louise de Lignerolles

Love's Labour's Lost

Luciani Libelli Quidam Ad Lectionum Usus Selecti.

Luciani Muelleri de Re Metrica Poetarum latinorum praeter plautum et Terentium libri septem. Accedunt eiusdem auctoris Opuscula.

Luciani Samosatensi opera.

Luciani Samosatensi opera. Edidit Guilelmus Dindorf.

Luciani Samosatensis Opera. Cum nova versione Tiber. Hemsterhusii, & Io. Matthiae Gesneri, graecis scholiis, ac notis omnium proximae editionis Commentatorum, additis Io. Brodaei, Io Iensii, Lud. Kusteri, Lamb. Bosii, Hor. Vitringae, Ioan. de la Faye, Ed. Leedes, aliisque ineditis, ac praecipue Mosis Solani & I. M. Gesneri.

Luciani Samosatensis Opera. Cum nova versione Tiber. Hemsterhusii, & Io. Matthiae Gesneri, graecis scholiis, ac notis omnium proximae editionis Commentatorum, additis Io. Brodaei, Io Iensii, Lud. Kusteri, Lamb. Bosii, Hor. Vitringae, Ioan. de la Faye, Ed. Leedes, aliisque ineditis, ac praecipue Mosis Solani & I. M. Gesneri.

Luciani Samosatensis Opera. Cum nova versione Tiber. Hemsterhusii, & Io. Matthiae Gesneri, graecis scholiis, ac notis omnium proximae editionis Commentatorum, additis Io. Brodaei, Io. Iensii, Lud. Kusteri, Lamb. Bosii, Hor. Vitringae, Ioan. de la Faye, Ed. Leedes, aliisque ineditis, ac praecipue Mosis Solani & I. M. Gesneri.

Luciani Samosatensis libellus, quomodo historiam conscribi oporteat.

Lucianus ab Immanuele Bekkero recognitus.

Lucianus ab Immanuele Bekkero recognitus.

Lucii Caecilii Lactantii Firmiani Opera Omnia emendata et illustrata a Christoph. Augusto Heumanno. Adiectae sunt Annotationes criticae Mich. Thomasii et Christoph Cellarii.

Lucubrationes Thucydidiae.

Lud. Casp. Valckenari Diatribe in Euripidis perditorum dramatum reliquias.

Ludovici Caspari Valckenaerii Opuscula Philologica, Critica, Oratoria. Accedunt Indices.

Ludovici Caspari Valckenaerii Opuscula Philologica, Critica, Oratoria. Accedunt Indices.

Ludovico Ariosto's Satyren

Ludwig Tieck

Ludwig Tieck's Schriften

Ludwig Tieck's Schriften

Ludwig Tieck's gesammelte Novellen

Ludwig Tieck's gesammelte Novellen

Ludwig Tieck's gesammelte Novellen

Ludwig Tieck's gesammelte Novellen

Ludwig Tieck's gesammelte Novellen

Ludwig Tieck's sämmtliche Werke

Ludwig Tieck, the German Romanticist.

Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen

Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mittheilungen

Ludwig Tieck. Leben – Werk – Wirkung

Lustspiele

Lustspiele des Markus Accius Plautus in alten Sylbenmaaßen mit Einleitungen und Anmerkungen von Georg Gustav Samuel Köpke.

Lustspiele des Markus Accius Plautus in alten Sylbenmaaßen mit Einleitungen und Anmerkungen.

Lustspiele des Markus Accius Plautus in alten Sylbenmaaßen mit Einleitungen und Anmerkungen.

Lycophronis Alexandra. Ad fidem codd. mss. recensuit, paraphrasin ineditam, scholia minora inedita et indices locupletissimos addidit Ludovicus Bachmannus.

Lycurgi Deperditarum orationum fragmenta collegit disposuit illustravit Fridericus Gustavus Kiesslingius praemissa est tum vita Lycurgi que Plutarcho tribuitur tum Mauritii Hermanni Eduardi Meieri.

Lycurgi Oratio in Leocratem. Emendavit C. F. H.

Lycurgi de vita et scriptis praeceptis morum rhetorica eloquentione attica dialecto stilique potissimum cum novi testam.

Lycurgi deperditarum orationum fragmenta collegit, disposuit, illustravit Frider. Gustav. Kiesslingius.

Lycurgi deperditarum orationum fragmenta.

Lydi de ostentis quae supersunt, una cum Fragmento Libri de Mensibus ejusdem Lydi, Fragmentoque Manl. Noëthi de Diis et praesensionibus. Ex Codd. Regiis edidit, graecaque supplecit et latine vertit Carolus Benedictus Hase.

Lyrische Gedichte.

Lysiae Atheniensis unius decem Graeciae oratorum orationes XXXIV quae de CCC. reliquae sunt.

Lysiae orationes quae supersunt omnes cum deperditarum fragmentis in ordinem chronologicum redactas edidit Joannes Franz.

Lysiae orationes quae supersunt omnes et deperditarum fragmenta edidit et brevi adnotatione critica instruxit Carolus Foertsch. Praecedit commentatio critica de locis nonnullis Lysiae et Demosthenis.

Lysis

Ländliche Gedichte. Vier Bände. Mit erläuternden Kupfern. Übersezt und erklärt von Johann Heinrich Voss.

Ländliche Gedichte. Vier Bände. Mit erläuternden Kupfern. Übersezt und erklärt von Johann Heinrich Voss.

Ländliche Gedichte. Vier Bände. Mit erläuternden Kupfern. Übersezt und erklärt von Johann Heinrich Voss.

Ländliche Gedichte. Vier Bände. Mit erläuternden Kupfern. Übersezt und erklärt von Johann Heinrich Voss.

LΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΡΕΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Ueber die Staatsverfassung der Florentiner von Leonhardus Aretinus.

L‘ancienne Athènes ou la description des antiquités d‘Athènes et de ses environs par M. K. S. Pittakys.

[top]

M

M. Acci Plauti Casina. Cum variis Lectionibus Codicis Ambrosiani, pareanorum et Codicis Parisini in usum Lectionum edidit C. E. Geppert.

M. Acci Plauti Comoediae superstites vigniti novissime recognitae et emendatae.

M. Acci Plauti Epidicus. Cum variis lectionibus codicis ambrosiani, pareanorum et codicis Parisini in usum lectionum edidit C. E. Geppert.

M. Acci Plauti Poenulus. Cum variis lectionibus Codicis Ambrosiani, decurtati et Parisini in usum lectionum edidit C. E. Geppert.

M. Acci Plauti Rudens. Ad editionum Antiquarum fidem tum ad criticorum emendationes et ad metricae legis normam passim reficta

M. Acci Plauti Trinummus.

M. Acci Plauti Trinummus. Recensuit et praefatus est Godofredus Hermannus

M. Acci Plauti Truculentus.

M. Acci Plauti lat. Comoediae. Fabulae XX. superstites, cum novo & luculento Commentario doctorum virorum, Opera Friderici Taubmani.

M. Antonii Mureti Institutio puerilis. Ad M. Antonium Fratris F. et in eam Antonii Constantini notae. In usum tironum seorsum edidit Carolus Philippus Kayser.

M. Antonii Mureti Scripta selecta. Curavit Carolus Philippus Kayser. Accedit Friderici Creuzeri Epistola ad Editorem.

M. Antonii Mureti Variarum Lectionum libri XVIII. Cum observationum iuris libro singulari.

M. Antonii Mureti Variarum lectionum libri XVIIII. Cum observationum iuris libro singulari.

M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant. Henricus Iordan. Recensuit et Prolegomena scripsit.

M. Catonis praeter librum de re rustica quae extant. Recensuit et Prolegomena scripsit Henricus Iordan.

M. Cornelii Frontonis reliquiae. Ab Angelo Maio primum editae meliorem in ordinem digestas suisque et Ph. Buttmanni accedunt, L. F. Heindorfii ac selectis A. Maii. Animadversionibus instructas iterum edidit B. G. Niebuhrius C. F. Accedunt liber de differentiis vocabulorum et ab eodem A. Maio primum edita Q. Aurelii symmachi octo orationum Fragmenta.

M. Fabii Quintiliani Institutionis oratoriae libri duodecim. Ad fidem manu scriptorum recensuit Car. Timoth. Zumptius.

M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duodecim.

M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duodecim.

M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duodecim.

M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duodecim.

M. Fabii Quintiliani de Institutione Oratoria libri duodecim. Editionis Spaldingianae Volumen VI. Lexicon et Indices continens curavit Eduardus Bonnellus.

M. Fabii Quintiliani de institutione oratoria libri duodecim.

M. Io. Ge. Arn. Oelrichs Commentatio de Doctrina Platonis de Deo. A Christianis et recentioribus Platonicis varie Explicata et corrupta.

M. Io. Georgi Geret, Commentatio Historico-Critica de Caussis descrepantiarum versionis LXX. viralis a textu originali.

M. Manili Astronomicon libri quinque.

M. T. Ciceronis Philosophica omnia. Ex scriptis recens collatis editisque libris castigatius et explicatius edidit Io. Aug. Goerenz. Volumen primum.

M. T. Ciceronis Philosophica omnia. Ex scriptis recens collatis editisque libris castigatius et explicatius edidit Io. Aug. Goerenz. Volumen secundum.

M. T. Ciceronis Philosophica omnia. Ex scriptis recens collatis editisque libris castigatius et explicatius edidit Io. Aug. Goerenz. Volumen secundum.

M. Ter. Varronis de Lingua latina Libri qui supersunt cum Fragmentis ejusdem.

M. Ter. Varronis de Lingua latina Libri qui supersunt cum Fragmentis ejusdem.

M. Terenti Varronis De Lingua Latina libri qui supersunt. Ex codicum vetustissimarumque editionum auctoritate integra lectione adiecta. […]

M. Terenti Varronis de Lingua latina librorum quae supersunt. Emendata et annotata a Carolo Odofredo Muellero. Anno MDCCCXXXIII.

M. Terentii Varronis Saturarum Menippearum reliquiae.

M. Tull. Ciceronis Oratio post reditum in Senatu. Cum notis I. Marklandi, J. M. Gesneri, F. A. Wolfii, P. Manutii, Garatonii, aliorum edidit et ab iniectis suspicionibus defendit Jo. Aug. Savelius.

M. Tulli Ciceronis Tusculanarum Disputationum libri quinque.

M. Tulli Ciceronis Verrinae ex recensione et cum animadversionibus Theophili Christophori Harles accedunt Q. Asconii Pediani Commentationes.

M. Tulli Ciceronis Verrinae ex recensione et cum animadversionibus Theophili Christophori Harles accedunt Q. Asconii Pediani Commentationes. Pars II.

M. Tulli Ciceronis de Natura deorum libri tres. Ad librorum manuscriptorum, partim nondum adhibitorum, fidem recensuit et emendavit Lud. Frid. Heindorfius. E pervetusto codice Ms. Membranaceo nunc primum edidit P. Seraphinus

M. Tulli Ciceronis orationum Pro Scauro, Pro Tullio, Pro Flacco partes ineditae. Cum scholiis ad orationem Pro Scauro item ineditis. Invenit, recensuit, notis illustravit Angelus Maius. Cum emendationibus suis et commentariis denuo ediderunt Andr. Guil. Cramerus, et Carol. Frid. Heinrichius.

M. Tulli Ciceronis quae vulgo feruntur Orationes quattuor recognovit animadversiones integras I. Marklandi et I. M. Gerneri suasque adiecit Frid. Aug. Wolfius.

M. Tulli. Ciceronis Orationum pro Scauro, pro Tullio, et in Clodium fragmenta inedita pro Cluentio, pro Caelio, pro Caecina etc.

M. Tullii Cicernis Epistolae ad Diversos recensuit, vita ciceronis praemissa, praefatione singulis libris praeposita, argumenti, tabula epistolarum chronologica et indicibus historicis in usum scholarum illustravit Iohannes Christ. Fridr. Wetzel.

M. Tullii Ciceronis Cato Maior sive de senectute dialogus. Sprachlich und sachlich erläutert von Dr. Gustav Tischer.

M. Tullii Ciceronis De legibus Libri tres.

M. Tullii Ciceronis De natura deorum. Ex recensione Joannis Augusti Ernesti et cum omnium eruditorum notis quas Joannis Davisii Editio ultima habet.

M. Tullii Ciceronis Opera omnia ex recensione Io. Aug. Ernesti cum varietate lectionis gruterianae et clave Ciceroniana.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum Fragmenta recognovit et singulis Libris ad optimam quamque recensionem castigatis […] edidit Io. Casp. Orellius.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum Fragmenta recognovit et singulis Libris ad optimam quamque recensionem castigatis […] edidit Io. Casp. Orellius.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum Fragmenta. Recognovit potiorem lectionis diversitatem adnotavit Indices rerum ac verborum copiossimos adiecit Christianus Godofr. Schütz. Tomi V. Pars II. Actionis secundae in Verrem liber tertius, quartus et quintus.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ac deperditorum Fragmenta. Recognovit potiorem lectionis diversitatem adnotavit Indices rerum ac verborum copiossimos adiecit Christianus Godofr. Schütz. Tomi V. Pars. I. Actionis primae in Verrem Prooemium. Actionis secundae liber primus et secundus. Accedunt Aconii et Anonymi veteris interpretis in duas priores orationes notae.

M. Tullii Ciceronis Opera. Ad optimos libros recensuit, animadversionibus criticis instruxit, indices et lexicon Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius.

M. Tullii Ciceronis Opera. Ad optimos libros recensuit, animadversionibus criticis instruxit, indices et lexicon Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius.

M. Tullii Ciceronis Opera. Orationes. Ad optimos libros recensuit, animadversionibus criticis instruxit, indices et lexicon Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius.

M. Tullii Ciceronis Opera. Orationes. Ad optimos libros recensuit, animadversionibus criticis instruxit, indices et lexicon Ciceronianum addidit Christianus Daniel Beckius.

M. Tullii Ciceronis Operum ex recensione Io. Aug. Ernesti

M. Tullii Ciceronis Operum ex recensione Io. Aug. Ernesti

M. Tullii Ciceronis Operum ex recensione Io. Aug. Ernesti

M. Tullii Ciceronis Operum ex recensione Io. Aug. Ernesti

M. Tullii Ciceronis Operum ex recensione Io. Aug. Ernesti.

M. Tullii Ciceronis Oratio Pro A. Licinio Archia Poeta. Cui Accommodavit Praecepta Et Specimen Eloquentiae Exterioris Petrus Francius.

M. Tullii Ciceronis Trium orationum pro scauro pro tullio pro flacco partes ineditae cum antiquo scholiaste item inedito ad orationem pro scauro invenit recensuit notis illustravit Angelus Maius.

M. Tullii Ciceronis Verrinarum libri septem.

M. Tullii Ciceronis de Natura deorum libri tres. Erklaert von G. F. Schoemann.

M. Tullii Ciceronis de Re Publica, qvae svpersvnt, edente Angelo Maio. Vaticanae Bibliothecae praefecto.

M. Tullii Ciceronis de officiis Libri tres.

M. Tullii Ciceronis de praetura Siciliensi S. de Iudiciis, quae est orationum verrinarum actionis secundae secunda.

M. Val. Martialis Epigrammation Libri.

M. Val. Martialis Epigrammation Libri.

M. Val. Martialis Epigrammaton Libri. Edidit D. F. G. Schneidewin.

M. Val. Martialis Epigrammaton Libri. Edidit D. F. G. Schneidewin.

M. Velleius Paterculus.

M. Tullii Ciceronis De officiis libri tres.

M. Tullii Ciceronis Paradoxa.

Maaß für Maaß

Macbeth

Macrobii Ambrosii Theodosii Saturnaliorum libri VII.

Madame de Staël

Madame de Staël. Correspondance générale, Bd. 7

Magyarische Alterthümer. Von Selig Cassel.

Manetho und der Turiner Königs-Papyrus. Unter sich, mit den Denkmälern und andern Urkunden verglichen und kritisch geprüft von Franz Joseph Lauth.

Manetho und die Hundssternperiode.

Manethonis Sebennytae reliquiae. Collegit et illustravit Robert Fruin.

Manfred, Fürst von Tarent.

Manuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum. Thesauri latinitatis epitome in usum tironum auctore Henrico Eduardo Dirksen.

Manuelis Moschopuli Cretensis opuscula grammatica.

Marci Annaei Lucani Pharsalia sive de bello civili.

Marci Antonii Mureti Orationes, Epistula et Poemata, cum praefatione & insignibus augmentis M. Jacobi Thomasii. Editio planè nova, ceteric correctior longè, ordinatior, & locupletior. Sub calcem adjecta sunt Nuptia.

Marci Meibomii De fabrica Triremium liber.

Marci Terentii Varrones libri tres de re rustica

Marcii Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem. Ex fide librorum scriptorum recensuit atque emendavit et in Germanicum sermonem vertit Dr. Carolus Lorentzen.

Maria Stuart

Marie. (1828)

Marini vita Procli. Graece et Latine ad fidem librorum manuscriptorum. Rec. adnotationesque et ind. add. Joh. Franc. Boissonade.

Marmi Scolpiti del Museo Archeologico della Marciana di Venezia.

Marmor Sandwicense [antike griech. Urkunde]

Martiani Minei Felicis Capellae, afri Carthaginiensis, de Nuptiis Philologiae et Mercurii et de septem artibus liberalibus libri novem.

Martianus Capella Franciscus Eyssenhardt recensuit accedunt Scholia in Caesaris Germanici aratea.

Masaniello

Masken, ihr Ursprung und neue Auslegung einiger der merkwürdigsten auf alten Denkmälern, die bis jetzt unerkannt und unerklärt geblieben waren. Mit einer Kupferplatte.

Materiaux pour l'histoire du Christianisme in Egypte, en Nubie et en Abyssinie.

Mathematische Beiträge zum Kulturleben der Völker. Mit vier Tafeln.

Matteo Maria Bojardo's Verliebter Roland

Matthäus-Passion (Oratorium)

Matériaux pour l'Histoire du Christianisme en Égypte, en Nubie et en Abyssinie, contenus dans trois Mémoires Académiques sur des Inscriptions grecques des Ve et VIe siècles.

Matériaux pour servir à la reconstruction du Calendrier des anciens égyptiens par Henri Brugsch.

Maurit. Herm. Ed. Meieri Opuscula Academica ediderunt Fridericus Augustus Eckstein et Fridericus Haase.

Mauritii Hermanni Eduardi Meieri Commentatio Epigraphica Secunda.

Mauritii Hermanni Eduardi Meieri Historiae Iuris Attici De Bonis Damnatorum Et Fiscalium Debitorum Libri Duo.

Measure for Measure

Medea

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XIX. continens Claudii Galeni T. XIX.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XVII. Pars I. continens Claudii Galeni T. XVII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XVII. Pars II. continens Claudii Galeni T. XVII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XVIII. Pars. I. continens Claudii Galeni T. XVIII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XVIII. Pars. II. continens Claudii Galeni T. XVIII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XX. continens Indicem in Galeni libros. Auctore Fr. Guil. Assmanno.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Vol. XXVI. continens Pedanium Dioscoridem Anazarbeum. Tom. II.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen I. continens Claudii Galeni T. I.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen II. continens Claudii Galeni T. II.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen III. continens Claudii Galeni T. III.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen IV. continens Claudii Galeni T. IV.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen V. continens Claudii Galeni T. V.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen VI. continens Claudii Galeni T. VI.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen VII. continens Claudii Galeni T. VII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen X. continens Claudii Galeni T. X.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XII. continens Claudii Galeni T. XII.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XIV. continens Claudii Galeni T. XIV.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XV. continens Claudii Galeni T. XV.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XVI. continens Claudii Galeni T. XVI.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XXI. continens Hippocratis Coi T. I.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XXII. continens Hippocratis Coi T. II.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XXIII. continens Hippocratis Coi T. III.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XXIV. continens Aretaeum Cappadocem.

Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Editionem curavit D. Carolus Gottlob Kühn. Volumen XXV. continens Pedanium Dioscoridem Anazarbeum.

Melampus und sein Geschlecht. Ein Cyklus mythologischer Untersuchungen.

Meletemata e disciplina antiquitatis Operâ Friderici Creuzeri. Pars Prima. Anecdota graeca ex codicibus maxime palatinis depromta cum notitia illorum librorum et animadversionibus.

Meletemata e disciplina antiquitatis Operâ Friderici Creuzeri. Pars Prima. Anecdota graeca ex codicibus maxime palatinis depromta cum notitia illorum librorum et animadversionibus.

Meletemata e disciplina antiquitatis Operâ Friderici Creuzeri. Pars Prima. Anecdota graeca ex codicibus maxime palatinis depromta cum notitia illorum librorum et animadversionibus.

Melica Aeschyli Persarum ἔξοδος [éxodos], in iusta, ut videtur, membra describitur [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences.

Memoirs, with a collection of original papers. To which is now added the Case of King Charles I.

Memorabilia [Ἀποµνηµονεύµατα Σωκράτους, Denkwürdigkeiten]

Memoria Heusdii.

Memoria sobre os vasos Murrhinos. Por Joaquim José da Coasta de Macedo.

Memoriae Johannis Schweighaeuseri sacrum. Seminarii Protestantium Theologici Nomine scripsit Jo. Georg. Dahler.

Memoriam Viri Perillustris Christiani Gottl. De Voigt Juris Utriusque Doctoris. Vimariae Die XIX. Maii A. CICICCCCXIII Defuncti. Civibus Commendat Universitas Litterarum Jenensis.

Memorie Accademiche di Giulio Minervini.

Memorie dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Memorie della reale Accademia delle Scienze di Torino.

Menandri Rhetoris Commentarius de encomiis.

Menandri et Philemonis reliquiae. Edidit Augustus Meineke. Accedunt R. Bentleii in Menandrum et Philemonem emendationes integrae.

Menologium sive libellus de mensibus, centum circiter populorum menses recensens atque inter se conferens. Cum triplici Indice Gentium, Mensium et Scriptorum.

Merlin

Merope. Trauerspiel in 5 Aufzügen.

Messiah (Oratory)

Meta. Episches Gedicht in zwölf Gesängen.

Metamorphosen

Meteorologia veterum Graecorum et Romanorum, prolegomena ad novam Meteorologicorum Aristotelis. Editionem adornandam scripsit Iulius Ludovicus Ideler.

Metra Aeschyli Sophoclis Euripidis et Aristophanis.

Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten von A. Rossbach und R. Westphal.

Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten von A. Rossbach und R. Westphal.

Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten von A. Rossbach und R. Westphal.

Metrik der griechischen Dramatiker und Lyriker nebst den begleitenden musischen Künsten.

Metrik.

Metrik. Von August Apel.

Metrologicorum scriptorum reliquiae. Collegit recensuit partim nunc primum edidit Fridericus Hultsch.

Midas oder Erklärungsversuch der erweislich ältesten griechischen Inschrift.

Mignon. Sonett.

Mimnermi Colophonii Carminum quae supersunt.

Minervae Poliadis sacra et aedem in arce Athenarum.

Minnesinger. Deutsche Liederdichter

Minnesinger. Deutsche Liederdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts; aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken gesammelt und berichtigt, mit den Lesarten derselben, Geschichte des Lebens der Dichter und ihrer Werke, Sangweisen der Lieder, Reimverzeichnis der Anfänge, und Abbildungen sämmtlicher Handschriften.

Minnesinger. Deutsche Liederdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts; aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken gesammelt und berichtigt, mit den Lesarten derselben, Geschichte des Lebens der Dichter und ihrer Werke, Sangweisen der Lieder, Reimverzeichnis der Anfänge, und Abbildungen sämmtlicher Handschriften.

Minnesinger. Deutsche Liederdichter des zwölften, dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderts; aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken gesammelt und berichtigt, mit den Lesarten derselben, Geschichte des Lebens der Dichter und ihrer Werke, Sangweisen der Lieder, Reimverzeichnis der Anfänge, und Abbildungen sämmtlicher Handschriften.

Minnesinger. Geschichte der Dichter und ihrer Werke Abbildungen der Handschriften, Sangweisen, Abhandlung über die Musik der Minnesinger, Alte Zeugnisse, Handschriften und Bearbeitungen, Uebersicht der Dichter nach der Zeitfolge, Verzeichnisse der Personen und Ortsnamen, Sangweisen der Meistersänger nach den Minnesingern. Von Friedrich Heinrich von der Hagen.

Minnesinger. Verzeichnis der namhaften 162 Dichter in den vorigen drei Theilen; Anfangszeilen der Strophen, Kehrreime und Leichsätze nach den reimen; Lesarten aller verglichenen Urkunden, mit Nachweisung aller darin enthaltenen Lieder der einzelnen Dichter; Druckfehler der früheren Ausgaben.

Miscellanea maximam partem critica. Curaverunt Frid. Traug. Friedemann et I. D. Godofr. Seebode.

Miscellanea maximam partem critica. Edi curaverunt Frid. Traug. Friedemann et J. D. Godofr. Seebode.

Miscellanea maximam partem critica. Edi curaverunt Frid. Traug. Friedemann et J. D. Godofr. Seebode.

Miscellanea maximam partem critica. Edi curaverunt Frid. Traug. Friedemann et J. D. Godofr. Seebode.

Miscellanea philologica. Edidit Augustus Matthiae.

Miscellanea philologica. Edidit Augustus Matthiae.

Mittheilungen über Alt und Neu Athen.

Moeridis Atticistae Lexicon Atticum cum Jo. Hudsoni, Steph. Bergleri, Claud. Sallierii, aliorumque notis. secundum ordinem MSStorum restituit, emendavit, animadversionibusque illustravit Joannes Piersonus.

Monarchiejubiläen im 19. Jahrhundert

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Monatsschrift des wissenschaftlichen Vereins in Zürich. Herausgegeben von dem Redactionsausschuss desselben: Ferdinand Hitzig, Eduard Osenbrüggen, Heinrich Frey, Adolf Schmidt, Eduard Bobrik. (Hauptred.: Adolf Schmidt.)

Monographie de la voie sacrée éleusinienne de ses monuments et de ses Souvenirs par François Lenormant.

Monumenta Conciliorum generalium seculi decimi quinti. Ediderunt Caesareae Academiae scientiarum socii delegati. Concilium Basileense.

Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis 1576. Herausgegeben von der histor. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien.

Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur Geschichte des Hauses Habsburg in dem Zeitraume von 1473 bis 1576. Herausgegeben von der histor. Commission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu Wien.

Monumenta Saecularia.

Monumenta Saecularia.

Monuments d‘antiquité figurée, recueillis en Grèce par la Commission de Morée, et expliqués par Ph. Le Bas.

Monuments d‘antiquité figurée, recuellis en Grèce par la Commission de Morée, et expliqués par Ph. Le Bas.

Morgenblatt für gebildete Stände (Nr.22)

Morgenblatt für gebildete Stände (ab 1837: Morgenblatt für gebildete Leser)

Moumenti antichi inediti posseduti da Raffaele Barone negoziante di antichita con brevi dilucidazione di‘ Giulio Minervini.

Mucedorus

Much Ado About Nothing

Musaeos. Urschrift, Uebersetzung, Einleitung und kritische Anmerkungen von Franz Passow.

Musenalmanach

Musenalmanach auf das Jahr 1804

Musenalmanach auf das Jahr 1805

Musenalmanach auf das Jahr 1806

Musenalmanach für das Jahr 1830

Museum antiquitatis studiorum.

Museum der Alterthums-Wissenschaft.

Museum der Alterthumswissenschaft

Museum der Alterthumswissenschaft

Museum der Alterthumswissenschaft

Museum der Alterthumswissenschaft

Musée de Sculpture antique et moderne ou Description Historique et Graphique du Louvre et de toutes ses parties des Statues, Bustes, Bas-Reliefs et Inscriptions du Musée Royal des Antiques et des Tuileries et de plus de 2500 Statues antiques […] Accompagnée d'une Iconographie égyptienne, grecque et romaine et terminée par l'Iconographie Française du Louvre et des Tuileries. Par le Cte. F. de Clarac.

Mutanabbi und Seifuddaula aus der Edelperle des Tsaâlibi nach Gothaer und Pariser Handschriften dargestellt von Fr. Dieterici.

Mythengeschichte der asiatischen Welt.

Mythengeschichte der asiatischen Welt.

Mythologie der Griechen und italischen Völker. Für studirende Jünglinge und Freunde des klassischen Alterthums dargestellt von Dr. Franz Fiedler.

Mythologische Beiträge zu den neuesten wissenschaftlichen Forschungen über die Religionen des Alterthums mit Hülfe der vergleichenden Sprachforschung.

Mythologische Briefe von Johann Heinrich Voss

Mythologische Briefe von Johann Heinrich Voss.

Mythologische Parallelen. Die Wachtel, Sterneninsel und der Ölbaum im Bereiche phönizischer und griechischer Mythen.

Mythologus oder gesammelte Abhandlungen über die Sagen des Alterthums von Philipp Buttmann.

Mythologus oder gesammelte Abhandlungen über die Sagen des Alterthums von Philipp Buttmann.

Mâlavikâ und Agnimitra. Ein Drama des Kâlidasa in fünf Akten. Zum ersten Male aus dem Sanskrit übersetzt von Albrecht Weber.

Mélanges d'antiquités grecques et romaines

Mélanges d‘Histoire littéraire par Guillaume Favre avec des lettres inédites d‘Auguste-Guillaume Schlegel et D‘Angelo Mai. Recueillis par sa famille et publiés par J. Adert.

Mémoire d'histoire ancienne et de philologie.

Mémoire où se trouve restitué, pour la première fois le calendrier lunisolaire chaldéo-macédonien, dans lequel sont datées trois observations planétaires citées par Ptolémée.

Mémoire sur la Propagation des chiffres indiens.

Mémoire sur la forme de l'administration de l'état fédératif des béotiens.

Mémoire sur la forme et l'administration de l'état fédératif des Béotiens. Par M. Raoul-Rochette.

Mémoire sur la propagation des chiffres indiens, par M. F. Woepcke.

Mémoire sur la symphonie des anciens.

Mémoire sur la vie et les ouvrages de David, philosophe arménien du V.e siècle de notre ère, et principalement sur ses traductions de quelques écrits d'Aristote par C. F. Neumann. Extrait du Nouveau Journal Asiatique.

Mémoire sur le Sarcophage et l‘Inscription funéraire d‘Esmunazar, Roi de Sidon, par H. d‘Albert de Luynes.

Mémoire sur le Somnambulisme et le Magnétisme animal adressé en 1820 a l‘Académie royale de Berlin et publié en 1854 par le Général Noizet.

Mémoire sur le monument d'Osymandyas de Thèbes.

Mémoire sur le monument d‘Osymandyas de Thèbes par M. Letronne.

Mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens, contenant des recherches sur leurs connoissances géométriques et sur les mesures des autres peuples de l‘antiquité par E. Jomard.

Mémoire sur les Peintures que Polygnote avait exécutées dans la Lesché de Delphes.

Mémoire sur les observations astronomiques envoyées, dit-on, de Babylone en Grèce par Callisthène.

Mémoire sur les représentations figurées du personnage d'Atlas.

Mémoire sur un camée du cabinet des pierres gravées de Sa Majesté Impériale l'Empereur de toutes les Russies et sur quelques portraits antiques de Julia Augusta.

Mémoires de Littérature ancienne.

Mémoires de l'Institut Impérial de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut impérial de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut impérial de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut impérial de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut national de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de l'Institut national de France Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.

Mémoires de la Société d‘Archéologie et de Numismatique de St. Petersbourg, publiées sous les auspices de la Société par le Dr. B. de Köhne.

Mémoires de la Société d‘Archéologie et de Numismatique de St. Petersbourg, publiées sous les auspices de la Société par le Dr. B. de Köhne.

Mémoires de la Société d‘Archéologie et de Numismatique de St. Petersbourg, publiées sous les auspices de la Société par le Dr. B. de Köhne.

Mémoires de la Société d‘Archéologie et de Numismatique de St. Petersbourg, publiées sous les auspices de la Société par le Dr. B. de Köhne.

Mémoires d‘archéologie comparée asiatique, et étrusque.

Mémoires d‘archéologie comparée asiatique, grecque et étrusque.

Mémoires pour servir à la Maison de Brandebourg

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut Impérial de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut Impérial de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut Impérial de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut Impérial de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l‘Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut national de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l‘Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut national de France.

Mémoires présentés par divers Savants a l‘Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de l'Institut national de France.

Mémoire Sur Le Système Grammatical Des Langues De Quelques Nations Indiennes De L'Amérique Du Nord. Ouvrage Qui, A LaSéance Publique Annuelle De L'Institut Royal De France, le 2 Mai 1835, a remporté le prix fondé par M. le comte de Volney. Par M. P.-Ét. Du Ponceau.

Münchhausen

[top]

N

Nachricht über das königliche Pädagogium zu Halle, womit zu der öffentlichen Prüfung der Scholaren des Instituts am 6. Sept. von 9 bis 1 Uhr im Rahmen der Lehrer-Collegii ergebenst einladet Dr. Hermann Adelbert Daniel. Dreizehnte Fortsetzung.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.

Nachtrag zu der Schrift über die Aeschylische Trilogie, nebst einer Abhandlung über das Satyrspiel.

Nachtstücke

Nachweisung der in der hiesigen Communal-Verwaltung, insbesondere mit der Armenpflege beschäftigten Personen; für das Jahr 1863.

Nal und Damajanti

Narratio de Carolo Reisigio Thuringo. Accedunt carmina eius latina Hermann Paldamus.

Natalem Trigesium octavum serenissimi et potentissimi princips et domini Friderici Guilielmi

Natalem trigesimum Principis ac Domini Friderici Guilielmi Laetanti Patriae sacrum ab Academia Marburgensi die XX Augusti Oratione in auditorio majori habenda celebrandum indicit Carolus Fridericus Hermann.

Natalicia Augustissimi Regis Friderici Guilelmi IIII. Universitatis Fridericiae Guilelmiae Rhenanae. Conservatoris Clementissimi ab eadem Universitate die XV. mensis Octobris Anni ADCCCLI. in Aula magna hora XI. publice concelebranda ex officio indicit Fridericus Ritschl.

Nathan Bailey's Dictionary English-German and German-English oder englisch-deutsches und deutsch-englisches Wörterbuch, gänzlich umgearb. von Johann Anton Fahrenkrüger.

Natur, Mensch, Vernunft in ihrem Wesen und Zusammenhange.

Naturalis Historia

Naturgeschichte der Sage. Rückführung aller religiösen Ideen, Sagen, Systeme auf ihren gemeinsamen Stammbaum und ihre letzte Wurzel.

Neidhart von Reuenthal herausgegeben von Moriz Haupt.

Nemeische Oden (Nemea) (Teil der Epinikia)

Nemesius Emesenus de Natura Hominis graece et latine.

Neue Darstellung der Mythologie der Griechen

Neue Jahrbücher für Philologie und Paedagogik. Begründet von M. Johann Christian Jahn. Gegenwärtig herausgegeben von Reinhold Klotz, Rudolph Dietsch und Alfred Fleckeisen. Fünfundzwanzigster Jahrgang. Einundsiebenzigster Band.

Neue Preußische Zeitung, genannt Kreuzzeitung

Neue französische Grammatik.

Neue kritische Bibliothek für das Schul- und Unterrichtswesen. Herausgegeben von Dr. Gottfried Seebode.

Neuer Reineke Fuchs

Neues Archiv für Philologie und Pädagogik. Im Vereine mit Fr. Tr. Friedemann in Braunschweig, Ph. K. Heß in Hanau, Fr. Chr. Ge. Kapp in Hamm, K. A. Rüdiger in Freyberg [und] J. D. Schulze in Duisburg herausgegeben von Gottfried Seebode.

Neues Archiv für Philologie und Pädagogik. Im Vereine mit Fr. Tr. Friedemann in Braunschweig, Ph. K. Heß in Hanau, Fr. Chr. Ge. Kapp in Hamm, K. A. Rüdiger in Freyberg [und] J. D. Schulze in Duisburg herausgegeben von Gottfried Seebode.

Neues Testament

Neue Beiträge zur Erläuterung der persepolitanischen Keilschrift.

Neugriechisches Leben, verglichen mit dem Altgriechischen. Zur Erläuterung beider von E. Bybilakis.

Nibelungenlied

Nicanoris ΠΕΡΙ ΙΛΙΑΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ reliquiae emendationes edidit Ludovicus Friedländer.

Nicephori Blemmidae Duo opuscula geographica.

Nicolai Machiavelli Princeps alliaque nonnulla ex italico latine nunc demum partim versa, partim infinitis locis sensus melioris ergo castugata.

Nicolas de Damas, Vie de César: Fragment récemment découvert et publié pour la première fois en 1849. Nicolas de Damas. N. Piccolos. Accompagnée d‘une traduction Francaise par M. A. D.

Nicolaus Copernicus in seinen Beziehungen zu dem Herzoge Albrecht von Preussen.

Nigrinus [Νιγρίνου Φιλοσοφία]

Ninon de Lenclos. Dramatisches Charakter- und Sittengemälde in 5 Aufzügen.

Niobe und die Niobiden in ihrer literarischen, künstlerischen und mythologischen Bedeutung.

Noctes Atticae

Nomina Virorum eruditione Ac Meritis Excellentivm.

Nomoi [Νόµοι; leges]

Nonii Marcelli peripatetici Tuburticensis de compendiosa  doctrina per litteras ad filium et Fabii Planciadis Fulgentii expositio  sermonum antiquorum.

Nonius Marcellus de proprietate Sermonis. Additus est Fulgentius Planciades de Prisco Sermone. Ex recensione et cum notis Ioasiae Mercerii. Ad editionem Parisiensem anni 1614 quam fidelissime repraesentati. Accedit Notitia Litararia.

Nonni Dionysiacorum libri sex, ab octavo ad decimum tertium, res Bacchicas ante expeditionem Indicam complectens.

Nonnulla ad Horatii Epist. II, I. commentario ad eundem scribendo praemissa [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Norika.

Notae in Aeschyli Agamemnonem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Notae in Plauti Amphitruonem [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Notice Géographique sur le pays de Nedja ou Arabie centrale, accompagnée d'une carte; suivie de Notes sur l'Histoire de l'Égypte sous Mohammed-Aly; par M. E. J. D. L.

Notice biographique et littéraire sur M. J. Fr. Boissonade.

Notice d'un Manuscrit de la Bibliothèque impériale, contenant l'ouvrage de Dracon de Stratonicée sur les différentes sortes de vers.

Notice historique sue le Duc de Clermont-Tonnere, traducteur et commentateur des Oeuvres d'Isocrate.

Notice sur Séguier.

Notice sur divers Manuscrits grecs relatifs a la Musique, comprenant une Traduction française et des Commentaires.

Notice sur le Cabinet des Médailles et des Pierres gravées de sa Majesté le Roi des Paijs-Bas par J. C. de Jonge.

Notice sur le zodiaque de Denderah. Lue à l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres, dans sa séance du 8 février.

Notice sur les fouilles de Capoue.

Notice sur les signes numériques des anciens égyptiens; précédée du plan d'un ouvrage ayant pour titre: Observations et recherches nouvelles sur les hièroglyphes accompagnées d'un tableau méthodique des signes; par M. Jomard.

Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques, publiès par l'Institut royal de France. Faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques, publiès par l'Institut royal de France. Faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques, publiès par l'Institut royal de France. Faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques, publiès par l'Institut royal de France. Faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Notices et extraits des Manuscripts de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques, publiés par l'Institu royal de France. Faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l'académie des Inscriptions et Belles-lettres.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi et autres Bibliothèques; publiès par l‘institut royal de France; faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l‘Académie des Inscriptiones et Belles-Lettres.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale et autres Bibliothèques; publiès par l‘institut royal de France; faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l‘Académie des Inscriptiones et Belles-Lettres.

Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque impériale et autres Bibliothèques; publiès par l‘institut royal de France; faisant suite aux notices et extraits lus au comité établi dans l‘Académie des Inscriptiones et Belles-Lettres.

Notiones iuris et iustitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae ab Eduardo Platnero.

Notions des anciens sur les marées et les Euripes.

Notitia dignitatum, utriusque imperii orientis scilicet et occidentis ultra arcadij Honoriique tempora. Et in eam G. Panciroli I. V. D. Cleberrimi ac in Patavina Academia interpretis Legum primarij Commentarium.

Notitia orbis antiqui, sive geographia plenior, ab ortu rerumpublicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum faciem declarans.

Notitiae orbis antiqui, sive geographiae plenioris tomus alter asiam et africam antiquam exponens

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen. Herausgegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Nouveau Dictionnaire Française–Allemand a l'usage de tout le Monde, et principalement pour des Écoliers qui servent de la Grammaire Française par M. Hirzel. Neues Deutsch-Französisches Schulwörterbuch. Zum Gebrauch für Anfänger, so wie auch für Schüler, welchen Hirzels französische Grammatik zum Unterrichte dient.

Nouveau Recueil de Pierres sigillaires d'oculistes Romains, pour la plupart inédites.

Nouvel Examen de l'Inscription Grecque déposée dans le temple de Talmis en Nubie par le roi nubien Silco.

Nouvelles Recherches sur la Division de l‘Année des anciens égyptiens, suivies d'un Mémoire sur des Observations planétaires consignées dans quatre tablettes égyptiennes en ècriture démotique par Henri Brugsch. Avec quatre planches.

Nouvelles Recherches sur le Calendrier des anciens égyptiens, sa nature, son histoire et son Origine.

Nouvelles recherches sur l'époque de la mort d'Alexandre et sur la chronologie des Ptolémeés, ou examen critique de l'ouvrage de Champollion-Figeac, intitulé Annales des Lagides. Par M. J. Saint-Martin.

Nova Acta Societatis Latinae Jenensis. Edidit D. Henr. Carol. Abr. Eichstädt.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Nova acta Regiae societatis Scientiarum Upsaliensis.

Novelle dilucidazioni sopra un antico chiodo magico presentato al VII congresso Italiano dal Prof. Orioli con la natizia e la illustratione di altri simili arnesi di Giulio Minervini.

Novellen

Novellen.

Novellenkranz

Novellenkranz

Novellenkranz

Novellenkranz

Novum Testamentum Graece

Novum Testamentum Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit Philippus Buttmannus Ph. F. Graecae Lectionis auctoritates apposuit.

Novum Testamentum Graece et Latine. Carolus Lachmannus recensuit Philippus Buttmannus Ph. F. Graecae Lectionis auctoritates apposuit.

Novum Testamentum Graece.

Novum Testamentum Graece. Ex recensione Caroli Lachmanni.

Novum Testamentum Graecum

Numerorum apud veteres aegyptios demoticorum doctrina.

Nuovo Dizionario portatile italiano – tedesco, tedesco – italiano, compilato su i migliori e più recenti Dizionarii delle due lingue, ed arrichito dei termini proprii delle scienze e delle arti, dal Dr. Francesco Valentini.

Némésis et la jalousie des dieux. Thèse.

[top]

O

Observationes Criticae in Thucydidem scripsit Ernestus Fridericus Poppo.

Observationes Livianae. Scripsit Fridericus Büttner. I.

Observationes ad Taciti Germaniam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes criticae de tragicorum Graecorum dialecto.

Observationes criticae in Aeschyli Tragoedias Tragoediarumque reliquias scripsit Carolus Fridericus Wunderlich.

Observationes criticae in Lysiae orationes.

Observationes criticae in Themistii orationes.

Observationes criticae in aliquot Aeschyli carmina lyrica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes criticae in locos quosdam Plautinos.

Observationes in Dionem Chrysostomum. Auctore Adolpho Emperio.

Observationes in Juvenalis aliquot locos interpretandos.

Observationes in Ovidii Elegiaca [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes in Rutilii Claudii Namatiani Carmen de reditu suo.

Observationes in Taciti Agricolam [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes in historiam Honorii, Imp. Rom. [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes in primam elegiam Tibulli [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observationes in quosdam Livii locos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Observations Historiques et Géographiques sur le périple attribué à Scylax; par M. Letronne.

Observations critiques et archéologiques sur l'objet des représentations zodiacales qui nous restent de l'antiquitè. Á l'occasion d'un zodiaque égyptien peint dans une caisse de momie qui porte une inscription grecque du temps de Trajan.

Observations et Théories des anciens sur les attractions et les répulsions magnétiques et sur les attractions électriques par Th. Henri Martin.

Observations sur le Voyage au Darfour, suivies d‘un vocabulaire de la langue des habitants et de remarques sur le nil-blanc supérieur.

Observations sur un opuscule de M. Champollion-Figeac, intitulé Annales des Lagides, supplement contenant la défense de la chronologie de cet ouvrage.

Observationum criticarum in Catulli Carmina specimen, scripsit Ferdinandus Handius.

Observationum in Taciti Annalium lib. III. Specimen [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Ocellus Lucanus

Octavia praetexta. Curiatio Materno Vindicatam, Ad Libros Antiquos Recognitam brevi Adnotatione instructam edidit Franciscus Ritter.

Oden

Oden.

Odyssee

Oedipi Colonei parodos [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Publiée par les ordres & aux frais de S. M. l'Empereur Napoléon.

Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Publiée par les ordres & aux frais de S. M. l'Empereur Napoléon.

Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Publiée par les ordres & aux frais de S. M. l'Empereur Napoléon.

Oeuvres complètes de Bartolomeo Borghesi. Publiée par les ordres & aux frais de S. M. l'Empereur Napoléon.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres complètes de J. J. Rousseau.

Oeuvres de Frédéric le Grand.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome I.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome II.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome III.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome IV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome IX.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome IXXX.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome V.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome VI.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome VII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome VIII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome X.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XI.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XIII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XIV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XIX.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XVI.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XVII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XVII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XVIII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XX.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXI.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXIII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXIV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXV.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXVII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXVIII.

Oeuvres de Frédéric le Grand. Tome XXX.

Oeuvres de Leibniz. Publièes pour la première fois d'après les Manuscrits originaux avec notes et introductions par A. Foucher de Careil.

Oeuvres de Leibniz. Publièes pour la première fois d'après les Manuscrits originaux avec notes et introductions par A. Foucher de Careil.

Oeuvres de M. Auguste-Guillaume de Schlegel. Écrites en Français et publiées par Édouard Böcking.

Oeuvres de M. Auguste-Guillaume de Schlegel. Écrites en Français et publiées par Édouard Böcking.

Oeuvres de M. Auguste-Guillaume de Schlegel. Écrites en Français et publiées par Édouard Böcking.

Oeuvres de Platon, traduites par Victor Cousin.

Olympia, oder Darstellung der großen olympischen Spiele und der damit verbundenen Festlichkeiten.

Olympia.

Olympiodori Philosophi Scholia in Platonis Phaedonem. Ex libris scriptis edidit Christoph. Eberh. Finckh.

Olympische Oden (Olympien) (Teil der Epinikia)

Opera et Dies [Ἔργα καὶ Ἡµέραι, Werke und Tage]

Opera posthuma

Opera. Ex recensione Ernestiana. Recognovit Immanuel Bekkerus. In usum schlarum.

Opere.

Operum philosophicorum libri LIV in sex enneades distributi. Ex antiquiß. Codicum fide nunc primum Graece editi, cum Latina Marsilii Ficini interpretatione & commentatione

Opinion de Manéthon sur la durée totale de ses trente dynasties égyptiennes et sur la simultanéité de quelques-une d'entre elles par Th. Henri Martin.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula academia collecta et animadversionibus locupleta.

Opuscula selecta.

Oratio de antiquarum literarum doctrina cum philosophia conjungenda […].

Oratio de civitate Athenarum omnis humanitatis parente.

Oratio prima in L. Catilinam. Recensuit et a M. Tullio Cicerone male abiudicari demonstravit I. C. G. Boot.

Orationes in Lucium Catilinam IV et pro P. Sulla M. Tullius Cicero. Ex rec. Orelliana cum sel. lectionis diversitate cur Joannes Philippus Krebsius.

Orationum pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragmenta, T. Livii lib. XCI. fragmentum plenius et emendatius, L. Senecae fragmenta Marcus Tullius Cicero. Ex membranis bibliothecae Vaticanae edita a B. G. Niebuhrio.

Oratores Attici.

Oratores Attici. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Oratores Attici. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Oratores Attici. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Oratores Attici. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Oratores Attici. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Graecorum, quorum princeps est Demosthenes, quae supersunt, Monumenta Ingenii e bonis Libris a se emendata, Materia critica, Commentariis integris Hieron. Wolfii, Io. Taylori, Ierem. Marklandii, aliorum, et suis Indicibus denique instructa edidit Ioannes Iacobus Reiske.

Oratorum Romanorum Fragmenta ab appio inde caeco usque ad Q. Aurelium Symmachum. Collegit atque illustravit Henr. Meyerus.

Orbis terrarum descriptio. Recensuit et annotatione critica instruxit Franciscus Passow.

Orestes

Origine et signification du nom e Franc.

Origines poesis Romanae scripsit W. Corssen.

Orionis Thebani Etymologicon. Ex museo Frid. Aug. Wolfii.

Orpheus, Homerus, Onomacritus sive theologiae et philosophiae initia apud Graecos.

Orphica cum notis H. Stephani, A. Chr. Eschenbach, I. M. Gesneri, Th. Tyrwhitti, recensuit Godofredus Hermannus.

Orphische Argonautika

Ortschafts-Statistik des Regierungs-Bezirks Potsdam mit der Stadt Berlin.

Os Lusíadas

Osservazioni intorno alcune antiche iscrizioni che sono o furono già in Napoli, Lette all' Accademia Ercolanese nell' anno 1840 da Agostino Gervasio.

Osservazioni sopra le monete antiche della Cirenaica.

Osservazioni sulla iscrizione onoraria di Mavorzio Lolliano in Pozzuoli. Lettre alla R. Academia Ercolanese nell‘a.

Otfrids von Weissenburg Evangelienbuch.

Othello

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

Oversigt over det Kgl. danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider

o.T. [Aufruf Frau von Arnims zur Einsendung von Auskünften über das Armenwesen]

o.T. [Aufruf Frau von Arnims zur Einsendung von Auskünften über das Armenwesen]

o.T. [Aufruf Frau von Arnims zur Einsendung von Auskünften über das Armenwesen]

Ödipus auf Kolonos

Öffentliche Reden.

[top]

P

P. Cornelii Taciti Germania. Ex Hauptii recensione recognovit et perpetua annotatione illustravit Fridericus Kritzius.

P. Cornelii Taciti Opera.

P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria Lucianus Mueller recognovit.

P. Ovidii Nasonis Opera omnia.

P. Papinii Statii Carmina. Edidit Ferdinandus Handius. Tomus primus Silvae.

P. Papinii Statii Opera ad optimas editiones collata praemittitur notitia literaria studiis societatis Bipontinae.

P. Rutilii Lupi de Figuris sententiarum et elocutionis Libri duo item aquilae Romani et Iulii Rufiniani de eodem Argumento Libri.

P. Terenti Comoediae. Recensuit Alfredus Fleckeisen.

P. Terentii Afri Comoedia Sex. Textum ad fidem codicis Halensis antiquissimi criticis nondum cogniti edidit, variam editionum lectionum annotavit, scholia a vulgatis diversa ex eodem codice descripsit et Cel. Ruhnkenii dictata in terentium necdum Typis impressa adiecit D. Paulus Iacobus Bruns.

P. Terentii Afri Comoedia Sex. Textum ad fidem codicis Halensis antiquissimi criticis nondum cogniti edidit, variam editionum lectionum annotavit, scholia a vulgatis diversa ex eodem codice descripsit et Cel. Ruhnkenii dictata in terentium necdum Typis impressa adiecit D. Paulus Iacobus Bruns.

P. Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

P. Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

P. Terentii Afri Comoediae. Ad fidem optimarum editionum recognovit, accentibus rhythmicis, Bentleii invento, et notis vel ad intelligendum vel ad emendandum instruxit D. Theod. Frid. God. Reinhardt.

P. Velleii Paterculi Hist. Rom. ad M. Vinicium cos. libri duo.

P. Vergilius Maro.

P. Virgilii Maronis Georgicorum Libri IV.

P. Virgilii Maronis Opera.

P.Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

P.Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

P.Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

P.Terentii Afri Comoediae sex, cum interpretatione Donati et Calphurnii et Commentario perpetuo. In usum studiosae iuventutis edidit Arn. Henr. Westerhovius. Accesserunt variae Lectiones exempli Bentleiani, Notatio metrica, selecta Ruhnkenii annotatio. Edi curavit Godofredus Stallbaum.

PERI ΑΛΟΝΝΕΣΟΥ. Hegesippi Oratio de Halonneso. Secundum Codd. Mscr. recognita. Prolegomenis annotatione critica et commentariis illustrata ab Ioanne Theodoro Voemelio.

Paedagogische Skizzen, die Reform der deutschen höheren Schulen betreffend.

Palaeographia graeca, sive de ortu et progressu literarum graecarum, et de variis omnium saeculorum scriptionis graecae generibus.

Palaeologus. Kleine Schriften meist antiquarischen Inhalts. Mit einer lithographirten Tafel.

Palaephatus. Von unglaublichen Begebenheiten.

Palladii Rutil. Tauri Aemiliani de re rustica curante Jo. Matthi Gesnero.

Paläographie als Mittel für die Sprachforschung. Zunächst am Sanskrit nachgewiesen.

Panathenaica. Auctore Herm. Alex. Mueller.

Panathenaikos.

Panegyricus regi Ostrogothorum Theoderico dictus.

Pantheon. Eine Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst

Papyri Graeci musei antiquarii publici Lugduni-Batavi. Regis Augustissimi Jussu edidit, interpretationem latinam, annotationem, indicem et tabulas addidit C. Leemans.

Papyri Graeci regii Taurinensis Musei Aegyptii editi atque illustrati ad Amedeo Peyron.

Papyri Graeci regii Taurinensis Musei Aegyptii editi atque illustrati ad Amedeo Peyron.

Papyri graeci Regii Taurinensis Musei Aegyptii.

Paralipomena grammaticae Graecae scripsit Chr. Augustus Lobeck.

Paralipomena grammaticae Graecae.

Parallelgrammatik der griechischen und lateinischen Sprache.

Parca.

Parergon Plautinorum Terentianorumque.

Parmenidis eleatae Carminis Reliquiae. De vita ejus et studiis disseruit, Fragmenta explicuit, Philosophiam illustravit Simon Karsten.

Paroles. Comédie tirée de Shakespeare.

Parthenius Nicaeensis. Edidit Franciscus Passow.

Particularum Graeci Sermonis negativarum: ἐ et μὴ, ἐ μὴ et μὴ ἐ, accurata disputatio, locupletissimo documentorum ex omnis aevi scriptoribus collectorum apparatu exornata; cui accedit, ubi opus est, et Modorum et Temporum hoc in genere usitatorum diligen inquisitio; auctore G. F. Gayler.

Paränesen für Studirende.

Paränesen für Studirende.

Paränesen für studirende Jünglinge auf dt. Gymnasien u. Universitäten. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet.

Pathologiae Graeci Sermonis Elementa scripsit C. Augustus Lobeck.

Pathologiae Graeci sermonis elementa .

Pathologiae sermonis Graeci prolegomena. Scripsit Chr. Augustus Lobeck.

Pauli Silentiarii Ambo. Ex codice Palatino Anthologiae descripsit Immanuel Bekkerus.

Paulus (Oratorium)

Pausaniae Decriptio graecia. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani et editionum fidem recensuerunt, Apparatu critico, interpretatione latina et Indicibus instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz.

Pausaniae Decriptio graecia. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani et editionum fidem recensuerunt, Apparatu critico, interpretatione latina et Indicibus instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz.

Pausaniae Descriptio graecia. Ad Codd. Mss. Parisinorum, Vindobonensium, Florentinorum, Romanorum, Lugdunensium, Mosquensis, Monacensis, Veneti, Neapolitani et editionum fidem recensuerunt, Apparatu critico, interpretatione latina et Indicibus instruxerunt Io. Henr. Chr. Schubart et Chr. Walz.

Pausaniae Graeciae descriptio. Ad optimorum librorum fidem accurate edita.

Pausaniae de situ Graeciae libri decem. Recognovit Immanuel Bekkerus.

Pausaniae de situ Graeciae libri decem. Recognovit Immanuel Bekkerus.

Pausanias: Graeciae descriptio. Graece.

Pausanias: Graeciae descriptio. Graece.

Pausanias: Graeciae descriptio. Graece.

Pausanias: Graeciae descriptio. Graece.

Peintures antiques inédites précédées de recherches sur l'emploi de la  peinture dans la décoration des édifices sacrés et publics, chez les Grecs et chez les Romains. Faisant suite aux monuments inéedits par Raoul-Rochette.

Peloponnesos. Eine historisch-geographische Bechreibung der Halbinsel.

Peloponnesos. Eine historisch-geographische Beschreibung der Halbinsel.

Penelope. Taschenbuch für das Jahr 1826

Pentheus und die Mainaden von Otto Jahn.

Pericles

Pericles et Plato. Inquisitio historica et philosophica.

Perikles als Staatsmann

Perseus König von Makedonien und Lucius Aemilius Paulus.

Persii satira secunda explicata [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Peter Schlemiel's Schicksale mitgetheilt von Adelbert von Chamisso.

Peter Schlemiels Schicksale.

Peter Schlemihl's wundersame Geschichte

Petri Burmanni Antiquitatum Romanarum Brevis descriptio passim emendavit ac supplevit et notulas subiectis Fridericus Volgangus Reizius.

Petronii Arbitri satirarum reliquiae ex recensione Francisci Buecheleri.

Phaedri Aug. liberti Fabularum Aesopiarum libri V. edit cura et studio Jo. Georgii Walchii

Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiarum libri V.

Phaedri Augusti liberti Fabularum Aesopiarum libros quatuor.

Phaedri Epicurei, Vulgo Anonymi Herculanensis, de Natura Deorum Fragmentum Instauratum et Illustratum a Christiano Petersen.

Phaedri, Aug. Liberti Fabularum Aesopiarum libri V. cum emendationibus & commentariis ad monum Ioanni Minellii. Quibus accesserunt Symposii Aenigmata, Gabriae fabulae, Antonini Liberalis Metamosphoses, graece et latine cum prioribus curis Abrahami Berkelii, et Senecae item Publii Syri Sententiae, cura & studio Io. Georgii Walchii, Meining. Qui et Dissertationem de Stilo Phaedri et Praesentationem de Officio Interpretis praemisit.

Phaethon. Eine archäologische Abhandlung. Nebst einer Kupfertafel.

Phaidon [Φαίδων; Phaedo]

Phaidros [Φαῖδρος; Phaedrus]

Phalaridis Epistolae. Latinas fecit et, interpositis Caroli Boyle Notis, Commentario illustravit Ioannes Daniel a Lennep.

Phantasus

Pherecydis fragmenta e variis scriptoribus collegit emmendavit illustravit commentationem de pherecyde utroque et phiolosopho et historico praemisit.

Phil. Theod. Verpoortenii Dissertationes tres de regno Salaminio in Cypro de verbo graeco Xenos atque de Plerophoriae fidei accessit praeter prolusiones totidem eiusdem vita auctore Erdmano Rudolpho Fischero coniunctim edendas curavit Ioh. Frider. Fischerus E. R. F.

Philemonis Grammatici quae supersunt vulgatis et emendatiora et auctiora edidit Fridericus Osann. Accedunt anecdota nonnulla Graeca.

Philetae Coi, Hermesianactis Colophonii atque Phanoclis reliquiae. Disposuit, emendavit, illustravit Nicolaus Bachius. Accedunt Dan. Lennepii et Dav. Ruhnkenii observationes integrae.

Philetae coi fragmenta quae reperiuntur collegit et notis illustravit Carol. Philippus Kayser.

Philipp Marheineke's theologische Vorlesungen. Herausgegeben von Steph. Matthies und W. Vatke.

Philippika

Philochori Atheniensis Librorum fragmenta a Carolo Gotthold Lenzio collecta digessit et animadversionibus illustrata edidit Carolu Godofredus Siebelis.

Philodemi Epicuri de ira liber. E. Papyro Herculanensi ad fidem exemplorum oxoniensis et neapolitani. Nunc primum edidit Theodorum Gomperz.

Philoktet. Eine Tragödie von Sophokles.

Philoktetes

Philoktetes, ein Trauerspiel des Sophokles, aus dem Griechischen übersetzt von Dr. Heinrich Christoph Liebau.

Philolaos des Pythagoreers Lehren. Nebst Bruchstücken seines Werkes.

Philologie, Geschichte und Psychologie in ihren gegenseitigen Beziehungen.

Philologisch-historische Studien auf dem akademischen Gymnasium in Hamburg.

Philologische Abhandlungen.

Philologische Beyträge aus der Schweiz. Herausgegeben von Joh. Heinrich Bremi und Ludwig Döderlein.

Philologische Blätter

Philologische Blätter

Philologische Studien zumeist für Kritik und Erklärung herausgegeben von Dr. F. I. Schwerdt.

Philologische Studien.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das Klassische Alterthum. Herausgegeben von Ernst von Leutsch.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum.

Philosophia Cyrenaica. Dissertatio inauguralis quam Amplissimi philosophorum ordinis consensu et auctoritate in Academia Georgia Augusta ad summos in philosophia honores rite capessendos scripsit Henricus de Stein.

Philosophiae Chrysippeae Fundamenta in Notionum Dispositione Posita e Fragmentis restituit Christianus Petersen.

Philosophie des Lebens

Philosophie spiritualiste de la nature. Introduction à histoire des sciences physiques dans l‘antiquite par Th. Henri Martin.

Philosophie und Religion

Philosophische Gespräche

Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände

Philostrate. Traité sur la gymnastique. Texte Grec accompagné d‘une traduction en regard et de notes par Ch. Daremberg.

Philostratorum imagines et Callistrati Statuae.

Phoenix: Neuer Versuch über die Unsterblichkeit der menschlichen Seele.

Photii Bibliotheca ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Photii Bibliotheca ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Photii Bibliotheca. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Photii Patriarchae Lexicon. Recensuit, adnotationibus instruxit et prolegomena addidit S. A. Naber.

Photii Patriarchae Lexicon. Recensuit, adnotationibus instruxit et prolegomena addidit S. A. Naber.

Phrygien

Phrynichi Eclogae Nominum Et Verborum Atticorum. Cum Notis P. J. Nunnesii, D. Hoeschelii, J. Scaligeri Et Cornelii De Pauw. Partim Integris Partim Contractis Edidit, Explicuit Chr. August. Lobeck. Accedunt Fragmentum Herodiani Et Notae Praefationes Nunnesii Et Pauwi Et Parerga De Vocabulorum Terminatione Et Compositione, De Aoristis Verborum Authypotactorum etc.

Phylarchi historiarum fragmenta. Collegit Johannes Fridericus Luchtius.

Physicalische Beschreibung der Canarischen Inseln.

Physici et Medici Graeci minores. Congessit, ad fidem codd. mss. praesertim eorum, quos Diezius contulerat, veterumque editionum partim emendavit partim nunc prima vice edidit, commentariis criticis indicibusque tam rerum quam verborum instruxit Julius Ludovicus Ideler.

Physici et Medici Graeci minores. Congessit, ad fidem codd. mss. praesertim eorum, quos Diezius contuterat, reterum que editionum partim emend. partim nunc prima vice ed., commentariis criticis indicibusque tam rerum quam verborum instruxit Julius Ludovicus Ideler.

Phönissen

Pierre Schlemihl

Pindar's Leben und Dichtung dargestellt von Leopold Schmidt.

Pindar's Siegesgesänge. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Pindari Carmen Primum In Psaumidem Sive Olympicorum Quartum Cum Commentarii Specimine Edidit J. W. Süvern.

Pindari Carmina Selecta

Pindari Carmina ad fidem optimorum codicum recensuit, integram scripturae diversitatem subiecit, annotationem criticam addidit Carolus Ioh. Tycho Mommsen.

Pindari Carmina quae supersunt cum deperditorum fragmentis selectis ex recensione Boeckhii commentario perpetuo illustravit Ludolphus Dissenius.

Pindari Carmina quae supersunt. Cum deperditorum fragmentis selectis ex recensione Boeckhii Commentario perpetuo illustravit Ludolphus Dissenius.

Pindari Carmina quae supersunt. Cum deperditorum fragmentis selectis ex recensione Boeckhii Commentario perpetuo illustravit Ludolphus Dissenius.

Pindari Carmina quae supersunt. Cum deperditorum fragmentis selectis ex recensione Boeckhii. Commentario perpetuo illustravit Ludolphus Dissenius.

Pindari Carmina quae supersunt. Edenda strophasque carminum in cola et semicola secundum rhythmum dispertiendas curavit J. P. Janzon.

Pindari Carmina.

Pindari Carmina.

Pindari Carmina.

Pindari Carmina.

Pindari Carmina. Recensuit metra constituit lectionisque varietatem adiecit Christ. Guilielmus Ahlwardt.

Pindari Carmina. Vol. III. Pars I.

Pindari Isthmionicae.

Pindari Lyricorum Principis, plus quam sexcentis in locis emaculati, ut jam legi et intelligi possit, illustrati versione nova fideli.

Pindari Nemeonicae.

Pindari Odae Olympicae et aliae novem selectae ex graeco textu qui cum metris additus est in latinas mutate a Francisco Anselmo Deuber.

Pindari Pythionicae.

Pindari Pythiorum carmen primum in Hieronem Aetnaeum. Edidit et illustrare tentavit Ern. Carol. Chr. Bach.

Pindari ingenium, brevis et modesta disputatio, […] offert M. Carolus Wilhelmus Theophilus Camenz.

Pindaros' Segersånger. Första delen. Olympia, med inledning och anteckningar.

Pindaros. Zur Geschichte des Dichters und der Parteikämpfe seiner Zeit.

Pindars Olympische Siegesgesänge übersezt mit Anmerkungen von J. Gurlitt.

Pindars Olympische Siegeshymnen

Pindars Pythische Siegeshymnen

Pindars Pythische Siegsgesänge übersezt mit Anmerkungen von J. Gurlitt in 11 Programmen. Angehängt ist Pindars erster u. zehnter Nemeischer Siegsgesang.

Pindars erste pythische Ode.

Pindarus Werke. Urschrift, Uebersetzung in den pindarischen Versmaaßen und Erläuterungen.

Pindar‘s Leben, Weltanschauung und Kunst dargestellt von Georg Bippart.

Pindar‘s Werke. Griechisch mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Pindar‘s Werke. Griechisch mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Pindar‘s Werke. Griechisch mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Pindar‘s Werke. Griechisch mit metrischer Uebersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Placitorum Anaximenis et Diogenis Apolloniatu comparatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Plato poetarum exagitator seu Platonis de poesi poetisque judicia et decreta ex eius operibus collecta atque illustrata.

Plato's Doctrine respecting the rotation of the earth and Aristotle's Comment upon that Doctrine.

Plato's Phädrus. Deutsch von K. Prantl.

Plato's ausgewählte Werke.

Plato's ausgewählte Werke.

Platon's Erziehungslehre als Pädagogik für die Einzelnen und als Staatspädagogik.

Platon's Leben und Schriften. Ein Versuch, im Leben wie in den Schriften des Platon das Wahre und Aechte vom Erdichteten und Untergeschobenen zu scheiden, und die Zeitfolge der ächten Gespräche zu bestimmen.

Platon's Lehre von der Rotation der Erde und die Auslegung derselben durch Aristoteles.

Platon's Phädros. Erste Schrift Platon's.

Platon's Timaeos.

Platon's Werke von F. Schleiermacher.

Platon's Werke.

Platon's Werke.

Platon's Werke.

Platon's ausgewählte Schriften.

Platonica corporis mundani fabrica conflati ex elementis geometrica ratione concinnatis.

Platonis Atheniensis, philosophi summi ac penitus divini opera, quae ad nos extant omnia, per Ianum Cornarium.

Platonis Dialogi Cratylus et Theaetetus.

Platonis Dialogi Duo Philebus et Symposium Graece.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi Graece et latine. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Platonis Dialogi IV.

Platonis Dialogi IV. Meno Crito Alcibiades uterque cum Annotatione critica et exegetica.

Platonis Dialogi IV. Meno Crito Alcibiades uterque cum virorum animadversionibus curaverunt J. E. Biester et Ph. Buttmannus DD.

Platonis Dialogi selecti cura Lud. Frid. Heindorfii.

Platonis Dialogi selecti cura Lud. Frid. Heindorfii.

Platonis Dialogi selecti.

Platonis Dialogi tres Sophista Politicus Parmenides Graece.

Platonis Dialogi tres.

Platonis Dialogis selecti. Phaedon Sophistes Protagoras. Cura Lud. Frid. Heindorfii.

Platonis Dialogus Io, sine de furore poetarum.

Platonis Dialogus ΙΩΝ. Prolegomenis vindicavit et brevi annotatione explicuit Greg. Guil. Nitzsch. Accedit de comparativis graecae linguae modis submovendam enallages opinionem commentatio.

Platonis Euthyphro apologia Socratis Crito Phaedo Graece.

Platonis Gorgias Graece ad fidem codd. mss. August. et Meermann

Platonis Libri quatuor. Gorgias, Apologia Socratis, Charmides, Hippias maior.

Platonis Menexenus et Periclis Thucydidei oratio funebris.

Platonis Opera Graece. Recensuit et adnotatione critica instruxit Car. Ern. Christoph Schneider.

Platonis Opera omnia. Recognoverunt Io. Georgius Baiterus Io. Caspar Orellius Auf. Guil. Winckelmannus.

Platonis Parmenides cum quattuor libris prolegomenorum et commentario perpetuo. Accedunt Procli in Parmenidem commentarii nunc emendatius editi. Cura Godofr. Stallbaum.

Platonis Phaedrus. Recensuit Hermiae scholiis e cod. Monac. XI. suisque commentariis illustravit D. Fridericus Astius.

Platonis Phaidon

Platonis Philebus with Introduction and Notes by Charles Badham.

Platonis Philebus.

Platonis Phädon. Mit kritischen und erklärenden Anmerkungen von Georg Friedr. Wilh. Grosse.

Platonis Politia sive de re publica libri decem recensuit atque explanavit Fridericus Astius. Accedunt additamenta ad commentarium in Platonis Phaedrum.

Platonis Symposium et Alcibiades Primus recensuit D. Fridericus Astius Professor Landishutanus.

Platonis Timaeus. Optimorum nunc editionum textus recognovit, annotatione continua illustrabat, indice instruxit Aug. Ferd. Lindau.

Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata. Scripsit Fridericus Adolpus Trendelenburg

Platonis de summo bono doctrina. Ratione et antiquiorum sententiarum et Aristotelis Judicii Habita exposuit atque illustravit Theodorus Wehrmann.

Platonis dialogi quattuor. Lysis Charmides Hippias Maior Phaedrus.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi secundum Thrasylli tetralogias dispositi. Ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.

Platonis dialogi selecti. Cratylus Parmenides Euthydemus. dura Lud. Frid. Heindorfii.

Platonis opera a Marsilio Ficino traducta: Adiectis ad eius vitae & operu[m] enarrationem Axiocho ab Rodulpho Agricola & Alcyone ab Augustino Datho tra[ns]latis.

Platonis philosophi quae exstant Graece ad editionem Henrici Stephani accurate expressa cum Marsilii Ficini interpretatione, praemittitur 1. III Laertii de vita et dogm. Plat. Cum notitia literaria. Accedit varietas lectionis. Studiis Societatis Bipontinae.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonis quae supersunt Opera. Textum ad fidem codicum Florentt. Pariss. Vindobb. aliorumque recognovit Godofredus Stallbaum.

Platonische Studien von H. Bonitz.

Platonische Studien.

Platonische Weihestunden.

Platonos Symposion.

Platons Idee des persönlichen Geistes und seine Lehre über Erziehung, Schulunterricht und wissenschaftliche Bildung.

Platons Timäus und Kritias übersetzt von Friedrich Wilhelm Wagner.

Platons Timäus. Nach Inhalt und Zweck von Ludwig Hörstel.

Platons Unterredungen über die Gesetze, aus dem Griechischen übersetzt und mit Pere Gron's und eigenen Anmerkungen begleitet

Platons Unterredungen über die Gesetze, aus dem Griechischen übersetzt und mit Pere Gron's und eigenen Anmerkungen begleitet

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke von F. Schleiermacher.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerkungen.

Platons Werke. Griechisch und Deutsch mit kritischen und erklärenden Anmerungen.

Platons Zahl, de republica 1.8. p. 546. Steph. Eine Vermuthung von Jakob Friedrich Fries.

Plato‘s Gastmahl übersetzt und erläutert von Dr. Eduard Zeller.

Plato‘s Staat übersetzt von K. Schneider.

Plato‘s ausgewählte Werke. Plato‘s Gastmahl. Deutsch von K. v. Prantl.

Plauti Bacchides. Recensuit Godofredus Hermannus.

Plauti Comoediae tres captivi, miles gloriosus, Trinummus. In Tironum gratiam et usum scholarum edidit Fridericus Lindemann. Acessit de vetere prosodia libellus.

Plays

Plotina

Plotini liber de pulcritudine.

Plutarch über Jsis und Osiris, nach neuverglichenen Handschriften mit Übersetzung und Erläuterungen herausgegeben von Gustav Parthey.

Plutarchi Agis et Cleomenes. Recensuit, annotationem criticam et Commentarios adiecit Georg. Fried. Schoemann.

Plutarchi de Musica edidit Ricardus Volkmann.

Plutarchi opera moralia selecta. Ad Codices emendavit et illustravit Augustus Guilielmus Winckelmann. Supplementum Editionis Wyttenbachianae.

Plutarchi vita Themistocles. Recensuit et Commentariis suis illustravit Carolus Sintenis.

Plutarchi vitae inter se comparatae. Edidit Immanuel Bekker.

Plutarchi vitae parallelae. Recognovit Carolus Sintenis.

Plutarchi vitae parallelae. Recognovit Carolus Sintenis.

Plutarchi vitae parallelae. Recognovit Carolus Sintenis.

Plutarchi vitae parallelae. Recognovit Carolus Sintenis.

Pnyx oder Pelasgikon?

Poesie di Giovanni Berchet.

Poesies Diverses

Poetae Scenici latinorum.

Poetae Scenici latinorum.

Poetae Scenici latinorum.

Poetae Scenici latinorum. Collatis cdd. Berolinensibus, Florentino, Friburgensi, Gothano, Guelferbytanis, Helmstadiensibus, Monachensi, Palatino, Parisio, Ultrajectino aliisque spectatae fidei libris, recensuit Fridericus Henricus Bothe.

Poetae lyrici Graeci.

Poetae lyrici graeci.

Poetae lyrici graeci. Recensuit Theodorus Bergk.

Poetae lyrici graeci. Tertiis curis recensuit Theodorus Bergk.

Poetae minores graeci. Praecipua lectionis varietate et Indicibus locupletissimis instruxit Thomas Gaisford. Aedis Christi alumnus necnon Graecae Linguae regius.

Poetae minores graeci. Praecipua lectionis varietate et Indicibus locupletissimis instruxit Thomas Gaisford. Aedis Christi alumnus necnon Graecae Linguae regius.

Poetae minores graeci. Praecipua lectionis varietate et Indicibus locupletissimis instruxit Thomas Gaisford. Aedis Christi alumnus necnon Graecae Linguae regius.

Poetarum tragicorum Graecorum fragmenta. Edidit Fridericus Guilelmus Wagner.

Poetarum tragicorum graecorum fragmenta. Volumen I.

Poeticae Aristotelis Nova versio Ex Graeco Exemplari Editionis Novissimae Haud Paucis Tamen In Locis Si Diis Placet Emendato. Accedunt Appendices Duae De Tragoediae Officio et de Dramaticae Poëseos Apud Graecos Origine.

Poetik [De arte poetica; Περὶ ποιητικῆς]

Polemonis Periegetae Fragmenta. Collegit digessit, notis auxit L. Preller.

Polemonis Periegetae Fragmenta. Collegit, digessit, notis auxit L. Preller.

Polens Untergang

Polens Untergang.

Polens Untergang. Von Friedrich von Raumer.

Politeia [Res Publica; Der Staat]

Politik [Politica; Πολιτικά]

Polyaeni Strategicon libri octo. Recensuit, auctiores edidit indicibus instruxit Eduardus Woelfflin.

Polybii historiarum excerpta Vaticana in titulo de sententiis. Recensuit Jacobus Geel. Accedit A. Maii annotatio.

Polybii historiarum excerpta gnomica.

Polybius ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Polybius ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Pomponii de origine iuris fragmentum. Sextus Pomponius. Recognovit et adnotatione critica instruxit Friedericus Osannus.

Pontius Pilatus. Drama in fünf Aufzügen.

Populäre Aufsätze, das Griechische, Römische, und Nordische Alterthum betreffend. Aus dem Dänischen übersetzt von L. C. Sander.

Porphyrii de Philosophie ex oraculi haurienda librorum reliquiae. Edidit Gustavus Wolff.

Porphyrii de Philosophie ex oraculis haurienda librorum reliquiae. Edidit Gustavus Wolff.

Poésies militaires de l‘antiquité. Ou Callinus et Tyrtée.

Practische Anleitung zur Kenntniß und Verfertigung lateinischer Verse, nebst einer Chrestomathie aus römischen Dichtern, herausgegeben von Fried. Traug. Friedemann.

Praktische Anleitung zur Kenntniss und Verfertigung lateinischer Verse, nebst einer Chrestomathie aus römischen Dichtern, herausgegeben von Fried. Traug. Friedemann.

Praktische Anleitung zur Kenntniss und Verfertigung lateinischer Verse.

Praktische Grammatik der lateinischen Sprache von Christian Gottlob Bröder.

Praktische englische Sprachlehre.

Preußen, seine Verfassung, seine Verwaltung, sein Verhältniß zu Deutschland.

Preußen.

Preußens Deutsche Politik. Die Dreifürstenbünde 1785. 1806. 1849.

Preußens Verhältnisse zu Polen in den Jahren 1830 bis 1832, aus amtlichen Quellen dargestellt

Preßfreiheit und Justiz in Preußen. Dargestellt in einem Preßproceß der Deutschen Jahrbücher.

Primum chori, qui in Aeschyli Agamemnone adest, canticum in germana metra restitutum. Accedunt critices quaedam pericula [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack

Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack

Privatalterthümer, oder wissenschaftliches, religiöses und häusliches Leben der Römer. Ein Lehr-und Handbuch für Studierende und Alterthumsfreunde.

Proben homerischer Arithmetik.

Proben homerischer Arithmetik.

Proceedings of the Royal Irish Academy.

Proceedings of the Royal Irish Academy.

Procli Commentarius in Platonis Timaeum graece recenserat C. E. Chr. Schneider.

Procli Philosophie Platonici Opera, e Codd. Mss. Biblioth. Reg. Parisiensis, nunc primum edidit, lectionis varietate et Commentariis illustravit Victor Cousin.

Prodromus platonischer Forschungen. Eine Greifswalder Habilitationsschrift.

Programm womit zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Vikthumschen Geschlechtsgymnasiums und der Blochmann-Bezzenbergerschen Erziehungsanstalt am 19., 21., 22. März ergebenst einladet der Director Prof. D. Georg Bezzenberger.

Programm, womit zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Friedrichs-Werderschen Gymnasiums, welche Dienstag den 9. April 1867, Vormittags von 9, Nachmittags von 2 1/2 Uhr an in dem Hörsaale der Anstalt (Kurstrasse No. 52) stattfinden wird, die Beschützer, Gönner und Freunde des Schulwesens und des Gymnasiums ergebenst einladet Dr. Karl Eduard Bonnell.

Prolegomena ad Demosthenem sive de vita et orationibus Demosthenis libellus. In usum iuventutis graecarum litterarum studiosae scripsit Ernestus Schaumann.

Prolegomena ad Homerum. Sive de carminum homericorum origine auctore et aetate itemque de priscae linguae progressu et praecoci maturitate scripsit Richard Payne Knight. Paucula praefatus est D. Fr. Ern. Ruhkopf.

Prolegomena ad Platonis Rempublicam scripsit Georg. Ferd. Rettig.

Prolegomena in religionem veterum Aegyptiorum.

Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie. Mit einer antikritischen Zugabe von Karl Otfried Müller.

Prolusiones et opuscula academica, argumenti maxime philologici. Scripsit M. Birgerus Thorlacius.

Prolusiones et opuscula academica, argumenti maxime philologici. Scripsit M. Birgerus Thorlacius.

Prolusiones et opuscula academica, argumenti maxime philologici. Scripsit M. Birgerus Thorlacius.

Prolusiones et opuscula academica, argumenti maxime philologici. Scripsit M. Birgerus Thorlacius.

Prolusiones et opuscula academica, argumenti maxime philologici. Scripsit M. Birgerus Thorlacius.

Prolusions, or, Select Pieces of Ancient Poetry, Compiled from their Originals

Promemoria

Promethei fabula fusius considerata [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Prometheus und sein Mythenkreis.

Propos de table de Sanssouci

Propos de table de Sanssouci

Prosodisches Lexicon der griechischen Sprache. Aus den heroischen Dichtern zusammengetragen.

Précis d'une Théorie des Rhythmes.

Précis d'une Théorie des Rhythmes.

Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst der vaskischen Sprache.

Pseudolus

Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen.

Psychologie zur Erklärung der Seelenerscheinungen.

Ptolemaei Hephaestionis novarum historiarum ad variam eruditionem pertinentium excerpta. e Photio edidit lectionis varietate instruxit et commentario illustravit Jos. Imm. Gisl. Roulez. Praefatus est Fridericus Creuzerus.

Publi Terenti Afri Comoediae.

Publii Virgilii Maronis Aeneis mit Erläuterungen den Gymnasialzwecken und besonders der Beförderung der Privatlectüre auf Gymnasien bestimmt von Carl Thiel.

Publii Virgilii Maronis opera.

Punica

Putevyja zapiski. Vedennyja vo vremja prebyvanija na loničeskich ostrovach, v Grecii, Matoj Azii i Turcii v 1835 godu.

Pygoteles oder die edlen Steine der Alten im Bereiche der Natur und der bildenden Kunst, mit Berücksichtigung der Schmuck- und Siegelringe, insbesondere der Griechen und Römer. Mit drei lithographirten Tafeln.

Pyramus und Thisbe

Pythagoras-Apollon von Aug. E. Zinserling

Pythia. Nemea.

Pythische Oden (Pythien) (Teil der Epinikia)

[top]

Q

Q. Curtii Rufi De Gestis Alexandri Magni Regis Macedonum. Libri Qui Supersunt Octo. Ad Fidem Codicum Manuscriptorum Recensuit Car. Timoth. Zumptius. Adiecta sunt nova librorum argumenta et diversitas lectionis Freinshemianae.

Q. Curtii Rufi De gestis Alexandri Magni regis Macedonum.

Q. Curtii Rufi De gestis Alexandri Magni regis Macedonum.

Q. Horatii Flacci Eclogae. Eclogae.

Q. Horatii Flacci Opera a Mauricio Hauptio iterum recognita.

Q. Horatius Flaccus Opera.

Q. Horatius Flaccus denuo recensuit August Meineke.

Q. Horatius Flaccus, ex recensione et cum notis atque emendationibus Richard Bentleii.

Q. Horatius Flaccus, ex recensione et cum notis atque emendationibus Richard Bentleii.

Q. Horatius Flaccus, ex recensione et cum notis atque emendationibus Richard Bentleii.

Q. Horatius Flaccus. Recensuit Io. Casp. Orellius. Addita Est Varietas Lectionis Codd. Bernensium III., Sangallensis Et Turicensis Ac Familiaris Interpretatio.

Q. Horatius Flaccus. Recensuit Io. Casp. Orellius. Addita Est Varietas Lectionis Codd. Bernensium III., Sangallensis Et Turicensis Ac Familiaris Interpretatio.

Q. Valerii Catulli veronensis liber. Recognovit Augustus Rossbach.

Quae sit philologiae vera vis & natura [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Quaeritur, quid de numinis divini societate cum rebus humanis senserit Herodotus, P.I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Quaestiones Aeschyleae criticae. Dissertatio philologica.

Quaestiones Demosthenicae.

Quaestiones Herodoteae. Scribebat Carol. Guil. Lud. Heyse.

Quaestiones Homericae scripsit Julius Franciscus Lauer.

Quaestiones Homericae.

Quaestiones Laconicae.

Quaestiones Metricae. Scripsit Hermannus Wentzel.

Quaestiones criticae de codicibus Sophoclis recte aestimandis.

Quaestiones epicae.

Quaestiones genealogicae historicae in antiquitatem heroicam Graecam.

Quaestiones grammaticae de praepositionibus graecis.

Quaestions Horatianae.

Quaestionum Anacreonticarum Libri duo scripsit Carolus Bernhardus Stark. Commentatio a summo Jenensi philosophorum ordine praemio primario ornata, Academiae sumtibus typis excusa.

Quaestionum Euboicarum capita selecta.

Quaestionum Hieronymianarum capita selecta scripsit Alfred Schoene.

Quaestionum Menandrearum Specimen primum Auctore Augusto Meineke.

Quaestionum criticarum de dialecto Herodotea. Libri quattuor. Scripsit Fer. Iul. Caes. Bredovius.

Quaestionum de Pythagoreorum reliquiis pars prior.

Quaestionum de dialectica Plotini ratione.

Quaestionum de iure et autoritate magistratum apud Athenienses.

Quaestionum lexicologicarum. Liber primus. Proposuit Carolus Wilhelmus Lucas.

Quaestionum liber sive De hiatu in versibus Plautinis Carolus Lingius.

Quaestionum scenicarum Specimen primum. Indicit Augustus Meineke.

Quatuor leges scenicae graecorum poeseos ab Horatio in arte Poetica latae.

Querolus sive Aulularia. Incerti auctoris comoedia togata. Recensuit et illustravit S. C. Klinkhamer.

Questions de l‘histoire de l‘art, discutées a l‘occasion d‘une inscription grecque gravée sur une lame de plomb, et trouvée dans l‘intérieur d‘une statue antique de Bronze.

Questions de l‘histoire de l‘art, discutées a l‘occasion d‘une inscription grecque gravée sur une lame de plomb, et trouvée dans l‘intérieur d‘une statue antique de Bronze;

Quid ad litteras alexander M. valuerit [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Quid sint Ἀλκίνου ἀπόλογοι [Alkinou apologoi] [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Quinti Smyrnaei Posthomericorum Libri XIV.

Quintus von Smyrna. Die Fortsetzung der Ilias. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Quintus von Smyrna. Die Fortsetzung der Ilias. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Quintus von Smyrna. Die Fortsetzung der Ilias. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Quintus von Smyrna. Die Fortsetzung der Ilias. Deutsch in der Versart der Urschrift von J. J. C. Donner.

Quis locus sit Ephoris in Spartana republica [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Quomodo ex observatione occultationis stellae fixae a luna effectae longitudo geographica loci observationis computetur. Explicavit atque calculum coniunctionis veneris cum regulo, anno 1817, observandae addidit Fridericus Guilielmus Toennies, cum summos in philosophia honores ambiret.

Quomodo veteres deum Somnum finxerint [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

[top]

R

Ragguaglio delle principali escavazioni operate ultimamente nel Regno di Napoli.

Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde

Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde.

Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde.

Ramayana id est Carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi Valmicis opus. Textum Codd. Mss. collatis recensuit Interpretationem latinam et Annotationes criticas adiecit Augustus Guilelmus a Schlegel.

Ramayana id est Carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi valmicis opus. Textum Codd. Mss. collatis recensuit interpretationem latinam et annotationes criticas adiecit Augustus Guilielmus a Schlegel.

Ramayana id est Carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi valmicis opus. Textum Codd. Mss. collatis recensuit interpretationem latinam et annotationes criticas adiecit Augustus Guilielmus a Schlegel.

Ramayana id est Carmen epicum de Ramae rebus gestis poetae antiquissimi valmicis opus. Textum Codd. Mss. collatis recensuit interpretationem latinam et annotationes criticas adiecit Augustus Guilielmus a Schlegel.

Randglossen eines Laien zum Euripides.

Rapport

Rapport Annuel fait a la Société Asiatique dans la Séance générale du 20 Juin 1855, par M. J. Mohl.

Rapport annuel fait a la Société asiatique dans la Séance générale.

Rapport annuel fait a la Société asiatique dans la séance générale du 1851.

Rapport sur l'Exposition universelle de 1855

Rapporto d‘un Viaggio fatto nella Grecia nel 1860 da A. Conze ed A. Michaelis.

Raptus Helenae. Ex recensione Imman. Bekkeri.

Rationem quam I. Bekker in restituendo digammo secutus est examinavit Dr. A. Leskien.

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung [...] .

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung [...] herausgegeben von August Pauly, nach dessen Tode fortgesetzt und beendigt von Chr. Walz und W. S. Teuffel.

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung [...] herausgegeben von August Pauly, nach dessen Tode fortgesetzt und beendigt von Chr. Walz und W. S. Teuffel.

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung [...] herausgegeben von August Pauly.

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung [...] herausgegeben von August Pauly.

Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft in alphabetischer Ordnung. Hrsg. von August Pauly. Nach dessen Tode fortgesetzt von Chr. Walz und W. S. Teuffel.

Recension des Buches "Aeschylos Eumeniden, Griechisch und Deutsch, mit erläuternden Abhandlungen über die äußere Darstellung, und über den Inhalt und die Composition dieser Tragödie von K. O. Müller. Göttingen, im Verlage der Dieterichschen Buchhandlung. 1833." von einem Philologen.

Recherches Archéologiques a Éleusis.

Recherches critiques, historiques et géographiques sur les fragments d‘Héron d‘Alexandrie ou du système métrique égyptien

Recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte pendant la domination des Grecs et des Romains, tirées des inscriptions grecques et latines. Relatives a la chronologie, a l'état des arts, aux usages civils et religieux de ce pays; par M. Letronne.

Recherches sur la nature du culte de Bacchus en Grèce, et sur l'origine de la diversité de ses rites.

Recherches sur la vie et les ouvrages d‘Héron d‘Alexandrie disciple de Ctésibus, et sur tous les ouvrages mathématiques grecs, conservés ou perdus, publiés ou inédits, qui ont été attribués à un auteur nommé Héron.

Recueil d'observations et de mémoires sur l'Egypte ancienne et moderne; ou description historique et pittoresque de plusieurs des principaux monumens de cette contrée. Accompagnée de recherches sur les connaissances des anciens égyptiens et de remarques sur la géographie, l'archaeologie et les beaux-arts, par M. Jomard.

Recueil des Actes de la Séance publique de l'Académie impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg.

Recueil des Historiens des Croisades.

Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte étudiées dans leur rapport avec l'histoire politique, l'administration intérieure, les institutions civiles et réligieuses de ce pays depuis la conquête d'Alexandre jusqu'à celle des Arabes par M. Letronne.

Recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte.

Rede gegen Agoratus

Rede gegen Andokides

Rede gegen Leokrates

Rede gegen Meidias

Rede gegen Polykles

Rede gegen Theomnestus

Rede zur Trauerfeier Seiner Hochseligen Majestät des Königs Friedrich Wilhelm des Dritten

Reden gegen Catilina

Reden zur Unterstützung der Stadt Olynth [Ὀλυνθιακοὶ λόγοι, Olynthiakoì lógoi]

Register für die Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres. Mit XXI lithographirten Tafeln.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise des jungen Anacharsis, Reise des jüngern Anacharsis durch Griechenland, viertehalbhundert Jahr vor der gewoehnlichen Zeitrechnung.

Reise duch Norwegen und Lappland

Reise um die Welt

Reise-Album von Franz Arnold Cöllen.

Reisebriefe aus Belgien

Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres.

Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres.

Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres.

Reisen aus der Fremde in die Heimath

Reisen des Königs Otto und der Königin Amalia in Griechenland. Mit einer Karte aufgezeichnet von Ludwig Ross.

Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Im Auszuge bearbeitet. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise.

Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Im Auszuge bearbeitet. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise.

Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Im Auszuge bearbeitet. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise.

Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise.

Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-Afrika in den Jahren 1849 bis 1855 von Dr. Heinrich Barth. Tagebuch seiner im Auftrag der Brittischen Regierung unternommenen Reise.

Reisen und Untersuchungen in Griechenland. Nebst Darstellung und Erklärung vieler neuentdeckten Denkmäler griechischen Styls, und einer kritischen Übersicht aller Unternehmungen dieser Art, von Pausanias bis auf unsere Zeiten.

Reisen und Untersuchungen in Griechenland. Nebst Darstellung und Erklärung vieler neuentdeckten Denkmäler griechischen Styls, und einer kritischen Übersicht aller Unternehmungen dieser Art, von Pausanias bis auf unsere Zeiten. In acht Büchern.

Remarks on the topography of Oropia and Diacria. With a map, by George Finlay.

Remarques sur plusieurs passages du texte de Tacite.

Repertorio universale delle opere dell‘ Instituto archeologico dall‘ anno 1834-1843.

Repertorio universale delle opere dell‘ Instituto archeologico dall‘ anno 1844-1853.

Rerum ab Alexio I., Joanne, Manuele et Alexio II. Comnenis Romanorum Byzantinorum Imperatoribus Gestarum Libri Quatuor.

Res Lemniacrae publice defendet Carolus Rhode.

Res Samiorum scripsit Theodorus Panofka.

Respublica Lacedaemoniorum

Revision der Ansichten über Ursprung und Herkunft der gemalten griechischen Vasen.

Rezension der Heynschen Ilias

Rezension von A.W. Schlegels "Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur"

Rezension von Dissens Pindari Carmina quae supersunt.

Rezension von Fritzsches De sortitione iudicum.

Rezension von Solgers Nachgelassenen Schriften

Rheinischer Beobachter

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie.

Rheinisches Museum für Philologie, Geschichte und griechische Philosophie. Herausgegeben von B. G. Niebuhr und Ch. A. Brandis.

Rheinisches Museum für Philologie.

Rheinisches Museum für Philologie.

Rheinisches Museum für Philologie.

Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und A. F. Näke.

Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und A. F. Näke.

Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker und A. F. Näke. Erster Supplementband.

Rheinisches Museum für Philologie. Herausgegeben von F. G. Welcker, F. Ritschl, J. Bernays. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis Mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex Codicibus Florentinis mediolanensibus Monacensibus Neapolitanis Parisiensibus Romanis venetis Taurinensibus et Vindobonensibus emendatiores et auctiores edidit suis aliorumque annotationibus instruxit Indices locupletissimos adiecit Christianus Walz.

Rhetores Graeci ex recognitione Leonardi Spengel.

Rhetores Graeci ex recognitione Leonardi Spengel.

Rhiani quae supersunt. Dissertatio quam ad summos in Philosophia honores ab illustri ordine philosophorum in alma Universitate Fridericia Wilhelmia Rhenana legitime impetrandos scripsit Nicolaus Saal.

Ricardi Porsoni Adversaria Notae et emendationes ion Poetas Graecos quas ex schedir manuscriptis porsoni apud collegium SS. Trinitatis cantabrigiae repositis deprompservunt et ordinarunt nec non indicibus instruxerunt Iacobus Henricus Monk, Carolus Iacobus Blomfield.

Ricerche fisico-chimico-fisiologiche sulla luce.

Richard II.

Richard III.

Richardi Bentleii Opuscula Philologica dissertationem in Phalaridis Epistolas ad Johannem Millium complectentia.

Ritter Blaubart

Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, Succincta Explicatio. Ad intelligentiam veterum auctorum facili methodo conscripta a G. H. Nieupoort.

Rolands Abentheuer in hundert romantischen Bildern. Nach dem Italiänischen des Grafen Boiardo. Herausgegeben von Fr. Wilh. Val. Schmidt.

Romaic or modern greek Grammar.

Romanze [Auf der hellen grünen Wiese]

Romanze [Liebesschmachtend blüht entgegen]

Romeo and Juliet

Rosamunde

Rudolf der Zweite oder Der Majestätsbrief. Ein Trauerspiel.

Runen finnischer Volkspoesie. Gesammelt und übersetzt von Julius Altmann.

Rutilii Claudii Namatiani de reditu suo libri duo. Recensuit et illustravit Aug. Wilh. Zumptius. Addita est Etruriae orae tabula lithographica.

Räthsel

Récompense promise à qui découvrir a ou Ramènera deux esclaves échappés d'Alexandrie le XVI Épiphi de l'an XXV d'èvergète II (10 Juin de l'an 146 avant note ère). Annonce contenue dans un papyrus grec traduit et expliqué par M. Letronne.

Réflexions sur l'étude des Langues Asiatiques adressée à Sir James Mackintosh. Suivies d‘une lettre à M. Horace Hayman Wilson.

Réponse a M. Fétis et Réfutation de son Mémoire sur cette Question:

Römische Alterthümer.

Römische Alterthümer.

Römische Alterthümer.

Römische Erotik.

Römische Geschichte [Historia Romana]

Römische Geschichte von B. G. Niebuhr

Römische Geschichte von B. G. Niebuhr.

Römische Geschichte von B. G. Niebuhr.

Römische Geschichte.

Römische Geschichte.

Römische Geschichte.

Rückblicke auf Personen und Zustände.

[Rezension zu] 1) Leipzig, b. Gerh. Fleischer: Pindarus Werke […] von Friedrich Wilhelm Thiersch […] 2) Leipzig, in der Hahnschen Buchhdlg.: Pindari Carmina, recensuit, metra constituit lectionisque varietatem adjecit Christ. Guil. Ahlwardt. […].

[Rezension zu] Breslau, b. Max u. Comp.: Geschichten Hellenischer Stämme und Städte, von D. Karl Otfried Müller […]. Zweyter Band: Die Dorier.

[Rezension zu] Kritische Beurtheilungen.

[Rezension zu] Reisen und Untersuchungen in Griechenland, nebst Darstellung und Erklärung vieler neuentdeckter Denkmäler Griechischen Styls, und einer kritischen Uebersicht aller Unternehmungen dieser Art, von Pausanias bis auf unsere Zeiten […] von Dr. P. O. Bröndstedt. Erstes Buch.

[Rezension] Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1835

[top]

S

S. Hippolyti Episcopi et Martyris Refutationis omnium Haeresium librorum decem quae supersunt. Recensuerunt, latine verterunt notas adiecerunt Lud. Duncker et F. G. Schneidewin.

Sacra Pentecostalia pie celebranda Academiae Fridericianae Halis consociatae civibus indicit Prorector cum Directore et Senatu.

Saggio die Osservationi numismatiche per Giulio Minervini.

Samachscharii Lexicon Arabicum Persicum.

Samica, Diss. I [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Samica, Diss. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Samica, Fasc. III [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Sammlung demotischer Urkunden mit gleichlautenden hieroglyphischen Texten als nächste Grundlage zur Entzifferung der Inschrift von Rosette.

Sanchuniathon's Urgeschichte der Phönizier in einem Auszuge aus der wieder aufgefundenen Handschrift von Philo's vollständiger Übersetzung.

Sappho von einem herrschenden Vorurtheil befreyt durch Friedrich Gottlieb Welcker.

Sapphonis Mytilenaeae Fragmenta.

Sapphus Lesbiae Carmina et fragmenta recensuit commentario illustravit schemata musica adiecit et Indices confecit Henr. Frid. Magnus Volger

Satire

Satiren

Satiromastix, or The Untrussing of the Humorous Poet

Saturae [Satiren]

Saturae [Sermones, Satiren]

Saï an Sinsin sive liber metempsychosis veterum Aegyptiorum e duabus papyris funebribus hieraticis signis exaratis.

Schauspiele.

Schedae criticae.

Schedae epigraphicae scripsit Carolus Keilius.

Schelling und die Philosophie der Romantik. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des deutschen Geistes.

Schelling und die Philosophie der Romantik. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des deutschen Geistes.

Schiller und Goethe. Uebersichten und Erläuterungen zum Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe.

Schillers lyrische Gedichte erläutert von Heinrich Düntzer.

Schleiermacher‘s Vertraute Briefe über die Lucinde. Mit einer Vorrede von Karl Gutzkow.

Scholia Germani in Pindari Olympia e Codice Caesareo Vindobonensi. Edidit, aliorum Scholiorum Specimina. Adiecit, Epistolarum criticarum triadem praemisit Tycho Mommsen.

Scholia Graeca in Aeschinem et Isocratem ex codicibus aucta et emendata edidit Gulielmus Dindorfius.

Scholia Graeca in Euripidis tragoedias. Ex codicibus aucta et emendata edidit Guilelmus Dindorfius.

Scholia ad Theocritum e codd. mss. emendavit et supplevit Thomas Gaisford.

Scholia antiqua in Homeri Odysseam Maximam partem e codicibus ambrosianis ab Angelo Maio prolata nunc e codice palatino et aliunde auctius et emendatius edita Philippo Buttmanno D. Accedunt fragmentorum iliadis ambrosianorum notitia et excerpta.

Scholia in Aelii Aristidis Sophistae Orationes Panathenaicam et Platonicas. Plurima ex parte nunc primum ex codd. mscr. edidit Guilielmus Frommel.

Scholia in Homeri Iliadem Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Scholia in Homeri Iliadem quae in Codice Bibl. Paull. Acad. Lips. leguntur post Villoisonum et Imm. Bekkerum nunc primum ex ipso Codice integra edidit ac recensuit Ludovicus Bachmannus.

Scholia in Homeri Iliadem. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Scholia in Platonem ex codicibus mss. multarum Bibliothecarum primum collegit David Ruhnkenius.

Scholia in Sophoclis tragoedias septem e Codice Ms. Laurentiano.

Scholia in Teocritum. Codicum Ambrosiani 222 primum edidit Christophorus Ziegler.

Scholia recentiora Thomano-Tricliniana in Pindari Nemea et Isthmia e Codicibus antiquis hoc libello primum eduntur in honorem scholae Hanoviensis Amplissimae cui redeuntia nunc altera saecularia pie gratulantur Gymnasii Moenofrancofurtani.

Scholiorum Theocriteorum pars inedita. Quam ad Codicis Genevensis fidem edidit J. Adert.

Schriften des heiligen Bernhards. Uebersetzt von J. P. Silbert

Schule und Leben. Vorträge und Abhandlungen pädagogischen Inhalts.

Scriptores Historiae Augustae ab Hadriano ad numerianum. Henricus Iordan et Franciscus Eyssenhardt recensuerunt.

Scriptores Historiae Augustae ab Hadriano ad numerianum. Henricus Iordan et Franciscus Eyssenhardt recensuerunt.

Scriptores Rei rusticae veteres latini Cato, Varoo, Columella Paladius quibus nunc accedit vegetius de mulo-medicina et Gargilii Martialis Fragmentum.

Scriptores Rei rusticae veteres latini Tomus alter in quo Paladius vegetius de mulo-medicina et Gargilii Martialis Fragmentum.

Scriptores latini rei metricae manuscriptorum codicum ope subinde refinxit Thomas Gaisford.

Scriptores metrici Graeci. Edidit R. Westphal.

Scriptores rerum Mythicarum latini tres.

Scriptura Aegyptiorum demotica.

Scripturae Linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot supersunt edita et inedita.

Scripturae Linguaeque Phoeniciae Monumenta quotquot supersunt edita et inedita.

Scyladis Caryandensis Periplus. Addita est tabula geographica edidit Rud. Henr. Klausen.

Scymni Chii Periegesis quae supersunt recensuit et Annotatione critica instruxit B. Fabricius.

Scymni, Chii Periegesis et Dionysii descriptio Graeciae. Emendavit Augustus Meineke.

Selinus und sein Gebiet.

Semestrium ad M. Tullium Ciceronem Libri sex. Scripsit Frie. Lud. Keller.

Semestrium ad M. Tullium Ciceronem Libri sex. Scripsit Frie. Lud. Keller.

Semestrium ad M. Tullium Ciceronem.

Sendschreiben an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg über die Angriffe des Kaiserl. wirklichen Staatsrathes Herrn von Köhler auf mehrere antike Denkmäler des Königl. Museums zu Berlin.

Sendschreiben von Stuhr an den Herrn Dr. Gustav Adolf Stenzel.

Septem contra Thebas.

Ses mémoires

Sex. Aurel. Propertius varietate lectionis et perpetua adnotatione illustratus a Frid. Gottl. Barthio accedunt Indices rerum ac verborum locupletissimi.

Sex. Aurelii Propertii Elegiae. Ex recognitione Caroli Lachmanni.

Sex. Julii Frontini Opera. Ad Optimas Editiones Collata.

Sexti Aurelii Propertii Carmina cum potiore scripturae discrepantia praestantisimis VV. DD. coniecturis suisque observationibus criticis edidit Herm. Paldamus.

Sexti Empirici opera Graece et Latine.

Sexti Iulii Africani ΟΛΥΜΠΙΑΔΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ adiectis ceteris quae ex Olympionicarum fastis supersunt. Recensuit, Commentario critico et Indice Olympionicarum instruxit I. Rutgers.

Sexti Pompei Festi de verborum significatione quae supersunt cum Pauli epitome. Emendata et annotata a Car. Odofr. Muellero.

Sextus Empiricus. Ex recensione Immanuelis Bekkeri.

Shakespeare in seinen höchsten Charactergebilden enthüllt und entwickelt und allen Bewunderern des Dichters gewidmet von Prof. Dr. H. Th. Rötscher.

Shakespeare-Jahrbuch

Shakespeares Sonette (Übersetzung) [unveröffentlicht] Teildruck in Ludwig Tieck: "Ueber Shakspears Sonette einige Worte, nebst Proben einer Uebersetzung derselben"

Shakespeares Sonette in der Übersetzung Dorothea Tiecks

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspeare's dramatische Werke

Shakspere‘s [sic] Macbeth übersetzt von August Jacob.

Sicyoniacorum specimen primum. Scripsit Robertus Gompf.

Sie und Er

Sieben gegen Theben

Sigurd, der Schlangentödter.

Simonidis Amorgini jambi qui supersunt. Collegit et recensuit Fr. G. Welcker.

Simonidis Cei fragmenta, Fasc. I. fragmenta lyrica certorum generum complectens [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Simonidis Cei fragmenta, Fasc. II. fragmenta lyrica generum incertorum complectens [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Simonis Socratici, ut videtur, Dialogi quatuor.

Simson und Delila. Eine Tragödie in fünf Akten.

Sinnius Capito. Eine Abhandlung zur Geschichte der römischen Grammatik von Martin Hertz.

Sinope. Ein historisch-antiquarischer Umriss.

Sir John Oldcastle

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte philosophisch-historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

Six old plays, on which Shakespeare founded his Measure for Measure, Comedy of Errors, Taming the Shrew, King John, K. Henry IV. and K. Henry V., King Lear. In two volumes.

Sokrates. Oder Auszüge aus den philosophischen Schriftstellern .

Solemnia Natalitia regis Augustissimi ac potentissimi Friderici Wilhelmi III die III Augusti ab alma Academia Fridericia Wilhelmia Rhenana publice pieque celebranda magnifici rectoris et illustris senatus auctoritate indicit Dr. Augustus Guilelmus a Schlegel.

Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel

Sollemnia Natalitia regis Augustissimi ac Serenissimi Friderici VI Die XXVIII mensis Ianuarii anni MDCCCXXXV hora XII in Auditorio maiori rite celebranda Academiae Kiliensis rector et senatus indicunt per Gregor. Guil. Nitzschium.

Sollemnia Natalitia regis Augustissimi ac Serenissimi Friderici VI. D. XXVIII. Ian. MDCCCXXXI. H. XII. in Auditorio maiori rite celebranda Academiae Kiliensis Rector et Senatus indicunt per Gregor. Guil. Nitzschium.

Solon

Solonis Atheniensis Carminum quae supersunt.

Sonett [Der Erde Schooss hat lieblich sich erschlossen]

Sonett [Was meinem Auge diese Kraft gegeben]

Sonett [Wenn dir das inn're Götterwort wird spruchlos]

Sonnets

Sophoclea

Sophocles Aias.

Sophoclis Aiax cum lectionibus codicum laurentianorum ex schedis P. Elmsleii et selecta annotatione interpretum.

Sophoclis Aiax. Commentario perpetuo illustravit Christ. Augustus Lobeck.

Sophoclis Ajax Graece cum scholiis et commentario perpetuo edidit Christ. Augustus Lobeck.

Sophoclis Antigona ad novissimam optimi codicis conlationem recensuit et brevi adnotatione instruxit Mauricius Seyffertus.

Sophoclis Antigona codicum mss. omniumque exemplarium scripturae discrepantia enotata integra cum scholiis vetustis virorumque doctorum curis presse subnotatis emendatior atque explanatior edita a Fr. Carolo Wex.

Sophoclis Antigona codicum mss. omniumque exemplarium scripturae discrepantia enotata integra cum scholiis vetustis virorumque doctorum curis presse subnotatis emendatior atque explanatior edita a Fr. Carolo Wex.

Sophoclis Antigona ex recensione Guilielmi Dindorfii.

Sophoclis Antigone recognovit Augustus Meineke.

Sophoclis Oedipus Coloneus. Cum scholiis graecis. Edidit et annotavit Augustus Meineke. Accedunt analecta Sophoclea.

Sophoclis Philoctetes Euripidis Hecuba Medea Iphigenia in Aulide.

Sophoclis Philoctetes Graece cum suis selectisque aliorum notis. Edidit Phil. Buttmann.

Sophoclis Tragoedia. Recensuit et explanavit Eduardus Wunderus.

Sophoclis Tragoediae septem ac deperditarum Fragmenta emendavit varietatem Lectionis, Scholia notasque tum aliorum tum suas adiecit Carolus Gottlob Augustus Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem ac praecipue Codicis vetustissimi Florentini a Petro Elmsleio collati emendatae cum annotatione tantum non integra Brunckii et Schaeferi et aliorum selecta. Accedunt deperditarum tragoediarum fragmenta.

Sophoclis Tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem ac praecipue Codicis vetustissimi Florentini a Petro Elmsleio collati emendatae cum annotatione tantum non integra Brunckii et Schaeferi et aliorum selecta. Accedunt deperditarum tragoediarum fragmenta.

Sophoclis Tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem ac praecipue Codicis vetustissimi Florentini a Petro Elmsleio collati emendatae cum annotatione tantum non integra Brunckii et Schaeferi et aliorum selecta. Accedunt deperditarum tragoediarum fragmenta.

Sophoclis Tragoediae septem ad optimorum exemplarium fidem ac praecipue Codicis vetustissimi Florentini a Petro Elmsleio collati emendatae cum annotatione tantum non integra Brunckii et Schaeferi et aliorum selecta. Accedunt deperditarum tragoediarum fragmenta.

Sophoclis Tragoediae.

Sophoclis Tragoediae.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt. Vol. I. Antigona.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt. Vol. II. Oedipus Rex.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt. Vol. VI. Oedipus Rex.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt. Vol. IV. Electra.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt. Vol. VII. Oedipus Coloneus.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis Tragoediae. Ad optimorum librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit.

Sophoclis Tragoediae. Edidit Theodor Bergk.

Sophoclis Tragoediae. Recensuit et explanavit Eduardus Wunderus.

Sophoclis tragoediae septem ac deperditarum fragmenta. Accedit lexicon Sophocleum et index verborum locupletissimus.

Sophoclis tragoediae. Ad optimorum librorum fidem iterum recensuit et brevibus notis instruxit Car. Gottlob Aug. Erfurdt.

Sophoclis, ut volunt, Clytaemnestrae fragmentum. Post editionem mosquensem principem edi curavit notis adiectis D. Car. Lud. Struve.

Sophokleische Studien. Eine Zahl von Aufsätzen von W. H. Kolster.

Sophokles Antigone.

Sophokles Antigone. Uebersetzt und erklärt von Oswald Marbach.

Sophokles König Oedipus.

Sophokles Tragoedien, Griechisch, mit kurzen teutschen Anmerkungen von Gottlieb Carl Wilhelm Schneider.

Sophokles Tragoedien, Griechisch, mit kurzen teutschen Anmerkungen von Gottlieb Carl Wilhelm Schneider.

Sophokles Werke verdeutscht in den Versmaßen der Urschrift und erklärt.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles erklaert von F. W. Schneidewin.

Sophokles.

Sophokles.

Sophokles.

Sophokles. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Sophokles. Deutsch in den Versmaßen der Urschrift von J. J. C. Donner.

Sophokles. Für den Schulgebrauch erklärt von Gustav Wolff.

Sophokles. Sein Leben und Wirken, nach den Quellen dargestellt von Adolf Schöll.

Sophokles‘ Antigone Griechisch mit Anmerkungen nebst einer Entwickelung des Grundgedanken und der Charaktere in der Antigone.

Sophokles‘ Antigone. Griechisch mit metrischer Übersetzung und prüfenden und erklärenden Anmerkungen.

Sophokles‘ Antigone. Neue metrische Uebersetzung.

Sopra una iscrizione Sipontina Osservazioni die Agostino Gervasio

Specimen Epigraphicum in memoriam Olai Kellermanni edidit Otto Jahn. Accedit Tabula lithogaphica.

Specimen Historico-literarium inaugurale, exhibens ad Thucydideam belli peloponnesii epocham Annotationem.

Specimen Onomatologi Graeci.

Specimen antiquario-literarium, de eranis veterum Graecorum, inprimis ex Iure Attico, quod, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici, Caspari Georgii Caroli Reinwardt.

Specimen coniecturam in Platonem scribebat Ludovicus Fridericus Heindorf.

Specimen editionis Symposii Platonis. Inest et quaestio qua Alcaeo carmen vindicatur, quod vulgo Theocriti putaverunt.

Specimen editionis Timaei Platonis dialogi.

Specimen fragmentorum Cratini [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Specimen libri Vitae Iphicratis, Chabriae, Timothei Atheniensium.

Specimen literarium inaugurale continens Quaestiones de nonnullis Lysiae orationibus auctore Henr. Ger. Hamaker.

Specimen literarium inaugurale de foenoris nautici contractu jure Attico, quod, annuente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Jani van der Hoeven.

Specimen novae editionis Lexici Photii ex Apographo Reiskiano, quod in regia Bibliotheca Hauniensi adservatur.

Specimen novae editionis tragoediarum Sophoclearum edidit Ludovicus Doederlein.

Spreu.

Staatsrecht der Unterthanen der Römer. Nach den Quellen bearbeitet.

Staatsrecht des Alterthums.

Staatsrechtliche und politische Prüfung des Vorschlags einer totalen Reform des Deutschen Universitätswesens.

Statistik und Topographie des Regierungs-Bezirks Düsseldorf

Stellionatus.

Stephani Byzantini Ethnicorum quae supersunt ex recensione Augusti Meineke.

Stesichori Himerensis Fragmenta.

Stichus

Stoicorum grammatica sive doctrina dialectica, quantum ad artem grammaticam facit [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Strabonis Geographica recensuit indicem geographicum et historicum adiecit Gustavo Kramer.

Strabonis Geographica recognovit Augustus Meineke.

Strabonis Geographica recognovit Augustus Meineke.

Strabonis Geographica recognovit Augustus Meineke.

Strabonis Geographica. Recensuit commentario critico instruxit Gustavus Kramer.

Strabonis Geographica. Recensuit commentario critico instruxit Gustavus Kramer.

Strafe oder Zucht? Ein pädagogisches Gutachten.

Straußfedern, Bd. 8

Studentenhistorisches Lexikon

Studia Horatiana.

Studia in Aristotelis libros metaphysicos collata.

Studien und Andeutungen im Gebiet des altrömischen Bodens und Cultus.

Studien zu Sophokles.

Studien zu Sophokles.

Studien zu Sophokles.

Studien zu einer geschichtlichen Staatswissenschaft der Römer. Nebst Beurtheilung der neuesten Leistungen auf diesem Gebiete.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Studien. Herausgegeben von Carl Daub und Friedrich Creuzer.

Städteleben, Kunst und Alterthum in Frankreich.

Su l'istoria civile di Atene e di Sparta. Saggio critico.

Suda [byzantinische Lexikon aus dem 10.Jh.; ursprünglich einem Suidas genannten Autor zugeschrieben]

Suidae. Lexicon ex recognitione Immanuelis Bekkeri.

Supplement aux dernières éditions des petits géographes. Périple de Marcien d‘Héraclée, épitome d‘Artemidore, Isidore de Charax. Avec une carte, par E. Miller.

Supplement to the Edition of Shakspeare's Plays Published in 1778 by Samuel Johnson and George Steevens. In two volumes.

Supplement zu Shakespeare, enthaltend: Shakespeare's Leben von A. Chalmers; Charakteristik der Shakespeare'schen Dramen von William Hazlitt; Sieben und dreißig Umrisse zu den 37 Shakespeare'schen Dramen und Portrait Shakspeare's in Stahlstich

Supplément a l‘Anthologie Grecque, contenant des Épigrammes et autres Poésies légères inédites, précédé d‘observations sur l‘Anthologie, et suivi de Remarques sur divers Poètes grecs.

Supplément à la dernière édition du Théatre des Grecs, par le P. Brumoy;

Sur la persistance et la transposition des aspirations dans la langue grecque ancienne. Examen d'une règle posèe par les grammairiens modernes de cette langue.

Sur la topographie d‘Athènes.

Sur le Lieu de Naissance de Charlemagne..

Sur l‘origine du zodiaque grec et sur plusieurs points de l‘astronomie et de la chronologie des Chaldéens à l‘occasion d‘un mémoire de M. Ludwig Ideler par M. Letronne.

Sur quelques prédictions d'éclipses mentionnées par des auteurs anciens, par Th. Henri Martin.

Sur la séparation primitive des bassins de la Mer Morte et de la Mer Rouge, et sur la difference de niveau entre la Mer Rouge et la Méditerranée.

Sylloge Epigrammatum Graecorum. Ex Marmoribus et Libris collegit et illustravit Fridericus Theophilus Welcker. Adiecta est Tabula lithographica.

Sylvae Cratyli seu variae in varios scriptores veteres lucubrationes.

Symbolae criticae in Aristotelis physicas auscultationes.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen von Friedrich Creuzer.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen von Friedrich Creuzer.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen von Friedrich Creuzer.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen.

Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen.

Symposium [Συµπόσιον; Sympósion]

Synonymisches Wörterbuch zum Uebungsbuche. Nebst einem dialektologischen Anhange, von Joh. Theod. Vömel.

Syntax des griechischen Verbums.

Syntaxeos anomalae Graecorum pars de constructione, quae dicitur absoluta deque anacoluthis, huc pertinentibus.

System der Logik und Geschichte der logischen Lehren.

System der Logik und Geschichte der logischen Lehren.

System der Sprachlaute.

System der Sprachwissenschaft von K. W. L. Heyse. Nach dessen Tode herausgegeben von Dr. H. Steinthal.

System der antiken Rhythmik.

System der platonischen Philosophie

System der platonischen Philosophie

System der stoischen Philosophie.

System der stoischen Philosophie.

System der stoischen Philosophie.

System des Römischen Civilrechts im Grundrisse nebst einer Abhandlung über Studium und System des römischen Rechts.

System des transcendenten Idealismus

Systema naturae

Systematische Anleitung zur Theorie und Praxis der Mnemonik, nebst Grundlinien zur Geschichte und Kritik dieser Wissenschaft.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Euripides. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Tragödien des Sophokles. Metrisch übertragen von Franz Fritze.

Sämmtliche Werke

Sämmtliche philosophische Romane

Sämtliche Werke in sechs Bänden

Sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe mit Einleitungen, Anmerkungen und Lesarten

[top]

T

T. Livii Ab Urbe Condita Libri.

T. Livii Ab Urbe Condita Libri. Recognovit Immanuel Bekkerus. Selectas Virorum Doctorum Notas In Usum Scholarum Addidit M. F. E. Raschig Rector Scholae Schneebergensis.

T. Livii Opera quae supersunt.

T. Maccius Plautus. Kritik, Prosodie, Metrik von Dr. Andreas Spengel.

T. Petronii Arbitri equitis romani Satiricon cum supplementis Nodotianis accedunt veterum poetarum literaris studii societatis Bipontinae.

Tabellarische Uebersicht der Metra der Griechen und Roemer. Nach der Böckhischen Ansicht geordnet von Dr. Eduard Munk.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den Preussischen Staat für das Jahr 1849. (Tabelle der Fabrikations-Anstalten und Fabrik-Unternehmungen aller Art für 1849 und 1852.) Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1849. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1855. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Tabellen und amtliche Nachrichten über den preussischen Staat für das Jahr 1855. Herausgegeben von dem statistischen Bureau zu Berlin.

Table chronologique des Diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l‘histoire de France; par M. De Bréquigny continuée par M. Pardessus.

Table chronologique des Diplômes, chartes, titres et actes imprimés concernant l‘histoire de France; par M. De Bréquigny continuée par MM. Pardessus et Laboulaye.

Tableau de l‘Égypte, de la Nubie, et des lieux ou itinéraire des voyageurs qui visitent ces contrées.

Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, sacrée et profane, ecclésiastique et civile, depuis la création du Monde jusqu'à l'an 1775

Tabula Itineraria Peutingeriana. Primum Aeri Incisa Et Edita A Franc. Christoph. De Scheyb MDCCLIII. Denuo Cum Codice Vindoboni Collata, Emendata Et Nova Conradi Mannerti Introductione Instructa, Studio Et Opera Acad. Literarum Regiae Monacensis.

Tabula alimentaria Baebianorum.

Tabulae Codicum manu scriptorum praeter Graecos et Orientales in Bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum.

Tacitus Agricola, als Versuch und Ankündigung einer neuen Verdeutschung sämmtlicher Werke des Tacitus, übersetzt von Dr. Wilhelm Bötticher.

Tacitus Agricola. Deutsch, nebst Rechtfertigungen von Ludwig Döderlein.

Tacitus' Agrikola. Urschrift, Uebersetzung, Anmerkungen und eine Abhandlung ueber die Kunstform der antiken Biogaphie.

Tagebücher

Taming of the Shrew

Tanach

Tarichos, ou Recherches sur l'histoire et les antiquités des pêcheries de la Russie meridionale.

Tassoʹs Tod.

Tausend griechische Wörter, welche in den Wörterbüchern von J. G. Schneider und F. W. Riemer fehlen. Aus griechischen Schriftstellern gesammelt von Friedrich Wilhelm Valentin Schmidt. Eine Probeschrift.

Telephos und Troilos. Ein Brief an Herrn Professor F. G. Welcker in Bonn.

Tentamen de Archyte Tarentini vita atque operibus. A Josepho Navarro.

Terentiani Mauri De litteris syllabis et metris liber.

Terentianus Maurus de litteris, syllabis, pedibus et metris e recensione et cum notis Laurentii Santenii. Opus Santenii morte interruptum absolvit David Jacobus van Lennep.

Tetraedrometrie.

Teutschkundliche Forschungen und Erheiterungen für Gebildete.

Teutschkundliche Forschungen und Erheiterungen für Gebildete.

Textrinum antiquorum. An account of the art of weaving among the ancients.

The Agamemnon, Choephori, and Eumenides of Aeschylus. Translated into English by A. Swanwick.

The Antiquity of the Book of Genesis. Illustrated by some new arguments.

The Battle of Alcazar

The Birth of Merlin, or, The Child Hath Found his Father

The Chronicles of England, Scotland, and Ireland [3 Teile]

The Classical Museum. A Journal of Philology, and of ancient History and Literature.

The Classical Museum. A Journal of Philology, and of ancient History and Literature.

The Fair Maid of Bristow

The Germanic Review Vol. 5

The Gorgias of Plato.

The History of English Dramatic Poetry to the Time of Shakespeare; and Annals of the Stage to the Restoration

The History of English Dramatic Poetry to the Time of Shakespeare; and Annals of the Stage to the Restoration

The History of Greece.

The History of Greece. By Connop Thirlwall.

The History of the Decline and the Fall of the Roman Empire

The Life and Writings of George Washington

The Life of Poets. A novel

The Linguist, or the best and easiest method of teaching and learning the english language, english and german.

The London Prodigal

The Lover's Complaint

The Memoirs of Edmund Ludlow

The Merchant of Venice

The Merry Devil of Edmonton

The Merry Wives of Windsor

The Origin of the English Drama

The Passionate Pilgrim

The Philological Museum.

The Public Economy of Athens; to which is added a dissertation on the silver mines of Laurion by Augustus Boeckh. Translated by George Cornewall Lewis.

The Puritan, or the Widow of Watling Street

The Rape of Lucrece

The Relations of the Industry of Canada, with the mother country and the United States, being a speech by Isaac Buchanan.

The Tempest

The Tragedy of Cymbeline

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark.

The Tragedy of Julius Caesar

The Tragedy of Macbeth

The Tragedy of Othello, the Moor of Venice

The Vicar of Wakefield

The Winter's Tale

The controversy about the Varronianus between T. Hewitt Key and the Rev. J. W. Donaldson.

The doctrine of the greek article applied to the criticism and illustration of the New Testament. By the late right Rev. Thomas Fanshaw Middleton.

The fifteen decisive Battles of the World: From Marathon to Waterloo.

The hieroglyphical Date of the Exodus in the Annals of Thothmes the Great.

The public economy of Athens, in four books. To which is added a dissertation on the silver-mines of Laurion. Transl. from the German of Augustus Boeckh.

The public economy of Athens, in four books. To which is added a dissertation on the silver-mines of Laurion. Transl. from the German of Augustus Boeckh.

Theatergebäude und Denkmäler des Bühnenwesens bei den Griechen und Römern.

Theatik. Ideen zur Uebung des Blickes in bildender Kunst.

Thebaidis Cyclicae Reliquiae. Disposuit et commentatus est Ernest. Ludovicus de Leutsch.

Thebana paradoxa. Sex libris exposuit Robertus Unger.

Themistii Paraphrases Aristotelis librorum quae supersunt. Edidit Leonardus Spengel.

Themistii Paraphrases Aristotelis librorum quae supersunt. Edidit Leonardus Spengel.

Themistokles

Theocrite, par J. Adert.

Theocriti bionis et moschi carmina. Accedit brevis annotatio critica. Carmina.

Theocriti, Bionis et Moschi Carmina graece cum commentariis integris L. C. Valckenarii, R. F. P. Brunckii, I. Toupii.

Theocriti, Bionis et Moschi Carmina graece cum commentariis integris L. C. Valckenarii, R. F. P. Brunckii, I. Toupii.

Theocritus Bio et Moschus. Ex recognitione Augusti Meinekii.

Theocritus Bion Moschus.

Theocritus Bion et Moschus ad optimorum librorum fidem emendati cum brevi notatione emendationum curavit Godofredus Hericus Schaefer.

Theodicaeae Platonicae lineamenta.

Theodori Bergkii commentatio de prooemio Empedoclis.

Theodosiani Codicis Genuini Fragmenta Ex Membranis Bibliothecae Ambrosianae Mediolanensis. Nunc primum edidit Waltherus Fridericus Clossius.

Theodosii tripolitae Sphaericorum libros tres Ernestus Nizze.

Theognidis Elegi ex fide librorum manuscriptorum recensiti et aucti cum notis Frid. Sylburgii et Rich. Franc. Phil. Brunckii Edidit Immanuel Bekkerus.

Theognidis Elegi. Scholiorum in Homeri Iliadem appendix addidit Immanuel Bekkerus.

Theognidis Reliquiae. Novo ordine disposuit, commentationem criticam et notas. Adiecit Friedericus Theophilus Welcker.

Theogonia Hesiodea. Textu subinde reficto in usum praelectionum seorsum edita a Frid. Aug. Wolf.

Theogonie [Theogonia; Θεογονία]

Theokrit‘s Idyllen und Epigramme.

Theologumena Aeschyli tragici. Exhibuit Rudolfus Henricus Klausen.

Theologumena arithmeticae: Ad rarissimum exemplum Parisiense emendatius descripta. Accedit Nicomachi Gerasini Institutio Arithmetica ad fidem codicum monacensium emendata edidit Frideicus Astius.

Theonis Smyrnaei Platonici liber de astronomia cum Sereni fragmento. Textum primus edidit, latine vertit Th. H. Martin.

Theonis Sophistae Progymnasmata.

Theonis Sophistae Progymnasmata. Typis repetenda curavit Chr. Eberh. Finckh.

Theoph. Car. Guil. Schneideri. De Dialecto Sophoclis ceterorumque tragicorum graecorum quaestiones nonnullae criticae.

Theophanes continuatus.

Theophili Christophori Harles Brevior Notitia Litteraturae Romanae in primis scriptorum latinorum.

Theophili Christophori Harles Introductio In Historiam Linguae Graecae.

Theophili Christophori Harles Introductio In Historiam Lingvae Graecae.

Theophili Christophori Harles Introductio In Historiam Lingvae Graecae.

Theophili Christophori Harles Introductio in Historiam Linguae Graecae.

Theophili Christophori Harles Introductio in Historiam Linguae Graecae.

Theophili Christophori Harles Supplementa ad Breviorem notitiam litteraturae Romanae in primis Scriptorum Latinorum.

Theophili Christophori Harles Supplementa ad Breviorem notitiam litteraturae Romanae in primis Scriptorum Latinorum.

Theophili Christophori Harles Supplementa ad Introductionem in Historiam linguae Graecae.

Theophili Christophori Harles Supplementa ad Introductionem in Historiam linguae Graecae.

Theophrasti Characteres.

Theophrasti Eresii Opera quae supersunt omnia. Emendata edidit cum apparatu critico Fridericus Wimmer.

Theophylacti Simocattae Historiarum libri octo recognovit Immanuel Bekkerus.

Theoretisch-practische Anleitung zur Erlernung der italienischen Sprache in einer neuen und faßlicheren Darstellung.

Theorie der schwachen Deklination.

Theorie des Wissens mit besonderer Rücksicht auf Skepticismus, und die Lehren von einer unmittelbaren Gewißheit.

Thesauri linguae Graecae ab Henr. Stephano constructi.

Thesauri linguae Graecae ab Henr. Stephano constructi.

Thesaurus Temporum. Eusebii Pamphii, Caesareae Palaestinae Episcopi, Chronicorm Canonum Omnimodae historiae libri du, interprete Hieronymo.

Thesaurus Temporum. Eusebii Pamphili, Caesareae Palaestinae Episcopi, Chronicorum Canonum Omnimodae historiae libri duo, interprete Hieronymo: Ex fide vetustissimorum Codicum castigati. […]

Thomae Gatakeri Londinatis, de novi instrumenti stylo dissertatio.

Thomae Magistri sive Theoduli Monachi ecloga vocum Atticarum. Ex recensione et cum prolegomenis Friderici Ritschelii.

Thomae Wopkens Lectionum Tullianarum, sive in opera quaedam ciceronis philosophica Animadversionum criticarum libri tres.

Thucydidis de bello Peloponnesiaco. Libro octo.

Thukydides erklaert von J. Classen.

Théorie Générale de l‘Accentuation latine suivie de Recherches sur les Inscriptions accentuées et d‘un Examen des Vues de M. Bopp sur l‘Histoire de l‘Accent par Henri Weil et Louis Benloew.

Tibullianorum carminum libri tertii vindicatio [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Timaei Sophistae Lexicon vocum platonicarum.

Timaios

Timon of Athens

Timon von Athen

Titan

Titi Livi Ab urbe condita libri. Edidit Martinus Hertz.

Titi Livi Ab urbe condita libri. Edidit Martinus Hertz.

Titi Livi Ab urbe condita libri. Edidit Martinus Hertz.

Titi Livi Ab urbe condita libri. Edidit Martinus Hertz.

Titi Livi rerum Romanarum ab Urbe condita libri ad Codicum manu scriptorum fidem emendati ab Car. Frid. Sig. Alschefski.

Titi Livi rerum Romanarum ab Urbe condita libri ad Codicum manu scriptorum fidem emendati ab Car. Frid. Sig. Alschefski.

Titi Livi rerum Romanarum ab Urbe condita libri ad Codicum manu scriptorum fidem emendati ab Car. Frid. Sig. Alschefski.

Titi Lucretii Cari de rerum natura, libri sex. Ad optimas editiones collati accedit varietas lectionis cum indice rarioris et obsoletae latinitatis. Studiis Societatis Bipontinae.

Titulus Mummianus ad fidem lapidis vaticani exemplo lithographo expressus atque enarratus cura Friderici Ritschelii.

Titus Andronicus

Titus Andronicus

Topographie von Athen. Nebst einigen Bemerkungen über die Alterthümer desselben.

Torquato Tasso: Ein Schauspiel

Torquato Tasso: Ein Schauspiel

Totius latinitatis lexicon.

Totius latinitatis lexicon.

Totius latinitatis lexicon.

Totius latinitatis lexicon.

Trachiniae [Τραχίνιαι, Die Trachinierinnen]

Tractatus de decretis Atheniensium. Ex museo equitis ac senatoris Iacobi Nanii Veneti auctore D. Clem. Biagi Cremonensi.

Tragicorum latinorum reliquiae recensuit Otto Ribbeck.

Tragédies de Sophocle, traduites du Grec par M. Artaud.

Traité de l‘accent appliqué à la théorie de la versification.

Traité de métrologie ancienne et moderne suivi d‘un précis de chronologie, et des signes numériques par Saigey.

Transactions of the Royal Society of literature of the United Kingdom.

Transactions of the Royal Society of literature of the United Kingdom.

Transactions of the Royal Society of literature of the United Kingdom.

Trattato dell‘ Epigrafia latina ed Italiana del P. D. Raffaele Notari.

Trauerspiele

Travaux de la Société d'Émulation du Jura pendant l'année 1864.

Travels in Crete.

Travels in the Morea. In three volumes

Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religion

Trinummus

Tristan von Meister Gotfrit von Straßburg mit der Fortsetzung des Meisters Ulrich von Turheim

Triton und Euphemos oder die Argonauten in Libyen. Eine mythologische Abhandlung.

Troilus and Cressida

Troilus und Cressida

Tryphonis Grammatici Alexandrini Fragmenta.

Tucidide della Guerra del Peloponneso Libri VIII vogarizzati ed illustrati con note ed appendici da Amedeo Peyron.

Tucidide della Guerra del Peloponneso Libri VIII vogarizzati ed illustrati con note ed appendici da Amedeo Peyron.

Tulifäntchen

Turnsachen. In einem Schreiben an Steffens. Nebenbey eine Abfertigung der Runensteine im Freymüthigen für Deutschland.

Twelfth night; or, what you will.

Twenty of the Plays of Shakespeare, being the whole number printed in quarto during his life-time, or before the restoration, collated where there were different copies, and published from the originals

Two Gentlemen of Verona

Tyrrhenicorum caput primum [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Tyrtaei quae restant omnia collegit commentario illustravit edidit Christ. Adolph. Klotzius.

[Titel noch nicht ermittelt]

[top]

U

Ueber Artikel 84 der Preußischen Verfassungs-Urkunde.

Ueber C. G. Cobets Emendationen im Thukydides.

Ueber Cicero's Akademika.

Ueber Droysen‘s Geschichte der Nachfolger Alexanders.

Ueber E. A. Freemans History of Federal Government.

Ueber Fr. Ritschls Ausgabe des Plautus.

Ueber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende Gewalt im griechischen Alterthume.

Ueber Herrn Professor Boeckhs Behandlung der griechischen Inschriften.

Ueber Heyne's Ausgabe des Homer.

Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden.

Ueber Kunst und Alterthum.

Ueber Maass und Messen oder Darstellung der bei Zeit-, Raum- und Gewichts-Bestimmungen üblichen Maasse, Messinstrumente und Messmethoden, nebst Reductionstafeln.

Ueber Platon's Phaedros.

Ueber Platons Schriften.

Ueber Shakspears Sonette einige Worte, nebst Proben einer Uebersetzung derselben

Ueber Ursprung und Urbedeutung der sprachlichen Formen.

Ueber Wesen und Werth der allgemeinen Studien, insbesondere der anthropologisch-pragmatischen Hülfs-Wissenschaften und Künste.

Ueber das Alexandrinische Museum, drei Bücher.

Ueber das Leben und Gedicht des Apollonius von Rhodus. Eine historisch-kritische Abhandlung von M. August Weichert.

Ueber das Universitätsstudium der rationellen Oekonomie, insbesondere ihrer anthropologisch-pragmatischen Hülfs-Disciplinen.

Ueber das Verhältnis der Hermannschen Theorie der Metrik zur Ueberlieferung.

Ueber das Wesen Apollons und die Verbreitung seines Dienstes. Ein Versuch.

Ueber das Zeitalter des Geographen Eudoxos und des Astronomen Geminos. Ueber die antiken Namen und die geographische Verbreitung der Baumwolle im Alterthum.

Ueber das bisher bezweifelte Daseyn des Rattenkönigs.

Ueber das wahrscheinliche Alter und die Bedeutung des Gedichtes vom Wartburger Kriege. Ein litterar-historischer Versuch von August Koberstein.

Ueber den Aeolischen Dialekt.

Ueber den Codex Ambrosianus und seinen Einfluß auf die Plautinische Kritik.

Ueber den Follis und Denar der späteren römischen Kaiserzeit.

Ueber den Kayser Julianus und sein Zeitalter. Ein historisches Gemälde von August Neander.

Ueber den Mythos des Herakles.

Ueber den Schiffbau und die nautischen Leistungen der Griechen und Römer im Alterthum.

Ueber den Ursprung der Homerischen Gesänge.

Ueber den Ursprung der Homerischen Gesänge.

Ueber den Ursprung des Berg-Regals in Deutschland.

Ueber den Zusammenhang indischer Fabeln mit griechischen.

Ueber den deutschen Stil.

Ueber den deutschen Stil.

Ueber des Sophokles Aias. Eine kritische Untersuchung.

Ueber die Aechtheit der Urkunden in Demosthenes Rede vom Kranz.

Ueber die Aussprache des Lateinischen im älteren Drama.

Ueber die Berechnung der Auf- und Untergänge der Sterne. Nebst einigen Hülfstafeln.

Ueber die Betonung des heroischen Hexameters, mit Excursen. Eine Studie von Friedrich Christian Kirchhoff.

Ueber die Bildung der Weltseele im Timaeos des Platon.

Ueber die Composition der plautinischen Cantica nebst Beitraegen zur Kritik derselben.

Ueber die Cäsur und ihre Bedeutung für den Rhythmus

Ueber die Empfindung der Naturschönheit bei den Alten.

Ueber die Entstehug der Ilias und der Odyssee.

Ueber die Epochen der bildenden Kunst unter den Griechen.

Ueber die Fragmente des Archytas und der älteren Pythagoreer. Eine Preisschrift von Dr. O. F. Gruppe.

Ueber die Freipflege (plegium liberale) und die Entstehung der grossen und kleinen Jury in England.

Ueber die Gottheiten von Samothrace. Vorgelesen in der öffentlichen Sitzung der Baier'schen Akademie der Wissenschaften am Namenstage des Königes den 12. Oct. 1815.

Ueber die Gräber des Memnon und die Inschriften an der Bildsäule desselben. Vorgelesen in einer Versammlung der philolog. philos. Classe der Akademie am 24. Oct. 1810 von Friedrich Jacobs.

Ueber die Idee der Gerechtigkeit in Aeschylus und Sophokles.

Ueber die Idee der Universitäten. Rede beim Antritt des Rectorats.

Ueber die Idee des Sophokles von der göttlichen Vorsehung.

Ueber die Lehnwörter der deutschen Sprache.

Ueber die Mittel und die nöthigen Bauwerke zur Reinigung der Städte und zur Versorgung derselben mit Wasser; mit besonderer Rücksicht auf die Stadt Berlin, als Beispiel.

Ueber die Nothwendigkeit einer Wiedergeburt der Philologie zu deren wissenschaftlicher Vollendung.

Ueber die Poetik des Aristoteles und sein Verhältniss zu den Dramatikern

Ueber die Poetik des Aristoteles und sein Verhältniß zu den neuern Dramatikern

Ueber die Sprache und Weisheit der Indier

Ueber die Strassen der Römer und Franken zwischen der Ems und Lippe.

Ueber die Theogonie des Hesiod, ihr Verderbniß und ihre ursprüngliche Gestalt.

Ueber die Thymele des griechischen Theaters. Eine archäologische Abhandlung.

Ueber die Tyrrhenischen Pelasger in Etrurien und über die Verbreitung des Italischen Münzsystems von Etrurien aus.

Ueber die Untheilbarkeit Teutscher Bundes-Staaten. Ein hist.-dogmat. Beitrag zum Teutschen Staatsrecht.

Ueber die Urform einiger Rhapsodien der Ilias.

Ueber die Urgestalt der beiden ersten homerischen Hymnen.

Ueber die Versmaße des Pindaros

Ueber die Vögel des Aristophanes.

Ueber die Wohnsitze, die Abstammung und die ältere Geschichte des mazedonischen Volkes. Eine ethnographische Untersuchung von K. O. Müller.

Ueber die dritte philippische Rede des Demosthenes.

Ueber die politischen Verhältnisse der karolingischen Reiche nach dem Vertrage von Verdun.

Ueber die sogenannten politischen Verse bei den Griechen. Von Mag. R. J. F. Henrichsen. Aus dem Dänischen übersetzt von P. Friedrichsen.

Ueber die ursprunglichen Laute der hebraischen Buchstaben. Ein Beitrag zur Dialectologie der semitischen Völker.

Ueber die öffentlichen und Privat-Schiedsrichter – Diäteten – in Athen und den Process vor denselben.

Ueber die ΚΑΘΑΡΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΦΕΜΑΤΩΝ, ein Beitrag zur Poetik des Aristoteles von Leonhard Spengel.

Ueber dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel.

Ueber dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel.

Ueber dramatische Kunst und Litteratur. Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel.

Ueber ein Einschiebsel Tribonians beim Ulpian, die Verbannung nach der großen Oase betreffend. Ein Brief an den Herrn Etatsrath Cramer in Kiel.

Ueber eine Frage, die Herder gethan hat.

Ueber eine Kretische Kolonie in Theben, die Göttin Europa und Kadmos den König.

Ueber eine Kretische Kolonie in Theben.

Ueber eine Sammlung uedirter Henkelinschriften aus dem südlichen Rußland.

Ueber einen Vorzug der griechischen Sprache.

Ueber griechische und deutsche Lexicographie und Grammatik. Offener Brief an Herrn Valentin Christian Friedrich Rost von M. Sengebusch.

Ueber hundert fünf und zwanzig mystische Spiegel.

Uebersetzungsbibliothek der griechischen und römischen Klassiker. Vierte Abtheilung. Römische Prosaiker. I.

Uebersetzungsbibliothek der griechischen und römischen Klassiker. Vierte Abtheilung. Römische Prosaiker. VI.

Uebersetzungsbibliothek der griechischen und römischen Klassiker. Vierte Abtheilung. Römische Prosaiker. VI.

Uebersicht der Staats-Aemter und Verwaltungs-Behörden unter Theodorich nach den Bestellungen Cassiodors.

Uebersicht der griechisch-römischen Philosophie.

Uebersicht der wichtigsten bis jetzt gemachten Versuche zur Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen. Nach Brown, von Moritz Fritsch.

Uebersichtliche Erklaerung Aegyptischer Denkmäler des Koenigl. neuen Museums zu Berlin.

Uebrige noch ungedruckte Werke des Wolfenbüttlischen Fragmentisten. Nachlaß von Gotthold Ephraim Leßing. Herausgegeben von C. A. E. Schmidt.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische von Heß und Vömel. Erstes Bändchen.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische.

Uebungsschule für den lateinischen Stil in den obersten Classen der Gymnasien. Mit fortgehenden Anmerkungen.

Umrisse der Gliederung des griechischen Drama.

Un ami mal connu de Chamisso: Louis de la Foye

Undine

Universal-Kalender. Enthaltend 2000 aufeinanderfolgende Kalender vom Jahre 500 bis zum Jahre 2500 nach Christi Geburt. Entworfen und herausgegeben von A. V. Eck.

Universitatis Fridericianae utriusque Halis consociatae Rector et Senatus latinam orationem Beneficii Wolframsdorffiani lege a Ludovico Guilielmo Friedrich.

Unpublished Letters of Ludwig Tieck to Friedrich von Raumer

Unter welcher Dynastie haben die Israeliten Aegypten verlassen?

Unterhaltungen aus der alten Welt für Garten- und Blumenfreunde.

Untersuchung über die gegenseitigen Störungen des Jupiters und Saturns.

Untersuchungen ueber das Seewesen des Alterthums.

Untersuchungen über Papyrusrollen, koptische Handschriften und eine Stele mit dreifacher Inschrift im königlichen ägyptischen Museum zu Turin.

Untersuchungen über das Leben des Thukydides von Dr. von K. W. Krüger. Ankündigungsschrift der am Mittwoch den 18. April 1832 zu haltenden öffentlichen Prüfung sämmtlicher Classen des Königl. Joachimsthalschen Gymnasiums, zu welcher ergebenst einladet Dr. August Meineke.

Untersuchungen über das kosmische System des Platon, mit Bezug auf Hern. Gruppe‘s kosmische Systeme der Griechen. Sendschreiben an Hrn. Alexander v. Humboldt von August Böckh.

Untersuchungen über die Echtheit und Zeitfolge platonischer Schriften und über die Hauptmomente aus Plato‘s Leben.

Untersuchungen über die in die attischen Redner eingelegten Urkunden von Anton Westermann.

Untersuchungen über die römische Ehe.

Untersuchungen über die ursprüngliche und die die weiteren Entwicklungen des griechischen und über die Entstehung des gothischen Alphabets.

Urania

Urania

Urania

Urania

Urania

Urania

Urania

Urania

Urania

Urgeschichte des Indogermanischen Völkerstammes in ihren Grundzügen wiederhergestellt.

Urkunden zur Geschichte der Jubelfeier der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin im October 1860.

Urkunden über das Seewesen des Attischen Staates.

Urkundliches zur Geschichte und Verfassung der Provinz Preußens.

Ursprung und Auslegung des heiligen Rechts bei den Griechen oder die Exegeten, ihre geschriebenen Satzungen und mündlichen Überlieferungen.

Ursprung und Bedeutung des Bernsteinnamens Elektron.

Ursprünge der Besteuerung.

Über Aristophanes Vögel.

Über Aristophanes Wolken.

Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache.

Über Aussprache, Vokalismus und Betonung der lateinischen Sprache.

Über Freiheit, ihre Förderungen, ihre Hindernisse und ihre Erscheinung in den Staatsformen.

Über Goethes Wahlverwandtschaften

Über Grundsätze und Anwendung des Strafrechts im griechischen Alterthum.

Über Heinrich Ritter's Darstellung der sokratischen Systeme in den neuesten Bänden seiner Geschichte der Philosophie alter Zeit.

Über Homerische Geographie und Weltkunde; von K. H. W. Völcker. Nebst einer Charte.

Über Licht und Farben. Mit besonderer Beziehung auf die Farbenlehre Newton's und Goethe's.

Über Livius VII,2 [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Über Orpheus und die Orphiker. Eine akademische Abhandlung von Eduard Gerhard.

Über Philologie als System. Ein andeutender Versuch.

Über Rafael Sanzio‘s Verklärung.

Über Ursprung, Wesen und Geltung des Poseidon.

Über altpersische Eigennamen.

Über das Basrelief und den Unterschied der plastischen und malerischen Composition.

Über das Erechtheum auf der Acropolis von Athen. Sur l‘Erechthéion de l‘acropole d‘Athènes. Deux dissertations.

Über das Exil [De exilio]

Über das Geschichtliche im Niebelungenliede

Über das Leben des Geschichtsschreiber Q. Curtius Rufus.

Über das Verhältniss der bildenden Künste zu der Natur.

Über das höchste Gut und das größte Übel [De finibus bonorum et malorum]

Über das römische Münzwesen.

Über den Aiolismos der ältesten Kunst zu Rom.

Über den Auszug aus der Ilias des sogenannten Pindarus Thebanus.

Über den Bund der Amphiktyonen.

Über den Chorknaben [Oratione de Choreuta]

Über den Eingang in Platon's Phädon.

Über den Fünfkampf der Hellenen. Mit zwei Abbildungen.

Über den Infinitiv.

Über den Krieg gegen Jugurtha [De bello Iugurthino]

Über den Organismus und den Entwickelungsgang der politischen Idee im Alterthum oder die alte Geschichte vom Standpunkt der Philosophie.

Über den Styl und die Herkunft der bemahlten griechischen Thongefäße. Eine kunstgeschichtliche Abhandlung.

Über den Verfall des römischen Münzwesens in der Kaiserzeit.

Über den Zustand der schönen Wissenschaften bei den Römern.

Über den historischen Charakter des Dramas

Über den historischen Gewinn aus der Entzifferung der assyrischen Inschriften.

Über die Anthesterien und das Verhaeltniss des attischen Dionysos zum Koradienst.

Über die Antigone des Sophocles

Über die Aufgabe des platonischen Dialogs Cratylus.

Über die Bedeutung der Casus in besonderer Beziehung auf die lateinische Sprache. Eine Abhandlung.

Über die Entwicklung des Gorgonen-Ideals in der Poesie und bildenden Kunst der Alten. Eine archäologische Abhandlung.

Über die Gradmessungen der Alten. Eine Vorlesung von Ludewig Ideler.

Über die Heilung des Blödsinns auf intellectuellem Wege.

Über die Idee des Schicksals in den Tragödien des Aischylos.

Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts.

Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java, nebst einer Einleitung über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts.

Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn

Über die Liebe [Ἔρωτες; Amores]

Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate.

Über die Römerstrassen am rechten Ufer des Nieder-Rheins, von dem Winterlager Vetera ausgehend, zur Veste Aliso, über die Pontes longi zu den Marsen und zu der niedern Weser.

Über die Telemachie, ihre ursprüngliche Form und ihre späteren Veränderungen. Ein Beitrag zur Kritik der Odyssee.

Über die Verschiedenheit der griechischen Stadien und Fussmaasse.

Über die Verschwörung des Catilina [de coniuratione Catilinae]

Über die Versmaße des Pindaros.

Über die Verwandtschaft des Indogermanischen, Semitischen und Tibetanischen. Nebst einer Einleitung über den Ursprung der Sprache.

Über die kritische Behandlung der Pindarischen Gedichte

Über die lateinische Declination und Conjugation. Eine grammatische Untersuchung.

Über die neugriechische Poesie, besonders über ihr rhythmisches und dichterisches Verhältniß zur altgriechischen.

Über die rhythmische Malerei der deutschen Sprache.

Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grund.

Über die wissenschaftliche Begründung und Behandlung der Antiquitäten insbesondere der römischen.

Über dramatische Kunst und Literatur. Vorlesungen

Über ein Gedicht des Alcaeus [Probeschrift für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Über ein Wort Friedrich's II. von deutscher Verskunst. Eine Vorlesung von Fr. Aug. Wolf.

Über ein in der Königlichen Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium.

Über eine Hieroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu (Appollinopolis Magna) in welcher der Besitz dieses Tempels an Ländereien unter der Regierung Ptolemaeus XI Alexander I verzeichnet ist.

Über griechische Monatskunde und die Ergebnisse ihrer neuesten Bereicherungen.

Über griechische Wörterbücher

[top]

V

VIII. Ueber den Werth der Politik des Epaminondas für Griechenland.

Valentini Rose Aristoteles Pseudepigraphus.

Valentini Rose de Aristotelis librorum ordine et auctoritate commentatio.

Valerii Maximi factorum dictorumque Memorabilium Libri novem curante Ioanne Petro Millero.

Valerius Maximus cum selectis variorum observus et nova recensione A. Thysii

Variae Lectiones in Stephano es MS. codice Abbatiae Perusinae, collectae ab Jacobo Gronovio, et ejusdem notae.

Variazion.

Varietà nei Volumi Ercolanesi pel Cavaliere Lorenzo Blanco.

Vasenbilder.

Vaticana Juris Romani Fragmenta, Romae nuper ab Angelo Maio detecta et edita, Gallicis typis mandaverunt. Ephemericum quae Themidis nomine publicantur, editores.

Vegetii Renati Artis Veterinariae sive mulomedicinae libri quatuor curante Jo. Matthia Gesnero.

Venus and Adonis

Verbesserungen und Nachträge zu den drei Bänden der Staatshaushaltung der Athener, und Register über alle drei Bände.

Vergleich zwischen Fichtens System und dem des Herrn Profesors Herbart von Hermann Wilhelm Ernst v. Keyserlingk.

Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenischen, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen.

Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Littauischen, Gothischen und Deutschen.

Vergleichendes Accentuationssystem nebst einer gedrängten Darstellung der grammatischen Übereinstimmungen des Sanskrit und Griechischen.

Vergleichendes Wörterbuch der gebräuchlichsten Taufnamen.

Verhandeling over drie groote Steenen Beelden in den Jare 1819 uit Java naar de Nederlanden overgezonden: Door C. J. C. Reuvens. Uitgeven door de derde Klasse van het Instituut.

Verhandlungen der achten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Darmstadt den 1. 2. 3. und 4. October 1845.

Verhandlungen der achtzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Wien vom 25. bis 28. September 1858.

Verhandlungen der dreiundzwanzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Hannover vom 27. bis 30. September 1864.

Verhandlungen der dreizehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Göttingen vom 29. September bis 2. October 1852.

Verhandlungen der eilften Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Berlin vom 30. September bis 3. October 1850.

Verhandlungen der einundzwanzigsten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Augsburg vom 24. bis 27. September 1862.

Verhandlungen der fünfzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Hamburg vom 1. bis 4. October 1855.

Verhandlungen der neunten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten zu Jena am 29. 30. September, 1 [!] und 2. October 1846.

Verhandlungen der neunzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Braunschweig vom 26. bis 29. September 1860.

Verhandlungen der philologischen Gesellschaft in Würzburg.

Verhandlungen der sechzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Stuttgart vom 23. bis 26. September 1856.

Verhandlungen der siebzehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Breslau vom 28. September bis 1. October 1857.

Verhandlungen der vierundzwanzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Heidelberg vom 27. bis 30. September 1865.

Verhandlungen der zehnten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Basel den 29 und 30 September und 1 und 2 October 1847.

Verhandlungen der zwanzigsten Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Frankfurt am Main vom 24. bis 27. September 1861.

Verhandlungen der zweiundzwanzigsten Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Meissen vom 30. September bis 2. October 1863.

Verhandlungen der zwölften Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Erlangen vom 30. September bis 3. October 1851.

Vermischte Abhandlungen und Aufsätze von J. C. F. Manso.

Vermischte Gedichte

Vermischte Schriften

Vermischte Schriften von Friedrich Jacobs. Dritter Theil. Leben und Kunst der Alten. Zweyter Theil.

Vermischte Schriften von Friedrich Jacobs. Fünfter Theil. Leben und Kunst der Alten. Vierter Theil. Mit zwei lithographirten Tafeln.

Vermischte Schriften von Friedrich Jacobs. Vierter Theil. Leben und Kunst der Alten. Dritter Theil.

Vermischte Schriften, juristischen, historischen, staatswissenschaftlichen und ästhetischen Inhalts.

Vermischte Schriften, juristischen, historischen, staatswissenschaftlichen und ästhetischen Inhalts.

Vermischte Schriften.

Vermischte Schriften.

Vermischte Schriften.

Vermischte Schriften.

Vermischte Schriften.

Versiones Homeri Anglicae inter se comparatae, scripsit David Georgius Penon.

Versuch einer historischen Entwickelung der märkischen Städteverfassungen.

Versuch einer historischen Entwickelung der märkischen Städteverfassungen.

Versuch einer kritischen Prüfung, um dem Aemilius Probus das allgemein für ein Werk des Cornelius Nepos gehaltene Buch "De Vita exellentium imperatorum" wieder zuzustellen.

Versuch über Pindars Leben und Schriften.

Versuch über den Gang der Bildung in der heilenden Kunst. Eine Einleitung zu tieferer Ergründung der Kunst.

Versuch über die Römischen Plebejer der ältesten Zeit.

Versuche

Versus ludicri in romanorum Caesares priores olim compositi.

Verteidigung Platos und Xenophons gegen die Angriffe B. G. Niebuhrs [Rezension]

Vertheidigung Platon's und einen Angriff auf seine Bürgertugend.

Verzeichnis der chinesischen und mandschu-tungusischen Bücher und Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin.

Verzeichniss der Vorlesungen, welche im Hamburgischen akademischen und Real-Gymnasium von Oster 1858 bis Ostern 1859 gehalten werden.

Verzeichniss der Vorlesungen, welche im Hamburgischen akademischen und Real-Gymnasium von Ostern 1858 bis Ostern 1859 gehalten werden.

Verzeichniß der Vorlesungen, welche von der Universität zu Berlin im Sommerhalbenjahre 1817 vom 14ten April an gehalten werden.

Verzeichniß einer philologischen Handbibliothek und der vorzüglichsten Schriften über allgemeine Studien

Veteris Mediae et Persiae monumenta. Commentatio hist.-phil. Carolus Fridericus Christianus Hoeck.

Viel Geschrei und wenig Wolle

Viel Lärmen um Nichts

Vier Documente aus römischen Archiven. Ein Beitrag zur Geschichte des Protestantismus vor, während und nach der Reformation.

Vier griechische Briefe Kaiser Friedrichs des Zweiten. Zum ersten Male herausgegeben von Gustav Wolff.

Vier und zwanzig Bücher Allgemeiner Geschichten besonders der Europäischen Menschheit

Vigilum Romanorum latercula duo Coelimontana artem militiae Romanae explicantia. Appendicem inscriptionum laterculorum militarium adjecit.

Vindicarum Strabonianarum liber scripsit Augustus Meineke.

Vindiciae Lysiacae.

Vindiciae tragoediae romanae.

Vindiciarum Aristophanearum liber.

Viro summo Augusto Boeckhio Diem Natalem D. XXIV. A. MDCCCXXXXII. Gratulantur Seminarii Regii Philologici Sodales.

Viro venerabili philologo primario Friderico Jacobs annos octoginta cum omnium laude, eruditorum admiratione feliciter transactos gratulatur Fridericus Dübner.

Vita Aristotelis ex Codice Marciano Graece nunc primum edita. Commentario illustravit Dr. L. Robbe.

Vita et Fragmenta veterum Historicorum Romanorum. Composuit Augustus Krause.

Vitalis Blesensis Amphytrion et aulularia eclogae.

Vittoria Accorombona

Vocabula Latinae linguae primitiva, Handbüchlein der lateinischen Stammwörter.

Vol. I. continens Acharnenses Equites Nubes Vespas Pacem.

Volksmährchen, herausgegeben von Peter Leberecht

Vollständiges Bibelwerk für die Gemeinde. In drei Abtheilungen.

Vollständiges deutsch-italienisches und italienisch-deutsches Taschenwörterbuch. Zusammengetragen aus den vorzüglichsten und neuesten über beide Sprachen bisher erschienenen Wörterbüchern und vermehrt mit einer großen Anzahl von Wörtern aus allen Fächern der Künste und Wissenschaften.

Vom Aeolischen Digamma P. II [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Vom Einsamen wird schwer der Kampf bestritten [Gedicht]

Vom Staatsleben nach platonischen, aristotelischen und christlichen Grundsätzen. Eine staatswissenschaftliche Abhandlung von P. F. Stuhr.

Vom Wesen der Götter [De natura deorum]

Vom alten und neuen Hellas. Worte an die griechische Nation gesprochen von Adamantios Korai. Zugleich als Einleitungsschrift zur Politik des Aristoteles.

Vom rechten Handeln [De officiis]

Von dem Begriff der Geschichte der Philosophie. Eine Einladungsschrift zu seinen an der Universität in Berlin zu haltenden Vorlesungen von Dr. Ch. A. Brandis.

Von dem Glauben, dem Wissen und der Dichtung der alten Scandinavier. Ein geschichtliches Fragment.

Von dem sogenannten Aeol. Digamma [Seminararbeit für das philologische Seminar an der Berliner Universität]

Von den Namen der Vasenbilder in Beziehung zu ihren bildlichen Darstellungen.

Von den Volksversammlungen der Römer: Ein antiquarischer Versuch.

Von der Idee der Schönheit

Von der Verdoppelung des Würfels.

Von einer milden Stiftung Trajan's, vorzüglich nach Inschriften.

Vor den Gemälden: Eduard Bendemann zeichnet

Vorfragen über Homeros, seine Zeit und Gesänge von J. Kreuser.

Vorhalle zur griechischen Geschichte und Mythologie.

Vorhalle zur griechischen Geschichte und Mythologie.

Vorlesung über die Antiquitäten von Griechenland. Mit Verbesserungen und literarischen Zugaben von S. F. W. Hoffmann.

Vorlesung über die Methoden des akademischen Studiums.

Vorlesung über die Römischen Alterthümer. Mit Verbesserungen und litterarischen Zugaben von S. F. W. Hoffmann.

Vorlesungen über den Styl oder praktische Anweisung zu einer guten Schreibart.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Bänden.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Bänden.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Bänden.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Theilen.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Theilen.

Vorlesungen über die alte Geschichte. In zwei Theilen.

Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft.

Vorlesungen über die Persönlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der  Seele oder die ewige Persönlichkeit des Geistes.

Vorläufige Bemerkungen über bemalte Architectur und Plastik bei den Alten.

Vorläufige Grundlegung zu einer Sprachphilosophie.

Vorschule der deutschen Grammatik für Studirende und obere Gymnasialclassen. Ein Versuch zu einer philosophisch-kritischen Einleitung in das Sprachstudium.

Vorschule zum Homer.

Vorschule zum Studium der griechischen Tragiker.

Vorträge über alte Geschichte, an der Universität zu Bonn gehalten von B. G. Niebuhr.

Vorträge über alte Geschichte, an der Universität zu Bonn gehalten von B. G. Niebuhr. Herausgegeben von M. Niebuhr.

Vorwärts. Pariser Deutsche Zeitschrift.

Voyage archéologique dans la Régence de Tunis exécuté et publié sous les auspices et ax frais de M. H. d'Albert, Duc de Luynes par V. Guérin.

Voyage archéologique dans la Régence de Tunis exécuté et publié sous les auspices et ax frais de M. H. d'Albert, Duc de Luynes par V. Guérin.

Voyage archéologique en Gréce et en Asie Mineure. Fait par ordre du gouvernement français pendant les années 1843 et 1844.

Voyage au Ouadây par le Cheykh Mohammed Ibn-Omar El-Tounsy.

Voyage pittoresque autour du monde

Voyages dans la Grèce accompagnés de recherches archéologiques, et suivis d'un aperçu sur toutes les entreprises scientifiques qui ont eu lieu en Grèce depuis Pausanias jusqu'a nos jours;

Voyages dans les Alpes, précédés d'un Essai sur l'histoire naturelle des environs de Genève

Vulcain: Recherches sur ce dieu, sur son culte, et sur les principaux monuments qui le représentent, faisant suite au Jupiter du même auteur.

[top]

W

Wallenstein.

Wanderungen durch das Punische und Kyrenäische Küstenland oder Mâg'reb, Afrikiâ und Barka. Mit einer Karte.

Wanderungen eines irländischen Edelmannes zur Entdeckung einer Religion

Warum muß die Französische Sprache weichen und wo zunächst?

Weltgeschichte

Weltgeschichte in Tabellen. Nebst einer tabellarischen Übersicht der Litterärgeschichte.

Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung.

Wer nie sein Brot mit Tränen aß [Gedicht]

Werke Friedrichs des Großen

Werke des Plato.

Werke.

Wie es Euch gefällt

Wigand‘s Vierteljahresschrift.

Wigand‘s Vierteljahresschrift.

Wilhelm Gottlieb Tennemann's Grundriss der Geschichte der Philosophie

Wilhelm Gottlieb Tennemann's Grundriss der Geschichte der Philosophie für den akademischen Unterricht.

Wilhelm Meister's Lehrjahre

Wilhelm Meisters Lehrjahre von Goethe. Erläutert von Heinrich Düntzer.

Wilhelm Tell

Wilhelm Traugott Krug's Geschichte der Philosophie alter Zeit, vornehmlich unter Griechen und Römern.

Wilhelm von Humboldt's gesammelte Werke.

Wilhelmine. Eine Erzählung in Briefen

Wily beguil'd

Wissenschaft der Grammatik.

Wissenschaftliche Syntax der griechischen Sprache.

Wo Hermann den Varus schlug.

Wolf Heinrich Graf Baudissin

Wunderlichkeiten

Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung.

Würde der Frauen

[Werkausgabe Lucianus, bearbeitet von Hemsterhuis verfügbar, allerdings kein Boeckh-Exemplar aufgefunden, ebenso keine einbändige Ausgabe – Titelzuordnung daher unklar]

[top]

X

XIV. Panegyrici veteris.

XIX. Kritik von Bröndsteds Reisen und Untersuchungen in Griechenland. Erstes Buch, die Insel Keos behandelnd.

Xanthian marbles: The Nereid Monument; an historical and mythological Essay.

Xenophanis Colophonii Carminum Reliquiae. De Vita ejus et Studiis Disseruit, Fragmenta Explicuit, Placita illustravit Simon Karsten.

Xenophon De Republica Lacedaemoniorum.

Xenophon. Zur Rettung seiner durch B. G. Niebuhr gefährdeten Ehre dargestellt von Ferdinand Delbrück.

Xenophontis Convivium et Socratis Apologia a Xenophonte Vulgo Abiudicata.

Xenophontis Historia graeca

Xenophontis Oeconomicus, Convivum, Hiero, Agesilaus.

Xenophontis Opuscula Politica, Equestria et Venatica cum Arriani libello de Venatica cum Arriani libello de Venatione. Ex librorum scriptorum fide et virorum doctorum coniecturis recensuit et interpretatus est Io. Gottlob Schneider.

Xenophontis Opuscula Politica, Equestria et Venatica.

Xenophontis de cyri disciplina libri VIII.

Xenophontis de expeditione cyri minoris.

Xenophōntos Anabasis Kyrou. Xenophontis De Cyri expeditione commentarii

[top]

Y

[top]

Z

Zaleukos. Charondas. Pythagoras. Zur Kulturgeschichte von Großgriechenland.

Zehn Jahre aus der Geschichte der Ahnherren des Preußischen Königshauses.

Zehnter Jahresbericht über das Königliche Gymnasium zu Münster in dem Schuljahre 1828–29. Angefertigt von dem Director der Anstalt H. L. Nadermann.

Zeitgenössische Geschichten.

Zeitmessung der Deutschen Sprache von Johann Heinrich Voß.

Zeitmessung der Deutschen Sprache von Johann Heinrich Voß.

Zeitschrift für Geschichte und Auslegung der alten Kunst.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Pertz und L. Ranke herausgegeben von Dr. W. Adolf Schmidt.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Pertz und L. Ranke herausgegeben von Dr. W. Adolf Schmidt.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Pertz und L. Ranke herausgegeben von Dr. W. Adolf Schmidt.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Pertz und L. Ranke herausgegeben von Dr. W. Adolf Schmidt.

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Unter Mitwirkung der Herren A. Boeckh, J. und W. Grimm, G. H. Pertz und L. Ranke herausgegeben von Dr. W. Adolf Schmidt.

Zeitschrift für Stenographie in wissenschaftlicher, pädagogischer und praktischer Beziehung.

Zeitschrift für Stenographie in wissenschaftlicher, pädagogischer und praktischer Beziehung.

Zeitschrift für Stenographie und Orthographie, herausgegeben von Dr. G. Michaelis.

Zeitschrift für Stenographie und Orthographie.

Zeitschrift für Stenographie und Orthographie.

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft.

Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft. Herausgegeben von Dr. Julius Caesar.

Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft. Herausgegeben von Dr. Theodor Bergk und Dr. Julius Caesar.

Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien.

Zend-Avesta ou plutôt Zen-Daschta explique d‘après un principe tout à fait nouveau par Ignace Pietraszewski. Le Texte est accompagné d'une Prononciation, de Traductions polonaise et française, et suivi d‘un Vocabulaire et d‘une Grammaire.

Zertrümmerung der großen Planeten Hesperus und Phaeton, und die darauf folgenden Zerstörungen und Ueberflutungen auf der Erde. Nebst Aufschlüssen über die Mythensprache der alten Völker.

Zu Ludwig Tiecks Nachlass

Zu der Sylloge Epigrammatum Graecorum. Abweisung der verunglückten Conjecturen des Herrn Prof. Hermann von F. G. Welcker.

Zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Berlinischen Gymnasiums zum Grauen Kloster […] ladet die hohen und höchsten Behörden so wie alle Gönner und Freunde des Schulwesens ehrerbietigst ein der Director August Ferdinand Ribbeck.

Zu der öffentlichen Prüfung der Zöglinge des Königlichen Joachimsthalschen Gymnasiums, welche Sonnabend den 1sten October 1842 veranstaltet werden soll, ladet ehrerbietigst ein der Director Dr. August Meineke.

Zulänglichkeit des Empirismus in der Philosophie.

Zum Gedächtniss ihrer hochseligen Majestät der Kaiserin Mutter Maria Feodorowna. Vortrag von Dr. Karl Morgenstern.

Zur Beurtheilung des C. Sallustius Crispus.

Zur Beurtheilung des aeolischen Dialektes.

Zur Einleitung in Pindars Siegeslieder.

Zur Erinnerung an Friedrich den Großen.

Zur Erinnerung an Johann Wilhelm Süvern.

Zur Gallerie der alten Dramatiker.

Zur Geographie und Geschichte von Alt-Italien

Zur Geschichte Trajans und seiner Zeitgenossen.

Zur Geschichte alt-römischer Cultur am Ober-Rhein und Neckar.

Zur Geschichte der italienischen Poesie

Zur Geschichte des Wegebaus bei den Griechen. Ein Beitrag zur Alterthumswissenschaft.

Zur Geschichte hellenischer Staatsverfassungen hauptsächlich während des Peloponnesischen Krieges.

Zur Geschichte und Philosophie der Ehe bei den Griechen.

Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schulanstalten des Kaiserlich Russischen Ministeriums der Volksaufklärung. Nach officiellen Quellen bearbeitet von C. Woldemar.

Zur Geschichte und Statistik der Gelehrten- und Schulanstalten des Kaiserlich Russischen Ministeriums der Volksaufklärung. Nach officiellen Quellen bearbeitet von C. Woldemar.

Zur Kritik der altlateinischen Dichterfragmente bei Gellius. Sendschreiben an Doctor Martin Hertz in Berlin von Alfred Fleckeisen.

Zur Litteratur über den Königsberger Verfassungs-Antrag.

Zur Rechtfertigung der Ächtheit des erhaltenen Briefwechsels zwischen Cicero und M. Brutus.

Zur Urgeschichte der ionischen Stammes. Vermuthungen von Dr. Georg Uebelen.

Zur deutschen Literatur und Geschichte. Ungedruckte Briefe aus Knebels Nachlaß.

Zur griechischen Mythologie. Ein Bruchstück.

Zweck und Umfang des mathematischen Unterrichts auf den Gymnasien.

Zwei Abhandlungen über die Electra de Sophocles und die Choephoren des Aeschylus nebst Anmerkungen zu beiden Stücken.

Zwei Aufschriften der Stadt Olbia.

Zwei Habilitationsschriften. Nebst einer offenen Beschwerde gegen die philosophische Fakultät zu Leipzig.

Zwei sprachvergleichende Abhandlungen.

Zweiter Anhang zu Herrn K. O. Müllers Eumeniden von Professor Dr. F. V. Fritzsche in Rostock.

Zweiter Beitrag zur Zeitrechnung der Griechen und Römer.

[Zeitschrift für deutsche Literatur, Anfang 19. Jh.]

[top]